ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Т.Н. Берг. Нервово-психічна нестійкість і способи її виявлення, 2005 - перейти до змісту підручника

Діагностичні методики для визначення рівня нервово-психічної стійкості / нестійкості у військовослужбовцівАнкета'' Прогноз -2''

Розроблено В. Ю. Рибниковим. Вона призначена для визначення рівня нервово-психічної стійкості (НПУ) у військовослужбовців і дозволяє виявити окремі ознаки особистісних порушень, а також оцінити ймовірність виникнення нервово-психічних зривів. Якісний аналіз відповідей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості, особливості поведінки та стану психічної діяльності людини в різних ситуаціях.

Методика містить 86 питань, на кожен з яких обстежуваний повинен дати відповідь "так" чи "ні". Результати обстеження виражаються кількісним показником (у балах), на підставі якого виноситься висновок про рівень нервово-психічної стійкості та ймовірності нервово-психічних зривів.

Для проведення обстеження необхідно мати текст опитувальника і реєстраційні бланки. Обстеження триває близько 20 хвилин.

Багаторівневий особистісний опитувальник "Адаптивність" (МЛО)

Багаторівневий особистісний опитувальник "Адаптивність" (МЛО) розроблений А. Г. Маклаковим і С. В. Чермяніним (1993 ). Він призначений для оцінки адаптаційних можливостей особистості з урахуванням соціально-психологічних та деяких психофізіологічних характеристик, що відображають узагальнені особливості нервово-психічного і соціального розвитку.

Використовується для вирішення завдань професійно-психологічного відбору та психологічного супроводу професійної діяльності військовослужбовців.

Багаторівневий особистісний опитувальник (МЛО) розрахований на використання фахівцями з різним рівнем спеціальної підготовки: командирами, офіцерами по роботі з особовим складом, психологами, психофізіологами і психіатрами. Залежно від підготовки користувача результати тестування з МЛО можуть бути інтерпретовані від загального висновку («придатний - не придатний») до докладної особистісної характеристики.

Теоретичною основою тесту є уявлення про адаптацію як про постійному процесі активного пристосування індивіда до умов навколишнього середовища, що зачіпає всі рівні функціонування людини. Процес адаптації надзвичайно динамічний і його ефективність залежить від цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів: генетично обумовлених властивостей нервової системи і набутого соціального досвіду, умов розвитку і виховання, життєвих установок і багато чого іншого. Однак можна виділити ряд особистісних характеристик, які відрізняються відносною стабільністю і багато в чому визначає успіх процесу адаптації в самих різних умовах діяльності. На підставі аналізу літературних даних та думки фахівців-експертів у галузі психодіагностики, а також за результатами експериментальних досліджень до таких характеристик можуть бути віднесені: рівень поведінкової регуляції і нервово-психічної стійкості, розвиток комунікативних якостей і ступінь орієнтації на загальноприйняті морально-етичні норми поведінки.


Поведінкова регуляція - це поняття, що характеризує здатність людини регулювати свою взаємодію з середовищем діяльності. Вона здійснюється в єдності енергетичних, динамічних і змістовно-смислових аспектів. Основними елементами поведінкової регуляції є: самооцінка, рівень нервово-психічної стійкості, а також наявність соціального схвалення (соціальної підтримки) з боку оточуючих людей. Всі виділені структурні елементи не є першоосновою регуляції поведінки. Вони лише відображають співвідношення потреб, мотивів, самосвідомості, емоційного фону та ін Тому система регуляції - це складне, ієрархічне освіту, а інтеграція всіх її рівнів в єдиний комплекс забезпечує стійкість процесу регуляції поведінки.

Наступною характеристикою, що визначає ефективність процесу соціально-психологічної адаптації та виступає в якості однієї з основних складових особистісного адаптаційного потенціалу, є комунікативні якості людини. Оскільки людина практично завжди знаходиться в соціальному оточенні, його діяльність пов'язана з умінням будувати взаємини з іншими людьми. Комунікативні можливості (або уміння досягти контакту і взаєморозуміння з оточуючими) у кожної людини різні. Вони визначаються наявністю досвіду і потреби в спілкуванні, а також рівнем конфліктності.

Не менш важливим у процесі адаптації є дотримання морально-етичних норм, що забезпечують здатність індивіда адекватно сприймати пропоновану для нього певну соціальну роль. У даному тесті питання, що характеризують рівень моральної нормативності індивіда, відображають два основних компоненти процесу соціалізації: сприйняття морально-етичних норм і ставлення до вимог безпосереднього соціального оточення.

Таким чином, даний тест оцінює адаптаційні можливості індивіда з урахуванням особливостей не тільки психологічного, а й нравст-венного розвитку, що дозволило практично об'єднати в одному тесті тео-ретические основи різних психологічних шкіл щодо пробле-ми адаптації.

Ефективність адаптації багато в чому залежить від того, наскільки реально людина сприймає себе і свої соціальні зв'язки, точно порівнює свої потреби з наявними можливостями і усвідомлює мотиви своєї поведінки. Спотворене або недостатньо розвинене уявлення про себе веде до порушення адаптації, що може супроводжуватися підвищеною конфліктністю, порушенням взаємин, зниженням працездатності і погіршенням стану здоров'я. Випадки глибокого порушення адаптації можуть призводити до грубих порушень військової дисципліни, правопорядку, суїцидальним вчинків, зриву професійної діяльності та розвитку хвороб.

Опитувальник містить 165 питань і має наступні шкали:

- "достовірність" (Д);

- "нервово-психічна стійкість "(НПУ);

-" комунікативні здібності "(КС);

-" моральна нормативність "(МН);

- "особистісний адаптивний потенціал" (лап).


Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» має 4 структурних рівня, що дозволяє отримати інформацію різного обсягу та характеру. Шкали 2-го, 3-го і 4-го рівнів конструктивно пов'язані між собою. Шкали 1-го рівня є самостійними і відповідають базовим шкалами СМИЛ.

Для здійснення професійного психологічного відбору та психологічного супроводу досить використовувати характеристики 3-го і 4-го рівнів.

Особистісний опитувальник "НПН-А" (нервово-психічна нестійкість - акцентуації)Опитувальник розроблений К. Н. Поляковим, А. Н. Глушко і призначений для виявлення нервово-психічної нестійкості і деяких акцентуацій характеру.

Теоретичною основою опитувальника є концепція'' акцетуірованних лічнстей'' К. Леонгарда (1976) і А. Е. Личко (1977), яка визначає акцентуації як крайній варіант норми і може призвести до соціальної дезадаптації.

Акцентуації характеру по Личко А. Е. - це крайні варіанти його, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, тому виявляється виборча уразливість відносно певного роду психогенних впливів при добрій і навіть підвищеній стійкості до інших .

Акцетуаціі на думку К. Леонгарда - це, ті ж Індивідуальні риси особистості, але які мають тенденцією до переходу в патологічний перебуваючи-ня. Особливості акцетуірованного характеру можуть виявлятися лише в певних умовах (психічні травми, критичні ситуації в житті).

Визначення типу акцентуацій необхідно як для медичних цілей, так і для індивідуально-виховних, зокрема для підвищеного психолого-педагогічної уваги в підрозділі з метою виключення психотравмуючих ситуацій.

Особистісний опитувальник застосовується на етапі поглибленого обстеження військовослужбовців на предмет виявлення НПН у вигляді акцентуацій.

Опитувальник містить 276 висловлювань і має наступні шкали:

- достовірності,

- нервово-психічної нестійкості,

- істерії,

- психастенії,

- психопатії,

- параної,

- шизофренії.

Діагностика акцентуацій характеру у військовослужбовців фахівцями професійного психологічного відбору дозволить підвищити прогностичну значимість результатів обстеження, а військовому психологу ефективно проводити корекційну роботу з ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діагностичні методики для визначення рівня нервово-психічної стійкості / нестійкості у військовослужбовців "
 1. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 2. Нервово-психічна нестійкість.
  Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 3. П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
  Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика «Прогноз-2»
 4. Додаток № 6 Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості {foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх
 5. Анкета "Прогноз-2".
  Розроблено В.Ю.Рибніковим. Вона призначена для визначення рівня нервово-психічної стійкості (НПУ) у військовослужбовців і дозволяє виявити окремі ознаки особистісних порушень, а також оцінити ймовірність виникнення нервово-психічних зривів. Якісний аналіз відповідей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості, особливості поведінки та стану психічної
 6. У період прибуття поповнення.
  З прибуттям поповнення до військової частини психолог проводить інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, командирами підрозділів, офіцерами вихователями. На цьому занятті він у доступній формі розповідає про сутність і ознаки прояву нервово-психічної нестійкості в спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішньому вигляді військовослужбовців, а також вказує,
 7. ВСТУП
  В даний час виходячи з аналізу демографічної обстановки в Російській Федерації особливе значення у Збройних Силах набуває якісне вивчення поповнення прибуває для укомплектування військових частин. Це перший етап, що забезпечує боєготовність, впевненість командирів усіх рівнів у можливості виконання завдань за призначенням, грамотно організувати роботу по зміцненню
 8. Етапи соціально-психологічної реабілітації
  Підсумовування відбитого в наукових працях практичного досвіду дозволило виділити три основних етапи соціально-психологічної реабілітації: 1. Діагностичний - оцінка функціонального стану поранених, їх психологічних особливостей, визначення рівня фізіологічних резервів систем організму і напруги процесу психічної адаптації. Визначення ступеня і характеру психоемоційних
 9. Поняття "нервово-психічна нестійкість" (НПН)
  Визначення об'єднує цілий комплекс предпатологіческіх (крайні варіанти психічної норми) і частково патологічних особливостей особистості, які обумовлюють схильність нервової системи та психічної діяльності людини до зривів при незначних психічних або фізичних навантаженнях. Найбільш часто НПН проявляється при акцентуація характеру, алкоголізмі, наркоманії та деяких
 10. Короткі методичні рекомендації з профілактики НПН у військовослужбовців
  Рішення задач по профілактиці НПН можливо при тісній співпраці командирів, їх заступників з виховної роботи, психологів та медичних працівників. Організація роботи з виявлення військовослужбовців з ознаками нервово-психічної нестійкості повинна передбачати планові заходи в період прибуття поповнення в частину. Крім цього, до посадових осіб доводяться основні заходи по
 11. Особливості діагностики нервово-психічної нестійкості у військовослужбовців
  Розглядаючи НПН і НПУ як два протилежних полюси одного і того ж явища (НПН? НПУ), що представляє особливості адаптації військовослужбовця до нестандартних умов професійної діяльності, неважко припустити існування якоїсь умовної зони, так званої "золотої середини", коли звичайними методами діагностики важко визначити - переважає НПН або НПУ. В діагностичної
 12.  Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості
    {Foto6} * дивись Додаток № 3; ** вказуються поточний стан військовослужбовця на момент чергового консультування, а також заходи (при їх необхідності) організаційного або психологічного плану, спрямовані на надання допомоги даній особі. При звільненні зі Збройних Сил за станом здоров'я або переведення в іншу частину - в графі робиться відповідна
 13.  Діагностична та лікувальна блокада нервів
    Блокада нервів місцевими анестетиками призначена для лікування гострого і хронічного болю, а в деяких випадках застосовується для виявлення її механізмів. Блокада нервів дозволяє визначити зацікавленість симпатичної нервової системи в генезі болю. Усунення болю, який настав після діагностичної блокади, часто має сприятливе прогностичне значення для серії наступних лікувальних
 14.  Діагностичні методи
    План 1. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології. 2. Психобіографічний метод. 3. Акмеологічекая експертиза. Ключові слова: діагностичні методи в акмеології, тест, психобіографічний метод, акмеологічна експертиза. - Діагностичні методи в акмеології - система методів, що дозволяє встановити той чи інший рівень розвитку особистості,
 15.  Діагностичні методи
    План 1. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології. 2. Психобіографічний метод. 3. Акмеологічекая експертиза. Ключові слова: діагностичні методи в акмеології, тест, психобіографічний метод, акмеологічна експертиза. - Діагностичні методи в акмеології - система методів, що дозволяє встановити той чи інший рівень розвитку особистості,
 16.  Несприятливі індивідуально-психологічні якості особистості до несення служби у спеціальних підрозділах
    Прогнозу діяльності людини в екстремальних ситуаціях надається велике значення, як у нашій країні, так і за кордоном. Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів переконливо показують, що різні люди в умовах нервово-психічної напруги показують різну ступінь результативності своєї діяльності Якщо в звичайних ситуаціях здоровий людський організм
 17.  Технології оптимізації емоційної стійкості
    План 1. Напрями акмеологічного супроводу діяльності персоналу. 2.Развитие творчого потенціалу керівників. З.Актівація саморегуляціонной діяльності. 4.Целевие програми оптимізації психічної стійкості. Ключові слова: психічна стійкість, продуктивна саморегуляція психічної стійкості, оптимізація психічної стійкості. - Психічна
 18.  Додаток 13
    Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості Під нервово-психічної нестійкістю (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предпатологические стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою або помірно
 19.  Додаток 12
    Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості Під нервово-психічної нестійкістю (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предпатологические стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою або помірною, але
 20.  Типології особистості та характеру
    Теоретичні розробки проблеми розвитку характеру, виділення особистісних рис і тенденцій пов'язані з цілісним підходом до дослідження особистості і охоплюють три її рівня. Перший з них відображає вроджені особливості, які визначають темп психічної активності, силу і рухливість психічних процесів, що переважають константні характеристики емоційної сфери та інші параметри,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека