Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

Діагностика дисліпідемій і алгоритм обстеження хворих з урахуванням ризику розвитку і прогресування ССЗ

Кожній людині у віці старше 20 років при зверненні в медичний заклад необхідно визначити рівні ХС і ТГ (табл. 2.7); при подальшому обстеженні лікар повинен:

- зібрати анамнез, провести клінічне обстеження;

- при підвищенні рівня ХС і / або ТГ провести визначення розгорнутого ліпідного профілю плазми: ХС, ХС ЛПВЩ, ТГ, ХС ЛПНЩ;

- у пацієнтів без клінічних ознак ІХС та атеросклерозу будь-який інший локалізації оцінити за шкалою SCORE фатальний 10 - річний ризик ССЗ;

- намітити поетапну мета гіполіпідемічної терапії: зниження ХС ЛПНГ, потім підвищення ХС ЛПВЩ і в підсумку зниження ТГ;

- почати немедикаментозну терапію: дотримання дієти , корекція маси тіла, підвищення фізичної активності, припинення куріння;

- якщо шляхом модифікації способу життя протягом 8-12 тижнів не вдається досягти наміченої мети, зберігаючи всі попередні умови, почати медикаментозну гиполипидемическую терапію. Якщо у хворих з встановленою ІХС або її еквівалентами рівень ХС> 4,5 ммоль / л, а ХС ЛПНЩ> 2,5 ммоль / л, медикаментозну терапію необхідно почати одночасно із заходами щодо немедикаментозної профілактики ІХС ;

- контролювати показники ліпідного обміну, рівень ферментів АлАТ, АсАТ, КФК 1 раз в 3 місяці протягом першого року спостереження.

Таблиця 2.7

Категорії осіб, що підлягають лабораторному скринінгу залежно від ступеня ризику ССЗ

Примітка: у будь-якого пацієнта віком 20 років і старше, який звернувся до лікувального закладу, необхідно визначити показники ХС і ТГ.
Якщо в обстежуваного виявлена ??гіперхолестеринемія та / або гіпертрігліцеріемія (натще), необхідно визначити повний ліпідний профіль (ХС, ХС ЛПВЩ, ТГ, ХС ЛПНЩ) натщесерце. Рекомендується розрахувати індекс атерогенностіяк важливий показник загрози розвитку і прогресування атеросклерозу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діагностика дисліпідемій і алгоритм обстеження хворих з урахуванням ризику розвитку і прогресування ССЗ "
 1. Вторинні дисліпідемії.
  Перелік захворювань, синдромів і факторів, піводящіх до розвитку вторинних гиперлипидемий, а також характер отмечающихся при цьому порушень обміну ліпідів [11], представлені в таблиці 3. Таблиця 3. Вторинні
 2. Вебер В.Р., Гаєвський Ю.Г., Шелехова Л.И.. Аритмії. Алгоритми діагностики та лікування. Атлас ЕКГ, 2008
  Викладено основи електрокардіографічної діагностики, діагностики порушень ритму серця, алгоритми діагностики та лікування аритмій. Представлений також загальний алгоритм розшифровки ЕКГ, атлас електрокардіограм з їх інтерпретацією. Призначено для студентів старших курсів медичних ВУЗів, інтернів, клінічних ординаторів та
 3. Діагностика
  Обстеження пацієнтів з АГ проводиться у відповідності з наступними завданнями: - визначення ступеня і стабільності підвищення рівня АД (таблиця 1); - виключення вторинної (симптоматичної) АГ або ідентифікація її форми; - оцінка загального серцево-судинного ризику: u виявлення інших факторів ризику ССЗ, діагностика ПЗЗ та АКС, які можуть вплинути на прогноз і ефективність
 4. Додаток
  ДОДАТОК 1 Стандарти лікування хворих з дисліпідемією: Лікувальна програма Перелік і обсяг обов'язкових медичних заходів асортименту Хворі з дисліпідеміями повинні отримувати комплексне лікування: 1. Немедикаментозні терапія (дієта, корекція маси тіла, підвищення фізичної активності, припинення куріння) для досягнення оптимальних характеристик ліпідного профілю. 2.
 5. Термінологія згідно МКБ-10
  Метаболічний синдром являє собою кластер чотирьох кардіометаболіческого факторів ризику, які згідно МКБ-10 визначені так: 1. ожиріння - Е 65-Е 68; 2. дисліпідемія - Е 78; 3. АГ - I 10-1
 6. Методичні рекомендації. Алгоритм діагностики та лікування аритмій на догоспітальному етапі, 2011
  Сулимів В. А. В методичці коротко і ясно викладені основні принципи диференціальної діагностики. алгоритми діагностики. лікування, тактики ведення та госпіталізації основних видів аритмії. часто зустрічаються в клінічній
 7. Особливості дисліпідемії при цукровому діабеті 2 типу.
  При ЦД 2 типу гіперглікемія натще і після харчової навантаження, несомнен-но, є незалежним фактором ризику ІХС, але вплив дисліпідемії на ризик ІХС у загальній структурі факторів ризику, мабуть, домінує [39] . За даними 3-го Національного дослідження здоров'я і харчування в США, 69% хворих на цукровий діабет мають порушення ліпідного обміну (V. Stender і співавт., 2000). У цих хворих
 8. Первинні і вторинні дисліпідемії.
  При дислипидемии концентрація ліпідів і ліпопротеїнів крові виходить за межі норми внаслідок спадкових чи набутих станів, при яких порушується їх освіту, руйнування або видалення з циркуляції. Дисліпідемії класифікуються залежно від того, рівень яких саме ліпідів і ліпопротеїнів виходить за межі норми. Одна з перших класифікацій гиперлипидемий
 9. Концепція факторів ризику серцево-судинних захворювань. Цільові рівні ліпідів.
  Принципово новим підходом в корекції дисліпідемій як одного з основних факторів ризику ІХС є оцінка не тільки ступеня вираженості і типу дисліпідемії, але і сумарного (загального, тотального, абсолютного, глобального) ризику ІХС. Величина сумарного ризику ІХС визначається наявністю і ступенем виражено-сти всіх наявних у конкретної людини факторів ризику, що обумовлено
 10. А.І. Кузін, А.А. Васильєв, М.А. Чередникова, О.В. Камерер. Діагностика та лікування дисліпідемії у хворих метаболічним синдромом, 2003
  Методичні рекомендації призначені для лікарів-терапевтів, кардіологів, клінічних фармакологів, ендокринологів, дієтологів, лікарів загальної практики, студентів старших курсів медичних
 11. Бруцельоз
  Навчально-цільова завдання: встановити діагноз бруцельозу, визначити клінічну форму і призначити адекватне лікування, використовуючи діагностичні алгоритми. Завдання для самостійного вивчення теми. Засвойте до практичного заняття наступні розділи: - етіологія, патогенез, симптоматология бруцельозу; - клініко-патогенетична класифікація бруцельозу (по Н.І.Рагозе); -
 12. ВІЛ-інфекція
  Організація діагностики, лікування, диспансерного спостереження та змісту ВІЛ-інфікованих здійснюється на підставі вимог законодавства відносно цієї інфекції. Усі виявлені ВІЛ-інфіковані особи беруться на диспансерний облік. Диспансерне спостереження має забезпечити виконання таких завдань: - виявлення і лікування наявних у хворого або знову виникають
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека