Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
ЗМІСТ:
Урунтаева Г.А.. Дитяча психологія, 2006
Підручник (попередні видання виходили під назвою «До-

шкільна психологія») написаний на основі базових методологічних

і теоретико-психологічних положень, прийнятих у вітчизняній пси-

хологіі. Він дає повне уявлення про психологію як науку і про її

практичному застосуванні. Виклад теорії супроводжується конкурують-

вими прикладами. Підручник має яскраво виражену практичну на-

спрямованість: автор показує, як застосовувати отримані знання в про-

цессе навчання і виховання дитини.

Для студентів середніх педагогічних навчальних закладів. Може бути

корисний також студентам педагогічних інститутів і вихователям дет-

ських садів.
ПЕРЕДМОВА
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПРЕДМЕТ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
З історії дитячої психології
Основні закономірності психічного розвитку
Рушійні сили та умови психічного розвитку
Вікова періодизація психічного розвитку
ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Принципи вивчення психіки дитини
Методи дитячої психології
Вікова психологія:
 1. Т . В. Дуткевич. Дитяча психологія - 2012 рік
 2. А. С. Фоміченко. Причини прояву агресії в дитячому віці - 2010 рік
 3. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія - 2009 рік
 4. Навчально-методичний посібник. Психологія розвитку та вікова психологія - 2006
 5. Венгер А.Л. (Ред.). Психологічний лексикон - 2005 р.
 6. Л.С.Виготський. Психологія розвитку людини - 2005
 7. Боулбі Джон. Створення і руйнування емоційних зв'язків - 2004
 8. І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія - 2003
 9. Під ред. В.Є. Клочко. Вікова психологія - 2003
 10. Єрмолаєва М. В.. Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання - 2003
 11. Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.. Вікова психологія - 2002 рік
 12. Хухлаєва О. В.. Психологія розвитку: молодість, зрілість, старість - 2002 рік
 13. О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія - 2001 рік
 14. Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.Н.. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини - 2001 рік
 15. Мухіна В. С.. Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво - 1999 рік
 16. Кулагіна І, Ю.. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років) - 1999 рік
 17. Абрамова Г. С.. Вікова психологія - 1999 рік
 18. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психічних процесів і особистості людини - 1999 рік
 19. Аверін В.А.. Психологія дітей і підлітків - 1998
 20. Р. П. Ефімкіна. Дитяча психологія - 1995
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека