Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму, 2011 - перейти до змісту підручника

Діагностична та прогностична цінність методу

Елементи термінології:

- Досліджуваний метод - метод чи критерій, діагностичну цінність якого слід визначити.

- Високоточний метод - метод або комплекс методів, в т. ч. інвазивних, дорогих і ретроспективних, що дозволяють з найбільшою ймовірністю виявляти певну патологію.

- Кількість обстежених (КО) - число пацієнтів, які пройшли обстеження.

- Кінцева точка - критерій, що діагностується за допомогою високоточного методу і «прогнозований» за допомогою досліджуваного методу (розвиток шлуночкової тахікардії, раптової кардіаль-ної смерті і т. д.).

По кожному з методів можливі «+» і «-» результати. При дослідженні певної групи пацієнтів за допомогою двох зазначених методів, можливі 4 комбінації результатів:

Діагностичне значення тестованого методу визначається на підставі оцінки наступних щих параметрів:

- Діагностична чутливість (ДЧ) - виражене у відсотках відношення КО з «+» результатом і за даними досліджуваного методу, і за даними високоточного методу до КО з доведеною ви-сокоточним методом патологією, тобто здатність досліджуваного методу давати найменше число помилково негативні результати.

- Діагностична специфічність (ДС) - виражене у відсотках відношення КО з «-» результатом і за даними досліджуваного методу, і за даними високоточного методу до КО з «-» результатом за даними високоточного методу, т . тобто здатність методу давати найменше число хибнопозитивних результатів.

- ПРЕДСКАЗ цінність позитивного результату (ПЦПР) - виражене у відсотках відношення КО з «+» результатом і за даними досліджуваного методу, і за даними високоточного методу до КО з «+» результатом за даними досліджуваного методу .

- ПРЕДСКАЗ цінність негативного результату (ПЦОР) - виражене у відсотках КО з «-» результатом за даними високоточного методу до КО з «-» результатом за даними досліджуваного методу.

- Відносний ризик (ОР) - відношення ймовірності наявності патології при позитивному результаті дослідження до ймовірності її наявності при негативному результаті дослідження.

Чим вище значення зазначених параметрів, тим вище діагностична цінність методу.

Наприклад, потрібно визначити діагностичну цінність зниженою ВСР у пацієнтів з артеріальною гіпертензією II стадії за критерієм зниження значення показника SDNN менше 50 мс за даними добового моніторування ЕКГ (досліджуваний метод) в прогнозі ризику кардіальної смерті за даними спостереження протягом 3 років (високоточний метод).

Припустимо, що обстежено 1000 осіб. Серед них у 180 виявлено знижені значення показника SDNN («+» результат за даними досліджуваного методу). Всього в ході спостереження померло 200 осіб («+» результат за даними високоточного методу). Серед померлих у 150 обстежених були виявлені низькі значення показника SDNN («+» результат за даними і досліджуваного методу, і високоточного методу). У 50 померлих цієї ознаки не було («-» результат за даними досліджуваного методу і «+» результат за даними високоточного методу).
Серед 180 пацієнтів, у яких були виявлені знижені показники SDNN, померло тільки 150 пацієнтів. Решта

30 осіб, незважаючи на низькі значення показника SDNN, вижили («+» результат за даними досліджуваного методу і «-» результат за даними високоточного методу).

770 обстежених мали незниження варіабельність СР і вижили протягом часу спостереження («-» результат і за даними досліджуваного методу, і за даними високоточного методу).

КО, з «+» результатом за даними досліджуваного методу і «-» за даними високоточного методуКО, з «+» результатом і за даними досліджуваного методу, і за даними високоточного методуКО, з «-» результатом і за даними досліджуваного методу, і «+» за даними високоточного методуКО, з «-» результатом і за даними досліджуваного методу, і за даними високоточного методу

На підставі наведених результатів проводиться розрахунок параметрів діагностичної цінності методу:

ДЧ=150 / (150 +50) х 100%=75%

ДС=770 / (770 +30) х 100%=96,25% ПЦПР=150/180 х 100%=83,33% ПЦОР=800/820 х 100%=97,56%

Наведемо результати досліджень діагностичної цінності деяких показників ВСР

за даними добового моніторування ЕКГ щодо ризику смерті від різних причин.

Виражене зниження ВСР (SDNN <50 мс, HRV <15 од.) При добовому моніторуванні ЕКГ на другому тижні після перенесеного ІМ свідчить про високий ризик виникнення стійкої шлуночкової тахікардії та ВКС. Значення SDNN в діапазоні 50-100 мс і HRV в межах 15 -

20 од. прийнято інтерпретувати як помірне зниження ВСР [192]. Так, у хворих на ІМ з показником SDNN менше 50 мс ризик смертельного результату в 5,3 рази вище, ніж у пацієнтів з SDNN більше 100 мс (смертність протягом наступних 4 років становить 34% і 9% відповідно). Пацієнти з ІМ при значеннях SDNN в діапазоні 50-100 мс відносяться до групи з помірним ризиком раптової смерті (14%).

Значення потужності хвиль LF що не перевищують 3,5 логарифмічною одиниці і pNN50 не більше 5,5% при добовому моніторуванні ЕКГ є незалежними предикторами фатальних аритмій протягом наступних 3 років.

Низькі значення показників NN50 (менше 800) і LF (менше 35 мс2), що визначаються через 1 міс після перенесеного ІМ при холтерівське моніторування ЕКГ, пов'язані з високим ризиком смерті від всіх причин протягом наступного року.

Значення показника rMSSD менше 36 мс, оцінені на 2-4 тижнях після перенесеного ІМ при 24-годинному моніторуванні ЕКГ, мають високу прогностичну цінність щодо розвитку загрозливих для життя аритмій (стійка шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків) протягом наступних 6 місяців.

Високе значення показника LF / HF, яке визначається на 20-25 добу після перенесеного ІМ при добовому моніторуванні ЕКГ, володіє незалежної прогностичної значимістю у визначенні ризику несприятливих результатів, пов'язаних з аритмією, в наступні 2 роки (відносний ризик 2,7).


При аналізі коротких ділянок ЕКГ, значення основних показників ВСР тісно корелюють з такими при аналізі тривалих записів і лише трохи поступаються їм за прогностичної значимості. Можливість використання коротких (п'ятихвилинних) ділянок записи для стратифікації ризику смерті у пацієнтів, які перенесли ІМ і хворіють дилатаційною кардіоміопатією встановлена ??L. Fei і співавт. Тому аналіз коротких ділянок записи рекомендований як скринінгового методу у всіх хворих, які перенесли ІМ, для виявлення осіб з високим ризиком летального результату.

Про високий ризик смерті свідчить зниження SDNN менше 15-20 мс. Так, у хворих на ІМ ризик раптової смерті в 4 рази вище при значеннях SDNN менше 25 мс, оцінених щохвилини при 24-годинному записи, в порівнянні з пацієнтами, у яких значення цього показника перевищують 40 мс.

Деякі автори рекомендують використовувати короткочасні записи для безпосереднього прогнозування шлуночкових тахіаритмій у хворих ІМ, що знаходяться в палатах інтенсивної терапії. Приблизно за 6-8 хвилин до виникнення пароксизму тахіаритмії реєструється значне збільшення співвідношення потужностей низько-і високочастотних компонентів спектра і приріст ЧСС порівняно з середньодобовими значеннями. Такий прогноз надзвичайно важливий для своєчасного профілактичного введення антиаритмічних препаратів. Однак наявність деяких спірних питань щодо можливості використання аналізу ВСР для контролю за станом пацієнтів, які перенесли ІМ, вимагає додаткових досліджень.

Робочою групою Європейського кардіологічного товариства і Північно-Американського товариства стимуляції і електрофізіології розроблені рекомендації щодо інтерпретації прогностичної значимості низькою ВСР після перенесеного гострого ІМ:

1. Знижена ВСР є незалежним від інших відомих факторів ризику предиктором смертності та аритмічних ускладнень;

2. Найбільшою прогностичної інформацією володіють показники часового аналізу ВСР (тобто SDNN або трикутний індекс). Показники спектрального аналізу (ULF, VLF та ін) при аналізі 24-годинний записи володіють меншою інформативністю.

3. Для збільшення прогностичної значимості ВСР необхідна комплексна оцінка ВСР з іншими неінвазивними методами дослідження та об'єктивними даними про пацієнта.

Не менш цікавим аспектом представляється визначення прогностичної значимості зниження ВСР при некоронарогенних захворюваннях серця. Нижче представлена ??прогностична значимість зниженою ВСР (SDNN <50 мс) відносно спонтанної шлуночкової тахікардії (ШТ) і раптової смерті аритмічного генезу (ВСАГ) при добовому моніторуванні ЕКГ у хворих некаронарогеннимі захворюваннями серця (А. В. Лєгконогов).« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діагностична та прогностична цінність методу "
 1. ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
  Ревматологія як самостійна науково-практична дисципліна формувалася майже 80 років тому у зв'язку з необходімостио більш поглибленого вивчення хвороб цього профілю, викликаної їх широким розповсюдженням і стійкою непрацездатністю. У поняття "ревматичні хвороби" включають ревматизм, дифузні захворювання сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, системна
 2. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
  Гломерулонефрит є основною проблемою сучасної клінічної нефрології, найчастішою причиною розвитку хронічної ниркової недостатності. За даними статистики, саме хворі на гломерулонефрит становлять основний контингент відділень хронічного гемодіалізу та трансплантації нирок. Термін "гломерулонефрит" вперше запропонував Klebs, який застосував його в "Керівництві по
 3. СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ
  Вузликовий періартеріїт Вузликовий періартеріїт (УП) - системний некротизуючий вас-кулит за типом сегментарного ураження артерій дрібного і середнього калібру з утворенням аневризматичних випинань. Хворіють переважно чоловіки середнього віку. Вперше описаний А.Кусмауль і К.Майер (1966). ПАТОМОРФОЛОГІЯ. Найбільш характерним патоморфологическим ознакою є ураження артерій
 4. ХРОНІЧНА Серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. По мірі розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевої м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 5. плацентарної недостатності гіпоксія плоду І асфіксія немовляти
  ХРОНІЧНА фетоплацентарної недостатності Фетоплацентарна недостатність (ФПН) складає в структурі причин перинатальної смертності більше 20%. Багаторічні спостереження багатьох авторів за розвитком дітей, народжених матерями з діагностованою ФПН, дозволили прийти до висновку, що вказана патологія зумовлює не тільки різке збільшення перинатальної смертності, а й численні
 6. Дисфункція репродуктивної системи при гиперпролактинемии
  Визначення поняття. Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімкий накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого сторіччя , після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
 7. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс , об'єднуючий гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 8. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 9. Генітальний ендометріоз
  Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 10.  Остеопороз
    Визначення поняття. Особливе місце серед патологічних станів, що супроводжують вікове вимикання функції репродуктивної системи, належить порушень в кістковій системі. Клінічно це виражається в зниженні щільності кісток внаслідок зменшення їх маси або недостатнього звапніння. Це явище носить назву остеопорозу. Інтерес численних дослідників і лікарів до проблеми
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека