ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 1. Перевірка знань студентів

Заняття починається з перевірки знань студентів за темою «Соціалізація». Для перевірки знань можна використовувати наступні питання.

1. Дайте визначення поняттю соціалізація.

2. Протягом якого періоду життя відбувається процес соціалізації людини?

3. У яких сферах життєдіяльності людини відбувається процес соціалізації?

4. Назвіть основні інститути соціалізації.

5. Які інститути соціалізації є найбільш важливими для формування особистості дошкільника, школяра, дорослої людини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 1. Перевірка знань студентів "
 1. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  на заліку Тестування: 1) при 71% позитивних відповідей - залік. 2) при менш 70% позитивних відповідей усну співбесіду по всьому розділу. При позитивних відповідях - залік. На іспиті: - перший етап: при 71% позитивних відповідей тестування - позитивна оцінка; - другий етап: при правильній відповіді на два практичних завдання (перегляд мікропрепарату і
 2. Етап 1. Вступна частина
  Студентам пропонується пригадати і визначити, що таке «гендерна експертиза» і «прихований навчальний план». Далі студентам роздаються бланки експертної карти (варіант карти см. в додатку; ця карта спрямована в основному на аналіз поведінки вчителя на уроці) . Карта може бути доповнена або змінена викладачем. Також можливе складання подібної карти разом зі студентами: студенти на
 3. КУЛЬТУРА ЗДОРОВ'Я
  Мета: прилучити студентів до світового рівня культури здоров'я, сформувати у них потребу в здорової життєдіяльності, переконання в необхідності самостійного придбання знань щодо збереження, зміцнення та відновлення здоров'я. Завдання: - розкрити сутність понять індивідуальне здоров'я, культура здоров'я; - сприяти усвідомленню навчаються відповідального ставлення до
 4. Т. П. Дюбкова. Вроджені і спадкові хвороби у дітей (причини, прояви, профілактика), 2008
  Посібник містить короткий опис різних форм спадкової патології людини. Велику увагу приділено питанням допологової діагностики та профілактики вроджених і спадкових хвороб. Притягнуто новітні досягнення в цій галузі знань. Запропоновано контрольно-навчальні питання для кращого засвоєння теми. Представлений короткий словник термінів. Призначено для студентів вузів,
 5. Психологічний сенс і зміст програми формуючого експерименту
  Мета формуючого експерименту (Волкова, 2000) - формування концептуальних структур хімії на основі врахування природного порядку формування понятійної системи хімії (див. 5 главу): залежність властивостей речовини від складу, будови і всієї кінетичної системи в цілому. Розроблена нами освітня програма забезпечувала перехід від оперування глобальними, недиференційованими образами
 6. Форми організації навчального процесу та контролю знань студентів на військовій кафедрі
  Форми організації навчального процесу та контролю знань студентів на військовій
 7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  Під час навчання у вищій школі студенти отримують знання і набуває вміння і навички не тільки на лекціях і заняттях, а й під час самостійної роботи. Завдяки цьому вони отримують хорошу теоретичну і практичну підготовку за обраною професією. Виконуючи самостійно операції та інші лікарські дії майбутній фахівець впевненість у собі, здатність приймати рішення і
 8. Етап 2. Аналітичний
  Цей етап роботи спрямований на відпрацювання вміння аналізувати і співвідносити між собою наявні теоретичні знання. На цьому етапі заняття може проходити у формі роботи в мікрогрупах або парах з підготовкою репортажів або у формі спільної дискусії. Студентам даються такі теми для аналізу на основі вже наявних знань: - специфіка наслідків різних видів насильства в сім'ї: загальне і
 9. Н. А. Мельникова, тобто А. Шамрова, н. В. Громова. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2007
  Навчальний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління, покликане восполь-нить недостатній обсяг інформації і дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя ». У другій частині роботи представлені розділи, що стосуються
 10. Навчальний посібник. Ензимопатії, 2011
  У навчальному посібнику дається аналіз останніх літературних даних про про-блеми інтестинальних ензимопатій з урахуванням перебігу захворювань, труднощі їх діагностики, терапевтичного лікування. Представлені сучасні класифікації даної патології, принципи ведення хворих; дані практичні рекомендації з діагностики та лікування непереносимості харчових продуктів з урахуванням можливостей і традицій
 11. Етап 2 . Робота з анкетою
  Основне завдання даного етапу - закріплення і систематизація отриманих знань. На цьому етапі студенти працюють індивідуально або в парах. Завдання 1 Студентам лунають бланки анкети «Гендерні характеристики особистості» 1 (додаток 1) . На основі аналізу формулювань висловлювань і суджень студенти повинні визначити, які з суджень в анкеті ставляться до гендерних уявленням,
 12. Етапи дослідження
  1-й етап (1982-1992 гг.) - аналіз соціологічної, психологічної, педагогічної, акмеологічної літератури з проблеми дослідження; вивчення функціональної структури і особливостей професійної діяльності керівників і інженерів, що працюють з нанотехнологіями в наукомістка виробництві. У цей же період розроблялися і експериментально апробовувалися методики вивчення
 13. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ - ОСНОВА ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я
  Мета: прилучити студентів до здорового способу життя, сформувати у них потребу в здоровій життєдіяльності. Завдання: - розкрити сутність понять «образ життя »,« здоровий спосіб життя »- сприяти усвідомленню навчаються відповідального ставлення до власної поведінки; - сприяти усвідомленню студентів потреби у введенні здорової життєдіяльності; - формувати
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека