Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Корчемний П.А.. Військова психологія: методологія, теорія, практика, 2010 - перейти до змісту підручника

Деятельностно-групове регулювання і попередження нестатутних взаємовідносин

Профілактика нестатутних взаємовідносин у найзагальнішому вигляді являє собою комплекс науково обгрунтованих і практично апробованих цілеспрямованих соціальних, організаційно-правових, морально-виховних і власне психологічних заходів, спрямованих на оптимізацію і регулювання міжособистісних відносин воїнів. Успішність проведених заходів і становленнявисокоморальних взаємин військовослужбовців багато в чому визначається психологічної сприйнятливістю рядового складу до регулятивних впливів з боку командного складу. У свою чергу, психологічна сприйнятливість військовослужбовців до регулятивних впливів командування залежить насамперед від рівня розвитку підрозділу як колективу, організація спільної діяльності воїнів, моральної зрілості членів групи, ефективності управлінських рішень. Дослідження військових колективів з позиції діяльнісного підходу, узагальнення досвіду роботи у військах дозволяє говорити про організацію протидії нестатутних взаємовідносин, з одного боку, за рахунок психологічного забезпечення суб'єктивної значущості для кожного воїна спільної військової діяльності безпосередньо в контактних групах, а з іншого - шляхом нейтралізації дії дестабілізуючих чинників розвитку міжособистісних відносин на основі групового самодісціплінірованія та самоврядування. Серцевину прийнятих рішень становлять соціально-психологічні заходи, розраховані на розхитування і руйнування підсистеми нестатутних взаємовідносин за рахунок: організації періоду соціального та професійного становлення молодого поповнення та прикріплення до кожного однодумців у службі і в спілкуванні; виділення періоду оволодіння їм соціальної ситуації і набуття професійних знань, умінь і навичок; фіксації етапу домінування у взаєминах самовираження здорового самоствердження, врахування періоду стабілізації цінностей; конкретизації тимчасового етапу своєрідного свідомого підтримання переважаючих в підрозділі звичаїв, традицій, ритуалів; націлювання на реалізацію дальніх перспектив у зв'язку з майбутнім звільненням у запас. Зазначені обставини можуть бути враховані в спеціальній цільовій програмі діяльнісної-групового регулювання та протидії нестатутних взаємовідносин. Програма включає два етапи: організаційно-психологічної та дієво-психологічної, практичної роботи. Етап організаційно-психологічної роботи передбачає: підготовку інструментарію та матеріально-технічне забезпечення психологічної роботи;

вивчення та аналіз соціологічної інформації про молодого поповненні, а також даних професійного та психологічного відбору у військкоматах та навчальних загонах; проведення діагностики особистісних особливостей воїнів; організацію психологічного консультування; оформлення організаційних документів за методикою навчального процесу в частині та створення груп соціально-психологічної підготовки молодого поповнення; дослідження внутрішньогрупових і міжгрупових відносин; оформлення та ведення поточної документації у формі щоденників і соціально-психологічних карт особистості. На етапі дієво-психологічної практичної работойорганізуются: лекції, семінари, соціально-психологічні тренінги з молодшими командирами з навчання їх практиці психологічної роботи з підлеглими; навчання офіцерів можливостям соціально-психологічного вивчення молодого поповнення з метою вироблення оптимальних шляхів регулювання взаємовідносин; оволодіння способами оперативного вивчення, аналізу та узагальнення інформації про нестатутні взаємини в частині та в підрозділах; формування і функціонування груп соціального та професійного становлення молодого поповнення - бойового наставництва; функціонування навчальних груп соціально-психологічної підготовки воїнів; цільові опитування військовослужбовців; узагальнення позитивного досвіду соціально-психологічного забезпечення попередження негативних відносин в підрозділі.
Сприятливі соціально-психологічні передумови виконання програми створюються:

добровільним розподілом і прийняттям членами колективу завдань спільної діяльності з соціального і професійному становленню військовослужбовців строкової служби та забезпечення самовизначення воїнів у сфері моральних цінностей;

постійним стимулюванням ділової основи міжособистісних відносин, активізації на цій основі внутрішньогрупових ролей і позицій; гнучким дозованим зміною меж делегованих особовому складу повноважень у підтримці високоморальних відносин залежно від результатів спільної діяльності та стану військової дисципліни ; забезпеченням адекватності відповідальності та прав у сфері групової та індивідуальної корекції негативної поведінки; розвитком і підтримкою соучаствованія (ідентифікації) і емоційного співпереживання в процесі взаємодії, слідування традиціям і ритуалам професійних відносин. Фактично мова йде про безперервному процесі наповнення людським фактором бойової готовності і організації групової діяльності, яка створює ставлення відповідальної залежності. Для командного складу розширюються можливості стимулювання внутрішньогрупової активності рядового складу щодо попередження негативних, в т.ч. нестатутних взаємин. Для воїнів прослужили більше половини покладеного терміну, розширюються можливості самореалізації за рахунок своєї професійної майстерності, участь у громадському житті та систематичного оцінювання зусиль з боку командирів і начальників. Воїнам же, що закінчують службу, створюються такі умови, в яких існує соціальне визнання їх досвіду. Взаємозалежність у відносинах забезпечується тим, що поведінка всіх сторін групової взаємодії стимулюється і залежить від групової оцінки, самопочуття молодих воїнів в групі. Реалізація програмних установок протидії нестатутних взаємовідносин проходить кілька попередніх стадій. На першій стадії відбувається первинна орієнтація військовослужбовців в цілях і завданнях протидії нестатутних взаємовідносин, оцінки своїх можливостей і здібностей інших до виконання покладених функцій, а також умовам, що сприяє або перешкоджає їх реалізації.

В цей час основна увага спрямована на: поліпшення морально-психологічного клімату в частинах і підрозділах, формування позитивної громадської думки до організації та особливостям здійснення планованих заходів, підтримання оптимістичного настрою в групах по ходу підготовки і обговорення організаційно - правових аспектів регулювання міжособистісних відносин; підбір і розстановку активу підрозділів для проведення конкретних соціально-психологічних рішень вдосконалення психолого-педагогічної компетентності командної ланки; визначення та узгодження основних цілей і завдань програми з урахуванням специфіки військово-професійної діяльності підрозділів та необхідності протидії нестатутних взаємовідносин, визначення основних показників і критеріїв наявності та стану нестатутних взаємовідносин; обговорення і вироблення пропозицій (на рівні командування, правоохоронних органів та особового складу) по соціально-психологічним умовам спільної діяльності; забезпечення емоційної привабливості об'єктивної оцінки потенційних можливостей і результатів для кожного учасника спільної внутрішньогрупової діяльності на мікрорівні ; офіційне закріплення в наказах і положеннях цілей, умов і способів регулювання взаємовідносин з урахуванням принципу єдиноначальності у проведенні рішень у життя.
На другій стадії йде активний процес обговорення можливих наслідків включення воїнів у прогрес групового регулювання взаємин. Для цієї стадії характерна певна диференціація думок офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також рядового складу до заходам з протидії нестатутних взаємовідносин. У цей час основну увагу слід спрямувати на: оперативне та якісне оформлення та узгодження офіційних документів, положень та інструкцій щодо забезпечення гарантій довгостроковості програми протидії нестатутних взаємовідносин; пропаганду позитивних сторін соціально-психологічної роботи в передових підрозділах і досвіду профілактики негативних відносин у родинних частинах і з'єднаннях ; вдосконалення навчально-методичної роботи з командним складом підрозділів.

На ретьей стадії відбувається структурування думок, активне обговорення прийомів і способів протидії нестатутних взаємовідносин, стирання жорстких меж призовної приналежності військовослужбовців та нівелювання механізмів причетності до програми з боку більшості військовослужбовців. Формується установка на позитивні міжособистісні контакти у членів колективу, актуалізується потреба в спілкуванні. Мікроклімат набуває позитивну спрямованість.

При цьому, важливо правильне уявлення про існуючі труднощі реалізації програми протидії нестатутних взаємовідносин. До таких труднощів, насамперед слід віднести психологічну напруженість командного складу а сприйнятті соціально-психологічних прийомів і процедур роботи з особовим складом. Така психологічна напруженість в чому обумовлюється стереотипами розуміння службової взаємодії з підлеглими в умовах єдиноначальності і жорсткої регламентації повсякденної життєдіяльності. До цього слід додати високу стійкість соціальної установки рядового складу на складність і безперспективність подолання негативних відносин в ситуації нестатутних взаємовідносинах. Перераховані труднощі виконання програми доповнюються нерозривністю умінь і навичок керівного складу, командирів підрозділів з перекладу соціально-значущої військової діяльності на рівень особистісно-значущою. Передбачувані психологічні та соціально-психологічні заходи дозволяють безпосередньому вихователю подолати труднощі, наростити зусилля з протидії нестатутних взаємовідносин за рахунок психологічних резервів первинного військового колективу, направляти процес утворення товариства, регулювати становлення дружби і взаємодопомоги в цілях забезпечення бойової готовності підрозділів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " діяльнісної-групове регулювання і попередження нестатутних взаємин "
 1. Реферат. Діагностика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями, 2009
  Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Напрями досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Форми прояви "нестатутних взаємин". Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів). Портрет "авторитета" серед військовослужбовців строкової служби (у%). Діагностика нестатутних взаємин.
 2. Реферат. Взаємовідносини військовослужбовців, 2009
  Введення. Вивчення міжособистісних відносин в колективі і діагностика нестатутного поведінки. Профілактика - основне засіб попередження нестатутних взаємин. Висновок. Додатка. Список використаної
 3. ВСТУП
  Безліч проблем існує сьогодні в нашій країні і в Збройних Силах. Деякі з армійських проблем можливо вирішити тільки на Державному рівні, інші на рівні Міністерства Оборони, треті можливо вирішити силами командирів і особового складу. Проблема нестатутних взаємовідносин відноситься до того типу, які повинні вирішуватися на всіх згаданих рівнях. Падіння моральних устоїв в
 4. Форми прояви "нестатутних взаємин"
  o перекладання старослужащими своїх обов'язків на солдатів молодшого періоду служби (42%); o нанесення побоїв (27%) ; o словесні образи (29%); o відбирання грошей, продуктів харчування (17%). Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів): o безкарність кривдників (50%); o низький авторитет і дієвість роботи
 5. Список використаних джерел
  1 . Методика поетапної профілактики нестатутних взаимоотоношений в підрозділах. - М.: Воениздат, 1987. 2. Профілактика конфліктів на національній основі (досвід, аналіз, рекомендації). - М.: Воениздат, 1991. 3. Психологія і педагогіка військового управління. Навчально-методичний посібник. - / Вид. ВВІА ім.В.В.Жуковского, 1992. 4. Військова педагогіка і псіхоглогія / Под ред. А. В.
 6. Проблеми грамотного регулювання дітонародження
  Питання про грамотне регулювання дітонародження і способи попередження вагітності складний. Найбільш поширеними в даний час протизаплідними прийомами є наступні: - використання контрацептивних засобів; - застосування гормональних препаратів (таблеток), що змінюють кількість і співвідношення статевих гормонів в організмі, що пригнічують виділення естрогенів і
 7. Технологічна карта діагностики стану військової дисципліни в підрозділі
  Справжня методика розроблена на основі досвіду роботи посадових осіб передових військових частин Спецстроя Росії з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями в підрозділах. Її основна ідея полягає в тому, щоб навчити командирів (начальників) працювати з військовослужбовцями різних періодів служби, використовуючи найбільш прийнятні і дієві для кожного з них
 8. Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
  Соціально-психологічний опис військового колективу являє собою складання розгорнутої (усної або письмової) характеристики основних його компонентів на основі проведеного дослідження. Психологом вивчаються такі основні компоненти соціально-психологічної структури колективу: 1. Композиція (кількісно-якісний склад). 2. Динаміка групової діяльності:
 9.  Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
    У частинах (підрозділах) формуванням статутних взаємовідносин повинні займатися всі посадові особи. У кожного з них є чіткий коло обов'язків, що дозволяє повсякденно тримати в полі зору дану проблему і активно впливати на підтримання дисципліни і організованості в несенні бойової служби та бойового чергування, в бойовій підготовці, виконанні планів і розкладів занять; в
 10.  Заходи щодо регулювання викидів у періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ)
    1. Невиправдано завищеними є вимоги до складання розділу 3.9 «Заходи щодо регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах» проекту ГДВ, наведені в [15]. Тому рекомендується при складанні цього розділу «Проекту нормативів ПДВ» керуватися положеннями даного розділу справжнього Посібники. Примітка: Відповідно до ст. 19 Федерального Закону
 11.  Введення
    Реалії нового століття, розвиток Збройних Сил, практичний досвід ведення бойових дій в локальних збройних конфліктах, виконання миротворчих операцій Збройними Силами свідчать про виконання ними специфічних завдань, пов'язаних з використанням не широкомасштабних сил і засобів, а невеликих за чисельністю підрозділів, груп, загонів. Злагоджені дії таких військових колективів,
 12.  Пищита А.Н.. Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії, 2008
    Співвідношення морально-етичних і правових категорій у регулюванні суспільних відносин у сфері медичної діяльності Рівні регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності Медична етика. Проблеми співвідношення етики і законосообразности Біомедична етика, як міждисциплінарна галузь знань, яка регламентує медичну діяльність у контексті захисту прав
 13.  ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПІЯ
    Психотерапевтичний метод, специфіка якого полягає в цілеспрямованому використанні групової динаміки, тобто всієї сукупності взаємин і взаємодій, що виникають між учасниками групи, включаючи і групового психотерапевта, в лікувальних цілях. Принципово, групова психотерапія не є самостійним напрямком у психотерапії, а являє собою лише специфічний
 14.  Статева культура, розуміння феномена чоловіки і жінки
    Формування гармонійних відносин між чоловіком і жінкою грунтується на розумінні феномена чоловіка і жінки. Чоловік і жінка - це два різних світи, два взаімопорождающіх і взаємодоповнюючих початку. Обидві статі рівні. Чоловік є вираженням активного, свідомого, що дає початку, що реалізує себе в матеріальному житті, жінка - пасивного, матеріального,
 15.  Методика попередження конфліктів
    Будь-який конфлікт порушує нормальний перебіг життя військового колективу. Ось чому досить важливо вміти долати їх, а якщо вони вже виникли, то швидко і ефективно вирішувати, намагаючись при цьому перетворювати їх на мобілізуючу, сплачивающую колектив силу. Для попередження і подолання конфліктів користуються розробленої раніше методикою поетапної профілактики нестатутних взаємовідносин.
 16.  Механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності
    Дослідження в галузі правового регулювання у сфері медичної діяльності представляються актуальними в контексті необхідності постійного вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі надання медичної допомоги. Оперуючи розумінням механізму правового регулювання, як сукупності правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив
 17.  ВСТУП
    Військова діяльність на сьогоднішній день істотно змінилася. Ослаблено вплив багатьох факторів, що детермінують колективний військовий працю, знижена функціональність основних компонентів спільної діяльності, що дозволяла раніше ефективно організовувати взаємодію між військовослужбовцями. Серед змінних, що впливають на колективну військову діяльність, значна роль належить
 18.  ВИВЧЕННЯ міжособистісних стосунків у колективі І ДІАГНОСТИКА нестатутних ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
    Метою діагностики нестатутного поведінки є профілактика, обмеження, попередження моральних і фізичних образ особи військовослужбовця, в інтересах створення здорової моральної атмосфери у військових колективах. Одне з найбільших помилок при судженнях про людину в тому, що ми називаємо, визначаємо людину розумною, дурним, добрим, злим, сильним, слабким, а людина є всі
 19.  Досліди з регулювання співвідношенню пролити
    Досліди з регулювання співвідношенню
 20.  Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців, 2010
    Дисципліна - Конфліктологія Зміст. Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека