Головна
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
ЗМІСТ:
Дусказіева Ж.Г.. Гендерні особливості тривожності часто хворіючих дітей старшого дошкільного віку і можливості її корекції, 2009
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.04 - медична психологія.

Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Залевський Генріх Владиславович.

Робота виконана на кафедрі психології дитинства ГОУ ВПО «Красноярський державний педагогічний університет ім. В.П. Астаф'єва »
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження
Апробація і впровадження результатів дослідження
Обсяг і структура дослідної роботи
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ, опублікованих за темою дисертації
Гендерна психологія:
 1. Диплом. Гендерні відмінності в психології моди - 2010 рік
 2. Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія. - 2009 рік
 3. Колектив авторів. Гендер для «чайників» -2 - 2009 рік
 4. Г. П. Циганкова. Психологія гендерного виховання у вищому коледжі - 2009 рік
 5. Авторефератдіссертаціі на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Гендерні стереотипи в молодіжних засобах масової комунікації - 2008 рік
 6. Колектив авторів. Гендер для «чайників» - 2006
 7. Буличов И.И.. Про зміст ключових понять гендерістікі - 2005 р.
 8. Під редакцією С.Р. Касимової. Гендер: традиції і сучасність. Збірник статей з гендерних досліджень - 2005 р.
 9. І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога - 2003
 10. Михайлова Е.Л.. "Я у себе одна", або Веретено Василини - 2003
 11. Шон Бурн. Гендерна психологія - 2002 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека