ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Документація, що ведеться психологом полку в бойовій обстановці

Документи - важливий засіб організації, упорядкування роботи, оцінки її стану, правової , етичної та функціональної обгрунтованості дій, контролю, звітності.

Перелік документів в бойовій обстановці для психолога точно не визначений. З урахуванням вимог ряду керівних документів позначимо коло найбільш важливих з них.

1. Пропозиції щодо психологічного забезпечення бою полку. На наш погляд, тут можуть бути наступні пункти:

а) висновки з психологічної оцінки обстановки:

... таким чином, виходячи з психологічної оцінки обстановки слід очікувати, що противник ...;

можливе використання таких прийомів введення в оману, як ...; найбільш сильний опір нададуть підрозділи ...; в ході бойових дій психологічні можливості противника будуть ...;. .. морально-психологічний стан наших військ характеризується ...; в ході бойових дій воно ... найбільш високим МПС володіють ...; ... соціальні умови можуть надати на виконання бойового завдання ... вплив; ... ергономічні умови зумовлять ...

Б) пропозиції щодо організації бою:

- напрям головного удару (залежно від психологічного стану частин противника, психологічної оцінки місцевості тощо);

- час удару по противнику, спосіб впливу (нищівного удару, виснаження і т. д.), засоби впливу (бойові, психологічні і т. д.) (виходячи з оцінки режимів життєдіяльності військ противника, їх етнічних, релігійних особливостей, стану навченості та ін);

- побудова бойового порядку, залучення військових підрозділів для виконання головного завдання (виходячи з морально-психологічного стану підрозділів полку);

- заходи по дезорієнтації і дезорганізації противника (від стану елементів ЦПР військ противника);

в) пропозиція з організації психологічної роботи в полку:

- коли, які заходи, з ким, кому провести;

- розстановка сил і засобів психологічної роботи та порядок їх переміщення в ході бою (місця, маршрути);

- порядок управління силами і засобами психологічної роботи (рубежі, зв'язок, сигнали і т.
д.);

- своє місцезнаходження на різних етапах бою та ін

2. Розділ «Психологічна робота» в плані морально-психологічного забезпечення конкретних бойових завдань, що вирішуються полком (бригадою), включає наступні заходи:

- прогнозування, вивчення та оцінка психологічних умов бойових дій готівкового і необхідного ЦПР;

- психологічне консультування офіцерів:

- психологічне забезпечення бойової підготовки;

- психологічну підготовку особового складу, доцільну розстановку, згуртування військових підрозділів;

- психологічну допомогу військовослужбовцям;

- психологічний вплив на супротивника і населення району бойових дій;

- організацію роботи ППП і Р.

3. Донесення про психологічний забезпеченні бойових дій, де оцінюється ступінь здійснення завдань психологічного забезпечення та його впливу на виконання бойового завдання; характеристика проведених заходів психологічної роботи, їх сильні і слабкі сторони, досвід і уроки на майбутнє; приклади ефективного психологічного впливу на дії військовослужбовців; поточний морально -психологічний стан особового складу; психологічні заходи, плановані в зв'язку з психологічною оцінкою сформованої обстановки і ін

Крім цих документів можуть вестися документи, які входять до числа обов'язкових у мирний час:

- план роботи пункту психологічної допомоги та реабілітації;

- журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою;

- журнал динамічного спостереження;

- матеріали психодіагностичних досліджень;

- донесення про результати соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження бойового поповнення;

- аналітичні та довідково-інформаційні матеріали, матеріали проведення інструктивно-методичних і практичних занять з різними категоріями військовослужбовців з різних проблем.

Документація по психологічної роботі ведеться і зберігається відповідно до вимог, викладених в Керівництві по психологічній службі Збройних сил Російської Федерації.
Відповідальність за дотримання вимог до ведення документів по психологічної роботи несе психолог полку (бригади).

Таким чином, психолог виконує найважливішу роль в організації та здійсненні психологічного забезпечення бойових дій полку, яка об'єктивується у вигляді реалізованих їм психологічних функцій.

Місце психолога полку в бою визначається конкретними умовами бойової обстановки і може реалізовуватися в схемах аналітичної діяльності, організації та безпосереднього здійснення психологічної роботи.

Одним із засобів організації та напрямки роботи військового психолога в бойовій обстановці є розроблювані їм документи щодо психологічного забезпечення бойових дій полку.

Запитання для самоконтролю

1. Які основні функції психолога в бойовій обстановці?

2. Розкрийте завдання, які вирішує психолог в бойовій обстановці.

3. Що повинен робити психолог на етапі підготовки до бойових дій?

4. Які завдання вирішує психолог в ході бойових дій?

5. Яка документація ведеться психологом в бойовій обстановці?

Додаткова література для самостійної роботи за темою

1. Караяном А. Г. Психологічне забезпечення бойових дій особового складу частин Сухопутних військ у локальних військових конфліктах. - М., 1998.

2. Корчемний П. А. Психологічне забезпечення бойової діяльності. В кн.: Військова психологія: методологія, теорія, практика / Под ред. А. Г. Караяном, П. А. Корчемного: У 2-х кн. Кн. 1. - М., 1998.

3. Сиромятніков І. В. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час. - М., 2000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Документація, що ведеться психологом полку в бойовій обстановці "
 1. Планування психологічної роботи у військовій частині
  Вихідним, напрямних елементом технологічного циклу психологічної роботи у військовій частині є визначення її цілей і завдань , тобто формулювання кінцевого підсумку, результату, до досягнення якого прагнуть суб'єкти психологічної роботи. Мета спрямовує діяльність, змушує в процесі роботи узгоджувати отримані результати з поставленими завданнями і вносити необхідні
 2. Характеристика елементів психологічної моделі сучасного бою
  Розглянемо докладніше перераховані вище елементи психологічної моделі бою. 1. Об'єкт протиборства визначає якісно-кількісні параметри всіх решта елементів моделі. Історія війн і воєнного мистецтва переконливо доводить, що об'єктом протиборства в бою і війну є не територія, не військові об'єкти і бойова техніка і навіть не жива сила протиборчої сторони, а
 3. Методи розрахунку психогенних втрат полку
  Безпосередньою діагностикою психологічних втрат займатимуться психологи, медичний персонал підрозділів. Командний склад частин і з'єднань буде мати справу з узагальненими даними про психологічні втрати. Ці дані потрібні як для прийняття обгрунтованого рішення про шляхи та способи продовження бойових дій, так і про заходи по боротьбі з наслідками бойового стресу у осіб, віднесених до
 4. Основні напрямки діяльності заступника командира полку - бригади (корабля 1 рангу) з виховної роботи в реалізації комплексного підходу
  Реалізація комплексного підходу до виховання залежить від дружної, узгодженої роботи всіх вихователів полку - бригади (корабля 1 рангу). Але в педагогічному колективі полку - бригади (корабля 1 рангу) провідна роль належить командиру та заступнику командира з виховної роботи. Їх права та обов'язки дозволяють активно впливати на всі сторони військово-педагогічного процесу полку -
 5. Особливості виховання прапорщиків (мічманів) частини
  У Збройних Силах нашої держави більше 30 років існує інститут прапорщиків і мічманів, який був введений з 1 січня 1972 Указом Президії Верховної Ради СРСР. Слово «прапорщик» походить від старослов'янського «прапор», що означає стяг, знамено. Прапорщиками в російській армії іменувалися прапороносці. У 1712 році був введений молодший офіцерський чин прапорщика, який проіснував до
 6. Організація анестезіологічної і реаниматологической допомоги в початковий період великомасштабної війни
  У великомасштабних війнах з масовими санітарними втратами визначальним моментом організації анестезіологічної і реаниматологической допомоги є невідповідність можливостей медичної служби обсягом покладеної на них роботи. Ця обставина диктує необхідність максимального спрощення та стандартизації змісту наданої допомоги. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі
 7. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  1. АГРЕССИЯ ВІЙСЬКОВА - будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН пряме чи непряме застосування військової сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави (групи держав) або народу (нації). Дії держави в порядку збройного відсічі агресору, навіть якщо вони є
 8. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 9. М
  МАЙСТЕРНІСТЬ - вищий рівень розвитку особистості, сукупності здібностей і узагальненого позитивного досвіду, вищий рівень професійних умінь у певній діяльності, досягнутий на основі рефлексії та творчого підходу. Поняття М. близько до категорії професіоналізму діяльності. Щоб досягти професійної М., необхідно володіти «стартовими можливостями» - здібностями,
 10. Особливості згуртування колективу в процесі військової діяльності
  Навчальні питання: 1. Характеристика сутності психологічної згуртованості військового колективу (групи). 2. Основні напрямки діяльності військового психолога по згуртуванню військових колективів (груп). Характеристика сутності психологічної згуртованості військового колективу (групи). В історичному сенсі термін згуртованість отримав досить широке ходіння і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека