ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. І. С. Клеціной. Гендерна психологія., 2009 - перейти до змісту підручника

Етап 4. Інформаційне повідомлення викладача

Викладачеві рекомендується зробити невелике інформаційне повідомлення про дискримінацію за ознакою статі.

Текст повідомлення

Гендер - це соціально-психологічний конструкт, який відбиває сутність, механізм і специфіку формування маскулінності і фемінінності в суспільстві. Гендер - це соціально=психологічний вимір, що фіксує специфіку соціально=психологічних відносин, і вкорінене в культурі. У ньому є елементи стійкості й елементи мінливості. У кожному суспільстві, особливо багатокультурному і багатонаціональному, необхідно мати на увазі гендерна різноманітність. Це означає, що приписи, відповідні мужності і жіночності, їх виконання можуть бути різними для різних поколінь, різних етнокультурних і релігійних груп, різних верств суспільства. Приписи щодо поведінки, пов'язаного з гендерними ролями, особливо очевидні в статевому розподілі праці на чоловічий і жіночий, часто пов'язаному і з дискримінацією за статевою ознакою.

Дискримінація за статевою ознакою - це практика, за допомогою якої одному підлозі віддається перевага в порівнянні з іншим.

У більшості суспільств це розглядається як дискримінація, благоприятствующая чоловікам на шкоду жінкам. Дискримінація виявляється в таких областях, як зайнятість, політична та релігійна кар'єра, забезпечення житлом, соціальна політика, право на власність в цивільному та кримінальному праві.

Вивчення особливостей дискримінації найбільш розроблено в рамках економічного аналізу гендерного розподілу праці. Основна увага тут зосереджена на вивченні механізмів, що трансформують мотиви найманих працівників і роботодавців в конкретні соціально=економічні відмінності між статями на ринку.

Розрізняють декілька видів дискримінації: в оплаті праці; при наймі на роботу; при скороченні персоналу; при просуванні на посаді; в підвищенні кваліфікації.

Ключовим питанням при економічному аналізі дискримінації є пояснення причин її виникнення та механізмів підтримки. До теперішнього часу найбільш розроблено в цьому відношенні неокласичний напрямок економічної думки, в якому виділяються три базові підходи, що пояснюють походження і сутність дискримінації:

- дискримінація на рівні переваг (дискримінація жінок з боку роботодавця, споживача, колег );

- статистична дискримінація, заснована на «статистичному упередженні» роботодавців, що поширюють на окремих жінок властивості і характеристики, які вони вважають притаманними всім представницям даного статі;

- дискримінація, обумовлена ??монопольною структурою ринку праці [9, с.
126-127].

Таким чином, навіть в області економічного аналізу видів і причин дискримінації за ознакою статі виявляється соціально=психологічний механізм підтримання нерівності, а саме - вплив суб'єктивних установок і упереджень людей на поведінку. Найбільш гостро проявляючись у ситуаціях, де відкрито стикаються інтереси різних гендерних груп, упередження не завжди бувають усвідомленими, але можуть бути досліджені різними способами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап 4. Інформаційне повідомлення викладача "
 1. Етап 1. Інформаційне повідомлення викладача про значущість вивчення проблеми незадоволеності людини власною зовнішністю
  Основна мета даного етапу: сприяти виникненню у студентів інтересу до вивчення означеної теми і зорієнтувати їх у змісті заняття. Використовуючи матеріал введення та інші джерела, викладач розповідає студентам про феномен фізичної привабливості та проблеми, пов'язані з цим явищем. Завершуючи повідомлення, важливо підкреслити наступне: «Психологи і медики
 2. Етап 2. Інформаційний
  Мета даного етапу: ознайомлення з теоретичним матеріалом по темі «Взаємозв'язок біологічних і психологічних характеристик особистості: гендерний аспект». Теоретичний матеріал може представлятися студентам у формі лекції, прочитаної викладачем, або у вигляді тексту, який вони вивчають самостійно. Враховуючи інформаційну насиченість теоретичного матеріалу, доцільно запропонувати
 3. Етап 1. Інформаційний
  Цей етап роботи спрямований на засвоєння і відтворення теоретичних знань. Студенти готують короткі доповіді / повідомлення на такі теми: - специфіка сімейного насильства; - психологічне насильство в сім'ї: причини, види, наслідки; - фізичне насильство в сім'ї: причини, види, наслідки; - сексуальне насильство: причини, види, наслідки. У доповідях розкриваються ті
 4. Основні напрями оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога з урахуванням акмеологічних умов і принципів
  В рамках розробленої нами акмеологической моделі інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога ми обгрунтували основні напрями оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога в умовах педагогічного ВНЗ. Першим напрямком ми вважаємо поліпшення інформаційного обслуговування викладачів в області
 5. Шляхи досягнення професіоналізму в інформаційній діяльності
  Досягнення фахівцем "акме" у професійній діяльності можливе при послідовному і систематичному оволодінні людиною видів і рівнів інформаційної діяльності для забезпечення завдань надійного зберігання, ефективної передачі інформації, забезпечення її безпеки та використання інформації як ресурсу суспільного прогресу. Це, в свою чергу, передбачає наявність комп'ютерної
 6. Інформаційна акмеологія
  План 1. Сутність інформаційної акмеології та її зв'язок з процесом інформатизації суспільства. 2. Види інформаційної діяльності. 3. Зміст професійної компетентності в інформаційній діяльності. 4. Шляхи і способи досягнення професіоналізму в інформаційній діяльності. Ключові слова: інформаційна діяльність, інформаційна акмеологія, професіоналізм у
 7. Інформаційна акмеологія
  План 1. Сутність інформаційної акмеології та її зв'язок з процесом інформатизації суспільства. 2. Види інформаційної діяльності. 3. Зміст професійної компетентності в інформаційній діяльності. 4. Шляхи і способи досягнення професіоналізму в інформаційній діяльності. Ключові слова: інформаційна діяльність, інформаційна акмеологія, професіоналізм у
 8. Етап 4. Підведення підсумків заняття
  Мета: аналіз особистої здібності студентів протистояти гендерної маніпуляції. У рамках одного заняття важко приділити достатньо часу вивченню проблеми протистояння маніпуляції. Однак на завершення заняття це необхідно зробити. Для цього викладач в кінці заняття задає студентам питання: «Що сприяє протистоянню гендерної маніпуляції / як гідно (конструктивно,
 9. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Акмеологические умови оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога , 2006
  Анотація. Мета дослідження: виявлення напрямків оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога. Об'єкт дослідження: інформаційний супровід формування культури здоров'я майбутнього педагога. Предмет дослідження: вплив акмеологічних умов на оптимізацію інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога.
 10. Емпірична база дослідження
  Вибіркову сукупність дослідження склали аспіранти, слухачі системи підвищення кваліфікації, викладачі вищих навчальних закладів м. Ставрополя (Північно-Кавказького державного технічного університету ; Фінансово-економічного інституту; Північно-Кавказького соціального інституту, Ставропольського державного педагогічного інституту). В пилотажном дослідженні взяли
 11. Шляхи досягнення професіоналізму в інформаційній діяльності
  Досягнення фахівцем "акме "у професійній діяльності можливе при послідовному і систематичному оволодінні людиною видів і рівнів інформаційної діяльності для забезпечення завдань надійного зберігання, ефективної передачі інформації, забезпечення її безпеки та використання інформації як ресурсу суспільного прогресу. Це, в свою чергу, передбачає наявність комп'ютерної
 12. Сутність інформаційної акмеології та її зв'язок з процесом інформатизації суспільства
  Інформаційна акмеологія - наука про шляхи досягнення професіоналізму та компетентності у вирішенні завдань з пошуку, зберігання, ефективної обробці, використання і захисту інформації. З що формується інформаційним суспільством в останнє десятиліття зв'язуються великі очікування. Вважається, що інформаційне суспільство володіє гігантським потенціалом для поліпшення якості життя всього людського
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека