ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Функціональні обов'язки (система роботи) начальника курсу з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни

Щодня:

- проводить індивідуально-виховні бесіди з 2-3 військовослужбовцями курсу з питань служби і дисципліни;

- особисто вивчає особовий склад, виховує його в дусі дружби, товариства;

- особисто контролює наведення внутрішнього порядку на курсі і дотримання розпорядку дня;

- проводить інструктаж з мір техніки безпеки при роботі на техніці та господарських роботах, при проведенні занять і стрільб;

- особисто опановує передовими формами, методами та методиками виховання особового складу;

- ставить завдання щодо організації навчально-бойової діяльності, служби , виховної роботи курсовим офіцерам, старшині, сержантам;

- інструктує особовий склад, який заступає на бойове чергування, в караул і добовий наряд, а також осіб, які виконують завдання у відриві від підрозділу з питань підтримання пильності, боєготовності, порядку і дисципліни;

- підбирає військовослужбовців для виконання завдання з урахуванням їх психологічних особливостей, взаємовідносин та психологічної сумісності;

- вітає підлеглих з днем ??народження;

- заслуховує доповіді курсових офіцерів, командирів груп і відділень про виконану роботу, про стан навчання, дисципліни і в цілому бойової готовності.

Щотижня:

- аналізує стан військової дисципліни, підводить підсумки щодо її зміцнення і визначає першочергові заходи з підтримання правопорядку;

- проводить наради курсових офіцерів, сержантів з питань зміцнення військової дисципліни, вивчення передового досвіду виховної роботи;

- перевіряє стан роботи щодо зміцнення військової дисципліни та надає допомогу курсовим офіцерам в підвищенні її ефективності, виступає на підведенні підсумків на курсі , а також в одній з груп;

- організовує дозвілля особового складу у вихідні та святкові дні;

- здійснює контроль за своєчасним поверненням з відпусток, відряджень, лікувальних установ , при перекладі по службі військовослужбовців курсу;

- проводить особисті зустрічі з батьками (при їх прибутті в училище);

- контролює особовий склад на заняттях, господарських роботах;

- особисто бере участь у контролі за якістю приготування їжі і доведенням належних норм забезпечення до особового складу;

- працює в групах з контролю за виконанням прийнятих рішень;

- проводить групові бесіди в мікрогрупах, бесіди з лідерами (формальними, неформальними), з особами, що мають проблеми у відносинах з товаришами по службі, та інші заходи з зміцненню-нію військової дружби, попередження конфліктних ситуацій, формуванню громадської думки та настроїв військовослужбовців;

- доповідає начальнику факультету та його заступникам про військову дисципліну, морально-психологічному стані, потребах і запитах особового складу, недоліки в його соціально-побутове забезпечення, заходи щодо їх усунення, вирішенні виховних завдань .


Щомісяця:

- організовує і проводить загальні збори з питань виховної роботи, зміцнення дисципліни і правопорядку;

- виступає перед особовим складом з бесідами на теми правового, морального і військового виховання;

- контролює рівномірність нарядів, господарських робіт між особовим складом групи;

- організовує роботу з изжитию випадків викривлення дисциплінарної практики ;

- визначає «групу ризику» і проводить бесіди з військовослужбовцями, що входять в цю групу;

- навчає сержантський склад практиці роботи з профілактики нестатутних взаємовідносин;

- уточнює розрахунок особового складу, що виділяється для дії за сигналом «Пошук»;

- проводить вибіркове анкетування з питання вивчення морально-психологічного клімату на курсі;

- аналізує втрати навчального часу за рахунок травматизму та хвороб, вживає заходів щодо їх усунення;

- особисто перевіряє наявність, зберігання та пономерного облік зброї, боєприпасів та майна;

- вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід офіцерів і сержантів курсу у вихованні особового складу;

- організовує і проводить інструкторсько-методичні заняття, відкриті уроки з офіцерами і сержантами з використання передових прийомів і методів в процесі навчання;

- бере участь у навчанні практиці введення передових методів у навчальний процес на факультеті.

Щокварталу:

- організовує підготовку і проведення вечора запитань і відповідей з основних питань життєдіяльності підрозділу.

У міру необхідності:

- доводить до особового складу накази з оголошенням вироків військових трибуналів (при їх отриманні);

- особисто бере участь у розслідуванні фактів нестатутних взаємовідносин та визначає заходи щодо їх усунення (при здійсненні фактів нестатутних взаємовідносин);

- забезпечує присутність необхідної категорії особового складу підрозділу на відкритих судових процесах (при їх проведенні);

- особисто бере участь у підборі особового складу до несення вартової служби (при заступання курсу в наряд);

- особисто інструктує особовий склад варти (при заступання курсу в караул);

- організовує ознайомлення військовослужбовців зі своїми службовими картками під розпис;

- проводить бесіди (лекції) на правову тему, влаштовує зустрічі особового складу з представниками військової юстиції та прокуратури, вікторини за статутами ЗС та інші заходи з правової пропаганди (за сприяння відповідних посадових осіб училища);

- проводить бесіди, інформування особового складу про умови служби та розв'язуваних задачах, заняття з бойової підготовки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функціональні обов'язки (система роботи) начальника курсу з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни "
 1. Функціональні обов'язки (система роботи) старшини курсу з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни
  Щодня: - стежити за точним виконанням обов'язків черговим і днювальним по курсу, зовнішнім виглядом курсантів і сержантів; - вимагати від курсантів і сержантів курсу дотримання військової дисципліни, розпорядку дня; негайно доповідати началь-нику курсу про порушення військової дисципліни, а також про застосовані заохочення і накладених стягнення; - керувати проведенням ранкового
 2. Сутність системи виховання особового складу
  Виховання особового складу Збройних Сил Російської Федерації здійснюється на основі положень і вимог, викладених в: - Конституції і законах Російської Федерації; - указах Президента і постановах Уряду Російської Федерації; - общевоинских статутах Збройних Сил Російської Федерації та військової присяги; - наказах і директивах відповідних командирів
 3. Основні напрямки, форми і методи виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Організацію впровадження системи роботи посадових осіб з підтримання правопорядку і військової дисципліни доцільно почати з вивчення наказу та додатка до нього з усіма категоріями посадових осіб. До цього заняття кожен з командирів дол-дружин мати посадові обов'язки та виписки з плану в робочих зошитах з тим, щоб враховувати проведення заходів при розподілі роботи на день,
 4. Функціональні обов'язки (система роботи) курсового офіцера по організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни
  Щодня: - проводить індивідуально-виховні бесіди з 2-3 військовослужбовцями групи з питань служби і дисципліни; - контролює своєчасне доведення до особового складу належних норм забезпечення, вникає в його потреби; - здійснює контроль за своєчасним поверненням з відпусток, відряджень, лікувальних установ, при перекладі по службі; - роз'яснює особовому складу
 5. Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації
  Начальник пункту призначається, як правило, з числа офіцерів, що мають психологічну освіту. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи і є прямим начальником усього особового складу пункту. Він відповідає за організацію та проведення роботи в пункті, ефективність і якість проведених заходів психологічної допомоги та реабілітації, аналіз
 6. Система роботи посадових осіб щодо запобігання самогубств
  Автори вважають за необхідне привести на закінчення розмови про суїциди приблизну систему роботи посадових осіб з профілактики самогубств. {Foto32} {foto33} {foto34} {foto35} {foto36} {foto37} Примітка: НУ - начальник училища; ЗНУ - заступник начальника училища; ЗНУ з УНР - заступник начальника училища з навчальної та наукової роботи; ЗНУ з МО -
 7. Забезпечення безпеки військової служби
  Безпека військової служби - стан військової служби, що забезпечує захищеність військовослужбовців, місцевого населення та навколишнього природного середовища від загроз, що виникають при здійсненні діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Командир (начальник) керує забезпеченням безпеки військової служби, організовуючи роботу за наступними напрямками:? забезпечення травмобезопасності і
 8. Основні цілі та завдання виховання військовослужбовців
  Вихідним елементом системи виховання виступають її мети. Основний і пріоритетною метою виховання особового складу є формування і розвиток у нього якостей і відносин гражданінапатріота, військового професіонала і високоморальної особистості. Дана загальна мета визнана орієнтувати командирів (начальників) на всебічний і комплексний підхід до виховання військовослужбовців, застерігати від
 9. Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності офіцера ВМФ
  Професійна діяльність офіцера ВМФ у системі військової психолого-педагогічного знання розглядається у двох аспектах: військово-спеціальному і військово-адміністративному. У військово-спеціальному аспекті офіцер виконує заходи, спрямовані на вирішення своїх функціональних завдань (виконання функціональних обов'язків). При цьому професійний контакт з іншими військовослужбовцями
 10. Функціональні обов'язки (система роботи) командира групи з організації виховання особового складу, підтримання правопорядку і військової дисципліни
  Щодня: - проводити роботу з вивченню прізвища, імені, по батькові, року народження, національності, особистих якостей, роду занять до військової служби, сімейного стану, успіхів і недоліків у бойовій підготовці кожного підлеглого; - аналізувати стан військової дисципліни, приймати участь у підведенні підсумків роботи щодо її зміцнення; - проводити індивідуально-виховні бесіди
 11. Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни
  Аналіз стану виховної роботи та військової дисципліни включає в себе: а) з особовим складом: - виконання заходів виховної роботи (що планувалося, що проведено, з якою якістю); - оцінки роботи редколегії стінного друку, редакторів бойових листків, іншого активу підрозділу; - які, коли пройшли збори особового складу, які рішення приймалися, що
 12. Обов'язки психолога частини
  (з наказу МО РФ 1995 р. № 226) Психолог полку (корабля 1 рангу) несе відповідальність за стан і організацію психологічної роботи в інтересах виховання особового складу, зміцнення його морально- психологічного стану і підтримки психологічної стійкості військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи. Психолог
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека