Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В. Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Фази і темпи впровадження проекту загального управління якістю

Напередодні ухвалення рішення. Процес впровадження починається з прийняття рішення та розробки системи загального управління якістю в ЛПУ. Найчастіше основними причинами такого рішення є:

- Погіршення основних показників ефективності діяльності ЛПУ по росту непродуктивних витрат, зниження рентабельності виробництва медичних послуг тощо

- Застарілі методи планування виробництва медичних послуг, аналізу витрат на забезпечення якості, не задоволення сучасним вимогам, що пред'являються до менеджменту ЛПУ.

- Існуючі в ЛПУ методики обліку та аналізу, що не дозволяють дати задовільні відповіді на питання керівництва (наприклад, немає ясності щодо реальної ефективності виробництва по окремих послугах або їх групах, або ні реальної картини про стан справ з ефективністю роботи окремих підрозділів ЛПУ і т.д.).

- Наявність в ЛПУ «тертя» між окремими підрозділами щодо виконуваних функцій і відсутності узгоджених цілей.

- Поява нових або зміну існуючих цільових установок діяльності ЛПУ у змінюються соціально-економічних умовах.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, практики впровадження ідеології TQM показує, що не слід приймати рішення про розробку та впровадження інноваційних проектів в умовах різкого погіршення основних показників ефективності роботи ЛПЗ. Перш ніж приймати рішення з таких установам, власники (власники) основних виробничих фондів повинні уважно проаналізувати кадрові проблеми, оскільки погіршення основних показників діяльності організації говорить, насамперед, про неефективне керівному складі ЛПУ, що, природно, вимагає його заміни. Тільки нове керівництво, яке володіє сучасними методами управління, здатне вивести ЛПУ з системної кризи.

Як приклад відбору організацій для можливої ??реалізації інноваційних проектів (впровадження системи TQM), в ЛПУ Хабаровського краю нами проведено вибірковий аналіз діяльності двох крайових установ служби охорони матері і дитини за даними їхніх зведених аналітичних звітів. Одне з них розвивається як перинатальний центр, інше як центр дитячої хірургії. Ліжковий фонд обох лікарень приблизно однаковий - близько 300 ліжок.

Так, за даними нашого попереднього аналізу, в перинатальному центрі протягом останніх трьох років є ознаки системної кризи. До них ми віднесли значне зростання управлінських структур ЛПУ, диспропорції у плануванні та управлінні - перевантаження одних підрозділів і недовантаження інших, зниження якісних показників, зниження показників інвестиційної ефективності і повна відсутність ознак знайомства керівників даної установи з методичними підходами до оцінки ефективності діяльності ЛПУ як господарюючого суб'єкта і т.
п. Цілком очевидно, що будь-який інноваційний проект в даному ЛПУ «приречений на неуспіх».

З іншого боку, в дитячому хірургічному центрі (ГУЗ «Дитяча крайова клінічна лікарня» МОЗ ХК) є сприятливі передумови для впровадження інноваційних проектів, насамперед у вигляді системи TQM, оскільки має місце чітко відпрацьована стратегія розвитку установи. У ЛПУ сформована модель кінцевих результатів діяльності, як установи в цілому, так і окремих підрозділів, контроль МКР проводиться на декількох рівнях в рамках системи зворотного зв'язку за допомогою інформаційних технологій. У той же час має місце поява слабких сигналів (індикаторів) про можливі ризики для перспективного прискорення функціонування лікарні. У сформованій ситуації, коли зовнішні і внутрішні тенденції починають формуватися у вигляді тенденції стагнації, хоча поки і мало помітною, але відчутною, слід переглянути стратегію розвитку установи. Вона дуже перспективна для реалізації інноваційних проектів. Слід зазначити, що психологічний клімат у цьому колективі дуже сприятливий для початку процесу розробки та впровадження системи TQM.

Що ж відносно фаз реалізації проекту, то перша фаза починається після прийняття рішення про розробку інноваційного проекту і визначення виконавців, а також розробці інструментів TQM з обов'язковою їх адаптацією до умов конкретного ЛПУ. У першу чергу, мова йде про розробку таких інструментів:

- Системи планування моделей кінцевих результатів по установі в цілому і підрозділам зокрема;

- Методів розрахунків витрат за видами , місцями виникнення та послугам;

- Системи звітності, орієнтованої на конкретних користувачів всередині ЛПУ;

- Методики розрахунку ефективності інвестицій і поточної діяльності ЛПУ щодо забезпечення якості послуг;

- Методики аналізу відхилень планових і фактичних показників і т.п.

Друга фаза - це «вживання» TQM в поточну діяльність ЛПУ. Вона характеризується оцінкою дієвості розроблених інструментів і переконання медичного персоналу в необхідності їх застосування у практичній діяльності підрозділів ЛПУ. Ознаки «вживання» наступні:

- Чіткий і ясний мова представлення МКР діяльності аналізованих підрозділів ЛПУ;

- Переконлива для завідувачів відділеннями та службами інтерпретація результатів діяльності їх підрозділів;

- Поява у фахівців, відповідальних за реалізацію TQM, певної незалежності та елементів наполегливості в аргументації;

- Готовність до співпраці та комунікацій.


Як правило, друга фаза триває досить довго (1,5-2 роки), оскільки система TQM і формована його об'єктивна інформація про ефективність роботи того чи іншого підрозділу може викликати у частини керівників ЛПУ і служб роздратування . Це може привести до уповільнення процесу адаптації системи, а в окремих випадках і до фактичного усунення фахівців, відповідальних за реалізацію системи управління якістю, від участі в управлінні ЛПУ.

Третя фаза - це заняття міцних позицій. Наступ цієї фази слід оцінювати за кількома ознаками:

- Задоволення керівників відділень та підрозділів ЛПУ результатами впровадження системи TQM зростає.

- З'являється взаємна довіра, зростає обсяг спільних робіт і зв'язків між фахівцями відповідальними за впровадження системи TQM, та завідувачами відділеннями ЛПУ.

- Фахівці, відповідальні за впровадження системи управління якістю стають визнаними партнерами керівників відділень ЛПУ.

- Всюди в ЛПУ говорять про гарну і корисній роботі фахівців, відповідальних за впровадження системи TQM.

Четверта фаза - фаза зростання значущості та обсягу функцій управління якістю. Аналіз практики впровадження системи TQM дозволяє виділити декілька ознак настання фази росту:

- Фахівець з впровадження системи управління якістю виступає в якості лідера і модератора при формуванні МКР діяльності ЛПУ на плановий період.

- Система TQM поширюється на нові сфери діяльності ЛПУ, наприклад, на діяльність функціональних і допоміжних підрозділів.

- Система управління якістю налагоджує тісну співпрацю з вищими керівниками при розробці довгострокових цілей установи.

Основною причиною неефективної діяльності ЛПУ системи охорони здоров'я є відсутність діючих організаційних технологій з впровадження сучасних інструментів управління. У реальних соціально-економічних умовах, в яких сьогодні знаходиться галузь, як головного чинника ефективності зусиль має стати інноваційний процес, який з'явиться головною рушійною силою поступального розвитку охорони здоров'я регіону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фази і темпи впровадження проекту загального управління якістю "
 1. Очищення стічних вод
  Походження, властивості і склад господарсько-побутових стічних вод. Важливим, небезпечним і майже повсюдним (за наявності каналізації) джерел забруднення водойм є неочищені або недостатньо очищені господарсько-побутові стічні води. Вони утворюються в населених пунктах при використанні питної води для фізіологічних потреб, побутової та господарської діяльності людини. Кількість
 2. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 3. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 4. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 5. К
  + + + каверна (від лат . caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 6. Н
  + + + гній, цінне органічне добриво, що складається з екскрементів тварин, рідких відходів ферм і підстилкового матеріалу (солома , торф, тирса). Н. містить велику кількість мінеральних і органічних речовин, внесення яких в грунт підвищує її поживні властивості. Залежно від методу утримання тварин та системи збирання приміщення розрізняють Н. рідкий, напіврідкий і твердий. Рідкий
 7. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 8. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое ( Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. місцево чинить слабку подразнюючу,
 9. Заходи по санітарній охороні грунту
  Особливості джерел забруднення грунту, їх якісна і кількісна характеристики визначають тактику санітарного лікаря при проведенні заходів по санітарній охороні грунту. Санітарна охорона грунту - це комплекс заходів (організаційних, законодавчих, технологічних, гігієнічних або наукових, санітарних, санітарно-технічних, планувальних, землевпорядних,
 10. Заходи щодо охорони атмосферного повітря
  Законодавчі заходи - це заходи, що визначають ідеологічне та юридичне обгрунтування заходів у галузі санітарної охорони атмосферного повітря. Законодавчі заходи регулюють суспільні відносини у використанні та відтворенні природних ресурсів, здійснюють екологічну політику уряду, спрямовану на попередження забруднення повітряного басейну
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека