Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація , перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3, 2008 - перейти до змісту підручника

Q=T і ГКМП

За даними багатьох досліджень виявлено, що великі значення Q=T, dQ=T асоціювалися з несприятливим прогнозом у хворих ГКМП; проте чіткої кореляції між dQ=T і ранньої коронарної смертю не встановлено. Великі значення dQ=T (як абсолютні, так і коригувати) відзначають у хворих з ГКМП порівняно зі здоровими, а також у пацієнтів з наявністю важких шлуночкових порушень ритму в порівнянні з особами без аритмій. У дослідженні Н. ЕМщ (2001) у пацієнтів з СН 11А стадії і більш і зниженою систолічною функцією ЛШ було проведено проспективне спостереження 1319 хворих протягом 18 міс. Граничне значення dQ=T становило 70 мс. При цьому аналіз виживаності не виявив прогностичного значення dQ=Tе стосовно загальної (OR=1,0; 95% ДІ=1, 00-1,00; р=0,74), кардіальної (OR=1,0; 95% ДІ=1,00-1,01; р=0,55) або аритмической смертності (OR=1,0; 95 % ДІ=0,99-1,01; р=0,38).
Незважаючи на це, відмінність у величині показника dQ=T між хворими з ГКМП і здоровими особами підтверджується результатами різних авторів, проте не встановлено, чи є дисперсія інтервалу Q=Tтолько електрофізіологічних феноменом, супроводжуючим дану патологію, або ж маркером, на підставі якого можна прогнозувати можливі аритмические ускладнення у таких пацієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Q=T і ГКМП "
 1. Поширеність
  ГКМП поширена в усьому світі, проте точна частота її не встановлена, що пов'язано зі значним числом безсимптомних випадків. За даними масового обстеження 12840 японських робітників, проведеного Y. Hada з співавторами (1987) і включав рентгенографію грудної клітини, ЕКГ і ЕхоКГ, поширеність ГКМП склала 0,17%. У 9 з 22 виявлених хворих відзначалася супутня
 2. ЛІКУВАННЯ
  Існують два напрямки в лікуванні ГКМП: медика-тозние і хірургічне. Медикаментозна терапія спрямована на усунення і зменшення ня таких клінічних проявів, як порушення ритму, болі в серці, обструкція кровотоку, серцева недостатність-ність. В основному застосовуються b-блокатори, блокатори повільних кальцієвих каналів, антиаритмічні препарати. Внутрішньовенне введення 5 мг
 3. перикардіальна тиск і взаємодія шлуночків.
  Тиск париетального перикарда на поверхню серця може надавати істотний несприятливий ефект на діастолічний наповнення лівого і правого шлуночків (Е . Smiseth з співавт., 1985, і ін.) Так, різке підвищення кінцево-діастолічного тиску в лівому шлуночку і тиску в лівому передсерді, що спостерігається у хворих ГКМП при виникненні миготливої ??аритмії, поряд з порушенням
 4. Діагностичні критерії гіпертрофічної кардіоміопатії
  Оскільки строго специфічних діагностичних ознак ГКМП, крім генетичних, не існує, цей діагноз може бути встановлений лише з більшою або меншою часткою ймовірності. В даний час в клінічній практиці він грунтується на виявленні гіпертрофії міокарда лівого і зрідка правого шлуночка, яка не може бути пояснена наявністю інших серцевих або системних захворювань і не
 5. Зміна систолічної функції лівого шлуночка
  Як показують результати численних досліджень, систолічна функція серця в більшості випадків ГКМП збережена, про що свідчать незмінені величини серцевого викиду і систолічного тиску в аорті. Лише зрідка, в термінальній стадії захворювання, розвивається порушення спорожнення лівого шлуночка, що супроводжується зниженням його викиду, ФВ і дилатацією порожнини. Збільшення
 6. ДОДАТОК № 5
  Результати обраних досліджень, що вивчали клінічну цінність ВСР при кардіологічних захворюваннях [192] {foto199} {foto200} {foto201} Примітка: ОС - зупинка серця; ПАГ - прикордонна артеріальна гіпертензія, ФВ - фракція викиду; ГКМП - гіпертрофічна кардіоміопатія; ПМК - пролапс мітрального клапана; ІАПФ інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту; НД -
 7. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ
  остаточно не вивчені. Серед факторів, що сприяють розвитку захворювання виокрем-ляють: - порушення росту ембріона; - гіперпродукція і підвищений дію на міокард катехола-минов (катехоламіни сприяють розвитку гіпертро-фії; - первинне порушення метаболізму міокарда. Нині є чимало фактів, дозволяють розглядати ГКМП як генетично обумовлене
 8. Раптова серцева смерть
  Відмінною особливістю перебігу ГКМП є схильність раптовій зупинці кровообігу. Її можливі патофізіологічні механізми при цьому захворюванні досить різноманітні. До них відносяться: - первинна електрична нестабільність міокарда шлуночків; - брадиаритмии в результаті дисфункції синусового вузла і блокад серця; - гострі порушення гемодинаміки. Основною причиною
 9. Патофізіологічні механізми гіпертрофічної кардіоміопатії
  До основних патофизиологическим механізмам ГКМП, обумовленим головним чином гіпертрофією лівого шлуночка і визначальним перебіг захворювання, відносяться: 1. Зміни систолічної функції лівого шлуночка; 2. Освіта динамічного градієнта тиску в порожнині лівого шлуночка; 3. Порушення діастолічним властивостей лівого шлуночка; 4. Ішемія міокарда ; 5. Зміни
 10. гіпертрофічна кардіоміопатія
  - первинне захворювання міокарда невідомої етіології, прояв-ляющая асиметричної гіпертрофією міокарда лівого шлуночка за відсутності дилятации його порожнини і причин, викликаю -щих гіпертрофію серцевого м'яза. Вік хворих коливається від 1 до 70 років, складаючи в середньому 42 роки. Серед хворих ГКМП переважають особи чоловічої статі, співвідношення чоловіків і жінок приблизно складає 2:1.
 11. Ішемія міокарда
  Біль у прекардиальной області відноситься до числа найбільш частих скарг хворих ГКМП. Хоча, судячи з клінічних даних, вона далеко не завжди носить характер стенокардитического, отримано ряд переконливих доказів ішемічної природи больового синдрому при цьому захворюванні. Про наявності ішемії міокарда при ГКМП, у тому числі безболевой, свідчать наступні чинники. 1. Поява ангінозній
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека