Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВірусологія
« Попередня Наступна »
Ташута С.Г.. Загальна вірусологія, 2004 - перейти до змісту підручника

ГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ (МАРКЕРИ) ВІРУСІВ

Всі ознаки вірусів, інформація про які закодована в генах, називаються генетичними. Не обов'язково ознаки обумовлені тільки одним геном; багато ознак звичайно обумовлюються декількома генами.

Як і всі організми, віруси піддаються мінливості, більш того, мінливість у них виражена в набагато більшій ступені. Сукупність усієї спадкоємної інформації вірусу визначає його генотип. Під фенотипом вірусу розуміють сукупність усіх генетичних ознак, що виявляються в конкретних умовах.

Генетичні ознаки в штамів визначають після попереднього їх клонування. Усі їх можна умовно розділити на три основні групи: групові, видові і штамові. До групових і видових ознак варто віднести: тип нуклеїнової кислоти (ДНК чи РНК), розміри і морфологію, тип капсида, кількість капсомерів, антигенну специфічність, стійкість до органічних розчинників і детергентів, наявність ферменту нейрамінідази й антигенів хазяїна, гемаглютинуючі властивості, патогенність для визначеного виду тварин, курячих ембріонів і відповідної культури клітин (характер ЦПД). Для проведення генетичних досліджень найбільше значення мають внутрішньовидові (типові) ознаки, що дозволяють диференціювати варіанти (мутанти, рекомбінанти) між собою. До внутрішньоштамовим ознакам відносяться гемаглютинуюча активність, терморезистентність, відношення до УФП, інгібіторів і ін.

В даний час найбільш повно вивчені генетичні ознаки у вірусів поліомієліту, вісповакцини, грипу, арбовірусів, сказу, ящуру й ін.

Сутність і позначення генетичних ознак у вірусів. У більшості досліджень генетичні ознаки позначаються початковими буквами латинського алфавіту з додаванням знака + чи -, що означає наявність чи відсутність тієї чи іншої властивості. Окремі ознаки, наприклад нейровірулентність (N), позначаються двома буквами в залежності від виду тварини, на якому виявляється ця властивість: нейровірулентність для мавп - моnN, нейровірулентність для мишей -мN і т.
п. Поки ще важко уніфікувати номенклатуру генетичних ознак, тому для кожної групи вірусів виправдана специфічна символіка їх. Однак цілий ряд ознак уже можуть мати загальні позначення для усіх видів вірусів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ (МАРКЕРИ) ВІРУСІВ"
 1. ГЕНЕТИЧНІ І НЕГЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОДІЇ ВІРУСІВ
  ознаки, що мають назву генетичних маркерів. Для одержання рекомбінантів використовують штами вірусів, що містять два чи більше маркери. Тест рекомбінації застосовують для генетичних досліджень вірусів. З його допомогою можлива побудова генетичних карт вірусів, у яких визначається, у яких ділянках генома відбулися мутації, а також в умовних одиницях виміряється відстань між різними мутаціями.
 2. ПРО ПРИРОДУ І ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ
  ознака, що не перетерпіла змін, це та, що віруси не мають власних білок синтезуючих систем, а використовують клітинні системи. Відсутність власних білок синтезуючих систем характеризує крайній ступінь паразитизму вірусів, що визначається навіть не як внутрішньоклітинний, а як паразитизм на генному рівні. Прогрес вірусології зобов'язаний введенню нових методів і техніки і вірусологічні
 3. ПРО СТРУКТУРУ І ФУНКЦІЮ ВІРУСНОГО ГЕНОМА
  ознаками і властивостями популяції. Еволюція, гомеостаз, регуляція чисельності та інші важливі процеси, що відбуваються у вірусних популяціях, здійснюються на основі біологічних і генетичних законів. Ці закони вивчає спеціальний розділ генетики вірусів - популяційна генетика. Вона займає особливе місце в генетиці вірусів. У вищих організмів сфера дослідження класичної, молекулярної і
 4. МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ ВІРУСІВ
  ознак. У тих випадках, якщо поряд із утратою вірулентності у вірусу вгасає і імуногенність, він знецінюється як вакцинний штам. Тому на рівень імуногенності живих вакцин впливає багато факторів, у тому числі ряд властивостей організму хазяїна, рівень нагромадження вірусних антигенів, тривалість циркуляції вірусу в організмі, організація життєвого циклу вірусу in vivo, тип клітин, що уражаються
 5. ПАТОГЕНЕЗ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ
  ознакою вірусної інфекції, проте в деяких випадках вона набуває настільки виражений і своєрідний характер, що вважається специфічною. Наприклад, одна із назв віруса SV -40 - вакуолізуючий вірус. Специфічними цитопатичними змінами заражених клітин є утворення вірусних включень і симпластів. Специфічні і неспецифічні процеси, що відбуваються в інфікованій клітині, можуть призвести до її деструкції
 6. Фактори клітинного імунітету
  ознака - відсутність основних поверхневих маркерів Т- і В-лімфоцитів. Кілери проявляють антитіло залежну цитотоксичність. Вони лізують заражені вірусом клітини у присутності IgG, бо мають рецептори для Fс, - фрагмента антитіл. Природні кілери здатні спонтанно знищувати пухлинні і заражені вірусом клітини без попередньої антигенної стимуляції. Де основні клітини організму, які здійснюють
 7. ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  ознакою інгібіторорезистентності. Таким чином збудники майбутніх епідемій вже будуть резистентні до хіміопрепаратів. Такий хід розвитку подій доведений експериментально тому необхідно мати запасні препарати для застосування у випадку загрози виникнення особливо небезпечних епідемічних ситуацій. Екологічні аспекти масового застосування вакцинопрофілактики. Не дивлячись на те, що успіхи у
 8. Вступ
  Ще зовсім не так давно мікробіологія займалась також вивченням і вірусів. Але останні дуже і дуже своєрідні об'єкти, які різко відрізняються своїми біологічними властивостями від інших груп мікроорганізмів. Маніпуляції з ними вимагають розробки спеціальних методик, які відрізняються від загальноприйнятих в мікробіології. Це послужило основою для виділення вчення про віруси в самостійну область
 9. ПРО ПРІОНИ І ВІРОЇДИ
  ознак скрепі, куру, хвороби Крейтцфельда - Якоба і синдрому Герстманна - Стрейсслера наводить на думку про близьке споріднення цих хвороб. По-перше, початкові симптоми скрепі, куру і синдрому Герстманна - Стрейсслера - утруднення при ходьбі і втрата координації, що свідчать про порушення діяльності мозочка. Ні при одній з цих хвороб не спостерігається ні запального процесу, ні пропасного стану,
 10. РЕПРОДУКЦІЯ ВІРУСІВ
  Пошуки етіологічних агентів інфекційних захворювань увінчалися відкриттям сотень вірусів. Патологічні ефекти при вірусних захворюваннях складаються з взаємодії декількох факторів: а) токсичного впливу продуктів вірусних генів на метаболізм заражених клітин; б) реакції хазяїна на експресію вірусних генів у заражених клітинах; в) модифікації експресії генів хазяїна в результаті їх структурної чи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека