ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Психологія взаємин у підрозділі, 2004 - перейти до змісту підручника

Експрес-методика комплексної оцінки взаємин

Вона дозволяє кількісно оцінити характер міжособистісних відносин, число конфліктних пар військовослужбовців та інтенсивність конфліктів , отримати уявлення про професійну підготовленості, моральному потенціалі колективу в цілому. Сама процедура опитування за даною методикою займає невеликий час і передбачає відповідь кожного члена військового колективу на наступні чотири питання.

1. Оцініть Ваше ставлення до кожного члена вашого військового колективу за шкалою від +5 до -5.

Від 1 до +5 - ставлюся найвищою мірою позитивно.

0 - ставлюся нейтрально.

Від -1 до -5 - ставлюся найвищою мірою негативно.

2. Оцініть, як до Вас, на ваш погляд, належить кожен член вашого колективу за шкалою від +5 до -5.

Від 1 до +5 - відноситься до мене найвищою мірою позитивно.

0 - відноситься до мене нейтрально.

Від -1 до -5 - відноситься до мене найвищою мірою негативно.

3. Оцініть військово-професійні знання та якість виконання своїх службових обов'язків кожним членом вашого колективу за шкалою від +5 до -5.

Від 1 до +5 - військово-професійні знання і виконання своїх службових обов'язків відмінне.

0 - військово-професійні знання і виконання своїх службових обов'язків середнє

Від -1 до -5 - військово-професійні знання і виконання своїх службових обов'язків незадовільний.

4. Оцініть, які, на ваш погляд, моральні якості кожного члена вашого військового колективу за шкалою від +5 до -5.

Від 1 до +5 - найвищою мірою порядна, чесна людина.

0 - моральні якості не виражені ні в позитивну, ні в негативну сторону.

Від -1 до -5 - найвищою мірою непорядний, нечесний чоловік.

При відповіді на кожне питання може виставлятися будь бал

від +5 до -5. Наприклад, +4, -3, +1, -2 і т.д. - В залежності від думки опитуваного про кожну людину.

Для того щоб не змушувати воїна давати оцінку товаришам по службі в тому вигляді, в якому вона для нього неприйнятна, а також для підвищення достовірності одержуваної інформації передбачено три варіанти анонімності відповідей.

При першому варіанті після опитування буде прізвищами відомо, хто і кому який бал виставив. У цьому випадку кожен бланк оцінки взаємин підписується тим, хто цей бланк заповнив. Важливо підкреслити, що в будь-якому колективі перед початком опитування воїнам пояснюються всі три ступені можливої ??анонімності відповідей і опитувані самі індивідуально вибирають найбільш прийнятний для кожного з них варіант.
Перший варіант анонімності заповнення бланка, як показує практика, можуть вибрати до 20% особового складу в колективі воїнів строкової служби та 5-7% в офіцерському колективі.

При другому варіанті анонімності після опитування буде відомо за прізвищами, кому і який бал виставлений. Проте хто яку оцінку поставив, відомо не буде, так як бланк в цьому випадку не підписується. Такий варіант військовослужбовці вибирають найчастіше.

При повній анонімності воїн виставляє оцінки всім товаришам по службі, але послідовність виставлення оцінок знає тільки він сам. При повній анонімності невідомо, хто поставив оцінку і кому вона поставлена. Тут за результатами опитування можна дати лише загальну оцінку колективу в цілому. Однак достовірність отриманих даних при цьому варіанті найбільш висока. Тут ми можемо узагальнено кількісно оцінити соціально-психологічний клімат колективу, число конфліктних пар та інтенсивність конфліктів, професійний рівень колективу в цілому і його моральний потенціал. Даний варіант зазвичай використовується при вивченні взаємовідносин у невеликих офіцерських колективах. Причому чим вище звання беруть участь в опитуванні офіцерів, тим цей варіант перед-шанобливіше.

Ще раз необхідно підкреслити, що варіант заповнення бланка вибирається самим військовослужбовцям. Оцінки виставляються кожним опитуваним на спеціально підготовленому бланку. Відповідь позначається знаком «+» у відповідній графі (від -5 до +5) та колонці бланка. У першій колонці по вертикалі числами 1, 2, 3, 4 і т.д. позначаються воїни, що входять до складу досліджуваного колективу. Лицьова сторона бланка оцінки взаємин представлена ??в таблиці

№ 3. На інших сторінках бланка надруковані матриці оцінки військово-професійних і моральних якостей членів колективу. Їх форма точно така ж, як, наприклад, у матриці для оцінки «мого ставлення».Таблиця № 3Яку нову інформацію можна отримати після обробки результатів опитування? Насамперед, визначивши середнє арифметичне всіх оцінок, показаних по кожному з питань окремо, можливо кількісно оцінити характер взаємин, професійну підготовленість і моральний потенціал підлеглого колективу в цілому. Якщо опитування проводиться в декількох підрозділах, то, порівнявши отримані середні оцінки, можна визначити, в якому підрозділі оцінки найкращі, а в якому - найгірші.


Якщо використовувався другий варіант анонімності, тобто відомо, кому виставлялися оцінки, то можна визначити ранг кожного військовослужбовця за його професійним і моральним якостям, оцінити ставлення до нього в колективі, а також виявити, як колектив сприймає його ставлення до товаришів по службі.

Оцінка, проведена в ряді військових колективів, дозволила отримати приблизні дані по кожній з чотирьох шкал. Середня оцінка «мого ставлення» і «відношення до мене» виявилися рівною 2,5-3 бали; оцінка професійних якостей відповідала 2-2,5 балам; оцінка моральних якостей - приблизно 1,5-2 бали Порівняння оцінок, отриманих в конкретному військовому колективі, з наведеними середніми даними дозволить приблизно оцінити характер взаємин, професійний і моральний потенціал колективу.

Якщо військовослужбовець оцінює своє ставлення до якому-або члену військового колективу негативно і вважає, що цей воїн також відноситься до нього негативно, то це свідчить про існування між ними предконфликтной або конфліктної ситуації. При цьому чим більш виражені негативні оцінки, тим більше гострі форми може придбати конфлікт. Кількість конфліктних пар військовослужбовців також є важливою характеристикою соціально-психологічного клімату військового колективу.

При оцінці одного з офіцерських колективів середній бал, що характеризує відношення офіцерів до товаришів по службі, виявився +2,79. Середній же бал, що характеризує думка офіцерів про те, як до них ставляться товариші по службі, був +3,48. Порівняння цих значень говорить про те, що в цьому колективі офіцери переоцінюють ставлення до них з боку оточуючих. Однак така оцінка не порушує відчуття психологічного комфорту, так як офіцери вважають, що вони ставляться до оточуючих менш тепло, ніж оточуючі ставляться до них. Найгіршим варіантом є перевищення оцінки свого ставлення до товаришів по службі над оцінкою відносин з боку

товаришів по службі. У цьому випадку військовослужбовець може відчувати почуття психологічного дискомфорту, яке тим сильніше, чим більше відмінність в оцінках.

Для підвищення достовірності інформації, отриманої за допомогою соціометричного опитування та експрес-методики, її корисно доповнити шляхом спостереження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Експрес-методика комплексної оцінки взаємин "
 1. ВИСНОВОК
  Таким чином, взаємини у військовому колективі являють собою складне соціально-психологічне явище, яке має суттєвий вплив на якість бойової та вахтової служби , бойової підготовки, рівень бойової готовності підрозділу. Для того щоб сформувати в колективі хороший соціально-психологічний клімат, офіцеру-керівнику необхідно знати не тільки особливості психіки
 2. Реферат. Діагностика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями, 2009
  Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Напрями досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Форми прояви "нестатутних взаємин". Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів). Портрет "авторитета" серед військовослужбовців строкової служби (у%). Діагностика нестатутних взаємин.
 3. Експресії генів РЕЗИСТЕНТНОСТІ І МАРКЕРІВ ХІМІОЧУВСТВІТЕЛЬНОСТІ У ПУХЛИНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРОЦЕСІ неоад'ювантної хіміотерапії
  Н.В. Литвяков, Є.В. Денисов, Є.Ю. Гарбук, М.М. Циганов, В.В. Волкоморов, М.К. Мерзлякова, М.В. Халюзова, Е.М. Слонімська, Н.В. Чердинцева НДІ онкології СО РАМН, Томськ Завдання дослідження. Вивчення експресії в пухлинної тканини молочної залози до лікування і після неоад'ювантної хіміотерапії (Нахт) генів множинної лікарської стійкості (МЛС): MDR1, BCRP, BCRP1, LRP1, GSTP1,
 4. імуногістохімічного дослідження ЕКСПРЕСІЇ муцини У карцинома шлунку
  Гаганов Л.Є., Корсакова Н.О. Моніка ім. М.Ф. Володимирського, м.Москва Муцини (MUC) відносяться до підкласу високомолекулярних глікопротеїнів (Carlstedt I., et al, 1983). У нормі слизова оболонка шлунка експрессірует MUC1, MUC5АС і MUC6, які виконують захисні функції, а так само передають сигнали, що стимулюють імунні реакції. У вогнищах кишкової метаплазії з'являється експресія MUC2
 5. «Обсяг, організація та методики дослідження»
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психолого-акмеологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності підлітків з делінквентною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства, психолого-акмеологічних якостей
 6. Прогностичне значення експресії білка ВАХ, Р53 І РЕЦЕПТОРІВ андрогенів в РАКУ ПРОСТАТИ
  Летковська Т.А., Пучінскій М.В. Білоруський державний медичний університет, м.Мінськ Завдання дослідження: Оцінити експресію білків регуляторів апоптозу Вах і р53 (мутантної його форми) і рецепторів андрогенів (РА) в раку передміхурової залози, їх зв'язок один з одним і зі ступенем диференціювання пухлини, прогностичне значення даних параметрів у пацієнтів після радикальної
 7. Контрольна робота. Оцінка кадрів, 2008
  Введення. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу). Правові аспекти оцінки персоналу. Система оцінки персоналу на підприємстві. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства. Експертні оцінки. Сутність методів оцінки персоналу підприємства. Оцінка за методом рис Оцінка на основі аналізу праці. Функціональна оцінка. Методика визначення стилю керівництва.
 8. «Обсяг, організація та методики дослідження»
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності спортивної діяльності 786
 9. МОЛЕКУЛЯРНИЙ шаперон HSP70 І ШВИДКІСТЬ клітинної проліферації в онкогенезі І ризик розвитку МЕТАСТАЗІВ при інвазивних раку молочної залози
  Ковригін М.В., Авдалян А.М., Бобров І.П., Климачев В.В., Лазарєв А.Ф. Алтайський філія РОНЦ ім.Н.Н.Блохіна РАМН, м.Барнаул Мета дослідження: Визначити активність молекулярного шаперона Hsp70 з зіставленням зі швидкістю клітинної проліферації в різних пулах клітин РМЗ. Матеріали і методи: У дослідження включили 20 випадків інвазивного РМЗ T1-2M0 (10 випадків з метастазами в
 10. Методика непрямої оцінки згуртованості підрозділу
  Як показують експериментальні дослідження, через два місяці після приходу новачків у підрозділ доцільно проаналізувати неформальну структуру відносин з тим, щоб внести необхідні керуючі впливи для згуртування колективу. Наступний зручний момент для вивчення сформованих відносин з молодими воїнами з'являється до 5-го місяця їх служби, коли виникає необхідність
 11. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРІВ ЧУТЛИВОСТІ До цитостатиками У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ солідних ПУХЛИНАМИ
  Жабина а.с.1, Проценко С.А.1, Иевлева А.Г.1, Телетаева Г.М ., Моісеєнко В.М.2, Імянітов Е.Н.1 1ФГУ НДІ онкології ім.Н.Н.Петрова Росмедтехнологій; 2ГОУ ДПО СПбМАПО Росздрава, Санкт-Петербург Завдання дослідження Оцінити експресію маркерів чутливості до хіміотерапії у пацієнтів різними солідних пухлинами. Методи дослідження У роботу включені парафінові блоки
 12. Експресія вірусних геномів
  Репродукція ДНК вірусів за винятком поксвирусов про виходить в ядрах клітин, а репродукція РНК вірусів, виключаючи ортоміксо і ретровіруси, - в цитоплазмі. Стратегія репродукції вірусів визначається природою і осо бенностями будови їх геномів (див. табл. 1). Проте в процес се експресії геному будь-якого вірусу розрізняють дві стадії - «ран нюю» і «пізню». До першої відносять
 13. Спостереження взаємин
  Характер взаємовідносин у колективі можна оцінити, спостерігаючи зміст і форми спілкування воїнів між собою. Вже за характером розмов, які ведуть офіцери, мічмани (прапорщики), старшини і матроси (сержанти і солдати), можна визначити, як вони ставляться один до одного. Доброзичливий тон бесід, готовність надати товаришеві посильну допомогу, співпереживання тих проблем, які турбують
 14. Якісні методи оцінки
  До теперішнього часу у вітчизняній і світовій практиці розроблено значну кількість систем оцінки управлінського персоналу, які можна класифікувати по різних підставах. Вирішення питання про зміст (або предметі) оцінки є одним з вихідних при формуванні будь-якої системи. Аналіз того, що є вмістом оцінки, - а саме: які сторони управлінської діяльності
 15.  Профілактика нестатутних взаємовідносин у військових колективах
    Профілактика нестатутних взаємин як предмет постійної уваги командирів усіх рівнів вимагає врахування психологічних аспектів самого негативного явища і тер його нейтралізації. У свою чергу, розуміння психології становлення і функціонування нестатутних взаємовідносин, а також шляхів їх локалізації становить серцевину всієї системи дисциплінування військ, забезпечення пильності
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека