Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Едвард Морган-мол., Мегід С. Михайло. Анестезіологія: книга 2-я. - Пер. з англ. - M.-СПб.: Видавництво БРШОМ-Невський Діалект, 2000. 366 с., Мул., 2000 - перейти до змісту підручника

5. Гіпертрофічна кардіоміопатія


Загальні відомості
Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) може бути спадковою (пенетрантность варіюється) або спорадичною. Синоніми: ідіопаті-чний гіпертрофічнийсубаортальний стеноз, асиметрична септальная гіпертрофія, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія і м'язовий стеноз. Захворювання характеризується гетерогенної гіпертрофією ЛШ без очевидної причини.
Характерна риса даної патології - диаст-вої дисфункція, яка проявляється підвищеним, незважаючи на гіпердинамічний стан, звичайно-діастолічним тиском ЛШ. Зниження розтяжності ЛШ обумовлено, мабуть, патологічно гіпертрофованої м'язом, яка знаходиться у верхній частині міжшлуночкової перегородки нижче аортального клапана. Приблизно у 25% хворих гіпертрофія викликає під час систоли динамічну обструкцію вихідного тракту ЛШ в результаті звуження субаортальний області. Обструкція обумовлена ??рухом передньої стулки мітрального клапана вперед у напрямку до гіпертрофованої міжшлуночкової перегородки. На відміну від фіксованої обструкції (аортальний стеноз), обструкція даного типу (і градієнт тиску) є динамічною і досягає максимуму в другій половині систоли. Крім того, ступінь обструкції може змінюватися від скорочення до скорочення. До факторів, що підсилює обструкцію, відносяться посилення скоротливості, зменшення порожнини ЛШ і зниження після навантаження.
У більшості випадків перебіг ГКМП безсимптомний. Скарги: задишка при фізичному навантаженні, стомлюваність, непритомність і предобмороч-ні стану, стенокардія. Тяжкість симптомів не завжди корелює з наявністю або виразністю динамічної обструкції вихідного тракту ЛШ. У хворих молодше 30 років ГКМП часто ста-

новится причиною раптової серцевої смерті. Висока частота виникнення надшлуночкових і шлуночкових аритмій. При обструктивній формі вислуховується характерний систолічний шум (табл. 20-12). На ЕКГ - ознаки гіпертрофії ЛШ, а також глибокі і широкі зубці Q. Діагноз підтверджується за допомогою ЕхоКГ. При сцинтиграфії з талієм порушення перфузії міокарда вдається виявити навіть у безсимптомних хворих.
ГКМПлечат / 3-адреноблокаторами та антагоністами кальцію. Препарати обох груп знижують скоротність і запобігають збільшення градієнта су б аортального тиску при обструктивної формі. Антагоністи кальцію, крім того, здатні поліпшувати діастолічну функцію ЛШ (розтяжність). Аміодарон ефективний як при надшлуночкових, так і при шлуночкових аритміях. Не рекомендується призначати нітрати, ді-гоксін і діуретики, тому що вони посилюють обструкцію вихідного тракту ЛШ. При середньо-важкої і важкій формі захворювання показана міомектомія або міотомія.
Анестезія
Під час передопераційного обстеження звертають особливу увагу на зниження ризику виникнення таких ускладнень, як важка динамічна обструкція, небезпечні для життя аритмії і ішемія міокарда. Результати ЕхоКГ (або ангіографії) і холтерівського моніторингу доцільно аналізувати разом з кардіологом. Завдання анестезії: звести до мінімуму симпатичну активацію, збільшити ОЦК щоб уникнути розвитку гіповолемії, не допустити зниження післянавантаження ЛШ.
Вимоги до моніторингу залежать від ступеня обструкції і характеру операції. Повний гемо-динамічний моніторинг показаний при проведенні інфузійно-трансфузійної терапії у хворих з діастолічною дисфункцією ЛШ. При обструктивній формі ГКМП пульсова крива може бути розщепленими на дві частини (дикротия-чний пульс): перший пік відображає ранню стадію вигнання крові з ЛШ до виникнення обструкції, в той час як наступний спад і другий пік обумовлені динамічної обструкцією.
При важкій обструкції бажано домогтися деякої міри депресії міокарда, що досягається за допомогою інгаляційних анестетиків, особливо галотана і енфлюран. (3-Адрено-блокатори теж усувають ефекти симпатичної активації і зменшують обструкцію.
Регіонарна анестезія іноді провокує розвиток обструкції виносить тракту через зниження перед-і постнавантаження. Ідеальний Вазопис-ресор для таких хворих - фенілефрин та інші чисті а-адреноміметики, оскільки вони не збільшують скоротність, але підвищують ОПСС (тобто постнавантаження).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. гіпертрофічна кардіоміопатія"
 1. КАРДІОМІОПАТІЇ.
  В останні роки кардіоміопатії привертають до себе все більшу увагу кардіологів у зв'язку з тим, що вони стали частіше діагностуватися і, мабуть, значно збільшилася їх справжня частота. За висновком ВООЗ назву "кардіоміопатії" позначає уз-кую групу поразок міокарда невідомої етіології, важней -шими проявами яких є кардіомегалія і прогрес-сірующая серцева
 2. набутих вад серця
  Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
 3. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. По мірі розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. 62. СТЕНОКАРДИЯ
  Стенокардія - короткочасне відчуття здавлення, стискання або печіння за грудиною, викликане тимчасовою ішемією міокарда. Одна з форм ІБС.Классіфікація - Стенокардія напруги - Вперше виникла стенокардія - тривалість до 1 міс - Стабільна стенокардія напруги - тривалість більше 1 міс - I функціональний клас-напади виникають тільки при надмірних фізичних навантаженнях - II
 5. Список прийнятих скорочень
  АГ - артеріальна гіпертонія АТ - артеріальний тиск АДГ - антидіуретичний гормон АКШ - аортокоронарне шунтування АЛТ - аланінамінотрансфераза АНФ - антинуклеарних фактор АТФ - ангиотензинпревращающий фермент ACT - аспартатамінотрансфераза БА - бронхіальна астма БАБ - бета-адреноблокатори ГБ - гіпертонічна хвороба ГД - геморагічний діатез ГЗТ -
 6. Гіпертрофічна кардіоміопатія
  Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) характеризується масивною гіпертрофією шлуночків (переважно лівого) і вираженим порушенням діастолічної функції. Гіпертрофія стінки лівого шлуночка більше 15 мм неясного генезу вважається діагностичним критерієм ГКМП. Розрізняють обструктивную (звужує вихідну частину лівого шлуночка) і необструктивну ГКМП. Гіпертрофія може бути симетричною
 7. Контрольні питання і завдання
  Оберіть один, найбільш правильний відповідь на питання 37-76. 37. Ревматична лихоманка (ревматизм) являє собою системне запальне захворювання сполучної тканини, для якого характерні всі перераховані нижче ознаки, крім одного: А. Інфікування гемолітичним стрептококом групи В. Б. Переважне ураження суглобів і серцево-судинної системи. В. Пряма дія
 8. КОНТРАЦЕПЦІЯ У ЖІНОК З ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  У більшості випадків призначення контрацепції жінкам з екстрагенітальною патологією, і зокрема з цукровим діабетом (СД), не відрізняється від призначення її здоровим жінкам. Складність виникає в консультуванні до і протягом її використання. У даної категорії жінок можуть бути використані будь-які методи контрацепції. Однак наявність СД вимагає від лікаря розуміння проблеми, володіння навичками
 9. КАРДІОМІОПАТІЇ
  - поразка міокарда невідомої або неясної етіології, при якій домінуючими ознаками є кардіомегалія і серцева недостатність, виключаючи процеси ураження клапанів, системних і легеневих судин. Клінічна класифікація 1. Застійна (конгестивна) кардіоміопатія, або первинна міокардіальна хвороба. 2. Гіпертрофічна кардіоміопатія: а) без обструкції шляхів
 10. Інші причини раптової смерті
  Раптовий серцево-судинний колапс може бути результатом цілого ряду порушень, відмінних від коронарного атеросклерозу. Причиною можуть бути тяжкий аортальний стеноз, вроджений або набутий, з раптовим порушенням ритму або насосної функції серця, гіпертрофічна кардіоміопатія і міокардит або кардіоміопатія, пов'язані з аритміями. Масивна емболія судин легені призводить до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека