ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Форми і методи роботи керівного складу щодо МПЗ військової дисципліни

Керівними документами передбачено конкретні форми і методи роботи керівного складу щодо МПЗ військової дисципліни.

Наприклад, навчання та обмін досвідом роботи щодо практики зміцнення військової дисципліни рекомендується проводити з:

сержантами 2 рази на місяць;

прапорщиками - щомісячно;

офіцерами підрозділів - щомісячно;

командним складом військових частин - щоквартально.

Підсумки стану військової дисципліни та ефективності роботи керівного складу щодо його зміцнення підводити:

у військових частинах - щомісячно;

у ротах, батальйонах - щотижнево;

у взводах, відділеннях - щоденно.

Підведення підсумків стану військової дисципліни проводять:

командири відділень з особовим складом по кожному солдату;

командири взводів з особовим складом взводу і окремо з сержантами, командирами відділень, яким ставить завдання на наступну добу, з визначенням місця за рейтингом кожного відділення;

командири рот з особовим складом роти на загальних зборах роти і окремо з командирами взводів з визначенням рейтингу відділенням і взводам роти;

командири батальйонів з особовим складом батальйону на загальних зборах і окремо з командирами рот з визначенням рейтингу ротам і взводам;

командири полків на зборах офіцерів і окремо з командирами батальйонів з вивченням рейтингу батальйонам і ротам полку.

Керівний склад частини приймає участь у підведенні підсумків відстаючих підрозділах.

Навчання офіцерів, прапорщиків, сержантів системному підходу, сучасним формам і методам роботи з підлеглими, передовому досвіду роботи щодо зміцнення військової дисципліни планується та проводиться не менш двох разів на місяць.

В усіх військових частинах та підрозділах рекомендується втілювати в практику визначення персональної оцінки військовослужбовців з їх особистої дисциплінованості та відповідальності за збереження особистого життя і здоров'я.

Акцентується увага керівного складу на цілеспрямовану активну і комплексну роботу, з однієї сторони, щодо впровадження статутних норм і правил поведінки у військовому середовищі, а з іншої - щодо затвердження гуманних і демократичних взаємин між військовослужбовцями строкової служби, командирами (начальниками) і підлеглими.
Зимовий період навчання рекомендується визначити як період викорінення порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. З цією метою слід охопити виховним впливом кожного військовослужбовця через особисту участь керівного складу військ у проведенні комплексу організаційних, виховних, психологічних та інших цільових заходів, спрямованих на затвердження у військових підрозділах (частинах) норм і правил воїнського етикету, найкращих традицій і звичаїв українського війська, профілактику порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями і своєчасного з'ясування їх детермінант та їх усунення, забезпечення оптимальної й ненасильницької адаптації молодого поповнення до умов військової служби, затвердження загальнолюдських, національних і воєнних цінностей у військовому середовищі. Активно для цього можна залучати офіцерські збори, жіночі ради, ради сержантів, представників релігійних конфесій та інших громадських організацій.

Відомо, що безпосередній вплив на військову дисципліну має МПС особового складу, який слід оптимізувати згідно вимог Конституції та законів України, статутів Збройних сил, Військової присяги та наказів Міністра оборони. Для цього на:

командирських зборах і навчально-методичних заняттях під час підготовки до зимового і літнього періодів навчання плануються та проводяться заняття з командирами підрозділів (частин) з проблем організації служби військ, навчання, виховання і забезпечення побуту особового складу;

щомісячних семінарах з офіцерським складом аналізуються актуальні проблеми зміцнення МПС-у особового складу і військової дисципліни, визначаються оптимальні шляхи посилення ефективності їх управлінської діяльності щодо профілактики правопорушень та встановлення здорової морально-психологічної атмосфери у військових колективах;

заняттях з бойової, гуманітарної і правової підготовки організовуються поглиблене вивчення всіма категоріями особового складу вимог статутів, законодавчих актів, що стосуються їх життєдіяльності.

Практична робота у підлеглих підрозділах планується і проводиться щомісячно:

командирами дивізій в управлінні одного з полків та в одному батальйоні (дивізіоні), двох-трьох підрозділах;

командирами бригад (полків) у двох-трьох ротах (батареях);

командирами батальйонів (дивізіонів) у двох-трьох взводах.


Командири (начальники) особисто займаються навчанням безпосередньо підлеглих офіцерів, прапорщиків і сержантів сучасним гуманним принципам, ефективним методам і ненасильницьким формам роботи щодо зміцнення військової дисципліни, оптимального використання наданих їм дисциплінарних прав, творчому поєднанні в своїй діяльності методів переконання, заохочення, примусу та особистого прикладу.

Зусилля психологів військових частин зосереджуються на індивідуальній роботі з військовослужбовцями усіх категорій безпосередньо у підрозділах для визначення детермінант їх девіантної поведінки, надання їм своєчасної соціально-психологічної, психологічної та інших видів допомоги, проведення сучасних профілактичних заходів. Вони організовують систематичне медичне спостереження військовослужбовців, що належать до "груп ризику", проводять з ними постійну виховну і психокорекційну роботу.

Вони про виявлених осіб з нервово-психічною нестійкістю, схильних до пияцтва, вживання наркотичних та токсичних речовин, а також тих, хто схильний до конфліктної поведінки у військовому середовищі на підґрунті порушення статутних правил взаємовідносин, своєчасно мають приймати оптимальні рішення, організовувати комплексні організаційні, соціально-психологічні, психологічні та інші заходи щодо їх профілактики, попереджання, викоренення та затвердження здорового образу життя у військових колективах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Форми і методи роботи керівного складу щодо МПЗ військової дисципліни"
 1. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
  Система роботи зі зміцнення військової дисципліни в підрозділі (частині) - це комплекс управлінських, організаційних, педагогічних і психологічних заходів та основних напрямів роботи командирів (начальників) щодо згуртування особового складу підрозділів (частини) у справжні військові колективи, досягнення у них позитивного МПС, затвердження суспільно схвалених норм і правил поведінки його членів,
 2. Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»
  Порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями - це різноманітні протиправні моральні, фізичні, психічні та інші форми дій одного військовослужбовця (або групи військовослужбовців) щодо іншого(-их), які здійснюються систематично або одноразово Із корисних мотивів з мстою досягнення певних привілеїв, незаконних пільг, «казарменого комфорту», задоволення егоїстичних потреб за рахунок
 3. Зміст і задачі психологічної роботи у військовій частині (підрозділі)
  "Психологічна робота у Збройних силах - це діяльність командирів, штабів, офіцерів виховних структур щодо формування і розвитку у військовослужбовців психічних якостей, які необхідні для введення бойових дій, виконання службових і навчально-бойових задач, а також щодо збереження їх психічного здоров'я; складова частина МПЗ життєдіяльності військ" [1, с. 413]. Аналіз психологічної роботи в
 4. Методика проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання
  Методику проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання з особовим складом військової частини (підрозділу) доцільно здійснювати поетапно. Як правило, заступник командира з виховної роботи організує його у три етапи: під час підготовки до командно-штабного тактичного навчання; у ході проведення командно-штабного тактичного навчання; на етапі завершення командно-штабного
 5. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування
  Бойове чергування - це особливий вид чергування засобів і сил, що спеціально виділені і знаходяться у більш високих у порівняні з іншими силами і засобами ступенях бойової готовності до рішення задач і введення бойових дій, що заплановані або неочікувано виникають. Бойове чергування у Збройних силах України є виконанням бойового завдання з охорони державного кордону в повітряному просторі
 6. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
  МПЗ виконання завдань бойового чергування планується та проводиться в три етапи: перший етап: проводиться вивчення та відбір серед військовослужбовців, які прибули до підрозділу, тих, хто за своїм індивідуальними морально-психічними якостями та станом здоров'я можуть бути допущені до виконання завдань бойового чергування; другий етап - це створення збалансованих за психічними показниками
 7. Система роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України. Вона ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі. Необхідність
 8. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємовідносин
  Поняття "порушення статутних правил взаємовідносин" сьогодні потребує уточнення, бо це надзвичайно негативне явище у військовому середовищі насправді є порушенням політичних, громадських і соціальних прав людини, злочином проти особистості, колективу й держави. Розуміння злочинної його природи і обґрунтування на цьому підґрунті концептуальних основ викорінення порушень статутних правил
 9. Морально-психологічне забезпечення оборони
  МПЗ оборони має свої особливості, які витікають із її мети та основного завдання. Метою оборони є відбиття наступу противника, нанесення йому значних утрат, утримання важливих районів, рубежів, об'єктів місцевості, створення умов для переходу до рішучого наступу. Досягнення такої мети можливе за умов удалого застосування під час оборони її сильних сторін; інженерного устаткування, зниження за
 10. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 11. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека