Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

ФОРМИ ПЕРШОГО рецидиву раку ЯЄЧНИКІВ IIIC-IV ст. ЗАЛЕЖНО ВІД об'ма ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ

Лисенко М.В., Ушаков І.І., Сидоренко Г.В., Саркісян Л.Г.

ФГУ ГВКГ ім.Н.Н.Бурденко, м.Москва

Завдання дослідження: Оцінити час розвитку і форму рецидиву у хворих на рак яєчників (РЯ) IIIС-IV стадій, які перенесли стандартні і розширені оперативні втручання.

Матеріали і методи: У період з 2003р. по грудень 2009р. у відділенні гінекології лікувалися 71 хвора РЯ IIIС-IV стадій, розділені на дві групи залежно від обсягу хірургічного лікування: основна (I група) (n=35) і контрольна (II група) (n=36). Пацієнткам I групи були виконані розширені оперативні втручання (гістеректомія II типу з придатками з / без висічення очеревини малого таза, екстирпація великого сальника, парааортальной-тазовий лімфодіссекція), в II групі - стандартні обсяги хірургічного лікування (гістеректомія I типу або надпіхвова ампутація матки з придатками , екстирпація або резекція великого сальника). Морфологічно в обох групах превалювала серозна аденокарцинома: 85,7% - в основній і 80,5% - у контрольній групах. У проміжний аналіз результатів лікування включені хворі, терміни спостереження за якими перевищували 12 місяців з моменту діагностики (з хворих I групи оцінені 33, з II - 36 пацієнток).

Результати: В основній групі 12 (34,3%) пацієнткам виконана повна, 23 (65,7%) - оптимальна; в контрольній групі 20 (55,5%) - оптимальна, 16 ( 44,4%) - субоптимальних ціторедуктівних операції. Однорічна безрецидивної виживаність у пацієнток основної групи склала 42,4%, в контрольній - 2,8% (р=0,004). Дворічна загальна виживаність була вище у пацієнток основної групи і склала 92%, в контрольній - 52% (p=0,04).

Строки розвитку і форми рецидивів у хворих обох груп представлені в таблиці.
Результатом виконання розширених операцій у хворих I групи було збільшення безрецидивного періоду і значиме зменшення числа хворих рефрактерних до I лінії хіміотерапії. Місцеві форми рецидивів в I групі розвинулися в 3,1% (1 хвора). У II групі - місцевий рецидив поєднувався з дисемінований поразку (8 хворих - 22,2%). Достовірних відмінностей в числі дисемінованих рецидивів отримано не було.

Висновки: Виконання розширених операцій значно знижує частоту місцевих рецидивів і збільшує показники безрецидивної виживаності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФОРМИ ПЕРШОГО рецидиву раку ЯЄЧНИКІВ IIIC-IV ст. ЗАЛЕЖНО ВІД об'ма ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ "
 1. ФОРМИ ПЕРШОГО рецидиву раку ЯЄЧНИКІВ IIIC-IV СТ. ЗАЛЕЖНО ВІД ОБСЯГУ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ
  форми рецидивів у хворих обох груп представлені в таблиці. {Foto43} Результатом виконання розширених операцій у хворих I групи було збільшення безрецидивного періоду і значиме зменшення числа хворих рефрактерних до I лінії хіміотерапії. Місцеві форми рецидивів в I групі розвинулися в 3,1% (1 хвора). У II групі - місцевий рецидив поєднувався з дисемінований поразкою (8
 2. Лікувальний ефект контрацептивних гормонів
  форми безпліддя коливається від 4 до 40% (Са-идов Р.А. , Макацарія А.Д., 2005). Для лікування ендокринного, тобто пов'язаного з порушенням процесу овуляції, безпліддя контрацептивні гормони успішно використовуються у зв'язку з так званим ребаунд-ефектом, або ефектом відновлення, що виникають після відміни препаратів. Цей ефект полягає в короткочасному гальмуванні функції
 3. ХВОРОБИ Кори надниркових залоз
  форми лакриці, викликають синдром, що нагадує первинний альдостеронизм. затримуємо натрій речовиною в таких продуктах служить гліціррізіновая кислота, здатна викликати збільшення обсягу позаклітинної рідини, гіпертензію, зниження рівня реніну і змісту альдостерону в плазмі. Діагноз встановлюють або виключають на підставі ретельної оцінки даних анамнезу. Лікування. Хворим з
 4. П
  форми П. Найчастіше П. протікає як флегмона. У більшості випадків П. виникає при зараженні гнійними бактеріями при пораненнях віночка і зводу межкопитцевой щілини, а також при ящуре, некробактеріозі. Сприятливі фактори: антисанітарний стан приміщень, випасання тварин на заболочених пасовищах, нерегулярна розчищення копит. Симптоми: підвищення температури тіла на 1,5-2 , 0 {{°}} C,
 5. Р
  форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, володіють мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей, кислот, тепла. Р. включають 2 роду - везікуловіруси і лиссавирусов. До перших відносяться віруси групи везикулярного стоматиту, ко
 6. ЛІКУВАЛЬНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ гінекологічної патології
  форми, синдром Шерешевського - Тернера). Застосовують замісну гормонотерапію починаючи з 13-14 років естрогенами (по 0,05 мг микрофоллина або 2 мг естрофема протягом 20 днів з перервами) до розвитку вторинних статевих ознак, збільшення молочних залоз, появи менархе, а потім - циклічну терапію естроген-гестагенами препаратами (климен, клімонорм, фемостон, дивина, трісек-Венс та ін) з
 7. Ювенільні маткові кровотечі
  форми прояву в сім'ї геморагічного синдрому та діагностовані дефекти системи гемостазу були в 65% випадках, тоді як в сім'ях хворих з ЮМК та ізольованої патологією репродуктивної системи - в 10-25% випадків, що лише трохи перевищує показники для популяції в цілому (10 - 12%) [4]. Екстрагенітальні прояви геморагічного синдрому в анамнезі при поєднаній формі ЮМК
 8. Поліпи ендометрію
  форми [38]. Ми вважаємо за доцільне класифікувати поліпи на залізисті, фіброзні, залізисто-фіброзні з вогнищевим аденоматозом і аденоматозні. Крім того, деякі автори виділяють в окремі форми малігнізованих і ангіоматозние поліпи. Питання про малігнізації поліпів ендометрію обговорюється в літературі вже тривалий час. На думку Б. І. Желєзнова [38], звичайні поліпи ендометрію не Лейоміома матки
 9. форми з сигароподібні ядрами, оточені коллагеновой сполучною тканиною з кровоносними судинами різної величини. У препаратах виявляється різна кількість огрядних кліток з метахроматичні гранулами, які зустрічаються в сполучній тканині багатьох органів і 465 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості містять такі фізіологічно активні
  Генітальний ендометріоз
 10. форми ендометріозу яєчника як доброякісні пухлини. Терміном «ендометріоми», зокрема, іноді позначають великі за розміром ендометріоїдниє розростання, хоча за гістогенезом подібні утворення, незалежно від їх розмірів, слід розглядати як ендометріоз, а не пухлина. У пояснювальних зауваженнях експертів ВООЗ до Міжнародної гістологічної класифікації пухлин яєчників [149]
  формы эндометриоза яичника как доброкачественные опухоли. Термином «эндометриома», в частности, иногда обозначают большие по размеру эндометриоидные разрастания, хотя по гистогенезу подобные образования, независимо от их размеров, следует рассматривать как эндометриоз, а не опухоль. В пояснительных замечаниях экспертов ВОЗ к Международной гистологической классификации опухолей яичников [149]
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека