ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
ЗМІСТ :
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004
У навчальному посібнику з урахуванням досягнень сучасної педагогіки розглядаються науково обгрунтовані шляхи та умови вирішення актуальних проблем дидактики вищої військової школи; в узагальненому вигляді викладається матеріал з питань наукової організації діяльності військового викладача, проектування, розробки та застосування ним сучасних технологій навчання, реалізації в навчальному процесі різних дидактичних методів, форм і засобів. При розкритті дидактичних проблем використовуються ідеї соціальних наук, що знаходяться на стику з педагогікою, а також передовий досвід організації навчального процесу у військових вузах Російської Федерації.

Зміст посібника забезпечує підготовку педагогічних кадрів вищої кваліфікації по блоках общепрофессіональних, додаткових психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін ДОС ВПО. Воно адресоване ад'юнктам, слухачам факультету додаткової освіти та підвищення кваліфікації, а також рекомендовано до використання для самоосвіти викладацького складу академії.
ВСТУП
Організаційно-педагогічні засади навчання у військовому вузі
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА І цілісне явище
Поняття про педагогічних системах. Педагогічний процес у військовому вузі як система
Педагогічний процес як цілісне явище
Основні аспекти цілісності педагогічного процесу
Принципи організації цілісного педагогічного процесу
Принципи управління діяльністю навчаються в цілісному педагогічному процесі
НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВІЙСЬКОВОМУ ВНЗ
Загальна характеристика процесу навчання
Система дидактичних принципів і їх зміст
МЕТОДИ, ФОРМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У Вищій військовій школі
Методи навчання: сутність, функції та класифікація
Характеристика основних форм і засобів навчання
Дидактичні основи розробки та застосування у військовому вузі сучасних технологій навчання
Технології навчання в системі вищої військово-професійного освіти
Технологія навчання: сутність, змістовна характеристика і структура
Інформаційні технології навчання у вищій військовій школі
Дидактичні основи інформаційно-технологічного забезпечення навчального процесу у військовому вузі
Сутність інформаційно-технологічного забезпечення навчального процесу
Спеціальна професійно-орієнтована навчальна середовище як основа інформаційно-технологічного забезпечення навчального процесу
Проектування і конструювання професійно-орієнтованої технології навчання у військовому вузі
Целеполагание, відбір і структурування змісту навчального матеріалу як найважливіші етапи проектування технології навчання
Визначення необхідних рівнів засвоєння досліджуваного матеріалу, обгрунтування системи управління пізнавальною діяльністю учнів в рамках технології навчання
Дидактичні основи оцінки ефективності застосування у військовому вузі технології навчання
Контроль та оцінка ефективності навчального процесу: сутність, утримання і організація
Основні функції системи контролю та оцінки
Педагогічне тестування як засіб підвищення якості контролю та оцінки ефективності навчального процесу
Основи рейтингового контролю ефективності навчального процесу у військовому вузі
Дидактичні можливості застосування у військовому вузі різних методів навчання
Лекція як провідний метод викладу навчального матеріалу
Традиційна вузівська лекція: сутність, дидактичні функції, особливості організації та проведення
Вимоги до сучасної вузівської лекції
Етап підготовки викладача до читання лекції
Нетрадиційні види подачі лекційного матеріалу, особливості їх організації та проведення
Семінар як метод обговорення навчального матеріалу у вищій військовій школі
Сутність, особливості підготовки, організації та проведення семінару в військовому вузі
Різновиди семінарських занять у виший військовій школі, особливості їх проведення
Основи організації та проведення практичних і лабораторних занять у військовому вузі
Практичні заняття у вузі: сутність, особливості підготовки та проведення
Лабораторний практикум як різновид практичного заняття
Особливості підготовки лабораторного заняття
Особливості проведення лабораторної роботи у військовому вузі
Ігрові методи проведення навчальних занять у вищій військовій школі
Дидактичні основи організації та проведення ігрового навчання у військовому вузі
Особливості організації навчальних занять з використанням різних форм і методів ігрового навчання
Метод самостійної роботи, особливості його використання у військовому вузі
Самостійна робота курсантів і слухачів під керівництвом викладача
Особливості організації та проведення занять методом самостійної роботи під керівництвом викладача
Консультування як особлива форма навчальної роботи у військовому вузі
Додаток
Військова психологія і педагогіка:
 1. Величко С.В.. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя - Авто рік
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія» - 2012 рік
 3. Лекція. Психологічна корекція - 2012 рік
 4. Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера - 2012 рік
 5. І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов. Основи військової педагогіки та психології - 2011 рік
 6. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби - 2011 рік
 7. І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час - 2011 рік
 8. Реферат. Психологічна реабілітація військовослужбовців - 2011 рік
 9. Курсова робота. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби) - 2011 рік
 10. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах - 2011 рік
 11. Губін В.О., Загорюев А.Л.. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність - 2011 рік
 12. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок - 2010 рік
 13. Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка - 2010 рік
 14. Реферат. Тероризм в Росії - 2010 рік
 15. Реферат. Організація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського - 2010 рік
 16. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців - 2010 рік
 17. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії - 2010 рік
 18. Реферат. Профілактика щодо попередження поширення наркотиків у військових частинах - 2010 рік
 19. Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом - 2010 рік
 20. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі - 2010 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека