Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Реферат. Фінансування охорони праці в галузі медицини, 2008 - перейти до змісту підручника

Фінансування охорони праці

Фінансування охорони праці здійснюється власником. Працівник не несе ніяких витрат на заходи з охорони праці.

На підприємствах, в галузях і на державному рівні у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку створюються фонди охорони праці.

Такі ж фонди можуть створюватися органами місцевого та регіонального самоврядування для потреб регіону.

На підприємстві кошти вказаного фонду використовуються тільки на здійснення заходів, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві.

Засоби галузевих і державного фондів охорони праці витрачаються на здійснення галузевих і національних програм з питань охорони праці, науково-дослідних і проектно-конструкторських програм, на сприяння становленню і розвитку спеціалізованих підприємств та виробництв, творчих колективів, науково-технічних центрів, експертних груп, на заохочення трудових колективів і окремих осіб, плідно працюють над вирішенням проблем охорони праці.

До державного, регіональний та галузеві фонди охорони праці направляються поряд з коштами державного чи місцевих бюджетів, відрахуваннями підприємств та іншими надходженнями кошти, одержані від застосування органами державного нагляду штрафних санкцій до власників згідно із статтею 31 Закону, а також кошти від стягнення цими органами штрафу з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони праці.

Кошти фондів охорони праці не підлягають обкладенню податком. Витрати на охорону праці, що передбачаються в державному і місцевих бюджетах, виділяються окремим рядком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фінансування охорони праці "
 1. Реферат. Фінансування охорони праці в галузі медицини, 2008
  Охорона праці на підприємстві. Планування та фінансування заходів з охорони праці в області
 2. Охорона праці на підприємстві
  У Конституції України Стаття 43 сказано, що кожен має право на безпечні та здорові умови праці. Стаття 46 проголошує право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Це право гарантується обов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
 3. Укази Президента Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки
  3.2.1. Указ Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1998 року № 1175 «Про затвердження Положення про військово-транспортного обов'язку» Військово - транспортний обов'язок встановлюється для своєчасного, якісного та в повному обсязі забезпечення транспортними засобами Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також створюваних на воєнний час
 4. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії», то можна сказати, що вищим «предметом» держави має бути добробут людини. В ряду
 5. Законодавчі акти з оздоровлення нації
  У 1977 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я, яка є найвищим керівним органом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), визначила, що головною соціальною метою урядів і ВООЗ має бути досягнення усіма народами світу до 2000 року такого рівня здоров'я, який дозволить їм вести продуктивний у соціальному й економічному плані спосіб життя. Ця ідея виражена в девізі: «Здоров'я для
 6. Моделі організації охорони здоров'я
  Охорона здоров'я - система державних, соціально-економічних, суспільних, медико-санітарних заходів, спрямованих на підвищення рівня здоров'я, забезпечення працездатності та активного довголіття людей. При великій різноманітності національних та історичних особливостей, що мають місце в різних країнах світу, існує п'ять основних, стійких моделей охорони здоров'я,
 7. Профілактика захворювань і роль педагогів у зміцненні здоров'я школярів
  У сучасному суспільстві складність досягнення основних цілей охорони здоров'я обумовлена ??процесами перебудови технологій у промисловості та сільському господарстві, автоматизацією і інтенсифікацією праці, застосуванням нових джерел енергії, хімічних речовин, що відбивається на зміні патології населення, виникненні важких захворювань. Все це ставить перед охороною здоров'я та медичної
 8. Додаток № 12
  Н.Х. Аміров, В.Ю. Альбіцький ПРИЧИНИ КРИЗИ І НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМІРОВАКНІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РОСІЇ Необхідність реформування системи охорони здоров'я обумовлена ??третій причинами: переходом країни до ринкової економіки на тлі глибокої економічної кризи, що охопила Росію, погіршення стану здоров'я населення, неспроможністю вкрай централізованої адміністративно
 9. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА З хворим на розсіяний склероз
  Медико-соціальна робота (МСР) - це комплекс інтегрованих заходів (медичних, соціальних, психологічних, юридичних, педагогічних), спрямованих на зміцнення соціальної захищеності населення і проведених на державному та муніципальному рівнях. Особливість МСР полягає в тому, що вона формується на стику двох самостійних галузей - охорони здоров'я та соціального захисту
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека