ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Броневицький Г. А.. Психологія управління психічними станами моряків, 2002 - перейти до змісту підручника

Динаміка індивідуальних психічних станів військових моряків у поході

Динаміка індивідуальних психічних станів моряків обумовлена, насамперед, умовами тривалого плавання.

У більшості досліджень, присвячених психічним станам, переконливо обгрунтовується їх залежність від якостей і властивостей особистості людини, її світогляду, рівня свідомості, моральних підвалин. Однак це, безумовно, вірне і науково обгрунтоване твердження, не тільки не виключає, а передбачає необхідність врахування безпосереднього впливу на психічні стани зовнішніх факторів. У дослідженні виділяються такі з них, які можна об'єднати в три основні групи. У першу групу входять фактори, що вимагають вимушеного пристосування людини до умовами корабельної служби і життя в тривалих плаваннях: тривалий відрив від землі, припинення безпосереднього зв'язку з широким соціальним оточенням, зміна звичних життєвих умов; в другу - фактори, що на моряків безпосередній вплив: штормова погода, посилення або ослаблення сонячної радіації, зниження або підвищення температури повітря та води; в третю групу входять фактори змінюють або повністю забороняють можливість задоволення багатьох життєвих потреб людини, у тому числі: деяких матеріальних, духовних, сімейних (шлюбних), фізичних і моральних.

Ці фактори впливають на моряка не ізольовано, а одночасно і комплексно: ускладнюють виконання службових обов'язків, вносять певну коректуру в повсякденне життя, в якійсь мірі диктують лінію поведінки. Тому в дослідженнях і документах, присвячених тривалим плаванням, підкреслюються, в основному, негативні наслідки їх впливу.

Проте проведене дослідження свідчить, що виникнення і розвиток негативних психічних станів не є неминучим наслідком обстановки.

Негативний вплив розглянутих умов плавання на психічні стани моряків не можна розуміти як невідворотне. На кораблях, де командири заздалегідь враховують об'єктивні чинники і вживають заходів щодо запобігання їх негативного впливу, воно може бути ослаблена і навіть зведено до нуля.

Похідна життя і побут військових моряків на сучасних кораблях специфічні, характеризуються великою тривалістю океанських плавань, тривалим відривом від сімей. Як показує проведене дослідження шкідливі впливи цього об'єктивного фактора можуть бути локалізовані, насамперед, турботою і увагою до сімейних проблем моряків.

Великий вплив на психічні стани моряків надають особливості служби на тих чи інших кораблях і їх бойового призначення, які диктуються необхідністю захисту державних інтересів Батьківщини, підвищення її військової могутності. Вже сам факт особистої участі у вирішенні цих завдань має на людину певний мобілізуючий вплив, активізує всі внутрішні сили, створює сприятливу основу для прояву патріотичних почуттів, глибоких переживань.


Але ці об'єктивні умови дадуть найбільший ефект, якщо вони враховуються в роботі з особовим складом. Адже сутність поставлених кораблю завдань потрібно зрозуміти, а найголовніше, усвідомити їх залежність від власної діяльності.

Дослідженням встановлено, що ця робота проводиться не на всіх кораблях, не скрізь вона враховує можливість не тільки позитивного, але й негативного впливу на особовий склад, у тому числі важких умов майбутнього плавання і характеру бойової діяльності екіпажу . Тому підготовка до походу, бойове навчання і умови плавання, так само як і в реальному бою, впливають на моряків, загартовуючи одних моряків, розслабляючи і надламивая інших. У деяких моряків в цих умовах можуть формуватися стійкі стану сильного внутрішнього хвилювання, тривоги і навіть страху.

Проведеним дослідженні підтверджено положення про те, що за інших рівних умов виникнення у моряків позитивних чи негативних психічних станів обумовлено не стільки характером і умовами плавання, скільки тієї виховної роботою, яка проводиться на кораблі. Хоча певне значення мають об'єктивно складається обстановка і характер вирішуваних кораблем завдань. Залежно від змісту навчально-бойових завдань вони по-різному сприймаються, усвідомлюються і переживаються особовим складом, накладаючи тим самим істотний відбиток на формування і розвиток психічних станів моряків.

Психічні стану особового складу залежать також від частоти повторюваності тривалих плавань. Прийнято вважати, що придбання бойового досвіду в походах створює сприятливі передумови для морально-психологічної підготовки моряків до виконання ними своїх обов'язків у будь-яких умовах. Це, безумовно, правильне твердження не виключає, однак, появи у деяких з них не тільки позитивного, але й негативного ставлення до служби на кораблі. На практиці нерідко трапляється і так, що виникло ще до призову на військову службу таке ставлення не тільки не послаблюється, але навпаки посилюється.

За даними проведеного дослідження на кораблях військово-морського флоту в кінці дев'яностих років 28% призовників після перших двох місяців служби жалкували про те, що їм доведеться служити на кораблях. Під впливом труднощів корабельної служби це негативне ставлення може посилюватися і виявлятися більш менш виразно не тільки у значної частини моряків строкової служби, а й у офіцерського складу.

Своєрідні також психічні стану особового складу атомних підводних човнів. Але для них головною відмінною рисою є ризик безпосереднього зіткнення з кораблем противника, хоча дистанції для нанесення ракетного удару значно перевищують дистанції торпедних залпів.

Мають свої відмінні риси психічні стану особового складу великих надводних кораблів, у тому числі ракетних і особливо протичовнових крейсерів.
Ці риси обумовлені, по-перше, соціально-психологічними умовами служби та побуту і, по-друге, характером і змістом завдань тривалого плавання.

Таким чином, зміст завдань плавання залежно від класу і типу корабля, його бойового призначення та умов діяльності робить складний, не завжди однозначне вплив на психічні стани моряків, на боєздатність всього екіпажу і боєготовність корабля. Уважний облік цього впливу, його спрямованості і сили має величезне значення для мобілізації особового складу на успішне виконання кораблями завдань у тривалих океанських плаваннях.

Управління психічними станами військових моряків, так само як і іншими індивідуальними та соціально-психологічними явищами, неможливо без їх аналізу та узагальнення за часом і якісними показниками. Для вжиття дієвих заходів щодо попередження негативних і формуванню позитивних психічних станів необхідно знати, коли і в який період плавання, які за змістом з них найбільш імовірні.

У зв'язку з цим в період тривалого плавання було проведено дослідження динаміки індивідуальних психічних станів моряків. У ході дослідження, явно виражені психічні стани фіксувалися і враховувалися по окремих групах (позитивні і негативні).

Аналіз цих даних свідчить, що, як і в інших умовах життя і діяльності, психічні стани моряків дуже різноманітні. Вони охоплюють широке коло їх внутрішніх відносин, в яких виражається вся неповторність індивідуальних особистісних особливостей, сукупність соціальних (колективних) чинників і об'єктивних умов навколишнього середовища. Разом з тим все це різноманіття підпорядковується однаковим впливам об'єктивної похідної обстановки, певним чином впорядковується за періодами походу і зводиться до порівняно обмеженому числу найбільш характерних в даних конкретних умовах станів, що дає можливість ефективно впливати на їх формування і розвиток.

Типовість психічних станів полягає в тому, що їх характеристика в тривалому плаванні у всього особового складу приблизно однакова, а багато з них властиві тільки морякам.

Найбільш виразно типовість психічних станів моряків проявляється в їх змісті і динаміці, зокрема в їх зміні за періодами походу.

У дослідженні виділені і проаналізовані найбільш типові психічні стани моряків залежно від періодів плавання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Динаміка індивідуальних психічних станів військових моряків у поході "
 1. Передмова
  ВМФ Росії двадцять першого століття Росія приречена бути великою морською державою. Це обумовлено її геополітичним становищем, а саме: - значною протяжністю її морських кордонів; - проживанням у прибережних районах більше половини населення країни; - наявністю в російських водах істотних запасів різноманітних біологічних ресурсів; - зосередженням більшої частини
 2. Обгрунтування концепції психічних станів військових моряків
  Обгрунтування загальної характеристики психічних станів військових моряків проводилося в ході спеціального дослідження, в основу якого було покладено їх визначення як щодо самостійного і стійкого психічного явища, що свідчить про рівень життєвої активності людини, його ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до колективу, суспільству, своїх обов'язків і
 3. Залежність якості вахти від психічних станів моряків
  У тривалих плаваннях основний службовою діяльністю всього особового складу від командира корабля до рядового корабельного спеціаліста є несення вахти у складі бойової зміни. На будь-якому кораблі кожен моряк мінімум вісім годин на добу перебуває на вахті. Цим забезпечується робота бойової техніки і механізмів, підтримується задана боєготовність зброї, здійснюється безперервне
 4. Психічні стану екіпажу і військова дисципліна на кораблі
  Міцна військова дисципліна, статутний порядок і організованість завжди були найважливішою умовою високої боєздатності Збройних Сил. Але в сучасних умовах ця залежність постійно зростає, тому що «... з ускладненням техніки, економіки, соціального життя значення людини, його інтелектуальних і емоційних особливостей не знижується, а навпаки зростає. Від його творчих
 5. Умови походу і психічні стани моряків
  Як цілісна і самостійна психологічна категорія психічні стани займають певне місце в структурі психіки і виконують важливу роль у всій психічної діяльності. Вони характеризуються протіканням психічних процесів і проявом властивостей особистості, відчуваючи в той же час їх зворотний вплив. Взаємозв'язок і взаємозумовленість психічних процесів і властивостей особистості
 6. Індивідуальне своєрідність і типовість психічних станів моряків у поході
  Управління психічними станами військових моряків, так само як і іншими індивідуальними та соціально- психологічними явищами, неможливо без їх аналізу та узагальнення за часом і якісними показниками. Для вжиття дієвих заходів щодо попередження негативних і формуванню позитивних психічних станів необхідно знати, коли і в який період плавання, які за змістом з них
 7. НАЙВАЖЛИВІШІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБИ І ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ
  На психологічні характеристики діяльності військових моряків накладають відбиток загальні умови, характерні для всіх воїнів Радянських Збройних Сил: військово-політичні, військово-тактичні, військово-моральні, військово-організаційні, військово-технічні та ін Разом з тим на флоті ці умови мають свої специфічні особливості. Так, військово-політичне значення високої бойової
 8. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОГА ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ
  Одне з найважливіших завдань, яке стоїть перед кожним командиром і рядовим моряком, - забезпечення постійної високої бойової готовності. Вирішення її становить основний зміст діяльності всього особового складу в мирний час. Під бойовою готовністю з'єднання, корабля, бойової частини, бойового поста мається на увазі такий стан їх бойових можливостей, яке дозволяє в будь-який момент, в самих
 9. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ МОРЯКІВ, ФОРМУВАННЯ У НИХ ЗВИЧКИ ДО МОРЯ І корабельної служби
  Одна з характерних рис підготовки особового складу останнім часом, викликана відбулися і відбуваються змінами у військовій справі, - виникнення і розвиток системи морально-політичної та психологічної підготовки. Це пояснюється тими величезними внутрішніми труднощами, які зобов'язаний подолати воїн в бойовій обстановці, і необхідністю особливо ретельної підготовки його до їх подолання.
 10. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРІВНИЦТВА ЕКІПАЖЕМ
  * У цій главі мова йде про специфічну організаторської діяльності командирів і політпрацівників у далекому плаванні. При цьому поняття «керівництво» включає всю роботу, яка проводиться з управління поведінкою і діяльністю особового складу при виконанні функціональних обов'язків (несення ходових вахт, догляд за матеріальною частиною, Дії з бойових і повсякденним розкладами і т.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека