ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Конюхов Н.І., Шаккум М.Л.. Акмеологія і тестология, 1994 - перейти до змісту підручника

ЕКСПРЕССМЕТОДІКА ОЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ЗА ЇЇ біографічними даними НА ОСНОВІ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ, АКТИВНОСТІ конкретної особистості ТА ЇЇ референтних РЕАЛЬНИХ І УМОВНИХ ГРУПАХ

Використання біографічних даних при вивченні особистості має підкорятися певним принципам.

Найважливішими з них є:

Співвіднесення найважливіших (біографічних) результатів діяльності особистості в різних видах діяльності: трудової, навчальної, суспільно-політичної, спортивної, побутової і т. д.

Досвід застосування біографічного методу показує, що нерідко недостатньо високі показники в одній або декількох видах діяльності пояснюються високим рівнем самореалізації особистості в іншому (інших) видах діяльності. Так низькі результати навчання в школі можуть об'ьясняться надмірною концентрацією активності особистості в спорті, в якомусь вигляді творчої діяльності. Водночас є особистості, які не проявили себе скільки рельєфно ні в одному з основних видів діяльності. Розвиток якостей особистості, її успіхи при зміні провідної діяльності вельми суперечливий.

Співвіднесення результатів діяльності особистості з соціально-економічними умовами її виховання. Після аналізу основних результатів діяльності особистості важливо встановити в яких умовах особа себе в них реалізувала. Припустимо, середній бал в атестаті, рівний 4,2, по-різному характеризують юнака, що ріс у багатодітній родині без батька при наявності початкової освіти у матері і при необхідності постійної допомоги їй по господарству, і юнака, що є єдиною дитиною в сім'ї у високоосвічених батьків , в сім'ї з високим рівнем матеріального забезпечення.

Співвіднесення результатів діяльності конкретної особистості з результатами діяльності членів сім'ї, найближчих родичів, аналіз умов розвитку особистості в сім'ї. Припустимо, поєднання високого середнього балу в атестаті з низьким освітнім рівнем батьків служить досить вагомим ознакою завзятості обследуемой особистості, її цілеспрямованості. Зворотне поєднання (високий загальноосвітній рівень батьків і низькі результати навчання) служить вагомим ознакою, що дозволяє припустити наявність яких інших сильних чинників, що перекривають вплив батьків.

Високий рівень соціальних досягнень найближчих родичів може сильно пригнічувати конкретну особистість при її відносному неуспіху на життєвому шляху.

Співвіднесення результатів різних видів діяльності особистості з результатами діяльності її однолітків, колег, з соціальними умовами розвитку. Даний аналіз показує наскільки особистість копіювала досягнення, соціальні стереотипи поведінки, досягнення своїх однолітків, колег, чи змогла вона проявити своє EGO більшою мірою, ніж оточуючі.

Співвіднесення життєвого шляху, досягнень конкретної особистості з її життєвими цілями, мотивами поведінки, життєвими планами. Одна людина вважає успіхом отримання наукового ступеня, але, на жаль, її не досяг. Інший ставив у молодості мета закінчити середній спеціальний навчальний заклад, але закінчив ВУЗ. І це по-різному характеризує людину, її внутрішню задоволеність, його EGO.

Такі основні принципи безконтактного вивчення особистості за фактами її біографії. Ці принципи реалізовані у відповідних методиках.Як було показано, існує чимало біографічних методів, підходів, реалізація яких забезпечує вивчення особистості з достатньою глибиною і точністю. Деякі біографічні методики виключно трудомісткі, деякі просто не можна застосовувати без ЕОМ. Однак практика настійно вимагає відносно простих і об'єктивних методик біографічного вивчення особистості, націлених не так на діагностику окремих якостей людини, а якогось інтегративного показника, досить прогностичність на різні види професійної діяльності. Таким показником може служити EGO особистості.

Сам термін EGO належить психоаналізу і характеризує не що інше як силу особистості, її здатність досягати поставлених цілей у будь-яких умовах, реалізовувати своє Я. За концепцією М.Амосова найсильніші особистості (10% від загального числа людей) в три рази сильніше слабких (також 10% від загального числа людей).

Методика співвіднесення реальних біографічних досягнень з середньостатистичними для даного типу особистості дозволяє як би виміряти силу особистості конкретної людини. Для цього експерт дає відповідь на наступні пункти опитувальника.1. ДОСЯГНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСНОВНИЙ (НИХ) ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ (основний вид діяльність це частіше професійна діяльність, для учнів - навчальна, хоча для деяких осіб це може бути не робота, а діяльність не пов'язана з роботою, припустимо заняття спортом і т.
д. В основному виді діяльності людина найбільш повно реалізує себе, свої цілі, змістотворних мотиви діяльності):

5 - виключно високі досягнення в основному виді діяльності для даної професійної, соціальної групи

4 - високі досягнення в основному виді діяльності

3 - типові для даної соціальної, професійної групи досягнення в основному, частіше професійному, виді діяльності

2 - низькі досягнення особистості в основному (них) видах діяльності

1 - вкрай низькі досягнення в основному (них) видах діяльності2. ДОСЯГНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІНШОМУ ВИГЛЯДІ ДІЯЛЬНОСТІ (де найбільш повно, максимально реалізував себе даний людина - творча, спортивна, побутова, виховання дітей і т.д. і т.п.)

5 - виключно високі досягнення в даному окремому виді діяльності

4 - високі досягнення в даному виді діяльності

3 - типові для осіб, які займаються спеціально даною діяльністю

2 - низькі досягнення особистості в не основним виді діяльності, в яку вона включена і в якій реалізувала себе найбільш повно

1 - вкрай низькі досягнення особистості в не основним виді діяльності, в яку вона включена і в якій реалізувала себе найбільш повно як особистість3. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ З соціально-економічних умов ЇЇ ВИХОВАННЯ

5 - досягнення особистості помітно вище соціально-економічних умов її виховання, розвитку

4 - досягнення особистості вище соціально-економічних умов її виховання, розвитку

3 - досягнення особистості типові для даних соціально-економічних умов її виховання, розвитку

2 - досягнення особистості "нижче" соціально-економічних умов її виховання, розвитку

1 - досягнення особистості набагато "нижче" соціально-економічних умов її виховання, розвитку

4. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ З ДОСЯГНЕННЯМИ ЇЇ БАТЬКІВ (для чоловіків - БАТЬКА, для жінок - СІМ'Ї, де вона виховувалася)

5 - досягнення особистості помітно вище соціальних, творчих досягнень батька на момент його рівного віку з оцінюваної особистістю

4 - досягнення особистості вище соціальних, творчих досягнень її батька на момент його рівного віку з оцінюваної особистістю

3 - досягнення особистості однотипні соціальним (творчим) досягненням батька на момент його рівного віку з оцінюваної особистістю

2 - досягнення особистості "нижче" соціальних (творчих) здобутків батька на момент його рівного віку з оцінюваної особистістю

1 - досягнення особистості набагато "нижче" соціальних (творчих) здобутків батька на момент його рівного віку з оцінюваної особистістю5. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ З ДОСЯГНЕННЯМИ ЇЇ БРАТІВ, СЕСТЕР (якщо вони є, інакше - з досягненнями родичів близьких за віком)

5 - досягнення особистості помітно вище соціальних, творчих досягнень братів, сестер

4 - досягнення особистості вище соціальних, творчих досягнень братів, сестер

3 - досягнення особистості однотипні соціальним (творчим) досягненням братів, сестер

2 - досягнення особистості "нижче" соціальних (творчих) здобутків братів, сестер

1 - досягнення особистості набагато "нижче" соціальних (творчих) здобутків батька

6. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ З ДОСЯГНЕННЯМИ ЇЇ КОЛЕГ, однолітків

5 - досягнення особистості помітно вище соціальних, творчих досягнень колег, однолітків

4 - досягнення особистості вище соціальних, творчих досягнень колег , однолітків

3 - досягнення особистості однотипні соціальним (творчим) досягненням колег, однолітків

2 - досягнення особистості "нижче" соціальних (творчих) здобутків колег, однолітків

1 - досягнення особистості набагато "нижче" соціальних (творчих) здобутків колег, однолітків7. Типовими БІОГРАФІЇ ОСОБИСТОСТІ, ЇЇ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ

5 - біографія особистості позитивно, переважно відрізняється від типового розвитку людей в даних умовах, даних соціальних, професійних груп

4 - біографія особистості більш краща, ніж біографії її однолітків

3 - біографія особистості типова для даної вікової, соціальної, професійної середовища

2 - біографія особистості відрізняється меншими соціальними досягненнями, меншою логічністю, ніж типові біографії представників даної вікової, соціальної, професійної середовища

1 - біографія особистості "випадає" з типових біографій представників даної вікової, соціальної, професійної середовища: відрізняється нелогічністю, непослідовністю, життєвими невдачами8.
РІВЕНЬ ДОХОДУ

5 - набагато вище, ніж середньостатистичний дохід у однотипної віковій групі

4 - вище, ніж середньостатистичний дохід у однотипної віковій групі

3 - аналогічний середньостатистичному доходу в однотипної віковій групі

2 - менше, ніж середньостатистичний дохід у однотипної віковій групі

1 - набагато менше, ніж середньостатистичний дохід у однотипної віковій групі9. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ОСОБИСТОСТІ З ЇЇ ПЛАНАМИ, життєвими цілями, змістотворних мотивів ДІЯЛЬНОСТІ

5 - особистість не тільки реалізувала свої життєвий плани, але і досягла значно більшого в своєму розвитку

4 - особистість реалізувала свої життєві плани, більше того, досягла більшого у своєму розвитку

3 - життєві плани і реальні досягнення особистості в цілому відповідають один одному

2 - особистість досягла меншого в житті, ніж хотіла

1 - особистість досягла набагато менше, ніж передбачала у відповідності зі своїми життєвими планами, цілямиНе на всі пункти методики експерт може дати досить надійні, перевірені відповіді. Деякі пункти залишаються незаповненими. Тому при підрахунку результатів важливо знайти не просто суму балів, як це найчастіше робиться при класичному тестуванні, а середнє арифметичне за кількістю пунктів, на які отримані достовірні результати.Інтерпретація середнього арифметичного:

Х СР> 4,5 - виключно високе EGO. Особистість здатна досягати багато чого в різних видах діяльності (для цього необхідно її достатня мотивація). Автономна в своєму розвитку, вдосконаленні. Надійна, якщо береться за якусь справу.

Здатна долати істотні перешкоди на шляху до досягнення поставленої мети.

4 <Х СР <4,5 - висока EGO. Особистість може досягти чималого в різних видах діяльності, але при цьому як правило виділяються перспективні види соціальної активності. Може долати чималі перешкоди на шляху до досягнення поставленої мети. Особистість досить сильна, надійна в обраному виді діяльності.

3,2 <Х СР <4 - EGO трохи вище середнього. Особистість досить динамічна, завзята, послідовна, хоча не позбавлена ??деяких недоліків, які заважають досягти більшого в провідному виді діяльності.

2,8 <Хср. <3,2 - середній рівень розвитку EGO лічності.Ето типова людина, в якому переплітаються плюси і мінуси, мотивація якого на виконання тих чи інших дій, на ту чи іншу діяльність вимагає мистецтва керівника, постійного контролю, допомоги.

2 <Х СР <2,8 - рівень розвитку EGO нижче середнього. Особистість далеко не завжди послідовна в своєму розвитку, може потрапляти під вплив інших, успіх у тому чи іншому діяльності приходить не відразу, а з часом за наявності сприятливих умов розвитку.

1,5 <Х <2 - рівень розвитку EGO низький. Особистість залежна від оточуючих, частіше потрапляє під їхній вплив. Досягнення особистістю певних цілей вимагає "підштовхування", постійного контролю, допомоги. Недостатньо активна, динамічна, рухлива в досягненні поставлених цілей. Цілі діяльності, розвитку досить неусвідомлені і спонтанно змінюються. Особистість недостатньо надійна в різних видах діяльності.

Х <1,5 - рівень розвитку EGO низький. Особистість не має достатнього стрижня для автономного розвитку, висування і реального досягнення цілей життєдіяльності, цілей життя. Бракує енергії долати перешкоди на цьому шляху. Результати діяльності низькі, як правило, в різних видах діяльності. Потрапляє під вплив інших людей, нерідко просто "пливе за течією".

При всій простоті даної методики слід зазначити, що її валідність недостатньо стабільна. При аналізі осіб з різних вікових, соціальних, професійних груп її валідність може становити 0,4 - 0,5, при аналізі осіб з однорідних груп - падати до 0.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЕКСПРЕССМЕТОДІКА ОЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ЗА ЇЇ біографічними даними НА ОСНОВІ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ, АКТИВНОСТІ Конкретної особистості ТА ЇЇ референтних РЕАЛЬНИХ І УМОВНИХ ГРУПАХ "
 1.  ПРО РОЛЬ БІОГРАФІЇ У ВИВЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ
    Найбільш типовим прикладом систем, "стискають" інформацію про особистості, є акмеологические системи професійного психологічного відбору. У цих системах дедалі вагоміше місце посідають біографічні дані, біографічний метод. Це пояснюється рядом причин. По-перше, ситуація склалася в області професійного психологічного відбору така, що в більшості
 2.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 3.  Психобіографічний метод
    У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечливі завдання: стиснення інформації про особу (наприклад, в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
 4.  Акмеологические методи
    Насамперед хотілося б звернутися до методів, що застосовуються у акмеології, і, звичайно ж, до власне акмеологічних методів, тому що від них залежить результативність акмеологічних досліджень і ефективність вирішення практичних завдань. На ранніх етапах становлення акмеології і по теперішній час акмеології цікавили питання правомочності застосування загальнонаукових методів і методів деяких
 5.  Основний зміст роботи
    Акмеологічекій процес розвитку професіонала характеризується як висхідний, випереджаюче (Е.Н.Богданов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В. Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна та ін), з спрямованістю до вершин зрілості, поєднує особистісний розвиток з професійним (на етапах соціалізації та професіоналізації). Розвиток багатопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Клімов тощо) і об'єднує дозрівання, фенотипічні
 6.  ТЕСТ. ВИМІР ОСОБИСТОСТІ ТЕСТОМ
    Пряма квантификация особистісних параметрів не завжди можлива, в науці тому використовують і непряму квантифікацію, непряме вимірювання особистісних параметрів за допомогою тестів. Що ж таке тест і як їм можна виміряти особистість? Тест / від англ. test - завдання, проба / - метод дослідження особистості, побудований на її оцінкою за результатами стандартизованого завдання, випробування, проби
 7.  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЦЬ РОЗПОДІЛУ
    Існують десятки різних варіантів біографічного методу. Тут буде представлений один з них, на наш погляд, найбільш перспективний при створенні експертних систем в психології, акмеології. У всякому разі, ця методика покладена в основу експертної системи PSY. При створенні даної методики ми виходили з того, що в силу внутрішньої активності особистості, її самосвідомості
 8.  НА ШЛЯХУ ДО експертні системи З ДІАГНОСТИКИ Ціннісні орієнтації особистості: каузометрії І Репертуарного ТЕСТИ
    Методика псіхопрогностікі особистості на основі складання таблиць розподілу обтяжує до об'єктивному підходу. Вона має всі властивості традиційних психодіагностичних і псіхопрогностіческіх методів. Зокрема "ці методи забезпечують діагноз / і на його основі прогноз / лише з ймовірнісної точністю, цей діагноз виявляється надійнішим по відношенню до групи випробовуваних, ніж
 9.  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТУ Факторну ПРИЧИН У психодіагностику
    Статистичні основи класичної тестології, частіше пов'язаної з концепцією факторних причин. Імпліцитно суть даної концепції зводиться до наступного. На діяльність, поведінка особистості впливають різні чинники - внутрішні і зовнішні. Внутрішні чинники це головним чином особистісні та інтелектуальні якості особистості, її фізіологічні і біологічні особливості. Тому для
 10.  Лейоміома матки
    Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека