ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 2. Дослідження (діагностика) ставлення до своєї зовнішності

Основна мета даного етапу: отримати матеріал для обговорення питань про причини і наслідки для особистості незадоволеності зовнішністю і допомогти студентам визначити індивідуальну ступінь задоволеності власними фізичними характеристиками.

1. Кожному студенту видається бланк «Задоволеність власною зовнішністю» (додаток 1), на якому пропонується відповісти на два питання.

- Якою мірою ви задоволені своєю зовнішністю (вкажіть у%)? Відповідь слід зафіксувати на шкалі, де 100% - абсолютно задоволений / задоволена, 0% - абсолютно незадоволений / не задоволена (додаток 1).

- Чому ви задоволені / незадоволені своєю зовнішністю?

Примітка. Викладач особливо підкреслює, що бланки підписувати необов'язково, але для чоловіків і жінок бланки різного кольору (наприклад, зеленого - жінкам і жовтого - чоловікам), так як це дозволить визначити стать автора. Для подолання сором'язливості студентів викладачеві важливо прояснити мету заповнення бланків: завдання не розкрити перед усіма іншими свої особисті особливості, а насамперед для самого себе розібратися зі своїм ставленням до зовнішності.

2. Після заповнення бланків студенти здають їх викладачу. Викладач аналізує зміст відповідей у ??той час, коли студенти будуть зайняті роботою в малих групах.

3. Викладач ділить студентів на дві малі групи і кожній групі дає завдання: протягом 5-7 хвилин дати письмову відповідь.

- Назвіть позитивні та негативні наслідки для психологічного і фізичного самопочуття особистості, якій властива висока ступінь задоволеності власною зовнішністю (завдання для першої групи).

- Назвіть позитивні та негативні наслідки для психологічного і фізичного самопочуття особистості, якій властива низька ступінь задоволеності власною зовнішністю (завдання для другої групи).


Під час роботи студентів в малих групах викладач проводить аналіз відповідей студентів. Результати викладач заносить в намальовану на дошці табл. 1.Таблиця 1.

Ставлення до своєї зовнішності (результати дослідження по групі)

Примітка. На підставі даних різних дослідників [3, 14] можна припустити, що жіноча частина аудиторії буде задоволена своєю зовнішністю в меншій мірі, ніж чоловіча частина.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 2. Дослідження (діагностика) ставлення до своєї зовнішності "
 1. Додаток
  своєю зовнішністю. Напишіть одну ОСНОВНУ причину вашої ступеня задоволеності власною
 2. Етап 4. Аналіз гендерних відмінностей у ступені задоволеності власною зовнішністю
  етапу: допомогти студентам усвідомити наявність гендерних відмінностей у ступені задоволеності сучасних людей власною зовнішністю і визнати бульшую уразливість жінок в цих питаннях у порівнянні з чоловіками. Виходячи з даних табл. 1, наочно представлених на дошці, викладач обговорює зі студентами наступні запитання. 1. Чому в даній студентській групі юнаки більш задоволені
 3. Етап 3. Аналіз наслідків для особистості позитивного і негативного ставлення до власної зовнішності
  етапу: допомогти студентам перевести факт наявності у сучасних людей (і переважно жінок) такого явища, як незадоволеність власною зовнішністю в ранг злободенної проблеми, що вимагає рішення. Представник кожної малої групи озвучує результати групової роботи, відповідаючи на запитання. 1. Перерахуйте позитивні наслідки для особистості з високим ступенем задоволеності
 4. Етап 8. Підведення підсумків заняття
  етапу: закріплення знань, отриманих в процесі заняття і повторне визначення ставлення до власної зовнішності. Кожному студенту пропонується взяти свій бланк «Задоволеність власною зовнішністю» і ще раз, попередньо проаналізувавши матеріал сьогоднішнього заняття, зафіксувати своє ставлення до власної зовнішності іншим кольором. Після закінчення індивідуальної роботи
 5. Етап 7. Виділення гендерної специфіки сучасного еталону фізичної привабливості
  етапи: сприяти усвідомленню відмінностей між жіночим і чоловічим еталоном фізичної привабливості. Групове обговорення, що сприяє аналізу подібності / відмінності чоловічого і жіночого еталона фізичної привабливості. Основою для обговорення є характеристики еталонної зовнішності жінки і чоловіки, виділені в табл. 2 і 3 відповідно, а також малюнки чоловіки і жінки,
 6. Етап 1. Інформаційне повідомлення викладача про значущість вивчення проблеми незадоволеності людини власною зовнішністю
  етапи: сприяти виникненню у студентів інтересу до вивчення означеної теми і зорієнтувати їх у змісті заняття. Використовуючи матеріал введення та інші джерела, викладач розповідає студентам про феномен фізичної привабливості та проблеми, пов'язані з цим явищем. Завершуючи повідомлення, важливо підкреслити наступне: «Психологи і медики констатують появу в
 7. Роль еталона фізичної привабливості в оцінці власної зовнішності
  зовнішності
 8. Організація дослідження
  етапів: Перший етап - попередній (2000-2001 рр.) - вивчення і аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми психологічного часу, життєвого - шляху, життєвих перспектив особистості, психологічних особливостей учасників локальних війн; осмислення методологічних і теоретичних положень дослідження; визначення об'єкта, предмета, формулювання мети, завдань і гіпотез
 9. Психологічний сенс і зміст програми формуючого експерименту
  етап - моделювання процесу зародження понятійної системи хімії - головний акцент на складі речовини, але в практичних роботах з речовиною представлений склад, будова і вся кінетична система. 2 етап - системна диференціація понятійної системи хімії, моделювання процесу зародження структур якісно-кількісних відносин хімії (головний акцент на склад і будову речовини). 3
 10. Заняття 7. Дослідження гендерної ідентичності та гендерних стереотипів
  дослідження гендерної ідентичності та гендерних стереотипів особистості. Оснащення: опитувальні бланки методики «Хто Я?»; Опитувальні бланки методики «Я - жінка / чоловік» зі списком незакінчених пропозицій. Дослідження може проводитися індивідуально і в групах і складається з двох завдань, що включають використання стандартних методик «Хто Я» і «Я - жінка / чоловік». Методики можна використовувати
 11. Резекція яєчника.
  Етап. Фіксація яєчника. Хірург (Х) обережно виводить і утримує яєчник рукою і анатомічним пінцетом. Асистент (А) накладає на анатомічну ніжку гумову петлю і / або фіксує яєчник в поздовжньому напрямку голкою на голкотримач. 2 етап. Резекція яєчника. Х пінцетом або за голкотримач підтримує яєчник і проводить резекцію скальпелем в наміченому обсязі. А допомагає
 12. аднексектомія.
  Етап. Фіксація матки. Як при тубектомія. Якщо придатки легко виводяться в рану, можна матку не фіксувати 2 етап. Накладення затискачів на зв'язки. Хірург (Х) накладає 1 затискач на воронкотазовую в'язку, 2 затиск на трубу і власну зв'язку назустріч першому ближче до яєчника. Асистент (А) пінцетом утримує придатки. 3 етап. Аднексектомія, прошивання зв'язок. Х відсікає
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека