Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

Генний профіль і вибір лікування раку молочної залози

Дані рандомізованих клінічних випробувань свідчать про те, що деякі рецептор- позитивні (РЕ +) пухлини можуть варіювати в їх чутливості до хіміотерапії, що обумовлюється в рекомендаціях NCCN і St.Gallen [20, 12]. Виникає питання, чи здатна допомогти оцінка генного профілю пухлини передбачити її чутливість до цитотоксичної хіміотерапії при РЕ + РМЗ з метастазами в лімфовузлах.

Розроблено кілька методик генного профілювання, включаючи 70-генну сигнатуру (Mamma-Print), шкалу рецидивів (Oncotype DX), 76-генну (Роттердамслую) сигнатуру, сигнатуру геномного градуювання, сигнатуру раневого відповіді, сигнатуру гена інвазивності [1]. Goldstein з співавт [13]. застосували 21-генну методику оцінки Oncotype DX у 465 хворих у клінічному випробуванні ECOG-2197, порівнює ефективність двох режимів хіміотерапії - АС (доксорубіцин + циклофосфамід) і АТ (доксорубіцин + таксотер). При пухлинах з поодинокими регіонарними метастазами (не більше ніж у 3 лімфовузлах) і низькою шкалою ризику (менше 18) за Oncotype DX за 5 років спостереження достовірно рідше (менш ніж у 10% хворих) виникали місцеві рецидиви і віддалені метастази, ніж при такій же стадії раку, але більш високому значенні шкали ризику. Ці результати підтверджуються у вже згадуваному клінічному випробуванні SWOG-8814. У цьому дослідженні, що включало 367 пацієнтів з РЕ + пухлинами, додавання хіміотерапії за схемою FAC до гормонотерапії тамоксифеном покращувало віддалені результати (показники безрецидивної і загальної виживаності) тільки при високому значенні шкали ризику рецидиву (більш 30 по Oncotype DX), але не було переваг від застосування хіміотерапії при проміжному або низькому значенні шкали ризику рецидивів [4].

При порівнянні ефективності такого ж лікування у двох групах хворих - з поодинокими регіонарними метастазами (1-3 лімфовузла) і множинними метастазами (4 і більше метастатичних лімфовузла) не було виявлено будь-яких переваг від застосування хіміотерапії в обох групах при значеннях шкали рецидивів нижче 30 (тобто при проміжному і низькому ризику рецидивів).

Таким чином, можна вважати, що генетична шкала ризику рецидиву може бути корисною при плануванні лікування хворих на РМЗ не тільки ранніх стадій, але і при наявності метастазів пухлини в 4 і більше регіонарних лімфовузла. Хоча цей висновок ще належить підтвердити і в інших, що проводяться в даний час клінічних випробуваннях ад'ювантного системного лікування.
Крім того, при плануванні лікування дуже важливо використовувати і імуногістохімічні характеристики пухлини: експресію рецепторів стероїдних гормонів, HER2 і вивчення проліферативної активності (Ki-67), що доповнюють відомості з Oncotype DX (10). Дослідники в нідерландському онкологічному інституті розробили 70-генну сигнатуру (MammaPrint), яка також дає важливу прогностичну інформацію. У недавньому аналізі 241 пухлини з 1-3 метастатичними лімфовузлами, 77% з яких були РЕ +, підтвердилися високі показники 10-річної безрецидивної виживаності у хворих з хорошим (по MammaPrint) прогнозом, що досягали 96%, і достовірно нижчий показник (76% ) у хворих з поганим прогнозом. Ці дані підтверджують висновок про те, що при РЕ + пухлинах і наявності метастазів в 1-3 лімфовузлах є підгрупи з хорошим багаторічним прогнозом, що не потребують проведенні хіміотерапії додатково до ендокрінотерапіі [19].

Хоча молекулярно-генетичні ретроспективні дослідження видаються вельми привабливими з тієї точки зору, що можна визначити підгрупи хворих з регіонарними метастазами (pN +), що не потребують ад'ювантної хіміотерапії, все ж ні в одному них не вивчався цей питання проспективно.

Проте вже зараз на підставі ретроспективних досліджень і одиночних нерандомізірованних випробувань сформувалося певне думку про те, що є групи хворих на РМЗ дуже низького ризику рецидиву, мають мінімальні вигоди від хіміотерапії, і групи дуже високого ризику виразно потребують ад'ювантної хіміотерапії.

Зараз, з практичної точки зору, головне питання полягає в тому, яке лікування проводити в групі хворих на РМЗ проміжного ризику?

Два випробування покликані відповісти на це питання. Багатоцентрове випробування TAILOR (Trial assigning individualized option for treatment) проводиться в США.

В дослідження включаються хворих на РМЗ з регіонарними метастазами (pN +), з рецептор-позитивними (РЕ + / ПР +) і HER2-пухлинами, що входять в проміжну групу ризику по OncoType DX (шкала ризику від 11 до 25), що становить близько 44% від всієї популяції хворих [25, 26]. На рандомизированной основі хворим рекомендується або одна ендокрінотерапіі або хіміоендокрінотерапія.

Основною метою дослідження є вивчення показників безрецидивної виживаності в порівнюваних групах.
Робоча гіпотеза проекту полягає в тому, що одна ендокрінотерапіі буде не гірше ніж хіміо-ендокрінотерапіі в проміжній прогностичної групі.

Друге дослідження, проведене в Європі і назване MINDACT (Microarray in node-negative disease may avoid chemotherapy), використовує 70-генну сигнатуру MammaPrint і порівнює її з відомою більше в США оцінкою Adjuvant! Online у ??хворих з РЕ + РМЗ з поодинокими регіонарними метастазами та або без метастазів у лімфовузлах (pN0-1) [7].

Призначається одна ад'ювантна ендокрінотерапіі у хворих з конкордантность (співпадаючими) ознаками низького ризику рецидиву по обидва методиками. Хіміотерапія призначається в тих випадках, коли обидва методи показують високий ризик рецидиву. І, нарешті, у хворих з дискордантними (незбіжними) оцінками величини ризик рецидиву захворювання на рандомизированной основі призначається і порівнюється ендокрінотерапіі з хіміотерапією.

Головною метою дослідження є вивчення показників безметастатіческой виживаності у чотирьох порівнюваних групах.

Робоча гіпотеза проекту полягає в дослідженні того, чи не є визначення величини ризику рецидиву по MammaPrint більш точним ніж методика Adjuvant! Online.

Висновок

Терапія раку молочної залози в 2010 р. диктувалася основоположною біологією пухлини, оцінюваної статусом гормональних рецепторів, експресією HER2 і молекулярним типуванням, службовцями як пророкують так і прогностичними маркерами результату.

Ці біооцінка доповнюють традиційне стадирование у визначенні ризику рецидиву захворювання, і все частіше підсилюють інформацію про стадії, як коли то єдиною детермінанті планування лікування. Маленькі пухлини з ознаками високого ризику рецидиву потребують агресивної ад'ювантної терапії, в той час як пухлини більш високих стадій із сприятливими біологічними характеристиками можуть не потребувати такої терапії. Важливі проспективних клінічні випробування, що інтегрують класичні та нові маркери ризику, виконуються зараз для кращого вибору індивідуалізованого лікування хворих раннім (операбельним) раком молочної залози.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Генний профіль і вибір лікування раку молочної залози "
 1. КОМБІНОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ КПК (КОК)
  Комбіновані пероральні контрацептиви (КОК) відносяться до найбільш поширених методів регуляції народжуваності і містять в своєму складі естроген ний і геста-генний компоненти. В якості естрогенного компонента КОК використовується синтетичний естроген етинілестрадіол (ЇЇ), в якості прогестагенного - різні синтетичні прогестагени. В даний час КОК користуються великою
 2. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 3. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 4. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 5. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 6. системний ефект КОК
  Вже через кілька років після появи комбінованих пероральних контрацептивів на світовому ринку лікарських препаратів стали накопичуватися дані про негативний їх впливі на різні органи і системи. Найбільш серйозними ускладненнями при прийомі КОК прийнято вважати можливий розвиток порушень циркуляторной і коагуляції-ційної систем організму, а також вплив на функціональну активність
 7. ПРОЛОНГОВАНА КОНТРАЦЕПЦІЯ
  Сучасні ефективні методи контрацепції став застосовувати лише в XX ст., причому особливий прогрес у плануванні народжуваності намітився з початком використання болів 30 років тому комбінованих естроген-гестагенних перо-ральних контрацептивів (КОК). За даними ВООЗ, в даний час пероральна контрацепція є найбільш популярним методом планування сім'ї у всьому світі (Прилепська В.М.,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека