Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 3, 2008 - перейти до змісту підручника

Етіологія і патогенез синкопальних станів

Розвиток синкопальних станів пов'язують з гострим порушенням церебрального метаболізму в результаті глибокої гіпоксії. У більшості випадків синкопи мають первинно неврогенний генез, однак у той же час вони можуть бути обумовлені соматичними захворюваннями. У певному відсотку випадків непритомність можуть виникати і у практично здорових людей в екстремальних умовах, що перевищують межі фізіологічних можливостей адаптації. У зв'язку з цим представляється доцільним виділення синкопальной реакції, що характеризується одноразовим розвитком непритомності в екстремальних умовах, які не потребують проведення лікувальних заходів, і синкопального синдрому, що виникає при певному поєднанні церебральних порушень і патології внутрішніх органів. Для останнього характерно розгортання його в часі в плані наростання частоти, тяжкості, числа провокуючих факторів, можливостей розвитку перехідних від непритомності до епілепсії станів в результаті формування гіпоксичної енцефалопатії.

Патогенетичні механізми непритомності дуже різноманітні: недостатність кровопостачання мозку при розладах системної гемодинаміки; локальна ішемія мозку при патології магістральних і церебральних судин, редукція мозкового метаболізму, викликана негемодінаміческімі порушеннями (анемія, гіпоглікемія, порушення газового та електролітного складу крові і т.д.). Основною в патогенезі синкопальних станів є церебральна гіпоксія.
Важливе значення мають і рефлекторні вазомоторні порушення, а також різні вісцеральні рефлекси, особливо блукаючого нерва, принципова можливість яких обумовлена ??наявністю великої кількості фізіологічних зв'язків між гастроинтестинальной і кардіоваскулярної системами.

При аналізі патогенезу синкопальних станів необхідно виділяти не тільки реалізують непритомність механізми, а й сприятливі фактори. У першу чергу слід мати на увазі спадкову схильність. При вивченні сімейного анамнезу у родичів можна діагностувати серцево-судинну патологію, судинно-вегетативні порушення, рідше - епілепсію і параепілептіческіе феномени. За нашими даними, непритомність відзначають у 30% родичів хворих, що страждають синкопальними станами, при цьому простежується тенденція до більш раннього появи їх у дітей у порівнянні з батьками та виникнення у батьків і синів або матерів і дочок (рідше - у братів і сестер).

Наступним важливим моментом, що привертає до виникнення синкопальних станів, є диспластичне розвиток, зустрічається за нашими даними у 63% пацієнтів з непритомністю. Поєднання у них 5-7 стигм може свідчити про високу ймовірність дисплазії нервової системи як можливого патогенетичного чинника розвитку синкопальних станів. Найчастіше відзначають такі дефекти, як неправильне будова стоп, вузьке високе небо, неправильні розташування і форма зубів, деформації грудної клітки, невідповідність мозкового і лицьового черепа, зміна форми, величини і розташування вушних раковин, гетерохромія райдужної оболонки і т.
д.

Важливе значення у розвитку синкопальних станів має перенесена перинатальна патологія, яку діагностують у 17% хворих. Найчастіше відзначають гіпоксію або асфіксію плода та новонародженого в результаті різних захворювань матері під час вагітності та акушерської патології. Нерідко родова травма поєднується з клінічними ознаками дісембріогенеза, тобто частіше вражається нервова система аномально плоду, що розвивається. Непритомність у таких дітей розвиваються в більш ранньому віці в порівнянні з дітьми без родової травми в анамнезі.

Таким чином, можна виділити такі патофізіологічні основи розвитку синкопальних станів:

- вихідна неповноцінність церебральних структур, що забезпечують гемодинаміку, адекватну різним формам діяльності, обумовлена ??спадковою схильністю, диспластичних розвитком і перенесеної перинатальної патологією;

- формування синкопальной готовності в результаті наростаючої дисфункції стовбурових структур на тлі повторних гіпоксичних станів;

- розвиток стійкого патологічного стану мозку з дефектом систем, що забезпечують адекватний загальний і церебральний кровотік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етіологія і патогенез синкопальних станів "
 1. ЕКГ ВР і синкопальні стани невідомої етіології
  Пацієнтів з синкопальними станами невідомої етіології часто направляють для проведення ЕФД з метою індукування стійких шлуночкових тахікардій і таким чином для підтвердження аритмогенного генезу синкопальних станів. Виділення неінвазивних методів діагностики загрозливих для життя аритмій як безпосередньої причини синкопальних станів є надзвичайно важливим. Великі перспективи в
 2. Класифікація
  Враховуючи той факт, що синкопальні стани зустрічаються в клінічній практиці лікарів-інтерністів будь-якого профілю, необхідний єдиний підхід до їх класифікації. Зараз виділяють: 1) неврогенні непритомність: психогенні, ірритативні, дезадаптаційних, дисциркуляторні; 2) соматогенні непритомність: кардіогенний, вазодепрессорного, анемічні, гіпоглікемічні, респіраторні; 3) синкопальні стану при
 3. Медична експертиза
  Все експертні питання вирішуються в контексті основного захворювання, ускладненого синкопальними
 4. Етіологія і патогенез гіпоксій
  Етіологія і патогенез
 5. Кассирський І.А., Алексєєв Г.А.. Клінічна гематологія, 1970
  Докладно описана етіологія, патогенез, клініка та діагностика всіх патологічних станів
 6. Етіологія і патогенез окремих форм анемій
  Етіологія і патогенез окремих форм
 7. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез запалення
  Сучасні уявлення про етіологію і патогенез
 8. сполучений аортальний порок
  Етіологія пороку в переважній більшості випадків ревматична. Клініка характеризується поєднанням симптомів описаних вище «чистих» пороків. Аускультативно симптоматика - систолічний шум вигнання і ранній діастолічний шум на аорті - дозволяють лікарю першого контакту діагностувати порок на амбулаторному прийомі. Питання про переважання стенозу або недостатності аортального клапана вирішується
 9. 46. ЛЕГЕНЕВІ НАГНОЄННЯ.
  Етіологія, патогенез, клініка, Діагностика, Принципи
 10. Реферат. Пневмоцистоз, 2009
  Етіологія. Патогенез. Епідеміологія пневмоцистної пневмонії. Діагностика.
 11. Лекція. Інфекційний ендокардит, 2011
  Етіологія і патогенез ІЕ, клінічна класифікація ІЕ, клініка і діагностика ІЕ, ускладнення та наслідки ІЕ, лікування та профілактика
 12. Мотиваційна характеристика теми
  Загальний час лабораторних занять: 12 академічних годин для студентів стоматологічного факультету; 18 - для студентів лікувального, медико-профілактичного та педіатричного факультетів. Кров являє собою надзвичайно складну, особливо життєво важливу систему, багато в чому визначальну цілісність організму. Для лікаря будь-якої спеціальності необхідно знання основ гематології.
 13. Шпаргалки. Дерматовенерологія, 2011
  Шкіра - це елемент імунної системи організму, захисний покрив людини, який має вплив на функціонування всіх внутрішніх органів і систем. Шкіра виконує ряд життєво необхідних функцій, які забезпечують нормальне функціонування всіх систем організму. Інформативні відповіді на всі питання курсу «Дерматовенерологія» відповідно до Державного стандарту. Будова і функції
 14. Лекції. Хронічний гастрит і гастродуоденіт, 2011
  Лекція містить саму останню інформацію про класифікацію, етіології, клініці, патогенезі, діагностиці та лікуванні хронічного гастриту і
 15. Електроімпульсна терапія
  Показаннями до електроімпульсної терапії на догоспітальному етапі при купировании надшлуночкових тахікардій з вузькими комплексами QRS (пароксизмальної реципрокной АВ вузлової тахікардії і ортодромной пароксизмальної реципрокной АВ тахікардії за участю додаткових передсердно-шлуночкових з'єднань) є клінічні ознаки гострої лівошлуночкової недостатності (стійка артеріальна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека