ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Інші види діяльності (продуктивна, трудова, навчальна)

Продуктивні види діяльності (такі, як малювання, ліплення, конструювання) також розглядаються як своєрідні форми моделювання навколишньої дійсності, що призводять до абстрагування значущих властивостей предмета (форми, кольору, величини і т.п.). Продуктивні види діяльності містять задум, який творчо реалізується .

Зароджується в рамках предметної діяльності образотворча діяльність продовжує розвиватися в дошкільному дитинстві у формі гри. Власне результат, продукт, зображення, довгий час залишається другорядним, важливим є сам процес малювання, що розгортається як гра, як моделювання подій на площині паперу.

Графічна форма зображення предмета обумовлюється наявними у дитини графічними зразками, зоровими враженнями, рухово-дотикальним досвідом, отриманим в

процесі дії з предметом. Існує тенденція до закріплення графічних образів, перетворенню їх в графічні шаблони. До 5 років в малюнках зображується обмежене число об'єктів. У змісті малюнка переважають графічні шаблони, запозичені у дорослих (будиночок, сонечко, квітка, машина) . У віці 5 - 6 років малюнків стає набагато більше. Простежується залежність вмісту малюнків від підлоги, місця проживання, суспільної ситуації. Реальне та уявне, видиме і знане сусідами в дитячому малюнку. У малюванні спостерігається індивідуальна прихильність: колір і ретельність промальовування деталей висловлюють ставлення дитини до змісту малюнка.

Конструювання вимагає спеціальної організації діяльності, оскільки в ньому пред'являються найбільш виражені вимоги до точності сприйняття і розуміння співвідношення частин конструкції. Виникають завдання виділення опорних деталей, засвоєння способів обстеження зразка, прийомів конструювання. У ході конструювання формується одна з найважливіших здібностей - здатність до планування діяльності.


Розвиток елементів навчальної та трудової діяльності. Навчальна діяльність має особливу мету - отримувати нові знання. Уміння вчитися передбачає вміння відрізняти навчальну завдання від практичної, життєвій ситуації і приймати її. Важливим у дошкільному віці є формування

ційної основи вчення - розвиток пізнавальних інтересів (допитливості). Дидактична гра - особлива форма гри, що сприяє становленню власне пізнавальної, навчальної діяльності.

Продуктивні види діяльності, виконання трудових і навчальних завдань сприяють розвитку особистості дошкільника: формується спрямованість на отримання результату, планування і управління поведінкою, навички самооцінки, нові мотиви, працездатність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Інші види діяльності (продуктивна, трудова, навчальна) "
 1. Інтелект, креативність і продуктивність освоєння хімії
  Отримані результати показують, що, спираючись на показники тестів інтелекту і креативності, вельми скрутно передбачити продуктивність навчальної діяльності з хімічних дисциплін у вузі . Особливості інтелекту визначають інтелектуальні стилі освоєння конкретної діяльності (при IQ> 120 у юнаків переважає вербальний спосіб переробки інформації, у дівчат - невербальний) і
 2. Психологія праці та її специфіка
  У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 3. Вимоги до розробки освітньої програми
  Максимальний обсяг навчального навантаження студентів не повинен перевищувати 54 годин на тиждень, включаючи всі види аудиторної та позааудиторної роботи. Обсяг обов'язкових аудиторних занять студентів, визначається вузом з урахуванням спеціальності, специфіки організації навчального процесу, оснащення навчально-лабораторної бази, інформаційного, навчально-методичного забезпечення, має бути встановлений в межах 24-36
 4. Лекції. Лекції з валеології, 2010
  алеологія харчування, види харчування, Вплив шкідливих звичок на стан здоров'я людини, Фізіологія організму людини. Стрес, його роль в адаптації людини до соціальної та трудової діяльності, Імунітет, фактори його формують, Екологічні аспекти здоров'я і перспективи виживання людини, Інфекційні
 5. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми
  Термін реалізації освітньої програми при денній формі навчання складає 256 тижнів. Тривалість навчання за видами навчальної діяльності - згідно з таблицею 1. Таблиця 1 ** Прим.: допускається зміна тривалості навчання за видами навчальної діяльності, встановлені навчальним планом залежно від
 6. Основні положення, що виносяться на захист
  1. Професійна компетентність спеціаліста з вищою технічною освітою являє собою динамічно розвивається характеристику особистості, інтегруючу здібності, знання, вміння, ділові та особистісні якості, які проявляються у володінні сучасними технологіями та методами вирішення професійних завдань різного рівня складності і дозволяють здійснювати професійну
 7. Навчально-дослідна робота

  . Введення в імунологію. Будова і функціональна організація імунної системи, 2011

  УИРС з імунології Волгоградський Державний Медичний Університет. Росія, рік виконання 2011 , 36 сторінок Список заголовків: Історія розвитку імунології як науки. Предмет і завдання імунології. Досягнення імунології. Будова і роль кісткового мозку в діяльності імунології системи. Будова і роль тимуса в діяльності імунної системи. Будова і роль селезінки в
 8. Основний зміст дисертації та результати дослідження відображені в таких публікаціях автора
  Публікація у виданні, рекомендованому ВАК для наукових робіт: Акмеологическая експертиза у професійній діяльності державних службовців / / Акмеологія - 2007 - № 1 - 0 , 5 д.а. 2. Продуктивність акмеологической експертизи при проведенні атестації професійної діяльності державних службовців - М., 2007 - 1 д.а. 3. Акмеологические принципи, критерії, показники і методи
 9. Завдання дослідження
  Здійснити теоретичний аналіз структури та етапів становлення професіоналізму вчителів. 2. Проаналізувати психологічний зміст поняття "труднощі", виявити типологію труднощів у становленні професіоналізму вчителя. 3. Виявити особливості особистості вчителя, що впливають на виникнення труднощів у процесі становлення професіоналізму. 4. Дослідити динаміку і психологічні
 10. Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000
  Книга доктора психологічних наук, професора В.Н . Карандашева - перший у вітчизняній літературі навчальний посібник з курсу "Введення в професію" для студентів, що навчаються за спеціальністю "психологія". Вона буде корисна також тим, хто хоче стати професійним психологом і збирається вступати на психологічні факультети університетів та інститутів. У книзі показано різноманіття
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека