Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові , генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охорони здоров'я, 2007 - перейти до змісту підручника

Динамічні ряди

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти методикою складання та обробки динамічних рядів.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє правильність виконання домашнього завдання і вказує на допущені помилки, перевіряє ступінь підготовки з використанням тестування та усного опитування. Потім студенти самостійно перетворять динамічні ряди з метою виявлення особливостей досліджуваного процесу і досягнення наочності в характеристиці того чи іншого явища, графічно зображують отримані дані Для визначення тенденції досліджуваного явища розраховують показники динамічного ряду. Оцінюють отримані дані і формулюють висновок. Наприкінці заняття викладач перевіряє самостійну роботу студентів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. У яких випадках обробки та аналізу статистичного матеріалу вдаються до складання динамічних рядів? Що являє собою динамічний ряд?

2. Що таке рівні динамічного ряду?

3. Який динамічний ряд називається простим і який похідним?

4. Що таке моментний динамічний ряд?

5. Перерахуйте основні прийоми вирівнювання динамічного ряду. Назвіть складові аналізу динамічного ряду.

6. Які показники розраховують для аналізу динамічного ряду?

7. Чому для аналізу динамічного ряду його зображують графічно?

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

У практичній охороні здоров'я або проведенні медико-соціальних досліджень і в клінічних роботах часто потрібно виявити основну закономірність досліджуваного явища. У таких випадках, як правило, складають динамічний ряд. Динамічний ряд - це ряд однорідних статистичних величин, що показують зміну явища в часі. Динамічний ряд може бути представлений абсолютними числами (зміна числа хворих), середніми величинами (середня кількість лабораторних аналізів за тиждень) і відносними показниками (зміна народжуваності, захворюваності, травматизму, забезпеченості лікарями).
Числа, з яких складається динамічний ряд, називаються рівнями ряду. Якщо коливання рівнів значні і виявити закономірність скрутно, динамічний ряд вирівнюють. Існують різні методи вирівнювання динамічного ряду: укрупнення інтервалів, розрахунок ковзної середньої та інші, що дозволяють усунути вплив випадкових коливань на рівні динамічного ряду. Аналіз динамічного (тимчасового) ряду зводиться до обчислення наступних показників: абсолютного приросту (або зниження); темпу зростання (або зниження); темпу приросту; значення 1% приросту, показників наочності. Абсолютний приріст являє собою різницю між наступним і попереднім рівнем. Темп зростання - це відношення наступного рівня до попереднього, помножене на 100%. Темп приросту є ставленням абсолютного приросту (зниження) до попереднього рівня, помноженим на 100%. Значення 1% приросту визначається ставленням абсолютного приросту до темпу приросту. Показник наочності показує відношення кожного рівня ряду до одного з них (частіше початкового), прийнятого за 100%.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Провести вирівнювання динамічного ряду за способом ковзної середньої, зобразити графічно отримані дані.

2. Обчисліть показники динамічного ряду - абсолютний приріст, показники зростання, темп приросту, показники наочності.

Завдання 1.

Захворюваність на туберкульоз на 100 тисяч населення в Російській ФедераціїЗавдання 2.

Динаміка кількості дітей з ускладненими формами пневмоній (ателектази, деструкція), що лікувалися в пульмонологічному відділенніЗавдання 3.

Динаміка загальної смертності населення Ставропольського краюЗавдання 4.

Динаміка мережі самостійних дитячих лікарень в РФЗавдання 5.

Динаміка розвитку денних стаціонарів в системі педіатричної допомоги дітямЗавдання 6.


Динаміка показника малюкової смертності в Російській ФедераціїЗавдання 7.

Частка витрат на охорону здоров'я у структурі видатків міського бюджетуЗавдання 8.

Динаміка загальної захворюваності новонароджених в Ставропольському країЗавдання 9.

Динаміка показника материнської смертності в РФ на 100 тисяч народжених живимиЗавдання 10.

Динаміка первинної інвалідності (на 100 тисяч населення працездатного віку) в Ставропольському країЗадача 11.

Динаміка поширеності анемії на 10 тисяч дитячого населення міста СтаврополяЗавдання 12.

Динаміка рівня смертності від раку молочної залози (на 100 тисяч жінок)Рекомендована література

- В.К. Юр'єв, Г.І. Куценко. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. (Підручник для студентів, інтернів, аспірантів, ординаторів педіатричних факультетів), Санкт-Петербург. 2000. -С. 204-212.

- Ю.П. Лісіцин. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Казань, 1999.

- Керівництво до практичних занять з соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. Под ред. Ю.П. Лісіцина. М. Медицина, 1984. -С.65-72.

- Серенко А.Ф., Єрмаков В.В. Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я. М. 1984. -С.160-164.

- Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Под ред. В.А. Міняєва, Н.І. Вишнякова. М. «Вища школа», 2002. -С. 92-97.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Динамічні ряди "
 1. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 2. К
  + + + каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 3. Ф
  + + + фавус (Favus) тварин, парша, «білий гребінь», інфекційна хвороба птахів, рідше ссавців , що характеризується ураженням шкіри, пір'я, волосся, кігтів, внутрішніх органів. У СРСР зустрічається рідко. Збудники Ф. - недосконалі гриби роду Achorion. Ф. птахів викликається грибом A. gallinae (Trichophyton gallinae). A. quinckeanum (T. quinckeanum) - збудник Ф. мишоподібних гризунів,
 4. Гіпертонія і біоритми
  Пріщдо час трохи поговорити про біоритми, які іноді навіть мудрої людини ставлять у делікатне становище . Справа в тому, що деякі люду дійсно не знають, в який час доби їм краще тренуватися, і навіть через це нібито не бажають вставати в стрункі ряди фізкультурників. Мовляв, вранці - не можна, організм продовжує спати і його треба будити штучно. А ввечері теж не можна
 5. ЛІКУВАННЯ
  Існують два напрямки в лікуванні ГКМП: медика-тозние і хірургічне. Медикаментозна терапія спрямована на усунення і зменшення ня таких клінічних проявів, як порушення ритму, болі в серці, обструкція кровотоку, серцева недостатність-ність. В основному застосовуються b-блокатори, блокатори повільних кальцієвих каналів, антиаритмічні препарати. Внутрішньовенне введення 5 мг
 6. ПАТОГЕНЕЗ.
  Існує цілком обгрунтована точка зору, згідно з якою розвиток пієлонефриту не можна розглядати поза зв'язку зі статтю і віком. Відповідно до даної концепції виділяється три вікових піки захворюваності пієлонефритом. Перший припадає на дітей у віці до 3 років, причому дівчатка хворіють в 10 разів частіше хлопчиків. Це обумовлено особливостями будови жіночої статевої сфери і наявністю цілого
 7. Клінічна картина гострого ПІЄЛОНЕФРИТУ
  У клінічній картині гострого пієлонефриту прийнято розрізняти загальні і місцеві групи симптомів. До першої групи відносяться не специфічні, характерні для більшості інфекційних захворювань прояви, що мають місце у 80% пацієнтів. Це насамперед підвищення температури до високих цифр (39-40 ° С). Температурна крива характеризується швидким підйомом, а потім має постійний або
 8. ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
  У більшості випадків хронічний пієлонефрит є наслідком неизлеченного гострого і може виявлятися різноманітною клінікою. У одних хворих він протікає латентно, супроводжується лише помірним болем і лейкоцитурією. У інших же пацієнтів захворювання періодично загострюється, і процес поширюється на нові ділянки паренхіми нирки, викликаючи склероз не тільки канальців, але і клубочків.
 9. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ РАКУ ЛЕГКОГО
  Клінічна симптоматика раку легені в чому визначається локалізацією пухлини, її розміром, формою росту, характером мета-стазірованія. Прояви раку легені досить різноманітні: це що збільшується в розмірах осередкове освіта в легенях, видиме при динамічній рентгенографії органів грудної клітки; симптоми здавлення і обструкції тканин і органів, прилеглих до пухлини; збільшення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека