ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Корчемний П.А.. Військова психологія: методологія, теорія, практика, 2010 - перейти до змісту підручника

Фактори ефективності групової діяльності як соціально-психологічного процесу

З урахуванням результатів соціально-психологічних досліджень у вітчизняній та зарубіжній науці (Д.Креч, Р.Кратчіфлд, Е.Беллчі, HHОбозов, Р.С.Hемов, А.В.Петровский, А.І.Донцов та ін), можуть бути виділені кілька груп факторів ефективності спільної діяльності, багато з яких є основними компонентами структури психології військового колективу: I. Первинні фактори: (Виступають як незалежні змінні для природного або формуючого військово-психологічного експерименту, контролюються найлегше, пряме варіювання ними може привести до підвищення ефективності діяльності без додаткових спеціальних соціально-психологічних нововведень).1.1. Кількість членів у групі;

1.2. Тривалість існування групи;

1.3. Kомпозіція (соціально-демографічний, індивідуально-особистісних-ний склад) групи;

1.4. Oсобенности групової організації, визначальною підпорядкованість військовослужбовців, ієрархія рольових статусів;

1.5. Забезпечення групи матеріально-технічними ресурсами;

1.6. Стан каналів комунікації, особливості інформаційно-комунікативних процесів і структури комунікацій;

1.7. Oкружающая обстановка, фізична, кліматична, ергономічна середу;

1. 8. Функціональне місце, становище групи в організації, що визначає її взаємозв'язок з іншими групами;

1.9. Рівень наявної інформаційної та ресурсної ізольованості (автономності) групи в діяльності всієї організації;

1.10. Тип групового завдання (її подільність, неподільність, насиченість Сенсомоторні, перцептивними, розумовими операціями), ступінь її труднощі (новизна, невизначеність, екстремальність, монотонність);

1.11. Hорматівние (організаційно-штатні, статутні, табельні, інструктивні та інш.) Вимоги, що пред'являються до структури взаємодії (спільних дій і спілкування).

II. Вторинні фактори:

(Виступають як проміжні змінні, контролюються за допомогою соціально-психологічних діагностичних засобів і змінюються, формуються за допомогою спеціальних нововведень в структурі діяльності, спілкування і впливу на особистість).

2.1. Cтиль керівництва (типові способи управління і спілкування офіційного керівника);

2.2. Індивідуально-груповий рівень військово-професійної підготовленості і службово-бойового досвіду;

2.3. Cтиль неофіційного (позитивного і негативного) лідерства;

2.4. Індивідуальна та групова домінуюча мотивація (службова, бойова, навчальна);

2.
5. Структура соціально-психологічних ролей (внутрішньогрупових, міжособистісних, індивідуальних);

2.6. Міжособистісні відносини (характер взаємовідносин, спілкування або морально-психологічний клімат, який визначається домінуючими емоційними станами, нормативно-ціннісними уявленнями і реальним зверненням військовослужбовців один до одного, тобто груповими настроями, думками, традиціями, формами групових санкцій і поведінкою окремих військовослужбовців);

2.7. Спрацьованість і сумісність членів групи; III. Зовсім змінні:

3.1. Ефективність діяльності (продуктивність, якість, ресурсовитрати, надійність).

3.2. Задоволеність членів групи діяльністю і взаєминами, а також своїм положенням у групі (самим собою).

3.3. Професійне та соціально-психологічний розвиток (зростання) окремих військовослужбовців і колективу в цілому.У процесі дослідження необхідно встановити наявні емпіричні залежності між показниками залежних змінних, пов'язаних з ефективністю групових процесів і, з іншого боку, показниками первинних і вторинних факторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори ефективності групової діяльності як соціально-психологічного процесу "
 1. Соціально-психологічні чинники ефективності спільної діяльності військового колективу
  Спільна військова діяльність, колективним суб'єктом якої виступає підрозділ (екіпаж, розрахунок , особовий склад варти тощо), являє собою систему групової активності, об'єднуючу індивідуальні діяльності військовослужбовців і регульовану груповими соціально-психологічними процесами (станами, утвореннями). Для військового психолога-практика завдання розуміння психології і
 2. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 3. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних компонентів його структури на основі дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групового життя (групові
 4. Мета медико-психологічної підготовки
  Метою є забезпечення психологічних умов підвищення ефективності діяльності космонавтів. Досягнення цієї мети здійснюється: - проведенням відбору кандидатів у космонавти, перспективних з психологічних властивостей і якостей, що забезпечує успішну професійну підготовку; - вдосконаленням професійно-значущих психологічних властивостей і якостей, що сприяють
 5. Психолог в економіці
  Найважливіша функція економічної психології - психологічне забезпечення професійної діяльності менеджера, яке спрямоване на підвищення ефективності управління організацією, індивідуальної і групової діяльністю співробітників, вивчення психологічних проблем, що стоять перед організацією. Проблеми психології управління для свого вирішення потребують знань у галузі психології праці,
 6. Стиль як система узгодження індивідуальності людини з середовищем
  Соціальна організація діяльності людей як суспільно корисної праці вимагає розгляду індивідуальних стилів діяльності суб'єктів як стилів професійної діяльності, тобто стилів окремих суб'єктів, інтегрованих в їх спільної професійної діяльності з її основними характеристиками - спільністю операціонального складу, спільністю мотиваційно-смислового поля, спільністю
 7. Стиль як система узгодження індивідуальності людини з середовищем
  Соціальна організація діяльності людей як суспільно корисної праці вимагає розгляду індивідуальних стилів діяльності суб'єктів як стилів професійної діяльності, тобто стилів окремих суб'єктів, інтегрованих в їх спільної професійної діяльності з її основними характеристиками - спільністю операціонального складу, спільністю мотиваційно-смислового поля, спільністю
 8. Поняття групи
  Група - обмежена в розмірах спільність людей, що виділяється із соціального цілого на основі певних ознак (характеру виконуваної діяльності, соціальної або класової приналежності, структури, композиції, рівня розвитку і т.д.). Найбільш поширені класифікації груп за розміром: великі, малі, мікрогрупи (діади, тріади); по суспільному статусу: формальні (офіційні) і
 9. Практичний психолог в політиці
  Політична психологія вивчає психологічні умови ефективності політичної діяльності. Політика - це діяльність органів государственно'й влади, державного управління, соціальних класів і угруповань, партій і окремих політичних діячів, у якій відбиваються їхні інтереси і цілі. Очевидно, що політичні процеси обумовлені не тільки об'єктивними соціально- економічними
 10. Спеціалізовані методи психологічної допомоги військовослужбовцям
  У роботі по збереженню психічного здоров'я фахівцями використовуються різноманітні прийоми і процедури, об'єднані в межах таких методів допомоги, як психологічне консультування, психотерапія, психокорекція та Психореабілітація. Залежно від об'єкта психологічного впливу виділяються індивідуальна, сімейна та групова форми надання психологічної допомоги. Будь-яка з форм
 11. Оцінка ефективності психологічної роботи
  Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
 12. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії, 2010
  Об'єктом дослідження є молоді військовослужбовці з застревающей характерологической акцентуацией. Предмет дослідження - психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії. Мета даної роботи - визначити основні психологічні особливості молодих воїнів з застревающей характерологической
 13. "Акме" в груповий професійної діяльності
  План 1. Робоча команда як соціально-психологічне іоле колективного акме. 2. Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме". 3. Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного акме. Ключові слова: робоча команда, колективне "акме", організаційна середу робочої команди. -
 14. "Акме" в груповий професійної діяльності
  План 1. Робоча команда як соціально-психологічне поле колективного акме. 2. Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме". 3. Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного акме. Ключові слова: робоча команда, колективне "акме", організаційна середу робочої команди. -
 15. Напрями психологічної роботи
  Як і будь обслуговуючий вид діяльності, психологічна робота пов'язана з необхідністю вирішення конкретних проблем, що роблять негативний вплив на рівень бойової готовності. Психологічна робота спрямована на вирішення особистісних, колективно-групових і діяльних проблем. Особистісні проблеми - це проблеми , що погіршують особистісний розвиток військовослужбовців, їх моральне і
 16. Психологія бойової діяльності
  Навчальні питання: 1. Психологія бойової діяльності військовослужбовців. 2.Псіхологія ризику в бойовій діяльності військовослужбовців. До умовами ефективності та надійності діяльності особистості слід віднести: - чітке розуміння мети, - позитивну мотивацію, - психічну готовність, - професійну майстерність, - вольові якості, - добре розвинені
 17. Основні напрямки психологічного дослідження військового колективу
  У військових колективах (підрозділах, бойових розрахунках, екіпажах, караулах) військовий психолог вирішує завдання дослідження, корекції та формування їх соціально-психологічних характеристик. Головна мета його роботи - оптимізація спільної військової діяльності, міжособистісних взаємин, а також морально-психологічного стану окрем військовослужбовців. Для особливостей
 18. Дипломна робота. Реадаптація та реабілітація військовослужбовців після військово-травматичного стресу, 2008
  Об'єктом роботи виступає організація психологічної роботи у військах . Предметом роботи є процес психологічної реадаптації та реабілітації військовослужбовців з ПТСР у Збройних Силах Російської Федерації. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів системної реабілітації військовослужбовців. Зміст: Військово-травматичний стрес і його наслідки.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека