Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г . Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Діяльність психолога військової частини та посадових осіб щодо психологічного забезпечення бойового чергування і караульної служби

Психологічне забезпечення завдань, пов'язаних з несенням бойового чергування і караульної служби, є важливою передумовою і умовою ефективного функціонування психіки воїнів у процесі їх виконання, попередження негативних психічних явищ і процесів.

Психологічне забезпечення як вид діяльності характеризується комплексом заходів щодо формування, зміцнення і розвитку у військовослужбовців психологічних якостей, що забезпечують їх високу психологічну стійкість і готовність виконувати бойове (навчально-бойову) завдання в будь-яких умовах обстановки.

Основною метою психологічного забезпечення є досягнення стійкого і ефективного функціонування психіки військовослужбовців у процесі виконання завдань військової діяльності.

Зміст психологічного забезпечення визначається специфікою конкретного завдання. Причому розстановка психологічних пріоритетів в кожному з видів Збройних сил і родів військ також має свої особливості.

Наприклад, у ВМФ специфіка психологічного забезпечення бойового чергування пов'язана з низкою суттєвих чинників:

- впливом грізних, незвичайних явищ морської стихії, хитавицею («морська хвороба»);

- тривалістю (багато місяців) великих навантажень; одноманітністю (монотонністю) впливів на психіку моряків одних і тих же факторів;

- психічної депривації, психічним застоєм (притуплюванням) ;

- обмеженістю рухливості (гіпокінезія, гіподинамія);

- обмеженістю кола осіб для здійснення контакту, тривалим відривом від сім'ї, близьких;

- сексуальним утриманням;

- зміною кліматичних зон і пори року;

- обмеженими умовами відпочинку і населеністю корабля (пристосованість до життя людини).

Для діяльності військовослужбовців військ ППО, які несуть бойове чергування, основними факторами, що впливають на психіку воїнів, є державна значимість вирішуваних завдань, раптовість, дефіцит часу, невизначеність і т. д. Причому залежно від ситуації діяльності (ситуація очікування сигналу або команди, час якого не визначено, ситуація отримання сигналу і виконання завдання по основному призначенню) ієрархія даних чинників значно змінюється [91].

Основними завданнями психологічного забезпечення є: 1) всебічне вивчення соціально-психологічних умов бойової діяльності, виявлення негативних психологічних факторів, що впливають на психіку військовослужбовців, вироблення практичних рекомендацій щодо їх профілактики та подолання;

2) виявлення у військовослужбовців психологічних якостей і станів, що перешкоджають можливості несення ними служби, а також оцінка психологічної сумісності особового складу чергових змін (бойових розрахунків, варти);

3) навчання військовослужбовців прийомам психічної саморегуляції, що дозволяє активізувати службову діяльність і попередити виникнення негативних станів;

4) відновлення психічних і фізичних сил військовослужбовців після зміни з бойового чергування, варти.

Психологічну роботу, проведену посадовими особами та психологом військової частини, можна розділити на чотири основних етапи.

1. Організаційний етап. Психолог військової частини на цьому етапі (перед початком літнього та зимового періодів навчання) проводить психологічне вивчення військовослужбовців та стану міжособистісних відносин у військових колективах, інструктивно-методичні заняття з командирами та особовим складом. За підсумками вивчення особового складу (в тому числі і поповнення) командиру військової частини він представляє списки військовослужбовців, які не рекомендуються для несення бойового чергування і караульної служби. Підставою для такого висновку є наявність у військовослужбовців нервово-психічної нестійкості. Форма звітності психолога: «Акт проведення психологічного обстеження про допуск до несення бойового чергування (вартової служби)». З урахуванням рекомендацій психолога видається наказ по військовій частині «Про склад чергових бойових змін». Крім того, психологом частини проводяться практичні заняття з військовослужбовцями з ознайомлення та навчання їх прийомам і методам психічної саморегуляції. Щокварталу проводиться проміжне психологічне обстеження особового складу (форма звітності: «Акт проведення щоквартального психологічного обстеження чергових змін», термін зберігання - 2 роки). Проміжне психологічне обстеження особового складу чергових змін включає в себе:

- вивчення індивідуальних психологічних якостей військовослужбовців, новопризначених до складу розрахунків, змін, а також згідно з планом психолога військової частини;

- вивчення міжособистісних відносин у складі розрахунків, смій.

2. Етап підготовки до несення служби. Він починається за 2-3 дні до заступлення на бойове чергування, у варту. У цей період діяльність посадових осіб повинна бути спрямована на підбір особового складу і розстановку його по змінах і постам. Офіцери підрозділів здійснюють включене спостереження з метою виявлення військовослужбовців з ознаками підвищеної нервово-психічної напруженості і додаткового поглибленого психологічного їх вивчення. Особлива увага приділяється таким проявам, як підвищена неуважність, незібраність, загальмованість, нескоординованість дій, підвищена дратівливість, конфліктність, зневіру, апатія, тривожність, швидкі коливання настрою, швидка стомлюваність.

Поглиблене психологічне обстеження військовослужбовців проводить психолог військової частини (див. додаток 15). За результатами обстеження оцінюються реальна психологічна готовність і морально-психологічний стан особового складу, що заступає на бойове чергування, у варту.

3. Етап несення служби на бойовому чергуванні, в караулі. При несенні служби основні зусилля спрямовуються на створення обстановки оптимальної готовності до негайних дій з бойового розрахунку і іншим раптових змін. На даному етапі досягається співвідношення необхідного і достатнього кількості перевірок несення служби, здійснюється контроль за матеріально-технічним забезпеченням і своєчасним і раціональним харчуванням особового складу.

У ході несення бойового чергування, вартової служби з військовослужбовцями зі складу відпочиваючої зміни проводяться психогігієнічні і психопрофілактичні заходи (психологічна гімнастика, психотренінги, сеанси нервово-психічного відновлення тощо), виконуються психотехнічні вправи, спрямовані на підтримання пильності та психологічної готовності військовослужбовців. Їх проводять спеціально підготовлені психологом військовослужбовці.

Візуально або комунікативним спілкуванням оцінюється психологічний стан окремих військовослужбовців, виявляються домінуючі психологічні реакції. Офіцери здійснюють включене, приховане спостереження за зовнішніми проявами емоційних станів особового складу. Мета спостереження - виявити воїнів з підвищеною психічної навантаженням. Наприкінці перевірки оформляється спеціальний план-схема спостереження (рис. 1.18).

За результатами спостереження в залежності від кількості реєстрованих ознак стосовно військовослужбовця приймається певне рішення - посилити контроль, провести заміну у складі зміни, розрахунку і т. д.

4 . Етап після зміни з бойового чергування, варти. Для особового складу після зміни з бойового чергування, варти організовується комплекс заходів з психофізіологічного відновленню. Крім спортивно-масової та культурно-дозвільної роботи, з номерами розрахунків і змін в кімнаті психологічної допомоги проводяться групові та індивідуальні тренінги активної нервово-психічної релаксації із прослуховуванням (переглядом) спеціальних аудіо-та відеокасет, а також інші заходи, спрямовані на зняття нервово- психічного навантаження і підготовку військовослужбовців до чергового заступлению бойове чергування (у варту).

Організовуючи підготовку особового складу до заступлення для несення служби, посадові особи зобов'язані враховувати деякі правила, пов'язані з психологічними особливостями несення бойового чергування і караульної служби. Серед факторів, що роблять вплив на психологічне самопочуття військовослужбовців, на їх працездатність і успішність виконання обов'язків по службі, слід назвати вплив циклічності па психіку військовослужбовців. Вчені давно виявили вплив геомагнітних і гравітаційних полів на самопочуття людей. Поряд з довгими біоритмами (12-річний, річний, фізичний (23 дні), емоційний (28 днів), інтелектуальний (33 дня), тижневий та інші - всього більше 300) існують і так звані короткі біоритми, циклічність яких коливається протягом доби , а їх періоди становлять 4-6 годин. Протягом доби працездатність людини п'ять разів досягає максимуму і п'ять разів знижується до певного мінімуму. «Підйоми» припадають на 5 годин, 11, 16, 20 і 24, а «спади» фіксуються близько 2, 9, 14, 18, 22 годин.

Рис. 1.18.

План-схема спостереження за зовнішніми проявами емоційних станів військовослужбовців у процесі несення бойового чергування

(вартової служби)

Помічено, що більшість порушень, наприклад сон на посту, припадає саме на час дії циклів «спаду». Тому необхідно стежити, щоб військовослужбовці щораз заступали у варту, на бойове чергування в різні зміни. Крім того, встановлено, що для прийому їжі теж існують свої найбільш сприятливі годинник - 0, 5, 10, 15 і 19 годин. У караулі доцільно надати військовослужбовцям можливість для прийому їжі і в нічний час - приблизно з 0 до 2 і з 4 до 5 годин [76, 91, 97].

Серйозна навантаження на психіку військовослужбовців лягає в ході несення бойового чергування. Значною мірою це пов'язано з необхідністю підтримки певного рівня мобилизованности психічних сил. Даний стан - стан психічної готовності - розглядається як мотиваційно-вольовий стан психіки, що забезпечує актуалізацію професійної підготовленості в процесі переходу від очікування екстреного сигналу, час надходження якого не визначено, до активних бойових дій [163].

Стан готовності має індивідуальний характер і пов'язане з економічністю протікання психічних процесів, що визначають рівень психічної напруженості військовослужбовця. Знаходження в такому стані

протягом тривалого часу може, в свою чергу, викликати негативні стани:

- стан «фрустрації», коли нормативні вимоги перевищують професійно-бойові можливості військовослужбовця;

- стан «монотонії», коли в результаті одноманітної діяльності, «ненасиченого» інтересу звужується обсяг уваги і психічну напругу різко зменшується;

- стан «звичності» , коли знижується емоційність очікуваного події (виникнення бойових дій), а саме воно здається людині малоймовірним;

- стан «втоми, втоми» як результат виснаження фізичних і психічних ресурсів людини під впливом тривалого перевантаження, психічної напруги .


Психічні стану військовослужбовців в процесі несення служби тісно пов'язані з його працездатністю. Саме працездатність розкриває фізіологічний стан організму - м'язів, органів, нервової системи, забезпеченість енергією, яка може реалізовуватися в конкретних продуктах діяльності. Процес витрачання енергії в ході діяльності веде до стомлення - фізіологічному стану, що перешкоджає ефективній діяльності. Розрізняють фізичне, сенсорне, розумовий і емоційний стомлення. Залишкові явища стомлення нерідко проявляються наступного дня або протягом більш тривалого часу. Стан перевтоми, пов'язане з неефективністю відновного періоду, має різні ступені вираженості, кожній з яких повинні відповідати свої корекційно-профілактичні ські заходи: відпочинок на природі, відпустка, заняття фізкультурою, упорядкування сну, лікування у фахівців і т. д.

Ступінь втоми суб'єктивно відбивається психікою як втома. Це психічний стан людини, що перешкоджає реалізації працездатності в конкретні продукти діяльності. У дослідженнях військових психологів встановлено, що протягом усього періоду несення служби рівень працездатності, що визначає ефективність діяльності, схильний до значних коливань [91,163]. Виділяються, принаймні, три (рази, пов'язані з різним рівнем працездатності і продуктивності діяльності:

1) фаза наростання продуктивності;

2) фаза стійкої найкращої продуктивності;

3) фаза падіння продуктивності (рис. 1.19).

Фаза наростання продуктивності пов'язана з так званим процесом вра-бативанія людини в здійснювану діяльність і її умови. Даний процес можна розділити на два періоди: період грубого і період тонкого врабати-вання. Процес врабативанія характеризується звиканням особового складу до обстановки несення служби, «перебудовою» психіки на робочий лад. Орієнтовна тривалість врабативанія - 10-15 хвилин, але у різних людей воно відбувається по-різному і залежить від багатьох факторів: психофізіологічних особливостей, мотивації, психічного стану, сформованості професійних умінь і навичок і т. п. Різниця в часі пов'язано також і з тим ,

який аналізатор є провідним для фахівця тієї чи іншої професії. Наприклад, адаптація слуху відбувається протягом однієї хвилини, нюху - 3-5 хвилин, а зору - 30-40 хвилин. На цій фазі можливі значні коливання (до 40%) продуктивності праці, точності операцій, якості роботи. Фаза стійкої найкращої продуктивності відрізняється найвищими показниками роботи, позитивними емоціями і відсутністю ознак втоми. Енергетичні витрати організму встигають повністю компенсуватися. На цій фазі виділяють два періоди (див. рис. 1.19): період оптимальної працездатності (3) і період повної компенсації стомлення (4).  1 - період екстреного врабативанія;

  2 - період тонкого врабативанія;

  3 - період оптимальної працездатності;

  4 - період повної компенсації стомлення;

  5 - період нестійкої компенсації стомлення;

  6 - період прогресивного зниження продуктивності;

  7 - «кінцевий прорив»

  Рис. 1.19. Динаміка продуктивності діяльності і працездатності організму при безперервної тривалої роботі

  Період оптимальної працездатності характеризується високою і стійкою продуктивністю праці, позитивними емоціями.

  У період повної компенсації спостерігаються перші ознаки втоми, необхідності в окремі моменти більш ретельного зосередження уваги на виконуваних діях та операціях, однак ефективність діяльності залишається на рівні нормативних вимог. Співвідношення періодів і їх загальний час залежать від багатьох факторів: від запасу енергетичних ресурсів, тобто витривалості, військового майстерності, стану здоров'я, режиму харчування, складності розв'язуваних завдань, злагодженості розрахунку і т. д. Дана фаза займає основну частину робочого циклу (не менше 50% робочого часу).

  Фаза падіння продуктивності характеризується дією досить сильного наростання стомлення. Військовослужбовець вже не може компенсувати стомлення повністю. Дана фаза складається з декількох періодів.

  У період нестійкої компенсації (5) починають позначатися наслідки стомлення, вольовим зусиллям вже не вдається підтримувати високий рівень продуктивності праці, точно і своєчасно реагувати на зміну обстановки. Всі яскравіше проявляються ознаки стомлення і відчуття втоми.

  У період прогресивного зниження ефективності діяльності (6) відбуваються значні зрушення у функціональному стані організму. Втома швидко наростає, збільшується кількість помилок, таких як порушення послідовності роботи, пропуск операції або дії, неправильні рішення, збій у діях і т. п.

  Період кінцевого пориву (7) може спостерігатися за 20-30 хвилин до кінця несення служби і виражатися в підвищенні ефективності бойової діяльності. Таке підвищення дієздатності пов'язане з поліпшенням настрою військовослужбовця напередодні закінчення бойового чергування, служби у варті, з мобілізацією залишилися енергетичних ресурсів.

  З урахуванням наведеної динаміки повинні плануватися профілактичні заходи щодо попередження негативних станів і зривів у діяльності. Коротко зупинимося на їх основному змісті.

  1. Планування та організація ергономічних умов, що сприяють збереженню оптимального рівня працездатності особового складу (освітленість, колір, температурний режим, обладнання робочого місця оператора, усунення зайвого шуму і т. п.). Встановлено, зокрема, що червоний, оранжевий кольори збудливо діють на емоційну сферу людини, підвищують артеріальний тиск, посилюють м'язове напруження, збільшують частоту дихання і пульс. Зелений, блакитний, синій і фіолетовий кольори, навпаки, діють заспокійливо [76, 91].

  2. Організація оптимального режиму праці та відпочинку в процесі несення служби. Наприклад, в ході бойового чергування найчастіше спостерігається дуже слабке навантаження на певні групи м'язів. Регулярна і тривала недовантаження м'язів викликає рухове голодування - своєрідне захворювання, зване гіподинамією. Це явище характерне, насамперед, для представників операторських спеціальностей і проявляється в млявості людини, апатії, небажанні рухатися, швидкої стомлюваності, зниженні фізичної сили і витривалості.

  Крім того, тривале перебування людини в закритих приміщеннях, підземних спорудах викликає так звану сенсорну депривацию (неможливість задоволення потреби в різноманітності фарб, світлі сонця, зміні дня і ночі, запаху землі, дерев і т. п.). В ізоляції людина, втрачаючи звичних подразників, відчуває сенсорний голод, дія якого проявляється в зниженні працездатності, погіршення уваги, пам'яті, мислення, виникненні ілюзій. Нейтралізація цих негативних явищ вимагає особливої ??уваги з боку командної ланки і психолога.

  3. Психологічне просвітництво, спрямоване на роз'яснення умов і особливостей несення бойового чергування і караульної служби, впливу даних умов на психіку людини, показ психологічної природи труднощів діяльності та можливих помилок. Важливо роз'яснювати військовослужбовцям можливі способи профілактики втоми, не допускати її хронічних форм, що закріплюють «звичку втоми» на службі. Дане явище виникає навіть за відсутності реального стомлення, стає свого роду професійним обтяженням. Випробовувані кожен раз при заступання на службу неприємні відчуття можуть значно випереджати реальне стомлення і ставати причиною не тільки помилок, збоїв у здійсненні діяльності, а й професійних криз і захворювань.

  4. Забезпечення оптимальної системи взаємодії військовослужбовців при несенні служби, підбір і розстановка по змінах і постам з урахуванням їх психологічної сумісності.

  5. Проведення в період підготовки до несення служби групових психологічних тренінгів. До складу їх учасників можуть входити члени одного розрахунку, зміни. Навчальним матеріалом для тренінгу є можливі бойові ситуації. Здається, як правило, лише основний напрямок подій (умови і мета), а учасники повинні визначити алгоритм вирішення задачі кожним фахівцем у складі розрахунку. Моделювання бойових ситуацій покликане не тільки актуалізувати професійні якості військовослужбовців для дій в цих ситуаціях, але й викликати у них (за рахунок варіювання умов виконання завдання) подібні з «бойовими» психічні стани. Створювані тим самим емоційно насичені елементи майбутньої діяльності стають критеріальним засобом подолання можливих негативних психічних станів.

  6. Ефективним засобом попередження негативних станів, мобілізації сил на успішне виконання бойового завдання є оволодіння методиками психічної саморегуляції. У кожної людини є свій набір прийомів виходу з важких ситуацій. Ці прийоми припускають нерефлексівное застосування методів психічної саморегуляції, підтримки необхідного в даний момент психічного стану. Так, деякі військовослужбовці для підтримки пильності у варті на посту застосовують своєрідну тактику пересування по маршруту - через кожні чотири кроки оглядатися по черзі через праве і ліве плече. Багато хто знає, що ходьба в темпі 140-150 кроків за хвилину створює бадьоре самопочуття і гарний настрій, а чергування темпу кроку від уповільненого до прискореного в різному ритмі по 10-12 кроків підсилює зібраність, загострює увагу. Для боротьби зі сном широко застосовуються пощипування шкіри рук, елементи самомасажу голови, інші психофізіологічні прийоми активирующего самовоздействия.

  Психічна саморегуляція (ПС) - це властивість організму, яке визначається як регуляція різних станів, процесів і дій, здійснюваних самим організмом за допомогою психічної активності.

  Необхідність освоєння прийомів ПС обумовлена ??можливістю для військовослужбовців з їх допомогою попереджати різні психосоматичні рас стройства (порушення сну, зниження апетиту, падіння працездатності, наростання слабкості, підвищення артеріального тиску), невротичні розлади і навіть органічні захворювання (гастрит, виразкова хвороба, вегето-судинна дистонія та ін.) Такі розлади є результатом виснаження внутрішніх енергетичних ресурсів людини внаслідок неузгодженості цир-Кадіан ритмів організму, нервової напруги і фізичної перевтоми, що викликаються особливими умовами бойового чергування і несення служби у варті.


  Здатність до освоєння прийомів психічної саморегуляції обумовлюється особливостями нервово-психічної сфери людини. Так, численними дослідженнями встановлено, що фізіологічні процеси, що протікають в організмі, опосередковані психічною енергією [57, 76, 118]. Завдання людини - «направити» цю енергію, використовуючи образно-емоційні конструкти, в потрібному напрямку. Тому освоїти прийоми ПС легше людям з «художнім» типом нервової системи, важче - тим, у кого логічний склад розуму. Регулюючий вплив прийомів психічної саморегуляції здійснюється по типу «збудження (мобілізація) - заспокоєння (релаксація)».

  Назвемо основні методи і прийоми психічної саморегуляції.

  1. Аутогенне тренування (AT) - система вправ для досягнення стану аутогенного занурення, в якому відкривається можливість впливати с, допомогою образних уявлень, що підкріплюються словесними навіюваннями, на вегетативну нервову систему і через неї - на функціонування внутрішніх органів. Лікувальна дія AT пов'язано з м'язовим розслабленням за рахунок довільної зміни тонусу м'язів, використанням активної ролі уявлень, розумових образів і словесним самонавіюванням, виконуваними в особливому стані занурення, коли сугестивність підвищена. Сеанси самонавіювання можна проводити в будь-який час, 3-4 рази на день, використовуючи для цього тихе приміщення з неяскравим освітленням.

  З метою попередження можливих негативних станів, викликаних фактором невизначеності, новизни, раптовості, можуть проводитися ідеомоторні тренування. Це ефективний засіб професійної та психологічної підготовки фахівців. Основою ідеомоторних тренувань є «уявне програвання» своїх дій у різних ситуаціях. Причому уявний образ рухів обов'язково пов'язаний з м'язово-суглобовий почуттям, тобто з фізичними рухами. Ідеомоторне дію має бути представлено настільки ясно, що військовослужбовець буде мимоволі здійснювати рухи. Як змісту для «програвання» своїх дій беруться реальні типові ситуації із спеціального банку психологічних паспортів можливих бойових ситуацій, створеного провідними фахівцями роду військ, виду Збройних сил.

  Керуючи уявою, вартовий може подумки уявити можливий розвиток ситуації на посту і наслідки тих чи інших дій. Наприклад: «А що якщо за рогом порушник? - Значить, треба перед поворотом відійти на 2-3 метри від стіни і зосередитися ... »Це дозволяє попередити несприятливий результат і бути готовим до несподіванок.

  2. Мобілізуючий і заспокійливий подих. В арсеналі протистресових коштів особливе значення має правильне дихання. Розрізняють два види дихання: верхнє (ключичне) і нижнє (черевне). Правильно поставлене дихання збільшує ступінь оксігеіаціі крові, втягує в дихальний акт усі поверхи легенів, масажує внутрішні органи.

  Заспокійливий тип дихання (черевне дихання з відносно коротким вдихом і довгим видихом з наступною затримкою) використовується для нейтралізації надмірного збудження після конфліктних, стресових ситуацій, зняття нервово-психічної напруги і відновлення психічної рівноваги.

  Мобілізуючий тип дихання (ключичне дихання з вдихом середньої величини, деякою затримкою дихання і різким видихом) допомагає подолати сонливість, млявість, втома, пов'язані з монотонною роботою, і мобілізує увагу. Такий тип дихання позитивно впливає на серцево-судинну систему, травні органи, тканинний обмін, підвищує функціональні можливості організму, визначаючи його загальний тонус і бадьорий стан.

  3. Регуляція м'язового тонусу (релаксація). Релаксація (від лат. Relaxatio - зменшення напруги, розслаблення) - це стан спокою, розслабленості, що виникає у людини внаслідок зняття напруги після сильних переживань або фізичних зусиль. Коротко розглянемо фізіологічну основу релаксації.

  Кожна негативна емоція має своє «представництво» у м'язах, складових до 40% від маси тіла. При нервово-емоційному збудженні головний мозок посилає на периферію підвищений потік інформації у вигляді нервових імпульсів, створюючи перенапруження м'язів і викликаючи виникнення м'язових затискачів. Чим напруженіше м'язи, тим більше пропріоцептивної імпульсації надходить назад у головний мозок, створюючи, в свою чергу, в ньому вогнища підвищеної збудливості. Оскільки між психікою і тілом існує тісний взаємозв'язок, м'язове розслаблення призводить до зниження нервово-психічного збудження.

  Оволодіння саморозслаблення базується на зіставленні відчуттів, тобто коли м'яз перебуває в напруженому стані і в розслабленому. Кожна вправа складається з двох фаз - напруги (після глибокого вдиху) і різкого розслаблення (після видиху). Завдання полягає в усвідомленні і запам'ятовуванні стану розслабленого м'яза, яке надалі легко викликається.

  Знижувати м'язовий тонус можна за допомогою самонавіювання (софрологія) - особливим чином побудованих словесних формул, а також за допомогою самомасажу і впливу па біологічно активні точки.

  Практика самомасажу базується на тому, що деякі ділянки шкіри відрізняються великою активністю, високим рівнем обмінних процесів і особливим біоелектричним режимом. Тому вплив на них дозволяє стабілізувати центральну нервову систему.

  Найбільша концентрація біологічно активних точок знаходиться на шкірі вух, зовнішній та внутрішній поверхнях кистей рук, підошвах ніг, обличчі, шиї і під волоссям голови. Тому в інтересах гармонізації діяльності всіх життєво важливих органів і придбання «щита» від стресу рекомендується по кілька разів на день проводити легкий масаж даних ділянок (перед цим обов'язково вмиватися холодною водою і помити руки). Самомасаж проводять подушечками пальців спиралевидні надавлюють рухами, послідовно переходячи від м'язів лоба, щік, скул, потилиці, шиї до плечей, передпліччя, кисті рук і т. д.

  4. На базі релаксаційних вправ в умовах несення бойового чергування, служби у варті військовослужбовцями може здійснюватися самоконтроль функціонального стану. Цей прийом використовується головним чином у ході виконання завдання і грунтується на використанні навику постановки самому собі низки питань, що відносяться до основних параметрів функціонального стану, з метою надання впливу на цей стан.

  Перша група питань стосується самоконтролю м'язового тонусу. Наприклад: «Не скутий я? Де м'язові затиски? Чи не сильно стискаю зброю? »Виявивши скутість, людина вживає заходів по релаксації відповідних м'язів.

  Друга група питань відноситься до контролю міміки і пантоміміки: «Не стиснув Чи щелепи? Чи не втягнув чи голову в плечі? Природна чи поза? »Після цього здійснюється відповідне самовплив.

  Третя група питань стосується контролю ритму дихання і частоти серцевих скорочень: «Чи немає переривчастого, прискореного, поверхневого дихання? Чи не калатає серце? »Після цього рекомендується зробити два-три глибокі вдихи із тривалим видихом і перейти на ритмічне черевне дихання.

  5. Треба сказати ще про один прийомі - перед-і послесонном самонавіянні. Особливістю прийому порівняно із звичайним самонавіюванням є використання не спеціально викликається стану аутогенного занурення, а природно виникаючих станів сомнолентності, супроводжуючих фізіологічний сон на його початковій і завершальній стадіях. Перед сном військовослужбовець формулює відповідно до правил побудови самонавіяння одну з найбільш актуальних майбутніх проблем (наприклад, зняти надмірне хвилювання перед відповідальним етапом, зняти втому і т. п.), а потім у міру занурення в сон на тлі виникає дрімотного стану вводить в підсвідомість формулами самонавіювання інформацію про те, що сон і можливі сновидіння будуть сприяти вирішенню сформульованої проблеми. Після пробудження, не виходячи з просоночного стану, він закріплює цю установку в стверджувальній формі. Даний прийом дозволяє підвищити суб'єктивну впевненість в успіху відчуттям того, що внутрішня робота в напрямку мети йде безперервно, в тому числі і в період сну.

  Такі деякі методи психологічної роботи, що дозволяють оптимізувати психологічні характеристики військовослужбовців, що забезпечують їх високу психологічну готовність до виконання різних завдань військової діяльності і підтримують їх психологічне здоров'я.

  Питання для самоконтролю

  1. Які психологічні труднощі викликає у військовослужбовців виконання завдань бойового чергування, вартової і гарнізонної служби?

  2. Які критерії психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань військової служби?

  3. З яких дій складається робота щодо психологічного забезпечення виконання завдань вартової служби, бойового чергування?

  4. Які можливості методик саморегуляції психічних станів щодо забезпечення психологічної готовності військовослужбовців?

  Додаткова література для самостійної роботи за темою

  1. Актуальні проблеми морально-політичної та психологічної підготовки військ в сучасних умовах. - М., 1981.

  2. Військова психологія: методологія, теорія, практика. У 2-х ч. / За ред. П. А. Корчемного. - М, 1998.

  3. Дьяченко М. І., КандибовічЛ. А. Готовність до діяльності. - Мінськ, 1979.

  4. Катаєв-Смик Л. А. Психологія стресу. - М., 1983.

  5. Кузнєцов Л. М. Формування стану психічної готовності до бойових дій у офіцера-оператора в процесі бойового чергування (на прикладі офіцера наведення військ ППО): Дис ... канд. психол. наук. - М., 1989.

  6. Леонова А. Б., Медведєв В. І. Функціональні стани людини в навчальній діяльності. - М., 1981.

  7. Левітів Н.Д. Про психічних станах людини. - М., 1964.

  8. Прохоров А. О. Психологія нерівноважних станів. - М., 1998.

  9. Психічні стани: Хрестоматія. - СПб., 2000.

  10. Керівництво по психологічній роботі у ВР РФ. - М., 1996.

  11. Соціальна і військова психологія / Под ред. Н. Ф. Федеіко. - М., 1990.

  12. Сиромятніков І. В. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час. - М., 2000. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Діяльність психолога військової частини та посадових осіб щодо психологічного забезпечення бойового чергування і караульної служби"
 1.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 2.  Військова акмеологія
    План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 3.  Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
    Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 4.  Структура психологічної роботи та основні принципи її організації та проведення
    У структурному відношенні психологічна робота як система об'єднує в своєму складі такі елементи, як цілі і завдання, суб'єкти, об'єкти, методи і засоби психологічної роботи. Загальна спрямованість і завдання та психологічної роботи визначаються необхідністю всебічного забезпечення бойової готовності Збройних сил, а також характером конкретних проблем, що роблять негативний
 5.  Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини
    Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності його професійної компетентності та результатів праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної
 6.  Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
    Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, що може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 7.  Психологічні операції противника: сутність, зміст, сили і засоби
    Історія розвитку теорії та практики інформаційно-психологічного впливу на противника, здійснюваного в цілях його залякування, введення в оману, породження паніки, недовіри до свого керівництва, невіри у власні сили, відчаю і т. п., налічує тисячоліття. У стародавні часи для цього використовувалися: страхітлива бойове розфарбовування воїнів, люті бойові кличі, спеціальні
 8.  Функції, обов'язки та порядок роботи психолога полку на різних етапах бойових дій
    Роль і місце психолога в бойовій обстановці визначається виконуваними їм функціями, системою взаємодії з посадовими особами, етапами і послідовністю реалізації своїх обов'язків. Система роботи психолога будується на основі чіткого усвідомлення ним того, що комплекс заходів психологічного забезпечення бойових дій полку зводиться до вирішення епізодично виникаючих завдань, а
 9.  Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
    У відповідності з нормативними документами з організації та проведення виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої
 10.  Психологічні основи військової дисципліни
    Навчальні питання: 1. Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців 2. Зміст діяльності посадових осіб частини щодо психологічного забезпечення військової дисципліни Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців. Психолого-педагогічний підхід є одностороннім: - по-перше,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека