Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВетеринарія
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Ветеринарна генетика, 2011 - перейти до змісту підручника

генні мутації

За характером дії генні мутації можуть бути домінантними або рецесивними. Найчастіше мутантний ген володіє рецесивним ефектом. Нормальний аллель пригнічує при цьому дія зміненого гена. За характером впливу мутантних генів на контроль біосинтезу білків і ферментів виділяють п'ять типів мутацій: гіпоморфние, гіперморфние, антіморфние, неоморф Цінні та аморфні.

Якщо ген мутує в рецессивное стан, то для мутантно-го алелі найчастіше характерно зменшення кількості того ж самого біохімічного продукту, синтез якого визначається вихідним домінантним алелем даного гена. Такі мутації називають гжоморфнимі. При гіперморфних генних мутаціях на відміну від гіпоморфних кількість біохімічного продукту, синтезованого під контролем даного гена, не зменшується, а збільшується. До антіморфним генним мутаціям відносяться мутації, при яких мутантний аллель викликає утворення продукту, гальмуючого синтез або дію продукту вихідного алелі цього гена. Неоморфние генні мутації характеризуються тим, що мутантний аллель визначає синтез в організмі біохімічного продукту, що відрізняється від продукту, специфічного для вихідного немутантів алелі і не взаємодіє з цим продуктом.
Іноді в організмі в результаті даної мутації перестає вироблятися продукт, характерний для даного гена, тобто ген повністю інактивується. Така мутація називається аморфною.

Генні мутації можуть представляти дефекти реплікації, спіралізаціі, репарації ДНК, Посттрансляційні порушення синтезу структурних білків і т. д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" генні мутації "
 1. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 2. вродженими вадами серця
  Вільям Ф. Фрідман (William F. Friedman) Загальні положення Частота зустрічальності. Серцево-судинні порушення зустрічаються приблизно у 1% всіх живих новонароджених. При ранньому розпізнаванні пороку точна діагностика анатомічних аномалій в даний час не викликає ускладнень, і більшість дітей вдається врятувати за допомогою медикаментозного або хірургічного лікування.
 3. СПАДКОВІ хвороби сполучної тканини
  Дарвін Дж. Прокоп (Darwin J. Prockop) Спадкові хвороби сполучної тканини відносяться до найбільш поширених генетичним синдромам. До них відносять найчастіше недосконалий остеогенез, синдроми Елерса-Данло і Марфана. Класифікація цих синдромів грунтується зазвичай на результатах роботи McKusick, який проаналізував ознаки, симптоми і морфологічні зміни у
 4. Н
  + + + гній, цінне органічне добриво, що складається з екскрементів тварин, рідких відходів ферм і підстилкового матеріалу (солома , торф, тирса). Н. містить велику кількість мінеральних і органічних речовин, внесення яких в грунт підвищує її поживні властивості. Залежно від методу утримання тварин та системи збирання приміщення розрізняють Н. рідкий, напіврідкий і твердий. Рідкий
 5. МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ
  Специфічні методи генетики. 1. Гибридологический метод (відкритий Менделем). Основні риси методу: а). Мендель враховував не весь різноманітний комплекс ознак у батьків і їхніх нащадків, а виділяв і аналізував спадкування за окремими ознаками (одному або декільком), б) Менделем був проведений точний кількісний облік
 6. Генні мутації
  геномні мутації - зміни числа хромосом. Вони можуть бути викликані нерозходженням хромосом при мейозі, що призводить до появи у Гаета нового набору хромосом. Геномні мутанти можуть бути представлені Гаплоїд (у два рази менше хромосом), Анеуплоїдія (з зайвої або недостабщей хромосомою), полиплоидами (з кратним увелечения числа
 7. КЛАСИФІКАЦІЯ МУТАЦІЙ
  Основні типи мутацій - зміни в числі або структурі хромосом - хромосомні мутації, в структурі ДНК-генні (точкові) мутації. Хромосомні і генні мутації, як правило, викликають у тварин порушення життєздатності, плодючості, зниження стійкості до хвороб, продуктивності та інші шкідливі наслідки. Це пов'язано з тим, що вони призводять до порушення процесів ділення клітин,
 8. Генетичний вантаж популяцій
  У ході тривалої еволюції тварин поряд з корисними мутаціями, підхоплює відбором, в популяціях або породах накопичився певний спектр генних і хромосомних мутацій. Кожне покоління популяції успадковує цей вантаж мутацій, і в кожному з них виникають нові мутації, частина яких передається наступним поколінням. Очевидно, що більша частина шкідливих мутацій відмітається природним
 9. Аномалії розвитку статевих органів
  Визначення поняття. До аномалій розвитку статевих органів жіночого організму прийнято відносити вроджені порушення анатомічної будови геніталій (ВНАСГ) внаслідок незавершеного органогенезу. ВНАСГ виявляються в порушенні розміру, форми, пропорцій, симетрії, топографії, а іноді й відсутність (приватному або повній) геніталій. Частота. За даними ВООЗ за 1967 р., частота ВНАСГ склала 1 на
 10. ГОЛОВНИЙ КОМПЛЕКС ГЕНОВ гістосумісності
  Чарлз Б. Карпентер (Charles В. Carpenter) Антигени, що забезпечують внутрішньовидові відмінності особин, позначаються як аллоантігени, а коли вони включаються в процес відторгнення алогенних тканинних трансплантатів, то набувають назву антигенів тканинної сумісності (гістосумісності). Еволюція закріпила одиничний ділянку тісно зчеплених генів гістосумісності , продукти яких на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека