ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Донесення про суїцидальній пригоді

в _______________________ «____» ____________ 200__р.

(найменування військової частини) (дата)1 ). Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи.

2). Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи.

3). Донесення представляється за фактом самогубства у строки, встановлені вищим начальником.

Зміст донесення:

Дані про суїцидента (займана посада, військове звання, П.І.Б., рік народження, освіта (що і коли закінчив), національність , яким РВК призваний і коли, сімейний стан).

Час, місце і форма суїцидальної події.

Найменування організації, що проводила психологічне (психофізіологічний) обстеження та соціально-психологічне вивчення суїцидента.

Характер листування з батьками та близькими. Взаємовідносини в сім'ї, наявність сімейних конфліктів.

Наявність фактів суїцидальних спроб до призову, заяв і висловлювань суїцидального характеру.

Наявність фактів суїцидальних спроб серед найближчих родичів військовослужбовця.

Відомості про які мали місце черепно-мозкових травмах, психічних захворюваннях.

Висновок за підсумками психологічного вивчення у військовій частині.

Оцінка рівня нервово-психічної стійкості, суїцидального ризику.

Дані про НПУ з карти професійного психологічного відбору.

Чи перебував військовослужбовець під динамічним наглядом психолога, і як виконувалися рекомендації по роботі з суїцидентом.

Особливості проходження військової служби (з якого часу і як проходить військову службу в даному підрозділі).

Особливості поведінки та настрою. Висловлювання чи дії суїцидального характеру.

Особливості поведінки суїцидента напередодні самогубства.

Наявність передсмертної записки, її повний зміст (ксерокопію). Ця вимога розташовується і на листування, яка вказує на мотив скоєння самогубства.

Передбачувані причини (передумови) здійснення суїциду, фактори, що спровокували пригода.

При здійсненні самогубства в караулі (наряді) із застосуванням зброї: - коли і хто видавав суициденту допуск до несення до несення наряду зі зброєю (номер наказу), - оглянуті Чи при цьому військовослужбовець у психолога та психіатра , - частоту заступлення військовослужбовця в караул (наряд).


При здійсненні самогубства на сімейно-побутовий основі: - побутові умови проживання, - середній прожитковий мінімум в даному регіоні, - дохід на одного члена сім'ї, підстави для конфліктів у родині (матеріальні, побутові, особистісно- фізіологічні, моральні, релігійні).

Дані про психолога, що вивчав суїцидента (військове звання, П.І.Б., освіта, з якого часу займає посаду).

Дані про командування військової частини та прийняті заходи щодо усунення адміністративно-управлінських причин, що сприяли суицидальному події.

Донесення складається у вільній формі з урахуванням необхідних пунктів. Допускається більш розширена форма доповіді. Тільки повноцінні та щирі донесення дозволять правильно скоординувати роботу з вироблення методів попередження самогубств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Донесення про суїцидальній пригоді "
 1. Додаток 8
  Донесення про суїцидальній подію в за 200 р. (найменування військової частини) (дата) 1. Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2. Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3. Донесення за фактом самогубства військовослужбовця подається у строки, встановлені
 2. Формалізовані документи
  Документи по психологічної роботі, що розробляються в полку (і йому рівних): Розробляються: розділ «Психологічна робота »в планах виховної роботи (морально-психологічного забезпечення) на період навчання, місяць і по конкретних завдань, що вирішуються полком; план роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації; донесення про психологічної стійкості за період
 3. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 4. Система роботи організаторів психологічної роботи видів Збройних Сил, роди військ, головних і центральних управлінь МО РФ, психологів військ (сил) з попередження самогубств військовослужбовців
  Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації Проводить Щодня: Аналіз інформації про морально-психологічний стан військ (сил), військових колективів, причин скоєння самогубств, вироблення заходів щодо їх попередження: взаємодія з центром оперативною інформацією Головного управління виховної роботи Збройних
 5. Сфери і види діяльності психологів
  Організаційно-структурне оформлення практичних психологів у нашій країні зв'язується з початком 70-х років двадцятого століття, позначених розробкою теоретичних і організаційних основ психологічного забезпечення професійної діяльності, надання психологічної допомоги населенню, а також досвідом організації перших підрозділів цієї служби. Саме в цей час (спочатку в
 6. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 7. Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
  Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, яке може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 8. Додаток 3
  Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 9. Додаток 6
  Донесення про результати соціально-психологічного вивчення поповнення призову весна (осінь) 200 року в (найменування військової частини) 1) Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками зимового
 10. Мета і завдання морально-психологічного забезпечення при приведення військ (сил) у різні ступені бойової готовності і в бойовій обстановці. Рівні морально-психологічного забезпечення
  Морально-психологічне забезпечення являє собою комплекс заходів щодо формування у військовослужбовців психологічної стійкості, емоційно-вольових якостей, необхідних для виконання бойових завдань, що дозволяють зміцнити психіку, загартувати волю, навчитися боротися зі страхом, підвищити переносимість фізичних і психологічних навантажень, придбати вміння діяти в бою
 11. Обов'язки посадових осіб підрозділу по організації виховної роботи
  При організації військового виховання та формуванні високої моральності в підрозділі необхідно: 1) планувати роботу з роз'яснення моральних норм і положень щодо зміцнення військової дисципліни, забезпечення безпеки військової служби; 2) вести роботу з роз'яснення моральних норм і положень по військовій дисципліні, вимог МО РФ щодо її зміцнення, дотриманню російських
 12. Природа агресивної поведінки
  Термін «агресивність» використовується широко і несе в собі не тільки соціально - негативний, але, в ряді випадків, і соціально - позитивний сенс. Агресивність є одним з істотних властивостей особистості, що накладають відбиток на процеси соціального функціонування. В даний час, в рамках вивчення індивідуальної агресивності особистості вітчизняної складається два основних
 13. Основні завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота в частини і підрозділі виступає насамперед як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Якщо порівнювати психологічну роботу з іншими видами діяльності офіцерів, то можна помітити наступне: управління і керівництво спрямовані на реальну зовнішню діяльність суб'єктів військової служби, навчання і виховання - на
 14. Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
  Під професійною діяльністю психолога військової частини розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються психологом для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військової діяльності та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності і збереження
 15. Основні завдання і методи діяльності психолога з надання психологічної допомоги військовослужбовцям
  Психологічна допомога має комплексний характер, реалізований за двома основними напрямками: 1. Здійснення систематичної і узгодженої роботи психолога та інших посадових осіб профілактичного плану щодо своєчасного виявлення воїнів, які потребують надання психологічної допомоги та постійному психологічному супроводі, створенню сприятливих умов для життєдіяльності
 16. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  11. Загальне організаційно-методичне керівництво психологічною роботою в Збройних Силах здійснює Головне управління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та
 17. Офіційна мотивація воєн і її сприйняття масовою свідомістю
  В умовах війни особливе значення має моральний дух армії, у формуванні якого важливу роль відіграє сукупність факторів: переконаність у справедливому характері війни, віра в здатність держави відбити напад ворога при всіх труднощах і навіть тимчасових невдачах, наявність духовних і моральних цінностей, заради яких солдати готові віддати своє життя. "Висока моральний стан
 18. Додаток
  СПИСОК дисертацію з проблем ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1942 Фортунатов Г.А. Страх і його подолання: Дис .... канд. Пед . наук. Л., 1942. 1946 Р. Перов А.К. Психологія сміливості і страху у зв'язку з проблемою характеру (досвід вивчення воїна-фронтовика 1941-1945 р.р.): Дис .... канд. пед. наук . Л., 1946. 1947 г. Кудрейко Ф.Ф. Психологія підготовчих вправ при навчанні
 19. Обов'язки психолога батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних)
  Психолог батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних підрозділів) в мирний і воєнний час несе відповідальність за психологічний стан особового складу, організацію і стан психологічної роботи в батальйоні; дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості особового складу, ефективність заходів, що проводяться в інтересах збереження психічного здоров'я
 20. Основні види діяльності психолога
  Професійна діяльність психолога різноманітна за своїм характером і змістом. Виконуючи свої функціональні обов'язки, психолог використовує різноманітні методи, техніки і технології, об'єднані за їх характером в окремі види діяльності. До їх числа відносяться: Організаційно-методична робота В рамках даного виду діяльності вирішуються завдання планування і підготовки
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека