ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011 - перейти до змісту підручника

Етапи та особливості формування військового колективу

У процесі формування військового колективу можна виділити кілька етапів, кожен з яких має свій зміст і переслідує специфічні цілі.

1-й етап - формування випадкової групи - початкового об'єднання військовослужбовців на основі їх територіальної близькості в даний момент часу (наприклад, на збірному пункті або службовій нараді);

2-й етап - формування неорганізованої групи (номінальної групи, конгломерату), що передбачає добровільне об'єднання людей на основі деякого збігу їх інтересів, що проявилися під час нетривалих міжособистісних контактів;

3-й етап - формування організованої групи - об'єднання військовослужбовців, здатних до ефективних спільних дій. Вона, в свою чергу, буває декількох рівнів. [1, с.163; 10]

Низький рівень (асоціація) являє собою об'єднання на основі наказу (призовники) або інтересу (любителі шахів). У складі такої групи, як правило, 7-12 чоловік. Період існування від 3 до 5 днів. Після закінчення зазначеного часового періоду асоціація або припиняє своє існування, або переходить на більш високий рівень.

Середній рівень (кооперація) - для неї характерна більш усвідомлена

діяльність і дисципліна. Виникає вона, як показують спостереження військовий практики, через 10-15 днів після встановлення міжособистісної взаємодії. У підрозділі, як правило, налічується 2-3 групи з

3-6 військовослужбовців, об'єднаних, наприклад, на основі актуалізувавши шегося в перший час почуття (земляцтво).


Високий рівень (автономізація) характеризується чіткою організованою структурою і дисципліною, внутрішньою єдністю цілей і мотивів військово-професійної діяльності.

Вищий рівень групового об'єднання людей у ??вітчизняній психології, на відміну від більшості зарубіжних шкіл, прийнято називати колективом. [7, с.227]

Спостереження за формуванням ряду військових підрозділів дозволили військовим психологам виділити 4 основних стадії розвитку колективу.

1. Стадія соціальної єдності - початкова стадія розвитку військового колективу, яка характеризується тим, що більшість воїнів свідомо ставляться до служби і дисципліни, чітко уявляють свої обов'язки і цілі діяльності, орієнтуються на єдину систему духовних цінностей, яка не суперечить їх особистісним орієнтаціям.

2. На стадії військової дружби в основному, завершується процес взаємного вивчення, встановлюються товариські взаємини між військовослужбовцями. На цій стадії вже можна виявити досить стабільну структуру колективу: колективна думка і настрій, взаємини і згуртованість, дисциплінованість і колективні звички. Керівник, впливаючи на ці показники, більш ефективно управляє колективом і кожним підлеглим окремо.

3. Стадія соціальної зрілості. Колектив досягає єдності волі дій, знань і переконань, інтересів і ціннісних орієнтацій.
Взаємодія між військовослужбовцями грунтується на взаємодопомозі, взаємопідтримки, взаємозамінності і безконфліктності. Військовослужбовці пред'являють до себе високі вимоги, старанно вивчають бойову техніку і зброю, вдосконалюють колективну майстерність.

4. На стадії самоврядування колектив розуміє свого керівника (командира, начальника), як кажуть, з півслова і сприймає його вимоги як свої власні. При цьому відпадає необхідність контролю дій підлеглих - цю функцію виконує адаптоване під колективні устремління особистісне свідомість військовослужбовця та колективний контроль його товаришів по службі. [3, с.32]Розглянуті стадії розвитку військового колективу є типовими для колективів всіх видів. Проте темпи розвитку можуть бути різними в залежності від соціально-психологічної підготовки керівника, індивідуальних особливостей військовослужбовців, характеру розв'язуваних колективом професійних завдань. Отже, загальні закономірності розвитку військового колективу повинні враховуватися офіцером-керівником підрозділу і конкретизуватися залежно від сформованих умов його діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етапи та особливості формування військового колективу "
 1. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби, 2011
  особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових колективах. Попередження і подолання конфліктів. Методика попередження конфліктів. Методика подолання
 2. А
  етапи перетворення природного якості людини в соціально-особистісне;? розкривають взаємозв'язку онтологічно різних реальностей, многопараметральние;? приватні закони моделювання;? закони-тенденції;? закони-алгоритми - інваріантні способи діяльності: конструктивні, оптимальні та варіативно-стратегічні; 3) закономірності в акмеології:? визначають смислоцелевую
 3. Особливості згуртування колективу в процесі військової діяльності
  етапи його досягнення: 1. Це, насамперед, оцінка рівня розвитку і змістовних характеристик світогляду кожного з членів екіпажу. 2. Зіставлення політичних, моральних, релігійних та інших позицій кожного з партнерів, в результаті якого виявляється ступінь їх ідентичності, відсутність принципових розбіжностей у поглядах і переконаннях воїнів на призначення армії, на
 4. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  етапи. 1. Професійно-психологічний відбір є складовою частиною во-енно-профессіологіческой роботи, що включає військово-професійну орієнтацію, військову ірофессіографію, військово-професійний відбір, військово-професійну підготовку, розстановку військовослужбовців за спеціальностями і посадами і їх просування по службі. Кожен з виділених елементів має свої завдання і зміст
 5. Сутність професійного самовиховання військовослужбовців
  етапи розвитку, методи, прийоми і засоби. До числа основних загальних методів самовиховання відносяться: самообязательство, самоорганізація життя і військової діяльності, самопізнання, самоаналіз, самооцінка і самозвіт. Активно використовуються і такі методи самовиховання, як самопереконання, самонавіювання, самоупражненіе, самокритика, самоосуждение, самопримушування, самонаказание, самопоощреніе та ін
 6. Сутність і зміст індивідуальної виховної роботи в частині
  етапи: 1) підготовчий, 2) цілеспрямоване педагогічний вплив; 3) результативний. Перший етап відіграє особливу роль: він зумовлює всю дієвість індивідуального підходу до військовослужбовця. Аналіз змісту етапу показує, що він має свої підетапи: діагностичний (вивчення особистості), прогностичний (вибору оптимальних шляхів досягнення цілей). Другий етап -
 7. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  етапи роботи посадових осіб при оцінці стану виховної роботи. 2. Перерахуйте основні групи проблем, які має розглянути заступник командира з виховної роботи при аналізі стану виховної роботи. 3. Що є вихідним матеріалом для проведення аналізу виховної роботи? 4. Розкрийте систему аналізу стану виховної роботи в частині. 5.
 8. Педагогічна діагностика відхиляється у військовослужбовців
  етапи організації та методики діагностичної та прогностичної роботи офіцерів і сержантів з важкими військовослужбовцями в частинах (на кораблях) і підрозділах. Таблиця 1 Етапи педагогічної діагностики та прогнозування відхиляється військовослужбовців за призовом {foto7} Розглянемо структуру організації та методики педагогічної діагностики та прогнозування офіцерами
 9. Сутність і структура педагогічної майстерності вихователя
  етапи : самопізнання, самосвідомість і самопланування роботи над собою; засвоєння і фактичне прийняття професійних вимог, принципів, норм, які визначають сутність педагогічної майстерності; вироблення програми і принципів роботи над собою; власну діяльність з самовдосконалення шляхом використання методів самоорганізації, самоаналізу, самозвіту, самопереконання,
 10. Мета і завдання морально-психологічного забезпечення при приведення військ (сил) у різні ступені бойової готовності і в бойовій обстановці. Рівні морально-психологічного забезпечення
  етапи їх перебігу, вихідні і кінцеві стану військовослужбовців, що змінюються в ході психологічної підготовки. Етапи протікання процесу психологічної підготовки мають свої особливості як у різних родах військ, так і при підготовці різних фахівців. На першому етапі переважно використовуються демонстраційні методи, що знімають брак інформації про умови реального бою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека