ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 1. Теоретичне інформування

Мета: отримання студентами інформації для подальшого аналізу. Цей етап заняття проходить по типу семінару.

На початку заняття викладач проводить коротку бесіду зі студентами, спрямовану на актуалізацію теоретичного матеріалу, вивченого в рамках лекційного курсу. Студенти згадують визначення соціалізації та гендерної соціалізації, перераховують основні інститути гендерної соціалізації, конкретизують зміст традиційного (полоролевого) і гендерного підходу. Далі студенти виступають із заздалегідь підготовленими доповідями.

Теми для доповідей студентів

1. Школа як інститут соціалізації в сучасних умовах

У доповіді повинні бути розкриті наступні питання:

- відмітні особливості школи як інституту соціалізації від інших інститутів соціалізації;

- основні цілі і завдання школи як інституту соціалізації в радянський період;

- основні цілі і завдання школи як інституту соціалізації в перебудовний і постперебудовний періоди;

- напрямки дослідження школи як інституту соціалізації.

Список рекомендованої літератури:

1. Андрєєва Г. М. Психологія соціального пізнання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288 с. Глава IX.

2. Белінська Е. П., Тіхомандріцкая О. А. Соціальна психологія особистості: Навчальний посібник для вузів. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 301 с. Глава 5.2.

3. Дубовська Є. М. Соціалізація в світі, що змінюється / / Соціальна психологія в сучасному суспільстві: Навчальний посібник для вузів / Під ред. Г. М. Андрєєвої, А. І. Донцова. - М.: Аспект Пресс, 2002. С.
148-161.

4. Дубовська Є. М., Тіхомандріцкая О. А. Про стратегії роботи психолога в школі / / Введення в практичну соціальну психологію: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / За ред. Ю. М. Жукова, П. А. Петровської, О. В. Соловйової. 2-е вид., Испр. - М.: Сенс, 1996. С. 200-213.

2. Гендерна соціалізація в системі освіти: прихований навчальний план

У доповіді повинні бути розкриті наступні питання:

- зміст поняття «прихований навчальний план», три його компонента;

- особливості соціального устрою освітньої установи;

- зміст освіти і гендерні стереотипи;

- стиль викладання.

Список рекомендованої літератури

1. Градскова Ю. В. Гендерна соціалізація / / Введення в гендерні дослідження: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. В. Костикова. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Аспект Пресс, 2005. С. 114-127.

2. Клецина І. С. Гендерна соціалізація. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена, 1998. - 92 с.

3. Клецина І. С. Гендерна психологія / / Велика Російська енциклопедія: У 30 т. / Відп. ред. С. Л. Кравець. Т. 6. - М.: БРЕ, 2006. С. 533-534.

4. Пушкарьова Н. Л. Гендерна асиметрія сучасної соціалізації та перспективи гендерної педагогіки / / Гендерний підхід у дошкільній педагогіці: теорія і практика. Ч. 1. - Мурманськ, 2001. С. 25-32.

5. Смирнова А. Вчимося жити в суспільстві. Гендерний аналіз шкільних підручників. - М.: ЗАТ «ооліти», 2005. - 68 с.

6. ЯрскаяAСмірнова Е. Р. Гендерна соціалізація в освіті / / Словник гендерних термінів / За ред. А. А. Денисової. - М.: Інформація-XXI століття, 2002.
С. 47-49.

7. ЯрскаяA Смирнова О. Р. Гендерна соціалізація в системі освіти: прихований навчальний план / / Одяг для Адама і Єви: Нариси гендерних досліджень / РАН ІНІСН, Саратов. ГТУ. Центр соціальної політики та гендерних досліджень. - М., 2001. С. 93-111.

8. ЯрскаяAСмірнова Е. Р. Нерівність або мультикультуралізм / / Вища освіта в Росії. 2001. № 4. С. 102-110.3. Роздільне по підлозі навчання

У доповіді повинні бути розкриті наступні питання:

- історія роздільного за статтю та спільного шкільної освіти в Росії;

- сучасний стан роздільного по підлозі навчання.

У процесі прослуховування цієї доповіді викладач пропонує кожному студенту сформулювати свою думку з приводу роздільного навчання хлопчиків і дівчаток і, спираючись на текст доповіді, продумати систему аргументів, які підтверджують свою точку зору.

Список рекомендованої літератури

1. Єремєєва В. Д. Хлопчики і дівчатка. Вчити по-різному, любити по-різному. Нейропедагогіка - вчителям, вихователям, батькам, шкільним психологам. - Самара: Навчальна література; Корпорація «Федоров», 2007. - 157 с.

2. Кон І. С. Спільне та роздільне навчання: науково-теоретичні основи / / Інтернет ресурс http://sexology.narod.ru/info157.html

3. Потапова М. Роздільне навчання хлопчиків і дівчаток у радянській школі (1943-1954 рр..) / / Гендерна пристрій: соціальні інститут і практики: Зб. статей / За ред. Ж. В. Чернової. - СПб., 2005. С. 100-130.

4. Чекаліна А. А. Гендерна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89, 2006. - 256 с.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 1. Теоретичне інформування "
 1. Організація дослідження
  Дослідження проводилося у кілька етапів: Перший етап - попередній (2000-2001 рр.) - вивчення і аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми психологічного часу, життєвого - шляху, життєвих перспектив особистості, психологічних особливостей учасників локальних війн; осмислення методологічних і теоретичних положень дослідження; визначення об'єкта, предмета,
 2. Висновки
  Як на рівні великих спільнот людей, так і на рівні кожного індивідуального пацієнта з метою зниження смертності від колоректального раку має бути впроваджена і пропагуватися система, заснована на 4 основних принципах: - інформованість, - знання, - відношення, - поведінка. Це означає: - підвищення інформованості про фактори ризику і небезпеки раку прямої кишки,
 3. Резекція яєчника.
  1 етап. Фіксація яєчника. Хірург (Х) обережно виводить і утримує яєчник рукою і анатомічним пінцетом. Асистент (А) накладає на анатомічну ніжку гумову петлю і / або фіксує яєчник в поздовжньому напрямку голкою на голкотримач. 2 етап. Резекція яєчника. Х пінцетом або за голкотримач підтримує яєчник і проводить резекцію скальпелем в наміченому обсязі. А допомагає
 4. аднексектомія.
  1 етап. Фіксація матки. Як при тубектомія. Якщо придатки легко виводяться в рану, можна матку не фіксувати 2 етап. Накладення затискачів на зв'язки. Хірург (Х) накладає 1 затискач на воронкотазовую в'язку, 2 затиск на трубу і власну зв'язку назустріч першому ближче до яєчника. Асистент (А) пінцетом утримує придатки. 3 етап. Аднексектомія, прошивання зв'язок. Х відсікає
 5. Етап 2. Аналітичний
  Цей етап роботи спрямований на відпрацювання вміння аналізувати і співвідносити між собою наявні теоретичні знання. На цьому етапі заняття може проходити у формі роботи в мікрогрупах або парах з підготовкою репортажів або у формі спільної дискусії. Студентам даються такі теми для аналізу на основі вже наявних знань: - специфіка наслідків різних видів насильства в сім'ї: загальне і
 6. Консервативне видалення інтерстиціальної міоми матки
  1 етап. Проведення окреслює розрізу. Хірург (Х) проводить очерчивающий розріз серозного покриву матки над вузлом, враховуючи хід судин. Асистент (А) фіксує матку і повертає її при розтині. 2 етап. Розсічення капсули і вилущування вузла. Х розсікає скальпелем міометрій і капсулу над вузлом, захоплює вузол затискачем і вилущує його гострим і тупим шляхом (скальпелем,
 7. Стерилізація по Гентеру.
  1 етап. Виділення ділянки труби . Хірург (Х) захоплює очеревину над трубою на ділянці 2см в істміческой частини двома м'якими затискачами в безсудинних зоні, розкриває очеревину між затискачами поздовжньо скальпелем і виділяє трубу з мезосальпинкс. Асистент (А) тримає затискачі, допомагає при виділенні труби. 2 етап. Перев'язка , висічення труби. Х простягає 2 тонкі нерассасивающіеся нитки
 8. Етап 1. Вступна частина
  Студентам пропонується пригадати і визначити, що таке «гендерна експертиза» і «прихований навчальний план ». Далі студентам роздаються бланки експертної карти (варіант карти см. в додатку; ця карта спрямована в основному на аналіз поведінки вчителя на уроці). Карта може бути доповнена або змінена викладачем. Також можливе складання подібної карти разом зі студентами: студенти на
 9. Екстирпація матки з придатками або без придатків.
  До 4 етапи - все виконується як при надпіхвова ампутації матки. 4 етап. Отсепаровка заднього листка очеревини. Як +1 етап кольпостоміі. 5 етап. Оголення судинних пучків матки. Хірург (Х) звільняє за допомогою пінцета і ножиць судинні пучки з обох сторін, розсікаючи сполучнотканинні тяжі і параметрий в області судин нижче внутрішнього зіву до кардинальних зв'язок. Передній
 10. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  на заліку Тестування: 1) при 71% позитивних відповідей - залік. 2) при менш 70% позитивних відповідей усну співбесіду по всьому розділу. При позитивних відповідях - залік. На іспиті: - перший етап: при 71% позитивних відповідей тестування - позитивна оцінка; - другий етап: при правильній відповіді на два практичних завдання (перегляд мікропрепарату і
 11. Сутність, основні завдання та напрямки інформаційно-пропагандистської роботи
  Інформаційно-пропагандистська робота багато в чому визначає ефективність всієї системи виховання особового складу у підрозділах, мотивацію повсякденній діяльності військовослужбовців. Інформаційно-пропагандистська робота - це цілеспрямоване комплексне використання органами військового управління, військовими засобами масової інформації, офіцерами і прапорщиками (мічманами), засобів і методів
 12. Стаття 17. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я
  До повноважень органів місцевого самоврядування міських округів і муніципальних районів (за винятком територій, медична допомога населенню яких виявляється відповідно до статті 42 цього Закону) у сфері охорони здоров'я відносяться: 1) створення умов для надання медичної допомоги населенню відповідно до територіальної програмою державних гарантій
 13. Задня кольпостомія
  Попередній етап. Накладення затиску на задній звід піхви. Етап виконують у випадках, коли велика ймовірність застосування задньої кольпостоміі (операція з приводу гнійних запальних захворювань матки і придатків, перитоніту). Під загальним наркозом на операційному столі хірург вводить 2 пальця однієї руки в піхву до заднього склепіння, іншою рукою вводить затиск Микулича і під контролем
 14. Психологічний сенс і зміст програми формуючого експерименту
  Мета формуючого експерименту (Волкова, 2000) - формування концептуальних структур хімії на основі врахування природного порядку формування понятійної системи хімії (див. 5 главу): залежність властивостей речовини від складу, будови і всієї кінетичної системи в цілому. Розроблена нами освітня програма забезпечувала перехід від оперування глобальними, недиференційованими образами
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека