ГлавнаяПсихологіяВведення в професію «Психолог»
СОДЕРЖАНИЕ:
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007
У виданні висвітлено основні етичні проблеми, їх рівні, принципи, протиріччя, зваби, які трапляються у роботі психолога, подано зразки етичних стандартів, норм, правил та кодексів інших країн, етичний кодекс психолога, прийнятий Товариством психологів України.

Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна педагогіка». Може бути використаний у системі післявузівської підготовки для самостійного вивчення спеціалістами-психологами.
ВСТУП ДО КУРСУ
МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога»
Предмет, функції та завдання дисципліни
Зв'язок етики та психології. Проблема моральності у психології
Основні поняття дисципліни
Історія становлення етичних кодексів психолога у світі та в Україні
Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога
НЕ 1.2. Етичні проблеми у психології
Психологічна деонтологія та її основні напрямки
Рівні етичних проблем у психології
Головний «етичний парадокс» психології
Мораль як соціально-психологічний феномен
Мораль та її соціально-психологічна детермінація. Психологічне підґрунтя моральності особистості
Поняття, структура та категорії моральної свідомості
Моральна референція особистості
НЕ 1.4. Проблема загальнолюдських цінностей у психології
Поняття цінностей у психології
Підходи до розуміння загальнолюдських цінностей
Головний етичний орієнтир психолога
НЕ 1.5. Етика спілкування у роботі практичного психолога
Спілкування як царина людської моральності та соціально-психологічний процес. Парадигма спілкування у сучасній культурі
Відкритість-замкненість, монологічність-діалогічність у роботі практичного психолога
Моральні виміри спілкування та їх значення у роботі практичного психолога
Культура спілкування та етикет психолога
Бар'єри і труднощі спілкування та їх подолання у роботі психолога
Конфлікти та асертивна поведінка у професійній діяльності психолога
МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
НЕ 2.1. Основні етичні проблеми та «зваби» у практичній та науково-дослідницькій діяльності психолога
Етичні проблеми та зваби практичної психології
Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психологів
Етика проведення досліджень з участю людей і тварин
НЕ 2.2. Основні етичні протиріччя, принципи, правила та стандарти у роботі психолога
Основні етичні протиріччя
Етичні принципи у роботі психолога
Етичні стандарти психолога
Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
НЕ 2.3. Етичний кодекс психолога
Характеристика розділів етичного кодексу психолога
Етичний кодекс психолога-діагноста
Професійний кодекс етики для психологів
Порівняння етичних кодексів психолога різних країн та асоціацій
НЕ 2.4. Етичні основи компетентної практики консультування та психотерапії
Основні цінності консультування та психотерапії
Етичні принципи консультування та психотерапії
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
Модуль - контроль (підсумковий)
Список рекомендованої літератури до курсу
Критерії оцінювання
Додатки
Додаток А
Додаток Б
Введення в професію «Психолог»:
 1. Ответы к зачету. Введениe в профессию психолог - 2012 год
 2. Дипломная работа. Взаимосвязь самооценки и профессиональной направленности студентов-психологов - 2012 год
 3. Реферат. Особенности личности психолога-консультанта - 2012 год
 4. Байер О. В.. Frequently Asked Questions оформление дипломов и курсовых - 2012 год
 5. Лекции. Житейская и научная практическая психология. Часть 1 - 2011 год
 6. Лекции. Личность профессионала. Часть 2 - 2011 год
 7. Лекции. Профессиональная этика психолога. Часть 3 - 2011 год
 8. Пакет методик. Психологический инструментарий для составления профессиограммы на профессию психолог - 2011 год
 9. . Етичний кодекс психолога - 2011 год
 10. Никитченко Т.Г.. Личность практического психолога - 2011 год
 11. Контрольная работа. Функции психолога, психотерапевта, психиатра - 2011 год
 12. Шпаргалки. Введение в профессию - 2011 год
 13. Стасенко В.Г.. «Профессия психолог в современном мире» - 2010 год
 14. Реферат. Требования к оформлению кабинета психолога - 2010 год
 15. Реферат. Профессионально обусловленные деструкции личности психолога - 2010 год
 16. Реферат. Этические принципы в работе психолога - 2010 год
 17. А.Н. Занковский. Введение в профессию - 2009 год
 18. Лежнина Л. В.. Готовность психолога образования К профессиональной деятельности: этапы, Механизмы, технологии формирования - 2009 год
 19. Уоррен Манселл. Вы - тонкий психолог. Как убедить в этом окружающих - 2008 год
 20. Образовательный стандарт РБ. Психолог. Преподаватель психологии - 2008 год
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека