Головна
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 1. Закріплення та осмислення теоретичного матеріалу з проблеми

Студентам пропонуються наступні питання для групового обговорення.

1. У чому полягає місце і роль художньої літератури в процесі особистісного розвитку в період дитинства?

2. Чи справедливо стверджувати, що дискусії і «боротьба за дитячу книгу» за своєю суттю є не що інше, як «боротьба за дитячі уми»? З чим це може бути пов'язано?

3. Позначте основні, на ваш погляд, аспекти проблеми вибору «потрібної для дитини книжки».

4. Спробуйте обгрунтувати наступну точку зору М. С. Петровського:

«Дитячі враження від казки закріплюються в нашій свідомості на все життя ... Казка вдрукована в нас назавжди - великим шрифтом наших дитячих книг» 1.

5. Яке значення для гендерної соціалізації дітей має їх літературну освіту?

6. Назвіть найважливіші положення теорії лінз гендера. Що дає ця теорія для розуміння сутності процесу гендерної соціалізації особистості?

7. Визначте можливі шляхи і способи трансляції лінз гендеру та пов'язаних з ними гендерних стереотипів в сучасному суспільстві. Наведіть приклади прояву лінз гендера в повсякденному житті.1 Петровський М. С. Книги нашого дитинства. - М.: Книга, 1986. С. 6.

8. За яких умов літературну освіту дітей може відповідати:

| принципам гуманізму;

| мети всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини?

9. Чим, на ваш погляд, зумовлена ??значимість інформації про роль дитячого читання в процесі гендерної соціалізації підростаючого покоління як найважливішого аспекту становлення їх особистості?

За результатами групової дискусії важливо підвести студентів до думки про те, що в умовах сучасного російського суспільства, для якого все більш характерні тенденції поліваріативності та індивідуально-особистісного підходу у вихованні та навчанні (в усякому разі, на рівні проголошуваних цінностей), орієнтація психолого-педагогічної науки і практики на ідеали розвитку і подальшої самореалізації внутрішнього потенціалу кожної дитини, ознайомлення дітей з творами художньої літератури як невід'ємний елемент їх утворення, має створювати сприятливі умови для розвитку у дітей самостійності, творчості, ініціативи і свободи вибору з позицій гендерної рівності.
Тому виникає необхідність вибудовування змісту літературної освіти на етапах раннього онтогенезу відповідно з відбуваються соціальними змінами. При цьому також важливо показати, що значущість інформації з даної проблеми обумовлена ??ще й тим, що на відміну від змісту ЗМІ зміст пропонованих дітям літературних творів може бути схильне спеціальному відбору з боку психологів, педагогів, батьків з урахуванням їх прийнятності для розвитку особистості, адекватної реальної соціальної дійсності, ідеалам гуманізму та демократії, включаючи принципи гендерної рівноправності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 1. Закріплення та осмислення теоретичного матеріалу з проблеми "
 1. Етап 2. Інформаційний
  Мета даного етапу: ознайомлення з теоретичним матеріалом по темі «Взаємозв'язок біологічних і психологічних характеристик особистості: гендерний аспект». Теоретичний матеріал може представлятися студентам у формі лекції, прочитаної викладачем, або у вигляді тексту, який вони вивчають самостійно. Враховуючи інформаційну насиченість теоретичного матеріалу, доцільно запропонувати
 2. Організація дослідження
  Дослідження проводилося у кілька етапів: Перший етап - попередній (2000-2001 рр.) - вивчення і аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми психологічного часу, життєвого - шляху, життєвих перспектив особистості, психологічних особливостей учасників локальних війн; осмислення методологічних і теоретичних положень дослідження; визначення об'єкта, предмета,
 3. Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
  Мета: сприяти усвідомленню студентами дії механізмів гендерної соціалізації. Перший етап практичного заняття присвячений опрацюванні теоретичних питань, необхідних для виконання практичної частини заняття - написання роботи «Гендерна автобіографія». Викладач задає студентам наступні питання з пройденого теоретичного матеріалу. 1. Що таке гендерна ідентичність?
 4. Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
  Викладач задає студентам наступні питання з пройденого теоретичного матеріалу. 1. Дайте визначення поняттям «гендерна педагогіка» і «гендерний підхід в освіті». 2. Порівняйте гендерний і статеворольової підходи в освіті. На цьому етапі важливо переконатися, що студенти диференціюють гендерний і статеворольової підходи в освіті і розуміють їх
 5. Пропозиції
  Детально проаналізувати показники роботи стаціонару. Виявити зони неефективності. 2. Привести в норму показники роботи швидкої медичної допомоги. Розвантажити цей етап за рахунок більш плідної роботи дільничного терапевта і педіатра. 3. Налагодити роботу амбулаторно-поліклінічної ланки. Підвищити профілактичну та медичну активність на закріпленій
 6. Етап 1. Вступна частина
  Студентам пропонується пригадати і визначити, що таке «гендерна експертиза» і «прихований навчальний план». Далі студентам роздаються бланки експертної карти (варіант карти см. в додатку; ця карта спрямована в основному на аналіз поведінки вчителя на уроці). Карта може бути доповнена або змінена викладачем. Також можливе складання подібної карти разом зі студентами: студенти на
 7. Етап 1. Інформаційне повідомлення викладача про значущість вивчення проблеми незадоволеності людини власною зовнішністю
  Основна мета даного етапу: сприяти виникненню у студентів інтересу до вивчення означеної теми і зорієнтувати їх у змісті заняття. Використовуючи матеріал введення та інші джерела, викладач розповідає студентам про феномен фізичної привабливості та проблеми, пов'язані з цим явищем. Завершуючи повідомлення, важливо підкреслити наступне: «Психологи і медики
 8. Етап 1. Теоретичний аналіз художнього твору
  Даний етап заняття присвячений розгляду проблеми пізнання особистості людини художніми засобами. У процесі роботи студентам належить освоїти навички аналізу та інтерпретації художніх творів як способу психологічного пізнання особистості, а також прийоми, що дозволяють скласти психологічну характеристику особистості героя. Заняття починається з аналізу статті Г. Олпорта
 9. Етап 5. Домашнє завдання
  Студентам пропонується виконати письмову роботу у вигляді есе на тему «Коханий (ая) літературний (а) герой (иня) мого дитинства», яка передбачає осмислення з позицій отриманих нових знань літературних технологій конструювання гендеру , рефлексію власного досвіду дитячого читання, пов'язаного з процесом їх гендерної соціалізації. За бажанням студентів тексти есе можуть бути запропоновані
 10. Сутність і зміст процесу навчання
  Навчання по своїй суті - це соціальний процес, який притаманний як суспільству в цілому, так і Збройним Силам. У загальному випадку навчання - основний шлях отримання освіти, цілеспрямований, організований, планомірно і систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, вміннями та навичками під керівництвом досвідчених осіб - педагогів. Військове навчання являє собою специфічний
 11. Теоретичні проблеми психології розвитку
  Теоретичні проблеми психології
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека