ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Формалізовані документи

Документи по психологічної роботі,

розроблювані в полку (і йому рівних):

Розробляються:

розділ «Психологічна робота» в планах виховної роботи (морально-психологічного забезпечення) на період навчання, місяць і по конкретних завдань, що вирішуються полком;

план роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації;

донесення про психологічної стійкості за період навчання і рік;

донесення про результати соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження поповнення;

донесення про результати вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах;

донесення про суїцидальній пригоді;

рапорт командиру (начальнику) з висновками, пропозиціями та рекомендаціями по роботі з військовослужбовцями та військовими колективами;

рапорт командиру (начальнику) з рекомендаціями про обмеження допуску військовослужбовців з низькою НПУ (задовільний і незадовільний рівні) до несення бойового чергування (служби), вартової служби, управління автотранспортом;

висновок про індивідуально-психологічних особливостях військовослужбовця при переведення його до нового місця служби;

журнал динамічного спостереження;

журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою;

матеріали психодіагностичних досліджень ;

матеріали проведення інструктивно-методичних і практичних занять з різними категоріями військовослужбовців з психолого-педагогічних проблем;

дані про результати роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації (кімнат психологічного розвантаження );

аналітичні та довідково-інформаційні матеріали.Документи по психологічної роботі,

розробляються в батальйоні (і йому рівних):

Розробляються:

розділ «Психологічна робота» в планах виховної роботи (морально-психологічного забезпечення) на період навчання, місяць і по конкретних завдань, що вирішуються батальйоном;

донесення про психологічної стійкості за період навчання і рік;

донесення про результати соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження поповнення;

донесення про результати вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах;

донесення про суїцидальній пригоді;

рапорт командиру (начальнику) з висновками, пропозиціями та рекомендаціями по роботі з військовослужбовцями та військовими колективами ;

рапорт командиру (начальнику) з рекомендаціями про обмеження допуску військовослужбовців з низькою НПУ (задовільний і незадовільний рівні) до несення бойового чергування (служби), вартової служби, управління автотранспортом;

висновок про індивідуально-психологічних особливостях військовослужбовця при переведенні його до нового місця служби;

журнал динамічного спостереження;

журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою;

матеріали психодіагностичних досліджень;

матеріали проведення інструктивно-методичних і практичних занять з різними категоріями військовослужбовців з психолого-педагогічних проблем;

аналітичні та довідково-інформаційні матеріали.

Документи по психологічної роботі розробляються психологом полку, батальйону їм рівних відповідно до наказів Міністра оборони Російської Федерації, директивами Начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, начальника Головного управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації.

Документація по психологічної роботі ведеться і зберігається відповідно до вимог, викладених в Керівництві по психологічної роботі у Збройних Силах Російської Федерації.

Відповідальність за дотримання вимог до веденню документів по психологічної роботи несе психолог полку, батальйону та їм рівних.Планування психологічної роботи

Планування психологічної роботи здійснюється в загальному комплексі заходів виховної роботи та оформляється окремим розділом в планах виховної роботи (морально-психологічного забезпечення) на період навчання, місяць і по конкретних завдань, що вирішуються військами (силами).

Психолог полку, батальйону та їм рівних планує заходи психологічної роботи та представляє їх заступнику командира полку, батальйону з виховної роботи для включення в плани виховної роботи (морально-психологічного забезпечення).

При плануванні слід враховувати стоять перед полком, батальйоном завдання та основні напрями психологічної роботи.

ВаріантРозділ «Психологічна робота» в план виховної роботи на ______________________________

(місяць, період навчання)

ВаріантЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник командира в / ч 00000

з виховної роботи

підполковник В.Прошін

«__» ____________ 200__ р.Особистий план роботи психолога в / ч 00000 на _____________ 200__ р.

(місяць)План

роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації

План роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації складається на місяць і має включати такі основні заходи:

індивідуальна робота з військовослужбовцями, які потребують психологічної допомоги;

психодиагностические і психореабілітаційні заходи з військовослужбовцями, які виконують завдання із зброєю;

групова робота з військовослужбовцями (психологічні тренінги, ділові ігри тощо);

управлінське психологічне консультування для командирів військовослужбовців, що знаходяться під динамічним наглядом;

психологічне консультування членів сімей військовослужбовців;

сеанси психологічної релаксації;

відеосеансу психологічної допомоги та реабілітації;

аудіосеанси психологічної допомоги та реабілітації;

психодиагностические дослідження;

контроль режиму праці і відпочинку (інтенсивність службового навантаження, тривалість робочого дня і періодів нічного сну, сімейно-побутові умови);

контроль соціальної адаптації (комфортність у комунікативній сфері);

контроль періодичних оглядів у фахівців медичної служби та узгодження призначених медичних і психологічних заходів допомоги та реабілітації;

контроль практичного виконання рекомендацій психолога з обмежень у службовій діяльності (переміщення в інші підрозділи з соціально-психологічним показаннями, недопущення до нарядів зі зброєю, управлінню автотранспортними засобами та ін.)

ВаріантЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник командира в / ч 00000

з виховної роботи

підполковник В.Прошін

« __ »____________ 200__ р.План

роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації

на ___________________ 200__р.

(місяць)Психолог в / ч 00000

майор А.
Григор'єв

Донесення

про психологічної стійкості _____________________________

(найменування військової частини, підрозділу)

за _______________________ 200___ р.

(період)

1) Донесення адресується командиру військової частини (підрозділу) і начальнику вищестоящого органу виховної роботи.

2) Донесення підписується заступником командира військової частини (підрозділу) з виховної роботи.

3) Донесення представляється за підсумками зимового періоду навчання і за навчальний рік у строки, встановлені вищим начальником.

Зміст донесення:

1. Висновки з аналізу:

соціально-психологічної характеристики особового складу (за необхідності - за окремі підрозділи, категорії військовослужбовців, цивільного персоналу);

даних про нервово-психічної стійкості ( НПУ) особового складу (обов'язково відобразити дані про чисельність осіб, які мають незадовільну і задовільну нервово-психічну стійкість, при необхідності - за категоріями, вказати підрозділи з найбільш несприятливою обстановкою за цим показником);

рівня військово- професійних знань, навичок, умінь, майстерності володіння бойовою технікою, зброєю;

характеру наявного в особового складу досвіду виконання бойових, миротворчих та інших завдань;

домінуючих серед військовослужбовців цілей , мотивів службової діяльності, ціннісних орієнтацій, настроїв, їх стійкості, впливу на готовність до виконання завдань;

психологічної обстановки у військових колективах, рівнів згуртованості, конфліктності (факти групової непокори, залишення місця служби, дезертирства, при необхідності - окремо за підрозділу);

фізичної, психічної втоми і витривалості особового складу;

впливу на психічний стан військовослужбовців якості всіх видів забезпечення;

інформаційно-психологічного впливу ззовні, морально-психологічного стану військовослужбовців з'єднань і військових частин (кораблів), які опинилися в центрі уваги ЗМІ (психологічних операцій ймовірного противника);

характеристики морально-бойових якостей особового складу, який виконує найбільш відповідальну частину стоять завдань.

Визначити підрозділи з високим (низьким) рівнем психологічної стійкості і готовності.

2. Вжиті заходи щодо підтримки психологічної стійкості:

цілі, завдання, особливості психологічної роботи з урахуванням вирішуваних завдань і сформованої обстановки;

основні висновки з підсумків психологічної роботи (оцінка ефективності проведених заходів, підтверджена цифровими показниками із зазначенням підрозділів та посадових осіб (кращих і відстаючих);

аналіз недоліків психологічної роботи (із зазначенням конкретних відомостей про підрозділи та посадових особах, де мають місце недоліки, вжиті заходи по їх усуненню);

пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення заходів психологічної роботи.

3. Основні висновки з аналізу результатів соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження поповнення. Вплив військовослужбовців поповнення на психологічну готовність військової частини (підрозділу).

4. Основні висновки з аналізу суїцидальної обстановки та її вплив на рівень психологічної стійкості військової частини (підрозділу) (доповідається при наявності суїцидальних подій), заходи приймаються з попередження суїцидальних подій.

5. Основні висновки про рівень психологічної стійкості.

Програми до донесення про психологічної стійкості військової частини (підрозділу):

дані про результати роботи психологів, пункту психологічної допомоги та реабілітації;

відомості про професійну підготовку, методичному та матеріально-технічному забезпеченні психологів;

відомості про кадри психологів (списки );

статистичні дані соціально-психологічних характеристик поповнення;

інформацію про військовослужбовців з низькою нервово-психічною стійкістю (незадовільною і задовільною), підвищеним суїцидальним ризиком (списки).Донесення

про результати соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження поповнення призову весна (осінь) 200__ року в___________________

(найменування військової частини , підрозділу)

1). Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи.

2). Донесення підписується заступником командира військової частини (підрозділу) з виховної роботи.

3). Донесення представляється за підсумками соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження поповнення кожного заклик.Зміст донесення:

1. На чому зосереджувалися основні зусилля психологічної роботи в період прийому і розподілу поповнення.

2. Висновки з підсумків роботи з вивчення поповнення (підтвердити цифровими показниками).

3. Соціально-психологічна характеристика поповнення (аналіз основних соціально-демографічних та психологічних даних, основні висновки, тенденції поліпшення (погіршення) якісного складу поповнення).

4. Скільки військовослужбовців відправлено на медичне обстеження, список військовослужбовців звільнених з військової служби (причини).

5. Загальні висновки і прогноз процесу адаптації поповнення до умов військової служби.

6. Пропозиції щодо вдосконалення роботи з соціально-психологічного вивчення поповнення.Програми до донесення:

а). Додаток № 1 «Статистичні дані соціально-психологічних характеристик поповнення»;

в) Додаток № 2 «Відомості про військовослужбовців з низькою нервово-психічною стійкістю (незадовільною і задовільною), підвищеним суїцидальним ризиком».  Донесення

  про результати вивчення соціально-психологічної обстановки в _______________________.

  (Найменування підрозділу)

  1). Донесення адресується командиру військової частини (підрозділу).

  2). Донесення підписується заступником командира військової частини (підрозділу) з виховної роботи.

  3). Донесення представляється за підсумками вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах у строки, встановлені вищим начальником.

  Зміст донесення:

  Вказати в якому підрозділі проводилося вивчення (в плановому порядку або за вказівкою командира частини, його заступника з виховної роботи, за запитами командирів підрозділів, де мають місце внутригрупповая напруженість, міжособистісні або міжгрупові конфлікти і т.п.)

  Основні питання вивчення.

  Результати вивчення (оцінка рівня розвитку колективу і його структури, характеру міжособистісних відносин, психологічної сумісності і згуртованості військовослужбовців, рівня їх задоволеності перебуванням у даному колективі, стилю управлінської діяльності командирів та ін.)

  Основні висновки та прогноз соціально-психологічних процесів у військовому колективі, пропозиції командуванню з управління ними.  Донесення про суїцидальній пригоді

  (Дивися розділ 16)  Рапорт

  командиру (начальнику) з висновками, пропозиціями та рекомендаціями

  по роботі з військовослужбовцями та військовими колективами

  За підсумками вивчення військовослужбовців та військових колективів психолог полку (корабля 1 рангу) зобов'язаний узагальнити і проаналізувати отримані результати і доповісти командуванню свої висновки і пропозиції.


  З метою підвищення відповідальності посадових осіб за виконання рекомендацій психолога з проведення індивідуальної роботи з військовослужбовцями, що мають низький рівень нервово-психічної стійкості, схильними до суїцидальних дій та ін, ці рекомендації повинні оформлятися в письмовому вигляді у двох примірниках і представлятися командиру полку (корабля 1 рангу) офіційним шляхом через стройову частину. Другі примірники рекомендацій повинні зберігатися у психолога.  Рапорт

  командиру (начальнику) з рекомендаціями

  про обмеження допуску військовослужбовців з незадовільною нервово-психічною стійкістю до несення бойового чергування (служби), вартової служби, управління автотранспортом

  Перед початком літнього (зимового) періоду навчання за підсумками поглибленого вивчення військовослужбовців психолог зобов'язаний рапортом доповісти командиру полку (корабля 1 рангу) список військовослужбовців, які не рекомендованих для несення бойового чергування і караульної служби. Підставою для включення в даний список є наявність у військовослужбовця вираженої нервово-психічної нестійкості.

  Рапорт представляється командиру полку (корабля 1 рангу) офіційним шляхом через стройову частину. Другий примірник рапорту повинен зберігатися у психолога.

  Висновок

  про індивідуально-психологічних якостях військовослужбовців

  Відповідно до директиви Міністра оборони РФ 1996 року № Д-18 «Про заходи щодо запобігання самогубств у Збройних Силах Російської Федерації» на кожного військовослужбовця по завершенню навчання у військово-навчальних закладах, у навчальних з'єднаннях (навчальних частинах), школах і на курсах, при перекладі з однієї військової частини в іншу складається висновок про індивідуально-психологічних якостях військовослужбовця.

  Висновок складається на основі відомостей, що містяться в карті професійного психологічного відбору (Додаток № 9 до наказу МО РФ 2000 року № 50), медичній книжці і службовій характеристиці, а також результатів соціально-психологічного вивчення, психологічного та психофізіологічного обстеження військовослужбовців.

  Основним завданням складання висновку є опис факторів суїцидального ризику, формування висновку про ступінь суїцидальної схильності військовослужбовця.

  У висновку повинні бути відображені:

  медичні показники здоров'я військовослужбовця;

  характеристика психологічних властивостей військовослужбовця (рівень нервово-психічної стійкості; особливості характеру, темпераменту, спрямованості військовослужбовця; оцінка комунікативних, організаторських та адаптаційних здібностей);

  характеристика поведінки, соціального статусу в колективі;

  морально-ділові якості;

  фактори суїцидального ризику, висновок про суїцидальної схильності.  Варіант

  З А К Л Ю Ч Е Н І Е

  про індивідуальні психологічні якості

  курсанта 1 навчальної роти військової частини 00000

  Петрова Олексія Івановича

  1. Фізично здоровий. Захворювань нервової системи не мав.

  2. Рівень нервово-психічної стійкості високий (9 балів).

  3. За характером спокійний, витриманий (екстраверсія - 14 балів, невротизм - 10 балів за Айзенком). Має стійкі ціннісні орієнтації.

  4. Комунікабельний, легко встановлює контакти в колективі. Неконфліктний. Має середній рівень адаптаційних здібностей (7 «балів» за методикою «Адаптивність - 02»), середній рівень організаторських здібностей (4 «балів» за методикою КОС).

  5. Проявляє старання в освоєнні військової спеціальності (середній бал з навчальних предметів 4,1). Стягнень не має.

  6. Факторів суїцидального ризику не виявлено.

  Висновки:

  1. Рекомендується для призначення на посаду молодшого командира.

  2. Відповідає вимогам по допуску до несення бойового чергування, вартової служби.  Командир військової частини 00000 підполковник В.Іванов

  Психолог військової частини 00000 майор А. Сергєєв

  Начальник медпункту військової частини 00000 майор м \ с А.Ветров

  Начальник групи ППО майорС.Афанасьев 

  Варіант

  Журнал

  динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості  * Планується дата проведення психопрофілактичної заходи, можуть застосовуватися умовні позначення. Принаймні проведення заходів робиться відмітка про їх проведення (наприклад штрихів умовний знак.)

  ** При звільненні зі Збройних Сил за станом здоров'я або переведення в іншу частину в цій графі робиться відповідна відмітка.

  Журнал

  обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою

  Облік осіб, які звернулися за психологічною допомогою, ведеться окремо за категоріями:

  - Військовослужбовці за призовом;

  - Військовослужбовці за контрактом;

  - Офіцери, прапорщики (мічмани);

  - Члени сімей військовослужбовців і цивільний персонал.

  При реєстрації осіб кожної категорії заповнюються такі графи:

  1. Номер по порядку.

  2. Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові.

  3. Підрозділ. *

  4. Причина звернення до психолога (описується проблема, з якою клієнт звернувся на прийом до психолога і його актуальне психологічний стан).

  5. Результати психодіагностики (повна назва методики, результати в балах за 10-бальною шкалою, психологічний діагноз). **

  6. Надана психологічна допомога (вказуються рекомендації особі, яка звернулася за психологічною допомогою, посадовим особам, заходи психотерапевтичного і психокорекційного плану).

  7. Примітка (вказується дата або терміни повторної консультації).

  ______________________________

  * Заповнюється тільки для військовослужбовців.

  ** Матеріали психодіагностичного обстеження зберігаються окремо.  Матеріали

  психодіагностичних досліджень

  До матеріалів психодіагностичних досліджень відносяться: заповнені обстежуваним реєстраційні бланки до тестів (анкетам, опросникам тощо) з підрахованими балами (Стен) та їх інтерпретацією; реєстраційні бланки психодиагностической бесіди, контрольованого спостереження тощо; матеріали діагностики по проективним тестів (малюнки, незакінчені пропозиції та ін) з укладенням психолога за їх результатами.

  Усі матеріали психодіагностичних досліджень військовослужбовців, членів їх сімей, цивільного персоналу повинні зберігатися в окремій папці (папках) окремо по штатним підрозділам і категоріям (військовослужбовці за призовом; військовослужбовці за контрактом; офіцери, прапорщики (мічмани); члени сімей військовослужбовців і цивільний персонал).

  При цьому, для зручності подальшої роботи матеріали досліджень по особам з ознаками незадовільною нервово-психічною стійкістю, підвищеним суїцидальним ризиком рекомендується зберігати окремо від інших.

  Матеріали проведення інструктивно-методичних

  та практичних занять

  При підготовці до проведення інструктивно-методичних і практичних занять психолог складає план проведення ИМЗ (ПЗ) і готує відповідні матеріали для його проведення.

  По закінченні ИМЗ (ПЗ) всі матеріали повинні бути підшиті в папку зі звітними документами. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Формалізовані документи"
 1.  Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
    У російському охороні здоров'я останніх років з невідомої для більшості медичних працівників причини не існує єдності якості і стандарту медичної послуги. З одного боку, ситуація з стандартизації в галузі надмірно ускладнена «купою» часто суперечить один одному розпорядчих документів, з іншого боку, самі по собі роботи по стандартизації невиправдано затягнуті під
 2.  Сфери і види діяльності психологів
    Організаційно-структурне оформлення практичних психологів у нашій країні зв'язується з початком 70-х років двадцятого століття, позначених розробкою теоретичних і організаційних основ психологічного забезпечення професійної діяльності, надання психологічної допомоги населенню, а також досвідом організації перших підрозділів цієї служби. Саме в цей час (спочатку в
 3.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 4.  Основні етапи роботи посадових осіб з підготовки підбиття підсумків виховної роботи в частині
    Ефективність керівництва вихованням в частині нерозривно пов'язана з вивченням, аналізом та оцінкою самого виховного процесу та досягнутих результатів. Тільки на строго науковій основі, об'єктивно оцінюючи процес і результати виховної роботи, можна правильно будувати систему педагогічних впливів на воїна і колектив загалом, заздалегідь прогнозуючи той чи інший результат, своєчасно
 5.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    Під професійною діяльністю психолога військової частини розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються психологом для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військової діяльності та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження
 6.  Додаток 1
    Перелік керівних документів, що визначають порядок організації психологічної роботи у ЗС РФ - Наказ міністра оборони РФ 1995 року № 226 "Про органи виховної роботи". - Наказ міністра оборони РФ 1995 року № 235 "Про вдосконалення системи виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації". - Наказ міністра оборони РФ 1994 р № 202 "Про введення в дію
 7.  Перелік керівних документів, що визначають порядок організації психологічної роботи у Збройних Силах Російської Федерації
    Наказ МО РФ 2004 року № 70 «Про органи виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації». Наказ МО РФ 1995 року № 235 «Про вдосконалення системи виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації». Наказ МО РФ 2000 року № 50 «Про введення в дію керівництва з професійного психологічного відбору у Збройних Силах Російської Федерації». Наказ МО РФ
 8.  Основні види діяльності психолога
    Професійна діяльність психолога різноманітна за своїм характером і змістом. Виконуючи свої функціональні обов'язки, психолог використовує різноманітні методи, техніки і технології, об'єднані за їх характером в окремі види діяльності. До їх числа відносяться: Організаційно-методична робота В рамках даного виду діяльності вирішуються завдання планування і підготовки
 9.  Навик управління ресурсами життєво важливий для Анестезист
    Успішне проведення анестезії залежить від чогось більшого, ніж тільки обов'язкові медичні знання і технічні навички. Вони повинні бути перетворені в ефективне управління ситуаціями за допомогою знань і навичок в когнітивної області, що обговорювалися в розділі 1. У розділі 2 ми надаємо цим абстрактним концепціям форму практичних принципів, здатних вказати вірний шлях до поліпшення або освіження
 10.  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
    1. АГРЕССИЯ ВІЙСЬКОВА - будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН пряме чи непряме застосування військової сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави (групи держав) або народу (нації). Дії держави в порядку збройного відсічі агресору, навіть якщо вони є
 11.  Духовно-психосоматическая депривація дітей з ДЦП як причина розвитку госпіталізму та інституціоналізму. Ятрогенний або "нажитий" ДЦП
    Найважливішою етіологічної і патогенетичної проблемою є госпитализм - ця, якщо згадати вислів відомого психіатра W.Auch (1963), "медицина обертових дверей". Мається на увазі появу великої групи часто регоспіталізірующіхся хворих. Проблема ця є і в ДЦПологіі. Аналіз статистики повторних стаціонірованія необхідний для вирішення найрізноманітніших питань. Але найбільш точними
 12.  Якість процесу, структури і результату в медицині
    Системний аналіз У наш час багато фахівців з управління охороною здоров'я в Росії погано знають споживачів, в т.ч. пацієнтів, платників податків та ін Знання і розуміння споживачів продукції (послуг) ЛПУ повинні купуватися в ході осмисленого діалогу з ними і інформація повинна проникати на всі рівні медичних установ, які прагнуть задовольнити потреби споживачів.
 13.  Методи експертних оцінок КМП і їх особливості в медичній практиці
    Якість і тісно залежна від нього ефективність діяльності лікувально-профілактичних установ в умовах економічних перетворень в Росії - ключові проблеми в управлінні охороною здоров'я. І якщо проблем якості медичної допомоги в останні роки приділяється все більше уваги, то ефективність діяльності медичних установ, як правило, залишається «за кадром». А тим часом це
 14.  Сучасний стан управління якістю медичної допомоги населенню Далекого Сходу
    Реформування охорони здоров'я Далекого Сходу Росії: децентралізація управління, розширення самостійності ЛПУ, становлення систем обов'язкового і добровільного медичного страхування, зміна соціально-економічних умов посилюють актуальність проблеми управління якістю та ефективністю медичної допомоги. Концептуальною основою, стратегічними орієнтирами такої політики можуть
 15.  Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
    На «плечах» лікарів і медичних сестер лежить важкий тягар відповідальності за якість надаваних медичних послуг. Російське суспільство досі сприймає медичних працівників як якусь категорію людей, одягнених в білий одяг і дали клятву Гіппократа, які повинна працювати на благо того самого суспільства, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Наприклад, в отриманні гідної заробітної
 16.  Теоретико-методологічні основи і концептуальні підходи в діагностиці
    Потреба в діагностичних дослідженнях зростає в кризових і перехідних станах суспільства, коли посилюється мінливість і неузгодженість у всіх сферах життєдіяльності. Тому найбільш актуальними для науки є ситуації зародження нових соціальних явищ, процеси самоорганізації і самовизначення як суспільства, так і людини, проблеми інтеріоризації та інтеркоммунікатівності
 17.  Види інформаційної діяльності
    Професіоналізм користувача інформаційними технологіями - це інтегральна характеристика особистості фахівця, що включає володіння ним видами професійної діяльності та наявність поєднання професійно важливих психологічних якостей, що забезпечують ефективне вирішення професійних інформаційних завдань з пошуку, систематизації та обробці інформації, її захисту, використання її в
 18.  Зміст професійної компетентності в інформаційній діяльності
    Професійна інформаційна компетентність включає в себе сукупність професійних знань, умінь, професійно важливих якостей особистості користувачів інформаційних технологій: - знання спеціальної термінології, знання програмування, знання про комп'ютерну графіку, про технічній сфері пристрої ЕОМ, знання про еталонної моделі фахівця - користувача інформаційних
 19.  Теоретико-методологічні основи і концептуальні підходи в діагностиці
    Потреба в діагностичних дослідженнях зростає в кризових і перехідних станах суспільства, коли посилюється мінливість і неузгодженість у всіх сферах життєдіяльності. Тому найбільш актуальними для науки є ситуації зародження нових соціальних явищ, процеси самоорганізації і самовизначення як суспільства, так і людини, проблеми інтеріоризації та інтеркоммунікатівності
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека