Головна
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 2. Робота з анкетою

Основне завдання даного етапу - закріплення і систематизація отриманих знань. На цьому етапі студенти працюють індивідуально або в парах.Завдання 1

Студентам лунають бланки анкети «Гендерні характеристики особистості» 1 (додаток 1). На основі аналізу формулювань висловлювань і суджень студенти повинні визначити, які з суджень в анкеті ставляться до гендерних уявленням, які - до гендерним стереотипам, а які - до гендерних упередженням. Результати аналізу суджень слід занести в табл. 1. Зразок заповненої таблиці наводиться в додатку 2.1 При складанні анкети були використані матеріали з таких джерел: Соціальна психологія / За ред. Ш. Тейло, Л. Піпл, Д. Сірс. 10-е вид. - СПб.: Питер, 2004. - 767 с.; Бойченко Л. Д. Гендерне насильство: причини і наслідки. - Петрозаводськ: Петрозаводський ГУ, 2005. - 200 с.; Нечаєва Н. А. патріархатного і феміністська картини світу / / Гендерні зошити / Відп. ред. А. А. Клецина. Вип. 1. - СПб філія Інституту соціології РАН. СПб., 1997. С. 17-44.

Таблиця 1.

Інформація про гендерні характеристиках в анкеті «Гендерні характеристики особистості»

Завдання 2

Систематизувати в табличній формі інформацію про гендерні характеристики особистості. Використовуючи отримані теоретичні знання і спираючись на інформацію про гендерні характеристиках, яку можна отримати з анкети «Гендерні характеристики особистості», заповнити табл.
2. Зразок заповненої таблиці наводиться в прілоF жении 3.Таблиця 2.

Узагальнена інформація про гендерні характеристики особистості

Після виконання завдань 1 і 2 проводиться групове обговорення, в процесі якого студенти повідомляють про результати своєї роботи, а викладач виправляє помилки (якщо вони є) і доповнює відповіді студентів. Можна накреслити бланки табл. 1 і 2 на дошці і заповнити їх спільними зусиллями в процесі групового обговорення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 2. Робота з анкетою "
 1. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 2. Методи дослідження
  Для вирішення поставлених завдань у дослідженні були використані три групи методів: теоретичні методи (історіографічний, порівняльний, систематизації та концептуалізації наукових ідей, моделювання); методична програма емпіричного дослідження, що включив констатує і формує експерименти з використанням психодіагностичних методик та анкет: опитувальників А. Мехрабіана
 3. Методика батьківських оцінок і домагань
  Анкета дозволяє використовувати її для порівняльної характеристики оцінного ставлення батьків (вихователів) особистості дитини, аналізувати розбіжності в оцінках вихователів, батьків, самої дитини. Спеціальна таблиця відображає результати оцінок і самооцінки дитини. Анкета складається з 16 пунктів, які називають психічні процеси і здібності дитини. Батькам і вихователям
 4. Додаток 2
  {foto57} Дякуємо Вам за уважне заповнення анкети. Ваші відповіді дуже важливі для нас. Сподіваємося, що Вам було цікаво працювати з
 5. Резекція яєчника.
  1 етап. Фіксація яєчника. Хірург (Х) обережно виводить і утримує яєчник рукою і анатомічним пінцетом. Асистент (А) накладає на анатомічну ніжку гумову петлю і / або фіксує яєчник в поздовжньому напрямку голкою на голкотримач. 2 етап. Резекція яєчника. Х пінцетом або за голкотримач підтримує яєчник і проводить резекцію скальпелем в наміченому обсязі. А допомагає
 6. аднексектомія.
  1 етап. Фіксація матки. Як при тубектомія. Якщо придатки легко виводяться в рану, можна матку не фіксувати 2 етап. Накладення затискачів на зв'язки. Хірург (Х) накладає 1 затискач на воронкотазовую в'язку, 2 затиск на трубу і власну зв'язку назустріч першому ближче до яєчника. Асистент (А) пінцетом утримує придатки. 3 етап. Аднексектомія, прошивання зв'язок. Х відсікає
 7. Пропозиції
  Детально проаналізувати показники роботи стаціонару. Виявити зони неефективності. 2. Привести в норму показники роботи швидкої медичної допомоги. Розвантажити цей етап за рахунок більш плідної роботи дільничного терапевта і педіатра. 3. Налагодити роботу амбулаторно-поліклінічної ланки. Підвищити профілактичну та медичну активність на закріпленій
 8. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  на заліку Тестування: 1) при 71% позитивних відповідей - залік. 2) при менш 70% позитивних відповідей усну співбесіду по всьому розділу. При позитивних відповідях - залік. На іспиті: - перший етап: при 71% позитивних відповідей тестування - позитивна оцінка; - другий етап: при правильній відповіді на два практичних завдання (перегляд мікропрепарату і
 9. Додаток 2
  Зразок заповнення таблиці «Інформація про гендерні характеристиках в анкеті" Гендерні характеристики особистості "»
 10. Консервативне видалення інтерстиціальної міоми матки
  1 етап. Проведення окреслює розрізу. Хірург ( Х) проводить очерчивающий розріз серозного покриву матки над вузлом, враховуючи хід судин. Асистент (А) фіксує матку і повертає її при розтині. 2 етап. Розсічення капсули і вилущування вузла. Х розсікає скальпелем міометрій і капсулу над вузлом, захоплює вузол затискачем і вилущує його гострим і тупим шляхом (скальпелем,
 11. Психологічний сенс і зміст програми формуючого експерименту
  Мета формуючого експерименту (Волкова, 2000) - формування концептуальних структур хімії на основі урахування природного порядку формування понятійної системи хімії (див. 5 главу): залежність властивостей речовини від складу, будови і всієї кінетичної системи в цілому. Розроблена нами освітня програма забезпечувала перехід від оперування глобальними, недиференційованими образами
 12. Анкетування
  Анкетне опитування - це особливий метод збору первинних даних про людину, часто використовуваний в соціальній психології та соціології. Анкета - це структурно організований набір питань, кожне з яких логічно пов'язаний з центральним завданням дослідження. Питання анкети можуть стосуватися професійної спрямованості (мотивів, інтересів, захоплень), моральних і психологічних якостей особистості,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека