Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Тищенко О.М., Заборовський Г . І.. Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Навчальний посібник для студентів факультету медичних сестер з вищою освітою., 2004 - перейти до змісту підручника

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Державне соціальне страхування являє собою систему пенсій, допомог та інших виплат громадянам Республіки Білорусь за рахунок коштів державних страхових фондів.

Кошти державного соціального страхування складаються з обов'язкових внесків наймачів та працюючих громадян до державних страхових фондів, від капіталізації коштів, а також з добровільних пожертвувань та інших надходжень.

Фонд соціального захисту населення

Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь (Фонд) належить до державних позабюджетних страхових фондів і є органом державного управління коштами державного соціального страхування. Грошові кошти Фонду є республіканською власністю, не входять до складу бюджету Республіки Білорусь, не підлягають вилученню, зберігаються на рахунках Фонду в банках. Для забезпечення діяльності Фонду створюється його центральний апарат, а також апарати місцевих органів Фонду - обласні, Мінське міське управління, міські, районні та районні в містах відділи.

Органом управління Фондом є його правління. До складу правління Фонду входять Міністр праці та соціального захисту (голова правління), заступник Міністра - керуючий Фондом, його заступники за посадою, а також представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державного податкового комітету, Національного банку, об'єднань наймачів і профспілок. Кількісний та персональний склад правління Фонду затверджується Радою Міністрів Республіки Білорусь. Правління Фонду скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Правління Фонду правомочні приймати рішення за наявності не менше двох третин встановленої чисельності членів правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління. При рівності голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував голова правління.


Види виплат з державного соціального страхування

За державним соціальним страхуванням застраховані громадяни забезпечуються:

- пенсіями за віком, інвалідністю, у випадках втрати годувальника, за вислугу років;

- посібниками та компенсаціями у зв'язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями;

- посібниками, пов'язаними з народженням дитини, доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3 років;

- посібниками з хвороби та тимчасової непрацездатності, виплатами, пов'язаними з санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням;

- посібниками з безробіття;

- посібниками на поховання.

Громадяни мають право укладати договори на добровільне соціальне страхування. Наймачі мають право за рахунок власних коштів здійснювати додаткове соціальне страхування своїх працівників.

Основні принципи державного соціального страхування.

Основними принципами державного соціального страхування є:

- участь працюючих громадян та наймачів у створенні державних страхових фондів;

- розподіл коштів від працездатних громадян до непрацездатних, від працюючих до непрацюючих;

- гарантованість пенсій, допомог та інших виплат відповідно до законодавства;

- рівність громадян Республіки Білорусь незалежно від соціального стану , расової та національної приналежності, статі, мови, роду занять, місця проживання у праві на державне соціальне страхування;

- диференціація умов і розмірів пенсій, допомог та інших виплат з державного соціального страхування;

- участь представників юридичних та фізичних осіб, які сплачують страхові внески, в управлінні державним соціальним страхуванням.

Щорічно до Фонду соціального захисту населення сплачуються обов'язкові страхові внески у визначених розмірах від фонду оплати праці:

- 1% від заробітної плати - для окремих громадян;

- 4,7% - для громадських організацій інвалідів і пенсіонерів, а також підприємств, установ, об'єднань, які повністю належать зазначеним організаціям на правах власності;

- 5,0% - для колегії адвокатів;

- 20,4% - для підприємств, організацій ветеранів війни, праці і збройних сил, в яких працює не менше 70% інвалідів і пенсіонерів; для підприємств, організацій, в яких працює не менше 50% інвалідів від середньооблікової чисельності працівників;

- 30,0% - для колгоспів, радгоспів, фермерських господарств та інших суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції;

- 35,0% - для решти підприємств, організацій, установ, об'єднань, а також громадян, яким законодавством встановлено право укладення та розірвання трудового договору з працівниками, у тому числі підприємців, які здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи.


Доходи Фонду соціального захисту населення (структура)

1. Відрахування від організацій, підприємств - 91,4%;

2. Обов'язкові внески громадян - 2,9%;

3. Підприємці - 0,03%;

4. Держбюджет - 5,2%;

в тому числі: а) військовослужбовцям - 12,0%

б) посібники дітям від 3 до 16 років - 88,0 %.

Витрати коштів Фонду соціального захисту населення

1. Пенсії та допомоги пенсіонерам - 70,0%;

2. Допомоги по тимчасовій непрацездатності - 9,9%;

3. Щомісячні допомоги сім'ям, які виховують дітей віком:

а) до 3 років - 5,1%

б) від 3 до 16 років (18) - 5, 7%.

4. Допомоги по вагітності та пологах - 2,8%;

5. Допомоги на поховання - 0,8%;

6. Допомоги при народженні дитини - 0,7%;

7. Доставка пенсій - 4,2%;

8. Пенсії військовослужбовцям - 0,8%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ "
 1. Нормативні акти
  | ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю Укладення шлюбу. За чинним законодавством вступ у шлюб можливо лише за умови взаємної згоди майбутніх подружжя і досягнення ними шлюбного віку. У Російській Федерації шлюбний вік встановлено в 18 років. Укладення шлюбу проводиться в особистій присутності осіб, що вступають у шлюб, після закінчення місяця з дня подачі ними заяви до
 2. Атестація робочих місць за умовами праці
  Атестація проводиться відповідно до Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 2 серпня 1995 року № 409 (з урахуванням доповнень і змін, внесених постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 14 грудня 1998 року № 1911) і Методикою проведення атестації робочих місць за умовами праці.
 3. Лікувально-профілактичний напрямок роботи охорони здоров'я
  На сучасному етапі охорону здоров'я РФ представлено чотирирівневої системою лікувально-профілактичної допомоги. Перший рівень - установи, які надають первинну медико-санітарну допомогу населенню в містах і сільській місцевості. Це поліклініки, лікарські амбулаторії, дільничні сільські лікарні, жіночі консультації, фельдшерсько-акушерські пункти, а також служба швидкої медичної допомоги.
 4. Додаток 3
  РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДЕЯКИХ ДОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ДОНОРАМ (Лист від 09.09 93 р. Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації № 05-5/422-5, Міністерства праці Російської Федерації № 1622-КВ, Фонду соціального страхування Російської Федерації № 114-214) Відповідно до постанови Верховної Ради Російської Федерації від 9 червня 1993 року № 5142/1-1 з 1 вересня
 5. Державна ( суспільна) система охорони здоров'я
  До переважно державній системі можна віднести охорону здоров'я Великобританії, Данії, Італії, Норвегії, Бельгії, Канаді та ряді інших країн. У них велика частина всіх коштів на охорону здоров'я йде з державного бюджету, який формується за рахунок обов'язкових податків з населення і підприємців. Історія державної охорони здоров'я відносяться до періоду створення колишнього СРСР,
 6. Медичне страхування в Російській Федерації
  Розвиток медичного страхування в сучасній Росії отримало законодавче підкріплення у вигляді прийнятого в 1991 р. Закону «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації». Згідно ст.6 Закону всі громадяни Росії мають право на: - обов'язкове і добровільне медичне страхування; - вибір медичної страхової організації; - вибір лікувально-профілактичної організації та
 7. Варіанти розрахунків ціни на медичні послуги
  1. Розрахунок тарифу на медичні послуги в системі ОМС. На сьогоднішній день тарифи в системі ОМС включають 4-5 видів витрат, тобто не всі витрати ЛПЗ. Ті витрати, які не компенсує тариф, повинні компенсувати бюджетні кошти. Основними видами витрат, що включаються в ціну медичної послуги в системі ОМС, є оплата праці медичних працівників, нарахування на оплату праці, медикаменти
 8. Досудові способи контролю дотримання прав, свобод та захисту законних інтересів пацієнтів
  У недавньому минулому нашої країни звернення до органів управління і до посадових осіб сфери охорони здоров'я було чи не єдиним реальним способом, за допомогою якого пацієнт дійсно міг відновити свої порушені права в разі неналежного надання йому медичної допомоги. Думається, що радянський історичний період, при всіх позитивних рисах в області організації охорони
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека