ГоловнаПсихологіяВійськова психологія та педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія особистості військовослужбовця, 2004 - перейти до змісту підручника

Етапи розвитку особистості

Однак формування особистості протікає не так гладко, як може здатися на перший погляд. У онтогенезі свого розвитку людини очікують досить напружені періоди. Розглянемо цю проблему з точки зору психосоціальної концепції Е. Еріксона.

Як вже зазначалося, розвиток психіки і формування психології людини (особистісних якостей) відбувається в результаті його взаємодії з навколишнім світом. Спираючись на цей висновок, автор концепції ввів поняття "групова ідентичність", маючи на увазі під нею включення людини в певну соціальну спільність (сім'ю, школу, військовий колектив, друзів). В залежності від її змісту і особливостей психіки у розвитку людини можна виділити 8 стадій, починаючи від дитинства і закінчуючи старістю. Для нас важливо виділити ті з них, які поширюються на діючих і колишніх військовослужбовців - це 6-8 стадії.

6-я стадія (молодість) включає тісну взаємодію з оточуючими, зміцнення зв'язків зі своєю соціальною групою, пошук і вибір супутника життя. Якщо фази попереднього розвитку протікали на позитивному тлі розвитку, то у людини формується почуття єдності з оточуючими, співпраці й інтимності з певними людьми. В іншому випадку людина замикається в собі, у неї формується і закріплюється почуття ізоляції і самотності.

7-я стадія (зрілість) передбачає реалізацію людиною самого себе в тому баченні, яке у нього сформувалося на етапах попереднього розвитку. Він зосереджує свої зусилля на улюбленій діяльності, сім'ї, шукає спілкування. Якщо цих об'єктів немає, то людина спустошується, в його діяльності намічається застій, відсталість, психологічний і фізіологічний регрес.

8-я стадія (старість) характеризується створенням завершеною форми особистості. Людина переосмислює своє життя в духовних роздумах про прожиті роки. Якщо "прийняття себе і життя" не відбулося, то він відчуває розчарування, втрачає смак до життя, відчуває, що життя прожите даремно.

Це поглиблює його фізіологічний стан і може стати причиною багатьох захворювань і проблем психологічної сфери особистості.

Перехід від однієї стадії до іншої - це критичні віку, коли відбувається ломка колишніх соціальних взаємин. Автор концепції виділяє 8 великих і малих криз. Перші п'ять переживаються людиною на 1-5 стадіях свого розвитку і пов'язані з особистісним становленням.


Шостий криза властивий молодим дорослим людям і пов'язаний з пошуком близьких йому людей, з якими передбачається будувати особисте життя або здійснювати взаємодію для досягнення життєвих цілей. Відсутність цього призводить до ізоляції людини, його замикання в самому собі.

Сьомий криза переживається людиною, як правило, в сорокарічному віці. Він характеризується, головним чином, загостренням почуття збереження роду, що виражається в "інтересі до наступного покоління і його виховання".

Восьмий криза переживається людиною під час його старіння. Він знаменує собою завершення попереднього життєвого шляху, а дозвіл кризи залежить від того, як цей шлях був пройдений. Досягнення поні-манія людиною цілісності грунтується на підведенні їм підсумків свого прожитого життя і усвідомлення її як єдиного цілого, в якому вже нічого не можна змінити. Якщо людина не може звести свої минулі вчинки в єдине ціле, він завершує своє життя в страху перед смертю і в розпачі від неможливості почати життя заново.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етапи розвитку особистості "
 1. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових
 2. Додаток N2
  Психологічний паспорт бойовій ситуації (назва, код) 1. Особливості умов виконання завдання: 2. Характеристика бойового завдання: 3. Орієнтовна основа діяльності з виконання завдання: 4. Динаміка психологічного навантаження в процесі виконання завдання: раптовість початку {foto24} Етапи завдання 1 {foto25} 0,5 Етапи завдання {foto26}
 3. Технології розвитку аутопсихологической компетентності
  План 1. Акмеологические технології розвитку аутопсихологической компетентності. 2.Технологіческій модуль розвитку аутопсихологической компетентності. 3.Тіповая структура розвиваючого модуля. 4.Особенности поведінки керівника групи аутопсихологической тренінгу. 5. Основні етапи тренінгу. 6.Предварітельний етап - етап підготовки аутопсихологической тренінгу.
 4. ЕТАПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (Профессіографія).
  ЕТАПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 5. ЕТАПИ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ І реанімаційної допомоги новонароджених у пологових ЗАЛІ
  ЕТАПИ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ І реанімаційної допомоги НОВОРОЖДЕННОМУ В ПОЛОГОВОМУ
 6. Основні етапи розвитку психології як науки
  {foto6} {foto7} Джерело: Ждан А.Н. Історія психології від античності до сучасності: Підручник для вузів. - 4-е перероб., М.-Єкатеринбург, 2002,
 7. Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
  Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
 8. Тема 11. Становлення і розвиток медичної справи Пензенського краю
  (2 години) План: 1. Основні етапи становлення та розвитку медицини (XVII - XIX ст.) 2. Успіхи новітньої регіональної медицини (XX - початку XIX в.) 3. Видатні медики Пензенської
 9. Психологічна структура особистості військовослужбовця
  В даний час до вивчення особистості є 8 психологічних підходів (психол. шкіл): 1. Підхід Ананьєва Б.Г. - Розглядає особистість в єдності 4-х сторін: людина як біологічний вид, онтогенез, людина як особистість, людина як частина всього людства. 2. Підхід Абульхановой - в основі розвиток особистості: активність, здатність до організації часу, соціальне мислення. 3.
 10. Ц
  ЦИКЛ ЖИТТЄВИЙ (від лат. Ceclus <гр. Kyklos - круг) - сукупність взаємопов'язаних явищ, процесів, робіт, що утворюють закінчений коло розвитку протягом якогось проміжку часу. Наприклад, цикл виробничий - повне коло робіт, виконання яких дає готову продукцію; або цикл капіталістичний - рух капіталістичного виробництва через послідовно пов'язані етапи в період
 11. Лежніна Л. В.. Готовність психолога освіти До професійної діяльності: етапи, Механізми, технології формування, 2009
  АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Спеціальність: 19.00.07 - педагогічна
 12. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  У дисертації диференціюється акмеологический ресурс як загальне особистісне явище, що характеризується респонсівно-регулятивним, ціннісно-смисловим, емоційно-чуттєвим, самореалізующе-саморозвиватися, суб'єктно-діяльнісних аспектами, з одного боку, і акмеологический ресурс психологічного здоров'я як особистісно-соціальне явище з інтерактивно-діалогічним, культурно-спадкоємних,
 13. Реферат. Проблеми медичної генетики. Медико-генетичне консультування, 2011
  Медична генетика, її розвиток. Проблеми мед. генетики, етичні принципи, генетичний скринінг, пренатальна діагностика, Цілі, завдання та методи МГК, етапи
 14. Умови досягнення професійного "акме"
  Внутрішніми умовами досягнення професійного акме є: мотивація досягнення; активність людини, відповідна найбільшої продуктивності його трудової поведінки; "сильне" професійне цілепокладання і побудова свого професійного шляху по висхідній його траєкторії; прагнення людини до досягнення свого максимального рівня; високий рівень домагань, мотивація
 15. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека