Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Дуда В. І., Дуда В. І., Дуда І . В.. Гінекологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Експертиза

При здійсненні експертизи тимчасової непрацездатності встановлюються: факт втрати працездатності та особливості гігієнічної характеристики професії; причини втрати працездатності (діагноз захворювання) ; прогноз щодо тривалості та ступеня непрацездатності; план лікування (реабілітації) і характер лікувального режиму; наявність підстав для направлення на МСЕК

Таким чином, експертиза тимчасової непрацездатності вимагає від лікаря оцінки не лише медичних аспектів захворювання, а й особливостей професійної праці хворої жінки (ступінь фізичної і нервово-психічної напруженості, наявність потенційних шкідливостей). Деякі фактори професійної праці (робота у вимушеному положенні тіла, струс тіла, хімічно активна пил, тривале фізичне напруга та ін) несприятливо впливають на перебіг вже існуючих (що виникли внаслідок дії інших етіологічних причин) гінекологічних захворювань. Лікування їх у таких умовах утруднюється, одужання затягується, можливе настання загострень і рецидивів. Тому щодо певної групи жінок звільнення їх від роботи на час лікування, а також раціональне працевлаштування в подальшому набувають значення важливих лікувально-профілактичних заходів.

Тимчасова непрацездатність особливо часто виникає при запальних захворюваннях статевих органів і деяких розладах менструальної функції (дисфункціональні маткові кровотечі, альгодисменорея). У цілому в структурі причин тимчасової непрацездатності гінекологічним захворюванням належить одне з перших місць. Одночасно з цим відомо, що при правильній організації медичної допомоги більшість гінекологічних захворювань (80-85%) може успішно виліковуватися в умовах жіночих консультацій, не вимагаючи госпіталізації.

У всіх випадках тимчасової непрацездатності лікуючий лікар оформляє листок непрацездатності або довідку, порядок видачі яких регулюється відповідними інструкціями. Експертиза тимчасової непрацездатності до 6 днів проводиться лікуючим лікарем, до 10 днів - спільно з завідувачем відділенням (жіночої консультації), понад 10 днів - лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК). В експертизі тимчасової непрацездатності велику роль грає дотримання наступності в цій роботі між жіночими консультаціями та відділеннями стаціонарів. При виписці із стаціонару повністю видужала пацієнтки лікарняний лист закривається в день виписки. Якщо ж є необхідність продовжувати лікування в амбулаторних умовах, листок непрацездатності продовжується за місцем його проведення.


Необхідність суворої наступності експертних оцінок непрацездатності особливо очевидна у випадках оперативного лікування гінекологічних захворювань. У табл. 2 наводяться приблизні терміни тимчасової непрацездатності після типових гінекологічних операцій. Вони можуть бути істотно змінені в бік зменшення або збільшення в залежності від цілого ряду конкретних умов (віку хворої, загального стану її здоров'я, ускладнень в процесі операції і в післяопераційному періоді, необхідність реабілітації специфічних функцій, особливостей професійної праці).

Таблиця 2.

Зразкові терміни тимчасової непрацездатності після гінекологічних операційПісля лапароскопічних операцій терміни перебування в стаціонарі скорочуються майже в два рази.

Актуальним завданням для жіночих консультацій залишається зниження показників тимчасової непрацездатності як за кількістю хворих на туберкульоз жінок, так і за тривалістю окремих захворювань. При несприятливій динаміці відповідних показників спеціального аналізу потрібні всі ланки медичної допомоги жінкам (питання наступності та профілактичної спрямованості роботи, ефективність лікувально-діагностичних методик, якість експертизи працездатності). Особлива увага повинна приділятися заходам по боротьбі з абортами і їх несприятливими наслідками. Їх ефективність залежить також від якості санітарно-освітньої роботи, роль якої ще достатньо не оцінюється. Всебічного аналізу вимагає непрацездатність, пов'язана з гострими і підгострими запальними захворюваннями статевих органів. Тривалі терміни свідчать про неточною діагностиці та погрішності в лікуванні. З іншого боку, необгрунтоване скорочення термінів лікування таких хворих може з'явитися причиною більш тривалої втрати працездатності у зв'язку із загостреннями або рецидивами хвороби.

Непоодинокими причинами невиправданого подовження термінів непрацездатності є: занадто розтягнуте в часі обстеження, несвоєчасні консультативні огляди, запізніла госпіталізація, відсутність продуманого плану реабілітаційних заходів.

Організація роботи з експертизи тимчасової непрацездатності і постійний контроль за її якістю здійснюються заступником завідувача жіночої консультації з ЛТЕ, а за його відсутності - завідувачем. Вони контролюють експертну роботу лікуючих лікарів, беруть участь у визначенні термінів непрацездатності, перевіряють правильність оформлення відповідної документації.
На підставі результатів аналізу роботи з ЛТЕ розробляють організаційно-методичні заходи щодо зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Стійка непрацездатність при гінекологічних захворюваннях спостерігається відносно рідко, встановлювати інвалідність мають право тільки ЛТЕК, що знаходяться в підпорядкуванні Міністерства праці та соціального забезпечення Республіки Білорусь. Напрямку на МСЕК підлягають хворі з несприятливим прогнозом по трудової діяльності. Напрямок тривало хворіють на ЛТЕК повинно проводитися не пізніше ніж через 4 місяці від початку хвороби. У практиці жіночих консультацій постійна втрата працездатності спостерігається в основному при онкогінекологічних захворюваннях. В цілому ці випадки складають невелику частку в групі причин виходу жінок на інвалідність.

Таким чином, експертиза тимчасової і постійної непрацездатності є важливою складовою частиною реабілітаційних заходів. Висока їх ефективність може бути досягнута лише в рамках добре організованої роботи по суцільної диспансеризації жіночого населення,

Зурахуванням стану здоров'я жінок доцільно розділяти на кілька груп диспансерного обліку. У першу групу (Д1) слід включити абсолютно здорових жінок, які потребують лише в періодичних профілактичних оглядах. У другу групу (Д2) можна віднести жінок, які перенесли різні гінекологічні захворювання, але без істотного розлади специфічних функцій. Їм показано систематичне проведення профілактичних оздоровчих заходів. Третю групу (Д3) складають вперше захворілі жінки з хорошим клінічним і трудовим прогнозом. У четвертій (Д4) групі обліку перебувають жінки, які страждають хронічними захворюваннями статевих органів з частими загостреннями, значною втратою працездатності та порушеннями специфічних функцій. Вони потребують реабілітаційних заходах та раціональне працевлаштуванні. Нарешті, п'яту групу (Д5) складають хворі зі стійкою втратою працездатності. Вони потребують регулярного спостереженні, періодичному лікуванні та спеціальному працевлаштуванні.

Слід сказати, що можуть бути застосовані й інші критерії утворення груп диспансерного спостереження (за характером захворювання, за характером порушеної функції статевих органів та ін.) Незмінною повинна залишатися лише профілактична та оздоровча мета диспансерного группообразования.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Експертиза "
 1. Стаття 58. Медична експертиза
  1. Медичною експертизою є проведене в установленому порядку дослідження, спрямоване на встановлення стану здоров'я громадянина, з метою визначення його здатності здійснювати трудову чи іншу діяльність, а також встановлення причинно-наслідкового зв'язку між впливом будь-яких подій, факторів і станом здоров'я громадянина. 2. У Російській Федерації проводяться
 2. Стаття 60. Медико-соціальна експертиза
  1. Медико-соціальна експертиза проводиться з метою визначення потреб особи, яка оглядається в заходи соціального захисту, включаючи реабілітацію, федеральними установами медико-соціальної експертизи на основі оцінки обмежень життєдіяльності, викликаних стійким розладом функцій організму. 2. Медико-соціальна експертиза проводиться відповідно до законодавства Російської
 3. ЕКСПЕРТИЗА рибних консервів і пресервів
  Принципи та методи експертизи цих продуктів аналогічні таким при експертизі м'ясних банкових
 4. Напрямок підозрюваних, обвинувачених та засуджених на огляд (переогляд) до установ медико-соціальної експертизи
  На медико-соціальну експертизу направляються особи, які тримаються в установах, у випадках порушення здоров'я, що призвів до обмеження життєдіяльності, зі стійкими порушеннями функцій організму і потребують заходи соціального захисту та медичної реабілітації. Особа, що потребує проведенні медико-соціальної експертизи, в установленому порядку в довільній формі подає
 5. Основний зміст дисертації та результати дослідження відображені в таких публікаціях автора
  Публікація у виданні, рекомендованому ВАК для наукових робіт: Акмеологическая експертиза у професійній діяльності державних службовців / / Акмеологія - 2007 - № 1 - 0,5 д.а. 2. Продуктивність акмеологической експертизи при проведенні атестації професійної діяльності державних службовців - М., 2007 - 1 д.а. 3. Акмеологические принципи, критерії, показники і методи
 6. Стаття 62. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи
  1. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи проводяться з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі, в медичних організаціях експертами відповідно до законодавства Російської Федерації про державну судово-експертної діяльності. 2. Порядок проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертиз та порядок визначення
 7. Контрольна робота. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринництва і гігієни сільськогосподарських тварин, 2009
  1. Коротко опишіть (форма, розмір, колір) і зробіть схему - замальовку топографії лімфатичних вузлів голови, внутрішніх органів і туші великої рогатої худоби. 2. Вимушений забій тварин у вашому господарстві (місце і спосіб забою, причини та шляхи реалізації м'яса, порівняйте з діючими правилами і зробіть відповідні висновки). 3. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин при
 8. злодійка М.Ф., Фролов В.П., Серко С. А.. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технологиии стандартизації продуктів жівотнодства., 2007
  Дисципліна «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» (скорочено «Ветсанекспертиза») вивчає методи ветеринарно-санітарного та техно- хімічного дослідження продуктів тваринного (м'ясо, риба, яйця, молоко тощо) і рослинного (мед, овочі, фрукти, корнеклубнеплоди та ін) походження і визначає шляхи їх реалізації. Крім цього, об'єктом
 9. Стаття 63. Експертиза професійної придатності та експертиза зв'язку захворювання з професією
  1. Експертиза професійної придатності проводиться з метою визначення відповідності стану здоров'я працівника можливості виконання ним окремих видів робіт. 2. Експертиза професійної придатності проводиться лікарською комісією медичної організації з залученням лікарів-спеціалістів за результатами попередніх медичних оглядів та періодичних медичних оглядів. За
 10. Гусаров Г.Н., Корягіна В.Н.. Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів, 2006
  Гусаров Г.Н., Корягіна В.М. Методичний посібник «Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів» для студентів спеціальностей 310800 - «Ветеринарія» та 110501 - «Ветеринарно - санітарна експертиза» - Ульяновськ, ГСХА, 2006. с.66. Методичний посібник призначений для студентів факультету ветеринарної медицини при вивченні курсу ветеринарно-санітарної експертизи; буде
 11. Стаття 64. Експертиза якості медичної допомоги
  1. Експертиза якості медичної допомоги проводиться з метою виявлення порушень при наданні медичної допомоги, у тому числі оцінки своєчасності її надання, правильності вибору методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, ступеня досягнення запланованого результату. 2. Критерії оцінки якості медичної допомоги формуються за групами захворювань або станів на основі
 12. Розділ VII Медична експертиза
  Стаття 50. Виробництво медичної експертизи працездатності Експертиза тимчасової непрацездатності громадян здійснюється у закладах охорони здоров'я лікарем або комісією лікарів, які надають відпустки по хворобі і каліцтва, по вагітності та пологах, по догляду за хворим членом сім'ї та з карантину, для протезування, санаторно-курортного лікування, визначають необхідність і терміни
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека