ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
ЗМІСТ:
І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003
Поділ людей на чоловіків і жінок визначає сприйняття відмінностей, характерних для психіки і поведінки людини. Ідея протилежності чоловічого і жіночого начал зустрічається в традиціях всіх цивілізацій. Сьогодні багато психологів ставлять під сумнів таке жорстке поділ людства на дві групи, вважаючи, що воно призводить до виникнення багатьох психологічних проблем. Гендерна терапія спрямована на те, щоб навчити чоловіків і жінок продуктивним стратегіям і практикам поведінки задля подолання традиційних гендерних стереотипів і вирішення виникаючих на їх основі конфліктів і проблем.

Даний довідник являє собою зручний джерело, до якого зможуть звернутися практики, дослідники та студенти, для того щоб отримати всеосяжну інформацію по технікам і інструментам корекційної роботи психолога у сфері гендерної терапії.
Загальні питання гендерної терапії
Гендерна психологія: теоретичні передумови виникнення та предмет дослідження
Гендер: визначення поняття
Соціологія статі
Психологія статі
Феміністська теорія
Жіночі дослідження
Гендерні дослідження
Гендерна психологія
Психологія гендерних відмінностей
Гендерна соціалізація
Гендерні характеристики особистості
Гендерна ідентичність
Гендерні стереотипи
Гендерні ролі
Гендерні установки
Психологія гендерних відносин
Гендерні конфлікти
Гендерна терапія: загальні підходи
Тренінг гендерної ідентичності
Заняття 1. Що таке гендер
Заняття 2. Дослідження гендерних уявлень учасників тренінгу
Етап 3. Мозковий штурм
Заняття 3. Гендерні відмінності в характеристиках соціального інтелекту
Заняття 4. Гендерна соціалізація
Заняття 5. Гендерна автобіографія як метод вивчення механізмів гендерної соціалізації
Заняття 6. Гендерні стереотипи і життєвий шлях людини
Заняття 7. Дослідження гендерної ідентичності та гендерних стереотипів
Заняття 8. Гендерна ідентичність
Заняття 9. Гендерні стереотипи та їх вплив на поведінку людини
Заняття 10. Вплив гендерних стереотипів на міжособистісне спілкування
Заняття 11. Дослідження гендерних установок в ситуації конфлікту
Заняття 12. Соціально-психологічний аналіз гендерних ролей
Заняття 13. Дослідження гендерних стереотипів методом особистісного семантичного диференціала
Заняття 14. Вивчення гендерних характеристик особистості методом психологічної самодіагностики
Тренінг гендерної толерантності
Заняття 1. Толерантність і интолерантность
Заняття 2. Толерантна і інтолерантності особистість
Заняття 3. Толерантне спілкування.
Заняття 4. Взаєморозуміння і узгодженість дій в групі
Заняття 5. Толерантність до інших через ставлення до себе
Заняття 6. Наскільки ви толерантна особистість?
Заняття 7. Ступінь толерантності
Заняття 8. Управління емоціями
Заняття 9. Способи підтримки
Заняття 10. Власне «Я» очима оточуючих людей
Заняття 11. Безконфліктне взаємодія
Заняття 12. Толерантність, интолерантность і невпевненість
Приватні питання гендерної терапії
Психологія і терапія батьківства
Індивідуальне психологічне консультування та психотерапія
Робота з сімейною історією
Етапи сімейної реконструкції
Гештальттерапия
Тренінги батьківської ефективності
Тренінг адаптації до вагітності
Тренінг рольової ідентифікації та актуалізації
Тренінг творчої акмеолізаціі
Тренінг отцовствованія і матерінствованія
Психологія і терапія клімаксу
Індивідуальне консультування і психотерапія
Тілесна терапія
трансактной психодрама
Насильство: психологія і терапія
Домашнє (сімейне) насильство
Згвалтування
Консультування і психотерапія жертв насильства
Індивідуальне консультування жертв сімейного насильства
Індивідуальне консультування жертв сексуального насильства
Групова терапія з жінками - жертвами насильства
Тренінг з арт -терапії
Приклади занять у групі арт-терапії
Криза маскулінності: психологія і терапія
Індивідуальне психологічне консультування та психотерапія
Тренінг «Стратегії переходу»
Стратегії для завершення
Стратегії для проміжної стадії
Стратегії: нові починання
Гендерна психологія:
 1. Диплом. Гендерні відмінності в психології моди - 2010 рік
 2. Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія. - 2009 рік
 3. Колектив авторів. Гендер для «чайників» -2 - 2009 рік
 4. Дусказіева Ж.Г.. Гендерні особливості тривожності часто хворіючих дітей старшого дошкільного віку і можливості її корекції - 2009 рік
 5. Г. П. Циганкова. Психологія гендерного виховання у вищому коледжі - 2009 рік
 6. Авторефератдіссертаціі на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Гендерні стереотипи в молодіжних засобах масової комунікації - 2008 рік
 7. Колектив авторів. Гендер для «чайників» - 2006
 8. Буличов И.И.. Про зміст ключових понять гендерістікі - 2005 р.
 9. Під редакцією С.Р. Касимової. Гендер: традиції і сучасність. Збірник статей з гендерних досліджень - 2005 р.
 10. Михайлова Е.Л.. "Я у себе одна", або Веретено Василини - 2003
 11. Шон Бурн. Гендерна психологія - 2002 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека