ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.С. Калюжний. Психологія колективу військового підрозділу, 2004 - перейти до змісту підручника

Діалектика колективного об'єднання військовослужбовців

Проаналізувавши процес соціалізації (встановлення соціально значущих взаємодій в групі), ми приходимо до висновку, що в діалектиці формування колективу можна виділити кілька етапів, кожен з яких має свій зміст і переслідує специфічні цілі.

1-й етап - формування випадкової групи - початкового об'єднання військовослужбовців на основі їх територіальної близькості в даний момент часу (наприклад, на збірному пункті або службовій нараді);

2-й етап - формування неорганізованої групи (номінальної групи, конгломерату), що передбачає добровільне об'єднання людей на основі деякого збігу їх інтересів, що проявилися під час нетривалих міжособистісних контактів;

3-й етап - формування організованої групи - об'єднання військовослужбовців, здатних до ефективних спільних дій. Вона, в свою чергу, буває декількох рівнів.

Низький рівень (асоціація) являє собою об'єднання на основі наказу (призовники) або інтересу (любителі шахів). У складі такої групи, як правило, 7-12 чоловік. Період існування від 3 до 5 днів. Після закінчення зазначеного часового періоду асоціація або припиняє своє існування, або переходить на більш високий рівень.

Середній рівень (кооперація) - для неї характерна більш усвідомлена діяльність і дисципліна. Виникає вона, як показують спостереження військовий практики, через 10-15 днів після встановлення міжособистісної взаємодії. У підрозділі, як правило, налічується 2-3 групи по 3-6 військовослужбовців, об'єднаних, наприклад, на основі актуалізованих в перший час почуття (земляцтво).


Високий рівень (автономізація) характеризується чіткою організованою структурою і дисципліною, внутрішньою єдністю цілей і мотивів військово-професійної діяльності.

Вищий рівень групового об'єднання людей у ??вітчизняній психології, на відміну від більшості зарубіжних шкіл, прийнято називати колективом. Розглянемо стадії його розвитку, які визначають той чи інший характер управлінського впливу.

Спостереження за формуванням ряду військових підрозділів дозволили військовим психологам виділити 4 основних стадії розвитку колективу.

1. Стадія соціальної єдності - початкова стадія розвитку військового колективу, яка характеризується тим, що більшість воїнів свідомо ставляться до служби і дисципліни, чітко уявляють свої обов'язки і цілі діяльності, орієнтуються на єдину систему духовних цінностей, яка не суперечить їх особистісним орієнтаціям.

2) На стадії військової дружби в основному, завершується процес взаємного вивчення, встановлюються товариські взаємини між військовослужбовцями. На цій стадії вже можна виявити досить стабільну структуру колективу: колективна думка і настрій, взаємини і згуртованість, дисциплінованість і колективні звички. Керівник, впливаючи на ці показники, більш ефективно управляє колективом і кожним підлеглим окремо.

3) Стадія соціальної зрілості. Колектив досягає єдності волі дій, знань і переконань, інтересів і ціннісних орієнтацій.
Взаємодія між військовослужбовцями грунтується на взаємодопомозі, взаємопідтримки, взаємозамінності і безконфліктності. Військовослужбовці пред'являють до себе високі вимоги, старанно вивчають бойову техніку і зброю, вдосконалюють колективну майстерність.

4) На стадії самоврядування колектив розуміє свого керівника (командира, начальника), як кажуть, з півслова і сприймає його вимоги як свої власні. При цьому відпадає необхідність контролю дій підлеглих - цю функцію виконує адаптоване під колективні устремління особистісне свідомість військовослужбовця та колективний контроль його товаришів по службі.

Розглянуті стадії розвитку військового колективу є типовими для колективів всіх видів. Проте темпи розвитку можуть бути різними в залежності від соціально-психологічної підготовки керівника, індивідуальних особливостей військовослужбовців, характеру розв'язуваних колективом службових, вахтових, бойових та інших професійних завдань. Отже, загальні закономірності розвитку військового колективу повинні враховуватися офіцером-керівником підрозділу і конкретизуватися залежно від сформованих умов його діяльності. Для оцінки сформованості та прогнозування ефективності функціонування підпорядкованого підрозділу він керується відповідними психологічними ознаками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діалектика колективного об'єднання військовослужбовців "
 1. військовий колектив ЯК соціально-психологічних явищ
  У складній організації військових з'єднань і частин важливе місце займає їх первинну ланку - підрозділ (розрахунки, бойові частини , екіпажі та ін.) Саме вони, у міру свого становлення, створюють особливе утворення - колективну психологію, яка регулює спільне життя і професійну діяльність військовослужбовців. Однак психологічні явища є продуктом колективної
 2. Етапи та особливості формування військового колективу
  У процесі формування військового колективу можна виділити кілька етапів, кожен з яких має свій зміст і переслідує специфічні цілі . 1-й етап - формування випадкової групи - початкового об'єднання військовослужбовців на основі їх територіальної близькості в даний момент часу (наприклад, на збірному пункті або службовій нараді); 2-й етап - формування неорганізованої
 3. В В Е Д Е Н І Е
  До числа основних соціально-психологічних явищ у військовому колективі ставляться колективні взаємини, думки, настрої, потреби і традиції. Водночас взаємини між військовослужбовцями є центральним компонентом психології військового колективу. Саме на їх основі складаються і проявляються багато інших соціально-психологічні феномени як позитивною, так і
 4. Психологія та ідеологія війни: діалектика взаємозв'язків
  Психологія та ідеологія війни: діалектика
 5. Поняття "психологія колективу"
  По своїй суті психологія колективу представляє собою ті безпосередні психологічні реакції, які формуються в результаті міжособистісних взаємодій військовослужбовців з іншими членами колективу і закріпилися як загальновизнані. Іншими словами, це виникає в процесі спілкування, спільного життя, службової, вахтової, бойової та всякої іншої діяльності комплекс психологічних
 6. Психологія військового колективу
  Психологія військового колективу - це складна сукупність внутрішньоколективних соціально-психологічних явищ і процесів, одна зі сторін його духовного життя. Вона є результатом об'єднання, підсумовування психології окремих особистостей - членів даного колективу. Слід виділяти такі найважливіші компоненти в структурі психології військового колективу: громадське (колективне)
 7. ВСТУП
  Військова діяльність на сьогоднішній день істотно змінилася. Ослаблено вплив багатьох факторів, що детермінують колективний військовий працю, знижена функціональність основних компонентів спільної діяльності, що дозволяла раніше ефективно організовувати взаємодію між військовослужбовцями. Серед змінних, що впливають на колективну військову діяльність, значна роль належить
 8. "Акме" в груповий професійної діяльності
  План 1. Робоча команда як соціально-психологічне поле колективного акме. 2. Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме". 3. Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного акме. Ключові слова: робоча команда, колективне "акме", організаційна середу робочої команди. -
 9. "Акме" в груповий професійної діяльності
  План 1. Робоча команда як соціально-психологічне іоле колективного акме. 2. Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме". 3. Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного акме. Ключові слова: робоча команда, колективне "акме", організаційна середу робочої команди. -
 10. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 11. Морально-психологічний стан військовослужбовців: оцінка та шляхи формування
  Морально-психологічний стан - це стан вольової та емоційної сфери особистості військовослужбовця, що виражається в військово-службової та бойової активності, обумовлене її провідними мотивами, серед яких визначальну роль відіграють соціальні, моральні та патріотичні ». Висока МПС характеризується морально осмисленої спрямованістю духовних сил військовослужбовців на вирішення завдань, а
 12. Напрями психологічної роботи
  Як і будь обслуговуючий вид діяльності, психологічна робота пов'язана з необхідністю вирішення конкретних проблем , що роблять негативний вплив на рівень бойової готовності. Психологічна робота спрямована на вирішення особистісних, колективно-групових і діяльних проблем. Особистісні проблеми - це проблеми, що погіршують особистісний розвиток військовослужбовців, їх моральне і
 13. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛІКТУ
  У процесі спільної життєдіяльності військовослужбовці постійно взаємодіють один з одним не тільки в ході колективного виконання завдань бойової підготовки, але і в їдальні, біля телевізора, на спортивному майданчику, при спільному проведенні дозвілля тощо. У процесі постійної взаємодії членів військового колективу між ними не можуть не виникати найрізноманітніші протиріччя. Однак
 14. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЇ КОЛЕКТИВУ
  Існування військового колективу, його повсякденне військово-професійне функціонування припускають наявність спільної психічної активності входять до нього людей. Це колективна розумова робота, обмін враженнями і переживаннями, спільне вольова напруга для подолання труднощів і т.д. Цю групову психічну активність, а також її результати прийнято називати
 15. Стаття 28. Громадські об'єднання по захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я
  1. Громадяни мають право на створення громадських об'єднань щодо захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я, формованих на добровільній основі. 2. Громадські об'єднання по захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я можуть у встановленому законодавством Російської Федерації порядку брати участь у розробці норм і правил у сфері охорони здоров'я та вирішенні питань, пов'язаних з
 16. Результати анкетування
  Військовослужбовцям, які брали участь у социометрическом дослідженні були запропоновані анкети, метою яких було підтвердження гіпотези про вплив основи служби на взаємини. На запитання: «Як ви вважаєте, чи є у вашому колективі поділ на групи залежно від служби за контрактом або за призовом?» Позитивно відповіло 53,6% військовослужбовців строкової служби та 68,4% військовослужбовців за
 17. Лекція. Психологічна корекція, 2012
  Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. Нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення
 18. Вивчення психологічних особливостей військового колективу
  Якщо командир знає особливості очолюваного колективу, то він легко зуміє знайти найбільш ефективні методи управління, він отримує можливість з великим успіхом реалізувати прийняті рішення в будь-яких умовах обстановки. Для вивчення психологічних особливостей військового колективу командир підрозділу, як правило, користується методами спостереження, опитування, аналізу результатів групової
 19. Структура військового колективу
  У військових частинах існує велика різноманітність низових ( первинних) колективів. У структурі їх психології багато спільного. У той же час всі вони відрізняються один від одного. Пояснюється це тим, що військові колективи вирішують різні завдання, мають свої військово-професійні особливості (наприклад, в залежності від структурних підрозділів - бойова частина, екіпаж, берегова частина і т.д.).
 20. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок, 2010
  Теоретичну основу дослідження склали роботи Русалова В. М, Єгорової М. С., присвячені психології індивідуальних відмінностей, а також роботи Маклакова А. Г., Перфілова О. В . та ін, присвячені проблемам професійного психологічного відбору військовослужбовців. Практична значущість дослідження полягає у виявленні соціально-демографічних і психологічних характеристик
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека