Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Грибан В . Г.. Валеологія, 2011 - перейти до змісту підручника

Діагностика уровня здоров'я за прямими Показники

цею тип МОДЕЛІ має два різновіді - діагностика за визначеня біологічного віку або за резервами біоенергетікі .

Діагностика уровня здоров'я за визначеня біологічного віку, тоб за швідкістю старіння організму.

Спеціфіку старіння візначають або за співпаданням біологічного віку з календарним, або за его руйнівною силою.

Абсолютним мірою жіттєдіяльності організму (кількості здоров'я) є трівалість життя. Біологічний вік (БВ) візначають за різнімі тестами:

1) Розрахунки дійсного Значення БВ Із Використання клініко-фізіологічних Показників;

2) Розрахунки необхідного Значення БВ за календарний ВІКОМ ;

3) за співвідношенням дійсного та календарного віку. Отримані результати є відноснімі, ТОМУ ЩО такоже

нужно знаті середню величину ступенів старіння в ПЄВНЄВ календарному віці для конкретної популяції. Грунтуючись на ціх результатах, можна поділіті ОСІБ одного календарного віку (КВ) на групи, залежних від ступеня "вікового руйнування" та за "запасом здоров'я".

І рівень від -15 до -9 років

ІІ рівень від -8,9 до -3 років

III рівень від -2,9 до +2,9 років

IV рівень від +3 до +8,9 років

V рівень від +9 до +15 років

І рівень відповідає Дуже повільному, а V різко прискореного старінню, III рівень свідчіть про відповідність біологічного віку людини ее календарному віку.

Розроблено Чотири Варіанти методик Із визначення біологічного віку. Два Варіанти Дуже складні, в них вікорістовується сучасна апаратура. Третій вариант спірається на загальнодоступні показатели та вимір жіттєвої Ємності легень, а в четвертому варіанті НЕ Потрібні СПЕЦІАЛЬНІ Дослідження.
Для визначення біологічного віку за четвертим варіантом запропонована така формула:

де Мт - маса тіла, кг; СОЗ - самооцінка здоров'я за харчування, балі; СБ - статичність балансування Із Закритого очима на лівій нозі без взуття, с.

За помощью наведення формул віраховують біологічний вік, А щоб візначіті, наскількі ВІН відповідає календарному, слід зіставіті їх Індивідуальні величини. Величина належноє БВ (НБВ) візначається за формулами:

НБВ=0,629 - KB + 18,6 - для чоловіків; НБВ=0,581 - KB + 17,3-для жінок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діагностика уровня здоров'я за прямими показники "
 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА, методологічні ТА КІНЦІ ПТУАЛЬНІ ОСНОВИ валеології
  Стратегії, тактики та наукового прогнозу в харчуванні здоров'я навчає наука валеологія. І як Кожна наука, вона має свой предмет наукового Пізнання, свой об'єкт ДОСЛІДЖЕНЬ, свою мету, свои концептуальні та методологічні основі І принципи побудова системи валеологічної освіти. Предметом валеології на сучасности етапі ее развития є способ життя, что Забезпечує оптимальні Існування, онтогенез та
 2. Терміни та визначення
  Адаптація (лат. adaptatio - прістосування) - сукупність реакцій прістосування живого організму до Зміни умів Існування, вироблений в процесі трівалого еволюційного развития (філогенезу) i здатн перетворювати, удосконалюватися ПРОТЯГ індівідуального розвітку (онтогенезу). Термін запропоновано Канадсько ученим Г. Сельє в 1936 году. Адаптація - це цілеспрямована системна Реакція організму, что
 3. Класифікація діагностичних моделей
  Діагностика - Розділ медицини, что вівчає методи та принципи встановлення діагнозу (діагноз - розпізнання). Це особливий вид лікарської ДІЯЛЬНОСТІ, что має Багато схожого з науковим пізнанням. Лікар є суб'єктом, а Хворий - об'єктом Пізнання. Во время Дослідження хворого лікар будує модель хвороби, якові зіставляє з ЕТАЛОН - нозологічною формою, описів мовою сучасної науки. Більш конкретній
 4. Донозологічна діагностика здоров'я за функціональнімі Показники
  Ця діагностика грунтується на тому, что Перехід від стану здоров 'я до хвороби проходити через ряд послідовніх стадій, протягом якіх організм прістосовується до новіх умів Існування, змінюючі рівень Функціонування та напруги регуляторних механізмів. Смороду могут Характеризувати як: 1) нормальні адаптаційні Реакції; 2) напруги механізмів адаптації (короткочасна, або нестійка адаптація);
 5. Діагностика уровня здоров'я за резервами біоенергетікі
  Здоров'я - це абстрактно логічна категорія. Найбільш видалимо визначеня здоров'я, відображенням его суті є жіттєздатність організму. Це его властівість жити в зміненіх умів Існування, протістояті Дії патогенних факторів, компенсуваті ВТРАТИ Функції, а такоже здатність на Високому Рівні Виконувати свои біологічні та Соціальні Функції. Згідно з Методологічною спрямованістю ВСІ Сучасні
 6. Класифікація вірусів по тропізму
  Дерматропні віруси: натуральна віспа людини, ящур, везикулярний стоматит, вісповакціна, везикулярного екзантема свиней, везикулярного хвороба свиней, інфекційній ларінготрахеїт птахів, віспа птахів, міксоматоз кролів, контагіозна ектіма овець и кіз, віспа свиней, віспа овець та Інші. Нейротропні віруси: оповідь, хвороба Борна, енцефаліті коней, полімієліт, енцефаломієліт птахів, вісна-маеді, хвороба
 7. Еволюція ВІРУСІВ ТА ВІРУСНІХ ІНФЕКЦІЙ
  Вплив антропогенних факторів на екологію вірусів . На екологію вірусів великий Вплив мают антропогенні чинники, а самє: забруднення довкілля промисловими відходамі; тотальне! Застосування пестицидів, антібіотіків, вакцин та других біопрепаратів, урбанізація з Величезне концентрацією населення в мегаполісах; Розвиток СУЧАСНИХ транспортних ЗАСОБІВ, господарське Освоєння новіх теріторій, создания
 8. ПРОТІВІРУСНІ ВАКЦИНИ
  Виготовлення, контроль та! застосування. 1) Класифікація и тіпі вакцинних препаратів. 2) Інактівовані вакцини. 3) Живі вакцини. 4) Гетерологічні вакцини. 5) Субодінічні вакцини. 6) Реасортантні вакцини. 7) Рекомбінантні живі вакцини. 8) Рекомбінантні субодінічні вакцини. 9) Синтетичні вакцини. 1. Класифікація и тіпі вакцинних препаратів.
 9. ВСТУП
  Порівняно з мільярдамі років Існування на Землі біосфері людина як вид вінікла нещодавно й у тісячі разів молодша за неї. Та самє в людіні природа досягла найвищої Досконалість, и самє в людіні Вперше поєднано біологічне та соціальне, матеріальне та духовне. Для того, щоб людина могла відповідаті своїй роли вінця природи, Виконати свою історічну місію на Землі й у Всесвіті, матеріально и
 10. КОМПЛЕКСНА ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ'Я
  І Варто вновь ж таки послати на мнение І. Брехмана, что розроблення стратегії та тактики забезпечення здоров'я Всього народові - праворуч Дуже важка, велика й відповідальна. Вона покладів НЕ позбав від медицини та служб охорони здоров'я, а й від багатьох наук и державних відомств. Наприклад, за Останні роки Завдяк зусилля российских фахівців у Галузі ПРОФЕСІЙНИХ захворювань, учених Російської
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека