Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Функціональні обов'язки (система роботи) командира групи з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни

Щодня:

- проводити роботу з вивчення прізвища, імені, по батькові, року народження, національності, особистих якостей, роду занять до військової служби, сімейного стану, успіхів і недоліків у бойовій підготовці кожного підлеглого;

- аналізувати стан військової дисципліни, приймати участь у підведенні підсумків роботи щодо її зміцнення;

- проводити індивідуально-виховні бесіди з питань проходження служби з 1-2 військовослужбовцями з числа сержантів і курсантів групи;

- роз'яснювати особовому складу основні положення Конституції Російської Федерації, законів, військових статутів;

- контролювати рівномірність нарядів, господарських робіт серед особового складу групи;

- контролювати доведення до особового складу належних норм забезпечення;

- підбирати особовий склад для несення служби у варті і внутрішньому вбранні, вивчати його;

- готувати і проводити заняття згідно затвердженою методикою, особисто відповідати за дисципліну на заняттях і своєчасність їх початку і закінчення;

- оцінювати кожного курсанта за освоєння пройдених тем і занять, доповідати курсовому офіцерові про якість засвоєння мате-ріалу;

- доповідати курсовому офіцерові про всіх проханнях підлеглих, заохочення, проступки та накладених дисциплінарних взи-Скан.

Щотижня:

- особисто брати участь у підготовці та проведенні вихідних і святкових днів;

- готувати і опановувати методикою проведення занять відповідно до затвердженого планом;

- брати участь у створенні і підтримці в порядку навчально-матеріальної бази;

- оцінювати роботу закріплених підготовлених курсантів за слабоуспевающими;

- проводити додаткові заняття з курсантами, відстаю-ські в службі та навчально-бойової підготовки;

- дбати про чистоту приміщення, встановлювати черговість його збирання між відділеннями, вимагати від підлеглих справного і охайного утримання постільних приладдя, обмундирування та взуття, стежити за своєчасним виробництвом поточного ремонту речового майна особистого складу групи.

У міру необхідності:

- індивідуально працювати з військовослужбовцями, нарущающімі військову дисципліну;

- особисто готувати до несення служби наряд групи;

- проводити опитування особового складу по знанню статутних положень;

- брати участь у підборі особового складу для охорони об'єктів зі зброєю та боєприпасами, для несення вартової служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функціональні обов'язки (система роботи) командира групи з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни "
 1. Забезпечення безпеки військової служби
  роботу за наступними напрямками:? забезпечення травмобезопасності та безаварійності під час несення бойового чергування (бойової служби), вартової і внутрішньої служб, в ході бойової підготовки, експлуатації озброєння і військової техніки, проведення ремонтно-будівельних робіт, а також при виконанні інших завдань повсякденної діяльності;? проведення заходів медичного забезпечення
 2. Функціональні обов'язки (система роботи) командира відділення з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни
  обов'язків і їх особисте дисциплінованість. Щотижня: - розмовляти з кожним підлеглим, надавати допомогу і підтримку у військовому становленні курсантам; - стежити, щоб після стрільб та занять у підлеглих не залишалося бойових і холостих патронів, гранат, запалів і вибухових речовин; - організовувати проведення додаткових занять з відстаючими з вивчення общевоинских
 3. Сутність системи виховання особового складу
  система. Під сутністю системи виховання особового складу ЗС РФ слід розуміти сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених компонентів, що утворюють єдиний цілісний безперервний процес формування та розвитку особистості військовослужбовців та спонукання їх до самовдосконалення якостей, необхідних для успішного виконання завдань, що стоять перед армією і флотом в умовах їх
 4. Обов'язки психолога частини
  зобов'язаний знати психологічні якості військовослужбовців, вивчати соціально-психологічні процеси в полку (на кораблі) і підрозділах, виробляти пропозиції і брати участь у виконанні завдань, поставлених командиром по формуванню здорового морально-психологічного клімату у військових колективах, зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень; - відповідає за організацію та
 5. Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації
  зобов'язаний: планувати діяльність пункту; розробляти пропозиції командиру полку (корабля 1 рангу) з підвищення психологічної готовності особового складу, зміцненню психічного здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей; розробляти рекомендації посадовим особам ланки рота-батальйон по роботі з військовослужбовцями, які перебувають під динамічним наглядом в пункті, організовувати їх
 6. Основні напрями, форми і методи виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  функціональних обов'язків з профілактики правопорушень. Аналіз стану військової дисципліни здійснюється також у ході спеціальних заслуховувань і в ході підбиття підсумків, у встановлені терміни: а) в училищі не рідше 1 разу на семестр; б) на факультеті, кафедрі - 1 раз на місяць; в) на курсах - щотижня. Хід роботи з профілактики правопорушень щомісяця вивчається
 7. Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни
  функціональних обов'язків (оцінка кожного сержанта); - участь сержантів у виховній роботі з підлеглими; - аналіз дисциплінарної практики сержантів; - що мали місце випадки необ'єктивних доповідей або прихованих чинників порушень військової дисципліни; - розкрити роботу сержантів з виховання та навчання підлеглих, задоволенню їх потреб і запитів; - заходи щодо поліпшення роботи
 8. Основні цілі і завдання виховання військовослужбовців
  обов'язків; з прапорщиками (мічманами): - формування особистої відповідальності за беззаперечне виконання наказів командирів (начальників), військового обов'язку, вимог статутів Збройних Сил; - розвиток прагнення до підвищення професіоналізму, компетентності і особистій приблизно у виконанні посадових обов'язків, педагогічної майстерності, дбайливого ставлення до
 9. Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності офіцера ВМФ
  функціональних завдань (виконання функціональних обов'язків). При цьому професійний контакт з іншими військовослужбовцями здійснюється на особистісному рівні, де діють психологічні закони та психологічні механізми діяльності людей. У військово-адміністративному аспекті професійна діяльність офіцера спрямована на виконання посадових обов'язків як командира (начальника)
 10. Обов'язки психолога батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних)
  зобов'язаний : організовувати і проводити психологічну роботу з підтримання бойової та мобілізаційної готовності, в ході виконання бойових (навчально-бойових) завдань, бойового чергування (бойової служби), вартової і внутрішньої (чергової і вахтової) служб, повсякденної діяльності батальйону; вивчати вплив психологічних, організаційних та інших факторів життєдіяльності підрозділів на
 11. Психологічна допомога та реабілітація
  обов'язки посадових осіб центру (пункту) дивізії (полку) визначені у главі Обов'язки посадових осіб. Центри (пункти) взаємодіють з групами професійного психологічного відбору, здійснюють співробітництво з установами Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації і Міністерства освіти Російської Федерації, іншими зацікавленими структурами, що знаходяться в
 12. Г. Г. Броневицький, С. Н. Ладнов. Психопедагогика Командира Корабельного Підрозділи, 2006
  роботи, накопиченого на кораблях Військово-Морського Флоту, а також загальних положень військово-морський психології та педагогіки обгрунтовується интегративное науковий напрямок про теоретичні основи навчання і виховання курсантів, формування у них особистісних якостей, умінь і навичок, необхідних для навчання і виховання підлеглих. Розкриваються психолого-педагогічні основи діяльності
 13. Баклановский С.В.. Довідник військового психолога, 2000
  роботи. Організація і зміст діяльності офіцера психологічної служби в мирний час. Планування роботи щодо психологічного забезпечення повсякденної діяльності військ. Організація психологічного вивчення особового складу частини. Психологічний супровід особового складу частини. Робота з попередження самогубств, НУВ, пияцтва та наркоманії в частині. . Психологічне
 14. Організація роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  роботі. Основні напрямки виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни визначені в наказі МО РФ 1993 р. № 0100 «Про заходи з підтримання правопорядку і військової дисципліни в ЗС РФ». Вимоги Міністра оборони РФ до посадових осіб з підтримання правопорядку і військової дисципліни Міністр оборони РФ вимагає зосередити основні зусилля органів управління та посадових
 15. Організація виховання військовослужбовців
  система виховної роботи включає в себе наступні складові: - інформаційно-виховну роботу; - роботу щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни; - військово-соціальну роботу; - психологічну роботу; - культурно-досуговую роботу. Для успішного проведення виховної роботи у Збройних Силах необхідні: - систематичне вивчення
 16. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  роботи офіцерів: посібник з суспільно-державної підготовки офіцерів / В.Ф. Годін. - М.: ГУРЛС МО РФ, 1993. 4. Зеленов Ю.М. Морально-психологічне забезпечення діяльності військ (сил): навч. посібник / Ю.М. Зеленов. - М.: Изд-во МАІ, 2004. 5. Калашников І.А. Навчання і виховання в російській армії (XVII-XIX ст.): Зб. лекцій / І.А. Калашников. - М.: ВІА, 1993. 6. Калашников І.А.
 17. Висновок
  робота по військовому, правовому і моральному вихованню особового складу, суворе виконання правил, встановлених законами та військовими статутами Російської Федерації, постійна турбота командирів і начальників про поліпшення побуту своїх підлеглих, вдосконаленні їх культурного, побутового та медичного обслуговування, боротьба за моральну чистоту відносин, негайна реакція на найменший
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека