Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Військова психологія і педагогіка в професійній діяльності офіцера Військово-морського флоту, 2004 - перейти до змісту підручника

Формовані знання, навички та вміння

У результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен:

а) мати уявлення:

- про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки;

- про соціальні параметрах суспільства, які безпосередньо впливають на особовий склад військово-морських підрозділів.

Б) знати:

- психологічні характеристики військової діяльності;

- соціально-психологічну структуру військового колективу;

- програму та методику вивчення психологічних особливостей військовослужбовців;

- виховну та індивідуальну роботу в підрозділі;

- сутність і зміст морально-психологічного забезпечення.

В) вміти використовувати:

- методику оцінки взаємин військовослужбовців у підрозділі;

- виховні технології в роботі з військовослужбовцями;

- форми, методи і засоби морально-психологічного забезпечення діяльності військово-морських підрозділів.

Г) володіти:

- ефективними способами навчання, виховання, психологічної підготовки військовослужбовців і військових колективів в сучасних умовах;

- необхідними знаннями, вміннями організації ефективної управлінської діяльності у військово-професійній сфері.


Д) мати досвід (навичка):

- розробки інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу командирам підрозділів;

- організаційно-управлінської діяльності з морально-психологічного забезпечення функціонування військово-морських підрозділів у мирний і воєнний час;

- організації та управління в системі виховної роботи з військовослужбовцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " формовані знання, навички та вміння "
 1. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок
  Найважливіша якість діяльності психолога - професійна компетентність, або професіоналізм, що включає в себе професійні знання , вміння, навички. Психолог повинен бути різнобічно підготовленим фахівцем. Тому його професійна ерудиція включають в себе не тільки знання в галузі психології, але і певну сукупність знань в галузі філософії, історії, культурології,
 2. Зміст категорії «здібності» в психологічному дослідженні
  У психології термін «здібності» розглядається з точки зору успішності людини в діяльності. Проте дослідження показують, що на оцінку успішності діяльності впливають багато факторів, в тому числі і готовність суспільства прийняти і оцінити ці досягнення. Тому, приймаючи критерій успішності, пропонується уточнити зміст цього поняття і розглядати «здібності» як міру відповідності
 3. Психічні освіти
  У вітчизняній психології та педагогіці прийнято вважати, що психічні освіти - це лабільні психічні явища, що формуються в ході навчання й визначають якість професійної і всякої іншої діяльності людини. У їх структуру входять знання, навички та вміння, а також звички і переконання. Інтегральним психічним утворенням, що формується як у процесі навчання, так і
 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  Під час навчання у вищій школі студенти отримують знання і набуває вміння і навички не тільки на лекціях і заняттях, а й під час самостійної роботи. Завдяки цьому вони отримують хорошу теоретичну і практичну підготовку за обраною професією. Виконуючи самостійно операції та інші лікарські дії майбутній фахівець впевненість у собі, здатність приймати рішення і
 5. Компоненти профес.псіхолога
  На сьогоднішній день поняття професіоналізму та його основних структурних компонентів у вітчизняній психології праці є недостатньо розробленим. Найважливіша якість психолога - професійна компетентність. Вона включає в себе професійні знання, уміння, навички та здібності. До числа характеристик професійної компетентності також відносять: діапазон професійних
 6. Висновки по першому розділі
  Висування проблеми здоров'я в число пріоритетних завдань суспільного і соціального розвитку зумовлює актуальність теоретичної і практичної її розробки , необхідність розгортання відповідних наукових досліджень і вироблення методичних та організаційних підходів до його збереження та зміцнення, формування культури здоров'я. Сформована система освіти не сприяє в
 7. Сутність і зміст процесу навчання
  Навчання по своїй суті - це соціальний процес, який притаманний як суспільству в цілому, так і Збройним Силам. У загальному випадку навчання - основний шлях отримання освіти, цілеспрямований, організований, планомірно і систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, вміннями та навичками під керівництвом досвідчених осіб - педагогів. Військове навчання являє собою специфічний
 8. Кваліфікаційна характеристика фахівця
  Сфера професійної діяльності Сфера професійної діяльності:? академічні, вузівські та галузеві науково-дослідні інститути;? міжнародні, національні та регіональні дослідні та експертно-аналітичні центри;? установи системи вищої, середньої спеціальної та середньої освіти Міністерства освіти Республіки Білорусь, Міністерства праці та
 9. Типова структура розвиваючого модуля
  Зміст навчання у ході розвиваючих тренінгів необхідно групувати за такими основними напрямками: 1) Формування суб'єкта саморозвитку: налагодження процесу мотивації і цілепокладання: опрацювання цілей саморозвитку (уточнення, прояснення, опис ознак досягнення), конкретизація завдань, смислове обгрунтування мети, планування; актуалізація процесів самоідентифікації; досягнення
 10. ВСТУП
  Військово-педагогічний процес - це організована і цілеспрямована діяльність військовослужбовців з метою формування необхідних знань, навичок і умінь, бойових і морально-психологічних якостей особистості воїна і військових колективів. Військово-педагогічний процес являє складне соціальне явище, що включає в себе військове навчання і виховання, які виступають в нерозривному зв'язку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека