Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Функціональні обов'язки (система роботи) старшини курсу з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни

Щодня:

- стежити за точним виконанням обов'язків черговим і днювальним по курсу, зовнішнім виглядом курсантів і сержантів;

- вимагати від курсантів і сержантів курсу дотримання військової дисципліни, розпорядку дня; негайно доповідати началь-нику курсу про порушення військової дисципліни, а також про застосовані заохочення і накладених стягнення;

- керувати проведенням ранкового огляду, перевіряти порядок в казармі (гуртожитку) і на закріпленій території;

- проводити індивідуально-виховні бесіди з 2-3 військовослужбовцями з числа сержантів і курсантів;

- інструктувати особовий склад за вимогами безпеки перед проведенням господарських робіт, заступанням у наряд, виконанням завдань у відриві від підрозділів і контролювати дотримання цих вимог;

- водити курс в їдальню або відправляти її під командою одного з командирів груп; контролювати розміщення особового со-става в їдальні, дотримання норм забезпечення;

- особисто приймати і оглядати після здачі зброю і боєприпаси;

- контролювати своєчасність направлення хворих в поліклініку училища; відповідно до рішення начальника курсу віддавати необхідні вказівки про часткове або повне звільнення захворілих сержантів і курсантів від занять і робіт;

- перевіряти підготовку добового наряду роти, інструктувати і своєчасно направляти особовий склад на розлучення;

- проводити вечірню перевірку, оголошувати наряд на наступний день, представляти черговому по училищу відомості про відсутніх.

Щотижня:

- розподіляти між групами наряди на службу і на роботу, контролювати рівномірність навантажень на військовослужбовців, особисто вести черговість нарядів на сержантів;

- стежити за підтриманням чистоти і порядку в усіх приміщеннях курсу, а також на ділянці території, закріпленій за курсом;

- вивчати курсантів і сержантів роти, їх особисті якості, взаємини з товаришами по службі; проводити роботу з підтримки дисципліни і статутного порядку, правильних взаємовідносин між військовослужбовцями;

- представляти черговому по училищу команди, що відправляються з розташування училища; подавати заявку черговому по столовій про забезпечення їжею осіб, відсутніх у службових справах;

- особисто водити курс в лазню і представляти його на медичний огляд;

- надавати допомогу 1 - 2 молодим сержантам в посадовому становленні та освоєнні методів виховання підлеглих;

- перевіряти зовнішній вигляд і інструктувати звільняються з розташування училища;

- доповідати начальнику курсу про потреби і запитах підлеглих, висновки зі своїх спостережень за станом дисципліни та пропозиції щодо її зміцнення;

- брати участь у підведенні підсумків військової дисципліни, визначенні кращих, клопотати про заохочення, які проявляють старанність і розумну ініціативу.

Щомісяця:

- здійснювати раптові перевірки наявності у військовослужбовців предметів обмундирування;

- проводити за вказівкою начальника курсу інструкторсько-методичні заняття з сержантами з підтримання внутрішнього порядку, забезпечення контролю за особовим складом та виконання елементів розпорядку дня;

- своєчасно отримувати та оглядати надходять на курс зброю та інші матеріальні засоби, строго стежити за їх наявністю, правильною експлуатацією і своєчасно відправляти в ремонт; піклуватися про наявність починочная матеріалу для ремонту речового майна особовим складом курсу;

- звіряти книги обліку військового майна курсу з книгами обліку служб училища і вести облік і звітність;

- брати участь у підготовці та проведенні загальних зборів військовослужбовців, вечорів питань і відповідей, підведенні підсумків за місяць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функціональні обов'язки (система роботи) старшини курсу з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни "
 1. Основні напрями, форми і методи виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Організацію впровадження системи роботи посадових осіб з підтримання правопорядку і військової дисципліни доцільно почати з вивчення наказу та додатка до нього з усіма категоріями посадових осіб. До цього заняття кожен з командирів дол-дружин мати посадові обов'язки та виписки з плану в робочих зошитах з тим, щоб враховувати проведення заходів при розподілі роботи на день,
 2. Сутність системи виховання особового складу
  Виховання особового складу Збройних Сил Російської Федерації здійснюється на основі положень і вимог, викладених у: - Конституції і законах Російської Федерації; - указах Президента і постановах Уряду Російської Федерації; - общевоинских статутах Збройних Сил Російської Федерації та військової присяги; - наказах і директивах відповідних командирів
 3. Обов'язки психолога частини
  (з наказу МО РФ 1995 р. № 226) Психолог полку (корабля 1 рангу) несе відповідальність за стан і організацію психологічної роботи в інтересах виховання особового складу, зміцнення його морально-психологічного стану і підтримки психологічної стійкості військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи. Психолог
 4. Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни
  Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни включає в себе: а) з особовим складом: - виконання заходів виховної роботи (що планувалося, що проведено, з якою якістю); - оцінки роботи редколегії стінного друку, редакторів бойових листків, іншого активу підрозділу; - які, коли пройшли збори особового складу, які рішення приймалися, що
 5. Основні форми виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Основними формами виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни є:? заняття в системі суспільно-державної підготовки, інформування особового складу, виховна робота у вечірній час;? індивідуально-виховна робота;? загальні збори особового складу підрозділу;? наради офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) з
 6. Баклановский С.В.. Довідник військового психолога, 2000
  Загальні вимоги до офіцера психологічної служби та організації психологічної роботи. Організація і зміст діяльності офіцера психологічної служби в мирний час. Планування роботи щодо психологічного забезпечення повсякденної діяльності військ. Організація психологічного вивчення особового складу частини. Психологічний супровід особового складу частини. Робота по
 7. Функціональні обов'язки (система роботи) командира групи з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни
  Щодня: - проводити роботу з вивчення прізвища, імені, батькові, року народження, національності, особистих якостей, роду занять до військової служби, сімейного стану, успіхів і недоліків у бойовій підготовці кожного підлеглого; - аналізувати стан військової дисципліни, приймати участь у підведенні підсумків роботи щодо її зміцнення; - проводити індивідуально-виховні бесіди
 8. Обов'язки психолога батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних)
  Психолог батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних підрозділів) в мирний і воєнний час несе відповідальність за психологічний стан особового складу, організацію і стан психологічної роботи в батальйоні; дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості особового складу, ефективність заходів, що проводяться в інтересах збереження психічного здоров'я
 9. Основні цілі та завдання виховання військовослужбовців
  Вихідним елементом системи виховання виступають її мети. Основний і пріоритетною метою виховання особового складу є формування і розвиток у нього якостей і відносин гражданінапатріота, військового професіонала і високоморальної особистості. Дана загальна мета визнана орієнтувати командирів (начальників) на всебічний і комплексний підхід до виховання військовослужбовців, застерігати від
 10. Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації
  Начальник пункту призначається, як правило, з числа офіцерів, що мають психологічну освіту. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи і є прямим начальником усього особового складу пункту. Він відповідає за організацію та проведення роботи в пункті, ефективність і якість проведених заходів психологічної допомоги та реабілітації, аналіз
 11. Забезпечення безпеки військової служби
  Безпека військової служби - стан військової служби , що забезпечує захищеність військовослужбовців, місцевого населення та навколишнього природного середовища від загроз, що виникають при здійсненні діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Командир (начальник) керує забезпеченням безпеки військової служби, організовуючи роботу за наступними напрямками:? забезпечення травмобезопасності і
 12. Функціональні обов'язки (система роботи) командира відділення з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни
  Щодня: - знати, де знаходяться підлеглі, перевіряти їх при кожному побудові, доповідати про відсутніх; - стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім порядком у відділенні, вимагати дотримання підлеглими військової дисципліни; - проводити індивідуально-виховні бесіди з 1 - 2 військовослужбовцями відділення; - забезпечувати дотримання правил носіння військової
 13. Основні положення
  Справжнє методичний посібник розроблений на основі «Концепції виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації» (Додаток № 3 до Наказу МО РФ № 70 від 11 березня 2004 року), яка представляє собою систему поглядів, понять, ідей, цільових установок, пріоритетних напрямів, принципів, методів, форм і зв'язків між ними в галузі виховання військовослужбовців. Основною метою
 14. Додаток 3
  Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 15. Сутність, основні завдання та напрямки інформаційно-пропагандистської роботи
  Інформаційно-пропагандистська робота багато в чому визначає ефективність всієї системи виховання особового складу у підрозділах, мотивацію повсякденній діяльності військовослужбовців. Інформаційно-пропагандистська робота - це цілеспрямоване комплексне використання органами військового управління, військовими засобами масової інформації, офіцерами і прапорщиками (мічманами), засобів і методів
 16. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Азаров В.М. Морально-психологічне забезпечення особового складу Об'єднаного угруповання військ (сил) в ході контртерористичної операції на Північному Кавказі / В.М. Азаров / / Військова думка. - 2000. - № 5. 2. Герасимов А.М. Військова психологія і педагогіка: навч. посібник для вищих військово-навчальних закладів / А.М. Герасимов. - М.: ВА ім. Ф.Е. Дзержинського, 1996. 3. Годін В.Ф. Система
 17. Зміст і організація професійного самовиховання особового складу частини
  Зміст і організація професійного самовиховання особового складу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека