ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 3. Виконання вправи «Гендерна автобіографія»

Дане вправу необхідно для того, щоб допомогти студентам наповнити досліджуваний академічний матеріал особистісним змістом, що дозволяє закріпити і емоційно збагатити одержувані знання.

Перед початком роботи потрібно обговорити зі студентами проблему формування гендерної ідентичності. Для структурування дискусії викладач може задавати такі питання.

1. Коли починає формуватися гендерна ідентичність?

2. Коли дитина починає розуміти, якої він статі?

3. Чим відрізняється гендерна ідентичність дворічного і чотирирічну дитину?

4. Коли приблизно формується уявлення про незворотність статевої приналежності?

5. Що відбувається з гендерною ідентичністю в підлітковому віці?

6. Хто і що впливає на формування і розвиток гендерної ідентичності у дитини і у дорослого?

Потім студентам пропонується подумати, як ці загальні закономірності знайшли відображення в їх власному життєвому досвіді. Для цього студенти розбиваються на пари і виконують таке завдання: «Розкажіть своєму партнеру про своє становлення як жінки (чоловіки)». Їм пропонується пригадати якісь конкретні події, висловлювання, переживання, що вплинули на формування їх гендерної ідентичності. Для виконання завдання відводиться 20 хвилин (по 10 хвилин для кожного). Після завершення роботи в парах бажаючим пропонується коротко розповісти про свої основні висновках та відкриття.
Необхідно відзначити, що для виконання даної вправи особливо важлива безпечна, доброзичлива атмосфера.Контрольні питання

1. Що таке гендерна ідентичність?

2. Як співвідносяться поняття «соціальна ідентичність» і «гендерна ідентичність»?

3. Яка структура гендерної ідентичності?

4. Які основні етапи формування гендерної ідентичності можна виділити?

5. Яка роль основних інститутів соціалізації у формуванні гендерної ідентичності?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 3. Виконання вправи «Гендерна автобіографія» "
 1. Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
  Мета: сприяти усвідомленню студентами дії механізмів гендерної соціалізації. Перший етап практичного заняття присвячений опрацюванні теоретичних питань, необхідних для виконання практичної частини заняття - написання роботи «Гендерна автобіографія». Викладач задає студентам наступні питання з пройденого теоретичного матеріалу. 1. Що таке гендерна ідентичність?
 2. Етап 4. Підведення підсумків заняття
  Студентам пропонується відповісти на питання по темі заняття. Контрольні питання 1. У чому полягає відмінність між гендерними уявленнями і гендерними стереотипами? 2. У чому полягає відмінність між гендерними уявленнями і гендерними упередженнями? 3. У чому полягає відмінність між гендерними стереотипами і гендерними упередженнями? 4. Наведіть приклади
 3. Вступні зауваження
  Під гендерними стереотипами розуміються стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру, відповідні поняттям «чоловіче» та «жіноче». Гендерні стереотипи - це думки про особистісні якості й особливості поведінки чоловіків і жінок [1]. Існує три групи гендерних стереотипів [4]. 1. Перша група - це стереотипи маскулінності / фемінінності, вони пов'язані з
 4. Етап 1. Теоретичне інформування
  На даному етапі обговорюється зміст таких понять, як «гендерні уявлення», «гендерні стереотипи», «гендерні упередження», «моделі гендерних відносин» і «гендерна компетентність». Викладач доповнює і уточнює відповіді студентів, в яких вони розкривають зміст основних понять теми. У процесі обговорення поняття «гендерна компетентність» важливо підкреслити
 5. Етап 3. Виконання завдання «Гендерна мозаїка»
  На даному етапі студентам нагадують про те, що найбільше значення для появи гендерних досліджень в психології мали такі напрямки феміністської теорії, як ліберальний і радикальний фемінізм. У ході подальшої роботи студентам пропонується зіставити ці напрямки феміністської теорії і виниклі завдяки їм у психології уявлення, пов'язані з різними аспектами гендерних
 6. Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
  Викладач задає студентам наступні питання з пройденого теоретичного матеріалу. 1. Дайте визначення поняттям «гендерна педагогіка» і «гендерний підхід в освіті». 2. Порівняйте гендерний і статеворольової підходи в освіті. На цьому етапі важливо переконатися, що студенти диференціюють гендерний і статеворольової підходи в освіті і розуміють їх
 7. Етап 3. Підведення підсумків семінарів
  Наприкінці кожного семінару проводиться підведення підсумків, робляться висновки про характер гендерних стереотипів в даний віковий період. Контрольні питання 1. Дайте визначення поняттю «гендерний стереотип». 2. Позначте групи гендерних стереотипів. 3. Чи існує вікова специфіка прояву гендерних стереотипів і в чому вона
 8. Етап 6. Обговорення результатів
  Набране кількість балів від 19 до 27 свідчить про те, що особистість характеризує себе як відповідну гендерному стереотипу; кількість балів від 10 до 18 - про те, що особистістю погано усвідомлюються або «витісняються» власні гендерні характеристики; кількість балів від 0 до 9 свідчить про те, що особистість характеризує себе як не відповідає гендерному стереотипу.
 9. Етап 5. Вправа «Ціна стереотипу»
  Проаналізуємо стереотип «чоловік - годувальник, а жінка - берегиня вогнища». Висловлювані по ходу обговорення ідеї заносяться в таблицю на дошці (табл. 1). Таблиця 1. Результати аналізу стереотипу «чоловік - годувальник, а жінка - берегиня вогнища» Ця вправа розкриває уявність «чоловічих переваг», несподівано для багатьох - високу «ціну» гендерного міфу для життя і здоров'я
 10. Етап 4. Обговорення поняття «Гендерний стереотип»
  Студентам лунають матеріали (глосарій) з визначеннями понять «соціальний стереотип», «гендерний стереотип». Доречно попросити привести приклади стереотипів національних, вікових, гендерних (щодо жінок, щодо чоловіків), обговорити, звідки вони беруться. Після обговорення ми просимо студентів висловити свої думки щодо доцільності проходження гендерним стереотипам.
 11. Етап 5. Узагальнення отриманих знань
  Обговорюється питання про силу існуючих у суспільстві норм, правил, стереотипів щодо поведінки чоловіка і жінки. Контрольні питання 1. Назвіть основні інститути соціалізації. Яку роль кожен з них грає в процесі гендерної соціалізації? 2. Який з інститутів соціалізації транслює найбільш жорсткі гендерні стереотипи? 3. Чи можна говорити про найбільш сензитивним
 12. Етап 4. Підведення підсумків заняття
  Мета: аналіз особистої здібності студентів протистояти гендерної маніпуляції. У рамках одного заняття важко приділити достатньо часу вивченню проблеми протистояння маніпуляції. Однак на завершення заняття це необхідно зробити. Для цього викладач в кінці заняття задає студентам питання: «Що сприяє протистоянню гендерної маніпуляції / як гідно (конструктивно,
 13. Етап 4. Вироблення рекомендацій
  Цей етап представляється нам дуже важливим, так як тут відбувається перехід від констатуючого до конструктивного, практико-орієнтованого мислення. Викладач пропонує студентам внести зміни до цього урок з привнесенням в нього ідей гендерного підходу. Вироблені рекомендації фіксуються всіма студентами. Якщо студенти вагаються, можна поставити їм такі питання: « Що може
 14. Етап 3. Групова дискусія «Гендерна маніпуляція: за і проти»
  Мета: оцінка етичної сторони гендерної маніпуляції. Для оцінки гендерної маніпуляції проводиться групова дискусія «Гендерна маніпуляція: за і проти ». Студенти діляться на дві групи. Першій групі дається завдання виявити позитивні сторони маніпуляції, довести твердження« гендерна маніпуляція - це добре, корисно, ефективно »; другої групи відповідно потрібно визначити
 15. Етап 3. Підготовка тексту «Гендерна автобіографія»
  Мета гендерної автобіографії: - простежити розвиток власної гендерної ідентичності на прикладі умов своєї гендерної соціалізації; - виділити механізми та способи, за допомогою яких здійснюється конструювання гендерної ідентичності. Гендерна автобіографія - засіб вивчення становлення і розвитку гендерної ідентичності. Як спосіб саморефлексії, вона спрямована на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека