ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Г. П. Циганкова. Психологія гендерного виховання у вищому коледжі, 2009 - перейти до змісту підручника

Гендерне виховання учнів вищого коледжу

Проведені в МГВРК дослідження гендерної ідентичності учнів показали силу і стійкість існуючих у суспільстві гендерних стереотипів у свідомості учнів коледжу.

Реалізуючи основну мету гендерної освіти з подолання стереотипів, які заважають успішному розвитку особистості учня, можна використовувати такі заходи:

по-перше, викладачі повинні переглянути форми викладу навчального матеріалу з тим, щоб навчальний процес йшов з урахуванням специфічних особливостей юнаків і дівчат. Придбання педагогом гендерної чутливості в освітньому процесі досягається шляхом самостійного отримання знань про гендерні відмінності і повсюдного використання цих відомостей у педагогічній практиці;

по-друге, вихователі гуртожитку та куратори навчальних груп в індивідуальній чи груповій виховної роботи, відштовхуючись від конкретних проблем, повинні підвести учнів до усвідомлення панують у суспільстві гендерних стереотипів. Наприклад, використовувати свої спостереження за відносинами юнаків і дівчат у групі або розпитати їх, хто виконує домашню роботу - тільки мама або обоє батьків, потім запропонувати поміркувати на цю тему.

Відкритим залишається питання про власну гендерної позиції вихователів і кураторів, є ймовірність наявності у них самих гендерного стереотипного мислення. Гендерна педагогіка - нова наука, не тільки активно формує свій зміст, а й займається творчим уточненням своїх цілей, завдань і методів. Тому необхідно відстежувати новинки гендерних досліджень в галузі педагогіки та психології, а також методологічні розробки гендерного підходу;

по-третє, куратор повинен організувати самостійно або із залученням співробітників соціально-педагогічної та психологічної служби заняття з елементами психологічних тренінгів, метою яких має стати вироблення навичок гендерного спілкування;

по-четверте, простим і дієвим засобом гендерної освіти є гендерна просвіта.


Інтерес до гендерних знань викликаний в учнів, в першу чергу, можливістю поглянути по-новому на старі, давно відомі проблеми, такі, як взаємини в сім'ї, труднощі дорослішання, подвійна зайнятість жінок, різні стандарти поведінки для чоловіків і жінок. Сучасним молодим людям, незважаючи на отримане середнє і вище освіту, часто не вистачає елементарних знань про те, як вести себе з чоловіком або дружиною, що робити, якщо тебе не приймають на роботу, а прийнявши, пропонують неслужбові стосунки і т. д.

Виховні заходи просвітницького характеру проводяться за наступними напрямками:

- Гендер та гендерна парадигма сучасного світу (див. розд. 1.1, дод. 1 і 4 даного посібника, а також [39, 42, 67]);

- Гендерна політика білоруської держави (див. дод. 2 даного посібника, а також [13, 37]);

- Фемінізм і гендерний підхід, жіночі рухи (див. розд. 1.2, 1.3 і дод. 3 даного посібника);

- Психологія гендерних відмінностей (див. розд. 1.4, 1.5 і дод. 5 даного посібника);

- Гендерні диспозиції і толерантність (див. розд. 2.2 даного посібника);

- Гендерні стереотипи в професії і лідерстві (див. розд. 2.1 і дод. 1 даного посібника, а також [5, 40]);

- Гендерні моделі сучасної сім'ї та виховання (див. розд. 2.3 даного посібника, а також [6, 53, 66] );

- Психологія гендерних відносин (див. розд. 1.5 і дод. 6 даного посібника, а також [20, 23, 51, 54]);

- Перспективи гендерного розвитку соціуму (див. [16, 31, 35, 49, 65]).

Гендерна просвіта змушує замислитися над своїми особистісними та повсякденними проблемами, надає інструменти для роботи з особистим досвідом жіночності і мужності, ставлення до іншого та гендерної дискримінації.


Специфіка вищого коледжу полягає в наявності двох категорій учнів: 1) учнів, які отримують середню спеціальну освіту; 2) студентів, які отримують вищу освіту. Згідно Концепції безперервної виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь на 2006 2010 роки гендерне виховання для кожної з цих категорій має свої завдання.

У учнів, які отримують середню спеціальну освіту, в процесі гендерного виховання відбувається вибудовування власного гендерного профілю особистості, наголошується критичне ставлення до гендерних стереотипів і всім прояв-леніям дискримінації за статевою ознакою, прагнення до досягнення взаєморозуміння з представниками обох статей.

У студентів, які отримують вищу освіту, в процесі гендерного виховання відбувається закріплення ставлення особистості до любові й шлюбу, народження й виховання дітей, формується відповідальне ставлення до об'єкта любові.

Методика гендерної освіти не означає обов'язкового створення чіткої та послідовної програми, а передбачає діалог, спільна творчість учня і викладача. Часто гендерна освіта і виховання одночасно виявляються джерелами задач для нових гендерних досліджень. Сьогоднішні вимоги до освітніх програм у вищій школі стимулюють гендерні дослідження і введення результатів цих досліджень у практику освіти і виховання творчої, толерантної особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гендерне виховання учнів вищого коледжу "
 1. Г. П. Циганкова. Психологія гендерного виховання у вищому коледжі, 2009

 2. Висновок
  Гендерний підхід за останнє десятиліття став необхідним підставою для будь-якого соціального аналізу. Педагогіка з нейтральної перетворюється на гендерно орієнтовану. Окремим напрямком виховання починають виділяти гендерне виховання, яке передбачає усвідомлення учнями своєї гендерної ідентичності, критичну оцінку ними існуючих гендерних стереотипів, шанобливе ставлення до
 3. Етап 6. Дискусія «Хто формує гендерні стереотипи?»
  Мета цього завдання - сформувати уявлення про інститути гендерної соціалізації та гендерних технологіях. Зазвичай студенти легко встановлюють список факторів гендерної соціалізації: традиції, культура, релігія і церква, сімейне і формальне виховання, освіту і різні освітні установи, «вулиця», однолітки, значущі дорослі, ЗМІ, поп-музика, мистецтво і література та ін
 4. Етап 4. Підведення підсумків заняття
  Студентам пропонується відповісти на питання по темі заняття. Контрольні питання 1. У чому полягає відмінність між гендерними уявленнями і гендерними стереотипами? 2. У чому полягає відмінність між гендерними уявленнями і гендерними упередженнями? 3. У чому полягає відмінність між гендерними стереотипами і гендерними упередженнями? 4. Наведіть приклади
 5. Етап 6. Підведення підсумків: узагальнення знань
  Запитання для обговорення в групі. 1. Обгрунтуйте переваги особистісно орієнтованого підходу в освіті. 2. Який зміст ви вкладаєте в поняття «нова мужність», «нова жіночність»? 3. Позначте основні орієнтири у вихованні сучасних дівчаток і сучасних хлопчиків. 4. Чому кидає виклик гендерний підхід в освіті? Від якого спадщини він дозволяє
 6. Етап 1. Теоретичне інформування
  На даному етапі обговорюється зміст таких понять, як «гендерні уявлення», «гендерні стереотипи», «гендерні упередження», «моделі гендерних відносин» і «гендерна компетентність». Викладач доповнює і уточнює відповіді студентів, в яких вони розкривають зміст основних понять теми. У процесі обговорення поняття «гендерна компетентність» важливо підкреслити
 7. Гендерні характеристики особистості
  Комплекс гендерних характеристик особистості включає в себе гендерну ідентичність, маскулінні і фемінні риси особистості, стереотипи і установки , пов'язані з полотіпічнимі формами і моделями поведінки. Окремі гендерні характеристики не завжди тісно взаємопов'язані між собою, оскільки вони залежать від декількох різних факторів. Кожна з гендерних характеристик може мати свою історію
 8. Буличов И.И.. Про зміст ключових понять гендерістікі, 2005

 9. Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
  Мета: сприяти усвідомленню студентами дії механізмів гендерної соціалізації. Перший етап практичного заняття присвячений опрацюванні теоретичних питань, необхідних для виконання практичної частини заняття - написання роботи «Гендерна автобіографія». Викладач задає студентам наступні питання з пройденого теоретичного матеріалу. 1. Що таке гендерна ідентичність?
 10. Етап 1. Закріплення та осмислення теоретичного матеріалу з проблеми
  Студентам пропонуються наступні питання для групового обговорення. 1. Як, на ваш погляд, співвідносяться проголошувані в сучасному російському суспільстві цінності гуманізму і демократії з існуючими гендерними стереотипами? 2. У «Законі про освіту» РФ вищою метою виховання підростаючого покоління визнається всебічний і гармонійний розвиток особистості. Що, по-вашому, це
 11. Створення а руйнування емоційних зв'язків
  Щороку Королівський коледж психіатрів організовує лекцію 6 честь Генрі Моделі, який був благодійником попереднього коледжу. Королівської медико-психологічної асоціації (а також госпіталю Моделі). Мене запросили прочитати лекцію 1976 на зборах коледжу, проведеному в Лондоні восени цього року. Вона була опублікована в набагато розширеній формі і в двох частинах наступній
 12. Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009

 13. Диплом. Гендерні відмінності в психології моди, 2010

© medbib.in.ua - Медична Бібліотека