ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 1. Теоретичний аналіз художнього твору

Даний етап заняття присвячений розгляду проблеми пізнання особистості людини художніми засобами. У процесі роботи студентам належить освоїти навички аналізу та інтерпретації художніх творів як способу психологічного пізнання особистості, а також прийоми, що дозволяють скласти психологічну характеристику особистості героя.

Заняття починається з аналізу статті Г. Олпорта «Особистість: проблема науки чи мистецтва?» (Додаток 1).

Після прочитання статті студентам необхідно відповісти на наступні питання.

1. Визначення особистості, запропоноване Г. Олпортом.

2. Характеристика літературного і психологічного підходів до вивчення особистості. У чому Г. Олпорт бачить принциповість кожного з підходів?

3. Уроки (переваги), які психологія повинна витягти з літератури.

4. У чому переваги психології в порівнянні з літературою?

Для зручності засвоєння матеріалу студенти можуть представити відповіді у вигляді табл. 1.Таблиця 1

. Особливості художньої літератури та психології в пізнанні особистості

(за Г. Олпорту)Додаткові завдання

До даного етапу заняття студенти з метою порівняння різних підходів до використання художньої літератури психологічною наукою в якості домашнього завдання самостійно виконують такі завдання:

1. Проаналізувати роботу К. Г. Юнга «Про ставлення аналітичної психології до творів художньої літератури» [7].
Зробити повідомлення за темою «Психоаналіз художнього твору».

2. Прочитати главу 1 навчального посібника. Є. Ю. Коржовій «Путівник по життєвим орієнтаціям: Особистість і її життєвий шлях у художній літературі» [10, с. 35-38] і визначити відповідність між масштабом художнього твору, сюжетом і поставленої психологічної завданням. Наводимо зразок для заповнення табл. 2.Таблиця 2.

Відповідність цілей психологічного вивчення твори його обсягом і сюжетом

(за Є. Ю. Коржовій)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Етап 1. Теоретичний аналіз художнього твору "
 1. Підведення підсумків: узагальнення знань
  художньої літератури в процесі особистісного розвитку дитини з позицій гендерної соціалізації? 2. Обгрунтуйте необхідність гендерного просвітництва педагогів і батьків, які проводять ознайомлення дітей з творами художньої літератури. 3. Наведіть приклади явного і прихованого сексизму в дитячій художній літературі. 4. З чим пов'язана актуальність проблеми складання
 2. Жіночі образи у творах художньої літератури
  художньої
 3. Етап 4. Складання проекту несексістской хрестоматії для дитячого читання і розробка рекомендацій з використання гендерно-стереотипних творів
  аналізу художньої літератури студенти переконуються у факті широкого поширення в текстах творів сексистських упереджень і моделей для наслідування, не завжди співзвучних реаліям сучасного суспільства . Звідси робиться висновок про консервативність даного виду мистецтва, який пропонує прокрустове ложе застарілих гендерних стандартів, і необхідності нового (несексістского) змісту
 4. Вступні зауваження
  етапи. Етап 1. Теоретичний аналіз художнього твору. Етап 2. Аналіз образів жінок в класичної художньої
 5. Організація дослідження
  етапів: Перший етап - попередній (2000-2001 рр.) - вивчення і аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми психологічного часу , життєвого - шляху, життєвих перспектив особистості, психологічних особливостей учасників локальних війн; осмислення методологічних і теоретичних положень дослідження; визначення об'єкта, предмета, формулювання мети, завдань і гіпотез
 6. Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
  етап практичного заняття присвячений опрацюванні теоретичних питань, необхідних для виконання практичної частини заняття - написання роботи «Гендерна автобіографія». Викладач задає студентам наступні питання з пройденого теоретичного матеріалу. 1. Що таке гендерна ідентичність? 2. Які теорії засвоєння гендерної ролі ви знаєте? 3. Розкрийте основні положення
 7. Робота з текстами та інформацією
  аналізу життєвих ситуацій. Виконуючи вправи, пов'язані з аналізом текстів, слід пам'ятати, що в них може не виявитися єдиної правильної відповіді: адже складні життєві ситуації не завжди однозначно зводяться до єдиної, нехай навіть найкращої концепції. Головне, до чого слід прагнути в роботі з текстами, - це розібратися в психологічній підгрунтя нинішніх подій, зрозуміти,
 8. Психологічні знання в мистецтві
  теоретичному і практичному плані, здійснює практичну допомогу людям у різних життєвих
 9. Етап 2. Інформаційний
  етапу: ознайомлення з теоретичним матеріалом по темі «Взаємозв'язок біологічних і психологічних характеристик особистості: гендерний аспект». Теоретичний матеріал може представлятися студентам у формі лекції, прочитаної викладачем, або у вигляді тексту, який вони вивчають самостійно. Враховуючи інформаційну насиченість теоретичного матеріалу, доцільно запропонувати студентам
 10. Додаток 2
  художніх творів для роботи на занятті 1. Г. Х. Андерсен «Снігова королева». 2. Ш. Бронте «Джейн Ейр». 3. М. А. Булгаков «Майстер і Маргарита». 4. Н. В. Гоголь «Ревізор», «Мертві душі». 5. Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара», «Дядечків сон». 6. Е. Золя «Нана». 7. М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу». 8. М. Мітчелл «Віднесені вітром». 9.
 11. Етап 1. Актуалізація теоретичного матеріалу
  етапі важливо переконатися, що студенти диференціюють гендерний і статеворольової підходи в освіті і розуміють їх
 12. Етап 2. Аналітичний
  етап роботи спрямований на відпрацювання вміння аналізувати і співвідносити між собою наявні теоретичні знання. На цьому етапі заняття може проходити у формі роботи в мікрогрупах або парах з підготовкою репортажів або у формі спільної дискусії. Студентам даються такі теми для аналізу на основі вже наявних знань: - специфіка наслідків різних видів насильства в сім'ї: загальне і
 13. Дитяча художня література як інститут гендерної соціалізації
  художня література як інститут гендерної
 14. Етап 1. Вступна частина
  теоретичний матеріал
 15. Наукова новизна і теоретична значущість
  теоретичних позицій суб'єктно-діяльнісного підходу в психології, в рамках яких підкреслюється активність людини, проаналізовано теоретико-психологічні підстави зв'язку розуміння і поведінки. Вперше проблема розуміння маніпуляції розглянута у зв'язку з макіавеллізмом та іншими рисами особистості (ригідність, смисложиттєві орієнтації, комунікативна спрямованість у спілкуванні,
 16. Про джерела некласичної психології
  теоретичний звіт про справжнє напрямку своїх пошуків. Деяким з них заважала натуралістична установка, що має великі традиції в психології. Завдання сучасних психологів складається, на мій погляд, в тому, щоб досить повно оцінити і усвідомити нашу спадщину в області розробки некласичної психології, а також, спираючись на це спадщина , своїми дослідженнями інтенсивно просувати її
 17. Резекція яєчника.
  етап. Фіксація яєчника. Хірург (Х) обережно виводить і утримує яєчник рукою і анатомічним пінцетом. Асистент (А) накладає на анатомічну ніжку гумову петлю і / або фіксує яєчник в поздовжньому напрямку голкою на голкотримач. 2 етап. Резекція яєчника. Х пінцетом або за голкотримач підтримує яєчник і проводить резекцію скальпелем в наміченому обсязі. А допомагає
 18. аднексектомія.
  етап. Фіксація матки. Як при тубектомія. Якщо придатки легко виводяться в рану, можна матку не фіксувати 2 етап. Накладення затискачів на зв'язки. Хірург (Х) накладає 1 затискач на воронкотазовую в'язку, 2 затискач на трубу і власну зв'язку назустріч першому ближче до яєчника. Асистент (А) пінцетом утримує придатки. 3 етап. аднексектомія, прошивання зв'язок. Х відсікає
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека