ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 3. Підведення підсумків семінарів

Наприкінці кожного семінару проводиться підведення підсумків, робляться висновки про характер гендерних стереотипів в даний віковий період.Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «гендерний стереотип».

2. Позначте групи гендерних стереотипів.

3. Чи існує вікова специфіка прояву гендерних стереотипів і в чому вона проявляється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 3. Підведення підсумків семінарів "
 1. Етап 6. Підведення підсумків заняття
  Студентам пропонується відповісти на питання: «Що на сьогоднішньому занятті здалося вам найбільш цікавим або, можливо, корисним?» Контрольні питання 1. Порівняйте психологічну структуру материнства і батьківства. 2. Які фактори визначають участь батька у вихованні дитини? 3. Чим схожа і чим відрізняється система детермінант материнства і батьківства? 4. Висловіть свою
 2. Етап 4. Підведення підсумків заняття
  На даному етапі викладач знову просить назвати асоціації на слово «фемінізм», які записуються на дошці поруч з першою групою асоціацій. Після виконання завдання обговорюється питання про те, чи змінилися уявлення про фемінізм в результаті ближчого знайомства з даними рухом. Контрольні питання 1. Чим відрізняється ліберальний фемінізм від радикального? 2.
 3. Етап 4. Підведення підсумків заняття
  Студентам пропонується відповісти на питання по темі заняття. Контрольні питання 1. У чому полягає відмінність між гендерними уявленнями і гендерними стереотипами? 2. У чому полягає відмінність між гендерними уявленнями і гендерними упередженнями? 3. У чому полягає відмінність між гендерними стереотипами і гендерними упередженнями? 4. Наведіть приклади
 4. Етап 8. Підведення підсумків заняття
  Мета етапу: закріплення знань, отриманих в процесі заняття і повторне визначення ставлення до власної зовнішності. Кожному студенту пропонується взяти свій бланк «Задоволеність власною зовнішністю» і ще раз, попередньо проаналізувавши матеріал сьогоднішнього заняття, зафіксувати своє ставлення до власної зовнішності іншим кольором. Після закінчення індивідуальної роботи
 5. Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців
  ВОЛЯ - це процес свідомого дії відповідно до поставленої метою її досягнення при подоланні труднощів різного порядку. Саме за допомогою волі людина організовує діяльність і управляє своєю поведінкою. Воля постійно проявляється в повсякденному житті людини, але особливо яскраво вона проявляється в складних і відповідальних ситуаціях. Як і вся психіка людини, воля - функція
 6. Вимоги до підсумкової державної атестації випускника
  Загальні вимоги Підсумкова атестація випускника містить державний іспит, захист дипломної роботи (проекту), що дозволяють визначити теоретичну і практичну готовність випускника до виконання соціально-професійних завдань. Атестаційні випробування, які входять до складу підсумкової державної атестації випускника, проводяться відповідно до освітньою програмою перших
 7. Підведення підсумків: узагальнення знань
  Запитання для обговорення в групі. 1. У чому саме полягає роль дитячої художньої літератури в процесі особистісного розвитку дитини з позицій гендерної соціалізації? 2. Обгрунтуйте необхідність гендерного просвітництва педагогів і батьків, які проводять ознайомлення дітей з творами художньої літератури. 3. Наведіть приклади явного і прихованого сексизму в дитячій
 8. Основні форми виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни
  Основними формами виховної роботи щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни є:? заняття в системі суспільно-державної підготовки, інформування особового складу, виховна робота у вечірній час;? індивідуально-виховна робота;? загальні збори особового складу підрозділу;? наради офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) з
 9. Семінар 2
  Семінар
 10. Семінар 1
  Семінар
 11. Вступні зауваження
  Гендерний стереотип - «спрощений схематизований, емоційно забарвлений образ чоловіка і жінки» [9, с. 188]. У роботі І. С. Клеціной [9] виділено три групи гендерних стереотипів. До першої групи належать стереотипи маскулінності-фемінінності. Чоловікам і жінкам приписуються конкретні соціально-психологічні якості і властивості особистості, стиль поведінки. «Чоловіче» (маскулінне)
 12. Семінар як метод обговорення навчального матеріалу у вищій військовій школі
  Семінар як метод обговорення навчального матеріалу у вищій військовій
 13. хіміотерапевтичні СЕМІНАР: «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЛІКАРСЬКОГО лікування злоякісних пухлин»
  хіміотерапевтичні СЕМІНАР: «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ лікарського лікування ЗЛОЯКІСНИХ
 14. РОЗДІЛ IV. Підсумковий тест (по лекційному матеріалу).
  РОЗДІЛ IV. Підсумковий тест (по лекційному
 15. Етап 3. Підведення підсумків заняття
  Викладач узагальнює основні думки, висловлені групами, заохочуючи обмін думками. Він звертає увагу студентів на записані на дошці аргументи , підкреслює їх різноплановість і разновесних. Для аналізу наведених аргументів можна запропонувати студентам такі питання. 1. При якому типі навчання приділяється більше уваги інтересам і потребам самих дітей? 2. Який тип
 16. Сказ.
  Навчально-цільова завдання: використовуючи алгоритм, визначити клінічну стадію сказу, провести диференційний діагноз; призначити лікувальні заходи невідкладної допомоги та лікування на госпітальному етапі. Завдання для самостійного вивчення. Використовуючи підручник, «Керівництво з інфекційних хвороб», лекційний матеріал і список рекомендованої літератури для придбання необхідних базисних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека