Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Ю. І. Зудбінов. Азбука ЕКГ, 2003 - перейти до змісту підручника

Додаткова інформація до глави

Наведені вище ЕКГ ознаки інфаркту міокарда дозволяють у більшості випадків розпізнати це грізне захворювання. Однак при деяких особливих локалізаціях інфаркту виникають труднощі в його діагностиці. Йдеться про інфарктах міокарда високій локалізації, тобто про його розташування в базальних відділах шлуночків, безпосередньо прилеглих до передсердь.

1. Переднебазальний, або високий передній інфаркт

Для інфаркту міокарда цієї локалізації характерно те, що запис ЕКГ в 12 загальноприйнятих відведеннях не дозволяє чітко зареєструвати ознаки інфаркту. Має місце лише негативність зубця Т в aVL.

Однак якщо записати грудні відведення, встановлюючи реєструючий електрод на два межреберья вище звичайних позицій, то в таких відведеннях чітко позначаться ЕКГ ознаки інфаркту міокарда, які ми розглядали раніше.

2. Заднебазальний, або високий задній інфаркт міокарда

При даному інфаркті міокарда жоден з розглянутих нами ЕКГ ознак не визначається. Єдиним свідченням наявного заднебазального інфаркту є ознака + R V1V2, який розуміється як збільшення амплітуди зубця R більше 1,5 mV в правих грудних відведеннях.

3. ЕКГ ознаки інфаркту при блокаді ніжки пучка Гіса

Особлива складність діагностики інфаркту міокарда виникає у разі має місце супутньої блокади лівої ніжки пучка Гіса. У цьому випадку синусовий імпульс збуджує лівий шлуночок, просуваючись не по провідній системі шлуночків, а іншими шляхами.

Тому прямих, знайомих нам ознак інфаркту міокарда зареєструвати на ЕКГ стрічці не вдається. Однак є кілька непрямих ознак, що вказують на наявність переднього інфаркту міокарда лівого шлуночка:

а) Поява зубця Q в лівих грудних відведеннях V5 і V6.


При блокаді лівої ніжки пучка Гіса вектор порушення лівого шлуночка спрямований на реєструючі електроди V5 і V6, і в цьому зв'язку зубця Q в лівих грудних відведеннях не буває. Його поява при блокаді означає наявність некрозу передньої стінки лівого шлуночка.

Б) Відсутність приросту зубця R від відведення V1 до V4.

Для блокади лівої ніжки пучка Гіса характерно поступове збільшення амплітуди зубця R при послідовному порівнянні її в грудних відведеннях V1-V2-VЗ-V4-V5-V6. При передньому інфаркті лівого шлуночка динаміки приросту зубця R не спостерігається.

В) Наявність позитивного зубця Т в V5 і V6.

Одним з ЕКГ ознак блокади лівої ніжки пучка Гіса є дискордантність основного зубця шлуночкового комплексу QRS і зубця Т. У відведеннях V5 і Vб основним зубцем комплексу QRS є зубець R, отже, зубець Т при блокаді лівої ніжки буде завжди негативним. Його позитивність вказує на наявність переднього інфаркту при блокаді лівої ніжки пучка Гіса.

4. Найгостріша стадія інфаркту міокарда

Ряд дослідників виділяють у розвитку інфаркту міокарда найгострішу стадію, вважаючи її тимчасовим інтервалом від 1-3 хв до 1-3 ч.

У зв'язку з рідкістю реєстрації ЕКГ в ці терміни розвитку інфаркту міокарда немає єдиної думки про електрокардіографічних критеріях, але вважають, що першими залучаються до процесу субендокардіальні шари. Тому логічно припустити, що ЕКГ ознакою найгострішій стадії великовогнищевий інфарктів можуть бути ознаки субендокардіальному ішемії або субендокардіального некрозу.Рис. 100.

Найгостріша стадія інфаркту міокарда5.
Практичні поради з аналізу ЕКГ при інфаркті

Наведений на початку глави план викладу теми крім свого прямого призначення має ще й практичну значимість.

Саме в такій послідовності, як викладено план, повинна аналізуватися електрокардіограма на предмет діагностики інфаркту міокарда:

1. Настройтесть на діагностику крупноочагового некрозу.

2. Взявши в руки ЕКГ стрічку, шукайте ЕКГ ознаки інфаркту міокарда, концентруючи увагу тільки на ознаках.

Наприклад, перша ознака - патологічний зубець Q. Уважно переглядаючи кожен комплекс в кожному відведенні, шукайте тільки зубець Q. Пройшовши всю ЕКГ стрічку, повторіть огляд цього разу з другою ознакою - відсутність або зменшення висоти зубця R. І так з кожним ознакою.

3. Знайшовши ці ознаки, визначитеся з локалізацією інфаркту міокарда. У цьому вам допоможуть відомості, які викладені в розділі відведення. Не біда, якщо вам не вдалося це зробити максимально точно.

4. Оцініть співвідношення висоти зубця К і глибини зубця Q в одному інфарктному комплексі QRS. Цей прийом дозволить діагностувати трансмуральний або субепікардіальний інфаркти.

5. Визначте стадію інфаркту по відношенню сегмента S-Т до ізолінії і візуалізації негативного зубця Т.

6. Якщо діагностичний пошук пройшов успішно, сформулюйте електрокардіографічний діагноз, знову ж слідуючи запропонованим планом, наприклад: трансмуральний переднеперегородочного інфаркт міокарда, підгостра стадія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаткова інформація до глави "
 1. Зв'язок між аномаліями електролітного складу і аритмією
  Б. Суравіц (В. Surawicz) Електрична активність в збудливих тканинах супроводжується змінами проникності клітинної мембрани і трансмембранних потоків іонів. Для кращого розуміння викладеного в главі матеріалу необхідно знання деяких електрофізіологічних основ; читач може знайти це в прекрасних підручниках [1, 2], оглядових статтях і в главі 3 даної книги. Пропоноване тут
 2. Розділ IV Анестезіологічне посібник Фізіологія кровообігу і анестезія
  Анестезіолог повинен мати фундаментальні знання з фізіології кровообігу, які необхідні як для розуміння наукових основ спеціальності, так і для практичної роботи. У цій главі обговорюються питання фізіології серця і великого кола кровообігу, а також патофізіології серцевої недостатності. Малий (легеневий) коло кровообігу розглядається в розділі 22, фізіологія крові та обмін
 3. Додаток 1 до глави 1
  «Періодизації вікового розвитку» Таблиця 1 {foto45} Ідентичність в старості
 4. Порядок подання інформації по психологічної роботі у Збройних Силах Російської Федерації
  (за директивою Начальника ГУВР ЗС РФ 1998 р. № 3 «Про інформацію по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації ») {foto21} Збір і аналіз інформації з психологічної роботи (далі - інформації) здійснюється в органах виховної. Інформація може надаватися в письмовій (донесення) та усній формі (доповідь). При поданні донесень (доповідей) не Додаток 2 до глави 3
 5. Характеристики образів Я, Чоловік, Жінка і Дитина Жіноча вибірка {foto68} Чоловіча вибірка
  Висновки
 6. У цьому розділі і в розділі 4 ми проаналізували електрофізіологічні [259], електрокардіографічні та клінічні аспекти аномального внутрижелудочкового проведення. Обговорено також клітинні мембранні механізми, в основному визначають потенціали дії окремих клітин і контролюючі генерування імпульсів. Послідовно розглянуто зв'язок змін на клітинному рівні з клінічними
  Додаток 5 до глави 3
 7. Перевірка невипадковість вибору статі Батька і Дитини в жіночих і чоловічих вікових групах {foto76} Разом | 4129,1111
  Гуді Пітер К.. Топографічна анатомія коні, 2006
 8. Топографічна анатомія коні "містить понад 250 окремих схем і малюнків, кожен малюнок пронумерований і забезпечений пояснювальними написами; додаткова інформація, що допомагає їх інтерпретації, наведена в
  Д і ф ф е р е н ц і а л ь н а я з о ц і а л і з а ц і я
 9. З точки зору соціальної психології, гендер перебуває під сильним впливом як культурних норм, що встановлюють, що повинні робити чоловіки, а що - жінки, так і соціальної інформації, що вселяє людям, наскільки велика різниця між чоловіками і жінками. Теорія нормативного та інформаційного тиску частково пояснює, яким чином ми вчимося цим нормам і що змушує нас дотримуватися
  Психічний розвиток
 10. На відміну від всіх інших ссавців, період дозрівання і навчання, необхідний для досягнення самостійності, у людських істот найбільш тривалий. Взагалі, чим складніше нервова система організму, тим більше час його дозрівання. Лемур (примітивний вид приматів) вже незабаром після народження може самостійно пересуватися, а ще через короткий час може про себе подбати;
  В отличие от всех других млекопитающих, период созревания и научения, необходимый для достижения самостоятельности, у человеческих существ наиболее продолжительный. Вообще, чем сложнее нервная система организма, тем больше время его созревания. Лемур (примитивный вид приматов) уже вскоре после рождения может самостоятельно передвигаться, а еще через короткое время может о себе позаботиться;
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека